bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?
bulletโรคกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย
bulletการเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
เครือข่ายพันธมิตร
dot
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletเช็ค EMS ภายในประเทศ
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์

                        

โรค EMS หรือโรคตายด่วนในกุ้งได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมาก การศึกษาและวิจัยทั้งในและต่างประเทศสรุปตรงกันว่า โรคกุ้งตายด่วนหรือโรค EMS เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ

1. Vibrio Harveyi

2. Vibrio Parahemolyticus

การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือใช้สารเคมีต่างๆนอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังเกิดภาวะสารตกค้างในเนื้อกุ้งที่เลี้ยงอีก

ลดการสูญเสียจากโรค EMS กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงดี กำไรเพิ่ม ผลผลิตเพิ่ม ลดเสี่ยงโรค EMS สามารถทำได้ ผลดีมากๆของการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งคือ ปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงกุ้งและผู้บริโภคกุ้ง ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆ ประการสำคัญคือ กุ้งที่เลี้ยงจะปลอดโรคตายด่วน สุขภาพกุ้งสมบูรณ์และแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง

 ทุกๆท่านที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งคงรู้จักโรคกุ้งตายด่วน EMS จนถึงปัจจุบันนี้ยังแก้ไขกันไม่ได้ เชื่อไหมว่า โรคกุ้งตายด่วน EMS สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก แต่ต้องใช้เทคนิคมากเป็นพิเศษ ทุกๆปัญหามีวิธีแก้ไขเสมอ เพียงแต่ใครหรือผู้ใดจะมองเห็นทางออกและแก้ไขได้ เพราะทุกคนมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในตัวเองแทบทั้งนั้น ท่านจะฟังหรือไม่เป็นเรื่องและผลประโยชน์ของท่าน เราเป็นเพียงผู้แนะนำและให้ความรู้ตามที่ศึกษามาจากสภาพความเป็นจริง

การเลี้ยงกุ้งแบบเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีทางที่ปลอดภัยต่อผู้เลี้ยงและผู้บริโภคโดยตรง แต่ต้องเลี้ยงให้เป็น เลี้ยงให้ถูกหลัก จึงจะสามารถประสพผลสำเร็จได้ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเลี้ยงกุ้งด้วยการใช้สารเคมี  ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะไปตกค้างในกุ้งบางส่วน ถ้าเข้าใจธรรมชาติของการเลี้ยงกุ้ง ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแม้เพียงนิดเดียว ก็สามารถเอาชนะโรคกุ้งทั้งหลายได้ คนเลี้ยงที่เป็นเกษตรกรก็ปลอดภัย ผู้บริโภคกุ้งที่เลี้ยงก็ปลอดภัย  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้สารเคมีอยู่เป็นประจำ  เป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนทัศนใหม่ๆได้ นอกจากจะเปิดใจรับวิธีการที่ตัวเองไม่รู้มาก่อน ในสิ่งที่เราไม่รู้ คนอื่นเขาอาจรู้ ในสิ่งที่เรารู้ แต่คนอื่นอาจไม่รู้ การเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีการเลี้ยงกุ้งแบบดั้งเดิม โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นสารอินทรีย์ตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยยิ่งเป็นการดี สภาพแวดล้อมไม่มีสารเคมีตกค้าง ทั้งในดินและน้ำ การกำจัดโรคในกุ้งก็ใช้วิถีธรรมชาติเข้าช่วย

  หลักคิดในการเลี้ยงกุ้งแบบเกษตรอินทรีย์

1. เป็นการอนุรักษ์ดินให้ดี ไม่มีสารเคมีตกค้าง

2. เป็นการอนุรักษ์ไม่ทำลายน้ำ ซึ่งถ้าใช้สารเคมีในน้ำ จะมีการปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ เป็นผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต ไม่เว้นแม้เกษตรกรผู้เลี้ยงเอง

3. มีความปลอดภัยสูง

4. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี

ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง?

ถ้าไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นและไม่มีโรคกุ้งเกิดขึ้น จุลินทรีย์ก็ไม่จำเป็นสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ผู้ประกอบการส่วนมากจะมองไม่เห็นคุณค่าของจุลินทรีย์ ผลที่ตามมาคือน้ำเสียและเชื้อโรคติดตามมา กุ้งที่เลี้ยงทยอยตายลงเรื่อยๆ สุดท้ายคือ ขาดทุน  น้ำเสียก็คือแหล่งเชื้อโรคดีๆนี่เอง ดังนั้น การเลี้ยงกุ้งในน้ำเสียจึงมีความเสี่ยงสูงที่กุ้งจะติดเชื้อได้ง่ายๆ เพราะความต้านทานโรคของกุ้งมีน้อย จึงเห็นปรากฎการณ์โรคกุ้งตายด่วนมาโดยตลอด ซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ถ้าผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งใจถึงนิดหนึ่งยอมลงทุนเพิ่มเล็กน้อย แต่ผลที่ได้รับมากลับมากมายหลายเท่าตัว ปัญหาต่างๆก็สามารถลดความสูญเสียลงได้อย่างมาก

ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยสารเคมี กุ้งที่เลี้ยงก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยจากโรคได้ และมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงทนทานต้านโรคได้

  คิดใหม่ ทำใหม่ ด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรได้

ข้อสังเกต : 

การทำอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีเว้นแม้กระทั่งการเลี้ยงกุ้ง ล้วนมีเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัว เพียงแต่ใครจะมองเห็นหรือตาสว่างเท่านั้น เราไม่เคยเลี้ยงกุ้ง แต่เรารู้เทคนิคและเคล็ดลับของการเลี้ยงกุ้งให้มีสุขภาพดีและปลอดจากโรคกุ้งตายด่วนได้ ซึ่งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ของประเทศอาจจะยังไม่รู้มาก่อน

ที่นี่เราใช้หลักในการแก้ปัญหาโรคกุ้งด้วยหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆ ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ แต่เรารู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร? เราทำได้ เผยเคล็ดลับในการเลี้ยงกุ้งให้ห่างไกลจากโรคกุ้งตายด่วน ( EMS ) ผลผลิตเพิ่ม กำไรเพิ่ม ลดเสี่ยงโรคกุ้ง ไม่ต้องกังวลกับโรคกุ้งตายด่วนอีกต่อไป เพียงปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของเรา เราจะแนะนำให้เฉพาะกับลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์-Kasama ไปจากเราเท่านั้น คำแนะนำและการปฏิบัติต้องทำตามแต่ละขั้นตอนที่เราแนะนำ ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างละเอียด แต่ทุกคนที่เลี้ยงกุ้งสามารถทำและปฏิบัติได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไร ติดต่อเราได้ที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงกุ้งต้องมีเทคนิคและวิธีการใช้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำไปประยุกต์ใช้ กรณีที่ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดประโยชน์น้อยหรือไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยก็มี ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ " การใช้เป็น และ ใช้อย่างถูกต้อง " จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

 

     

                                                   <<  กลับหน้าแรก  >>