bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?
bulletโรคกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย
bulletการเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
เครือข่ายพันธมิตร
dot
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletเช็ค EMS ภายในประเทศ
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน

                   

คุ้มค่า คุ้มราคา สำหรับหน่วยงานที่ต้องบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพราะการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย ต้นทุนการบำบัดน้ำเสียจะถูกกว่าทุกระบบ ประสิทธิภาพก็ดีกว่าหลายระบบ เป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์แบบธรรมชาติ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
การผลิตจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

บำบัดน้ำเสียของโรงงาน
โรงงานส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องการบำบัดน้ำเสีย / ของเสีย จากขบวนการผลิต ส้วม โรงอาหาร และส่วนมากจะไม่มีระบบย่อยสลายแทบทุกโรงงานของเสียต่างๆจะถูกปล่อยออกสู่อากาศสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดเป็นมลพิษตกค้างต่อส่วนรวม ของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ส่วนน้อย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยไม่สมบูรณ์แบบ ทำให้เกิดมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็น รวมถึงก๊าซหลายชนิด ซึ่งรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ( Green House Effect ) เป็นบ่อเกิดของภาวะโลกร้อนอีกแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง โรงงานในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก แต่ขาดการใส่ใจกับการแก้ไขปัญหามลภาวะของเสียที่มองข้าม แต่ละแห่งต่างทิ้งของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมแข่งกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องต้นทุนดำเนินการของโรงงานเพิ่มขึ้น ต่างกับในโรงงานในประเทศที่เจริญแล้ว เขาจะมีระเบียบและกฎหมายควบคุมการสร้างมลพิษและกำจัดมลพิษ แต่บ้านเราไม่มีและกฎหมายบังคับใช้ไม่เต็มที่ โรงงานในบางแห่งโดยเฉพาะโรงงานที่ทำธุรกิจใช้วัตถุดิบที่เป็นสารอินทรีย์ทั้งหลาย เช่น โรงงานปลากระป๋อง โรงงานปลาป่น โรงงานไก่ โรงงานปลา ฟาร์มสุกร ฯลฯ จะมีปัญหาในเรื่องของเสียมาก ทั้งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนพนักงานและชุมชนข้างเคียง ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จิตสำนึกในการแก้ไขส่วนใหญ่จะไม่มี จะมีก็ต่อเมื่อมีการร้องเรียนหรือทางการเข้าไปตรวจสอบ โดยเฉพาะกรมโรงงานและสำนักงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมมลพิษของโรงงาน ในแต่ละวันโรงงานเหล่านี้จะผลิตของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมมากน้อยแตกต่างกันออกไป

 การบำบัดหรือกำจัดของเสีย/น้ำเสีย ที่เกิดขึ้น

 โดยทั่วไปแล้วของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆซึ่งรวมถึงน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้อากาศออกซิเจน และกลุ่มที่ไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการย่อยสลาย ไม่ว่าระบบบำบัดน้ำเสียจะเป็นแบบใดหรือระบบใดก็ตามล้วนแล้วแต่ออกแบบเพื่อให้รองรับการผลิตจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายทั้งสิ้น ยิ่งมีพื้นที่รองรับการผลิตจุลินทรีย์ได้มากเท่าใด การย่อยสลายของเสียยิ่งทำได้ดี

สำนึกความรับผิดชอบของโรงงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม

โรงงานส่วนใหญ่จะผลิตของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ทั้งมลพิษทางอากาศหรือมลภาวะทางน้ำ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อมส่วนรวม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสามารถทำได้ง่ายๆ การลงทุนก็ไม่สูงมากกว่าที่คิด ยอมจ่ายเงินเล็กน้อยเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น ดีกว่าปล่อยให้เป็นภาระของสังคมส่วนรวม ซึ่งปัญหาน้ำเสียส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วงที่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรือช่วงที่มีการร้องเรียนนำจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายกำจัดกลิ่นชั่วคราวแล้วก็จบเลิกไปในที่สุด การแก้ปัญหาน้ำเสียควรเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรทำอย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะน้ำเสียมีอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

การผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ภายในโรงงาน
เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น และเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง ลดภาวะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงให้โรงงานแต่ละแห่งมีระบบกำจัดของเสียขึ้นภายในโรงงาน และเป็นการลดต้นทุนดำเนินการของโรงงานเอง เราจึงยินดีที่จะให้คำแนะนำและปรึกษารวมถึงสอนการผลิตจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย/ของเสียไว้ใช้ภายในโรงงาน ซึ่งจะเป็นวิธีการลดมลภาวะทั้งระบบของโรงงานทั่วประเทศ จะเป็นประโยชน์กับโรงงานแต่ละแห่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะสามารถผลิตจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียขึ้นใช้ได้เอง ทำให้ต้นทุนต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบบำบัดน้ำเสียระบบอื่นๆที่มีในปัจจุบัน  การดำเนินการในการผลิตจุลินทรีย์ขึ้นใช้บำบัดน้ำเสียภายในโรงงานเองง่ายกว่าที่คิด ใช้กำลังคนไม่มาก ขั้นตอนต่างๆไม่มาก ลงทุนไม่มาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้เกินคุ้ม  ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานกำกับดูแลเอง ไม่ต้องเสียค่าเมนเทนแน้นส์ใดๆ

  หลักการและเหตุผลในการริเริ่มเผยแพร่การผลิตจุลินทรีย์ของโรงงาน

1. เพื่อให้ทุกโรงงานลดปริมาณของเสียที่ผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อมในแต่ละวันลงให้เหลือน้อยที่สุด
2. เป็นการช่วยลดต้นทุนดำเนินการในการบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียให้ต่ำที่สุด ซึ่งโรงงานทุกแห่งต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง
3. เพื่อช่วยโรงงานอุตสาหกรรมลดมลภาวะ ทั้งทางอากาศและทางน้ำที่ออกสู่สาธารณะโดยรวมให้ดีขึ้น
4. ให้โรงงานทุกโรงได้มีระบบบำบัดที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เป็นของตัวเอง โดยไม่ต้องลงทุนมาก สามารถดูแลและรักษาได้ง่ายโดยพนักงานในโรงงานก็ทำได้
5. โรงงานได้ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลงทุนเพียงเล็กน้อยในครั้งแรก แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลในระยะยาวตลอดไป
6. เพื่อให้โรงงานทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
7. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำเสียในโรงงานอย่างเป็นระบบถาวรและต่อเนื่อง ไม่ปล่อยทิ้งให้เป็นภาระของสังคม

 วิธีการดำเนินการของเรา

- ให้คำแนะนำและปรึกษาในการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ
- สอนวิธีการผลิตจุลินทรีย์สำหรับใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่พนักงานของโรงงานโดยตรง ขั้นตอนต่างๆครบครัน จนชำนาญงาน
  และอื่นๆอีกมากมาย  ซึ่งวิธีการเช่นนี้ยังไม่มีสถาบันใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำมาก่อน  เราคือรายแรกที่จะมอบโครงการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียนี้ให้กับโรงงานทุกแห่งที่มีความประสงค์ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ในเมื่อโรงงานส่วนมากเป็นแหล่งผลิตน้ำเสียหรือของเสียต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ให้กลายเป็นน้ำดีในเวลาเดียวกัน ก่อนปล่อยน้ำที่บำบัดเรียบร้อยแล้วออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะส่วนรวม และมีผลทำให้น้ำเสียตามแหล่งสาธารณะที่ผ่านพลอยได้รับผลดีไปด้วย
                                

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ ก่อนสิ่งแวดล้อมจะเข้าขั้นวิกฤตมากไปกว่านี้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันรักษา ลดปริมาณมลภาวะมลพิษต่างๆลง ทุกคนทำได้ถ้ามีจิตสำนึกที่ดี

          

          << กลับหน้าแรก และสั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงาน >>