จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว สุกร ฯลฯ ดับกลิ่นหายทันใจโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ปลอดภัยไร้กังวล : บำบัดกลิ่น, กลิ่น,กลิ่นเหม็น,กลิ่นสุนัข,สุนัข,สัตว์เลี้ยง,บำบัดกลิ่น,บำบัดน้ำเสีย,น้ำเสีย,ปุ๋ย,ปุ๋ยน้ำ,ห้องน้ำ,ส้วม,น้ำหมักชีวภาพ,บ่อเกรอะ
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

 

ท่านรู้หรือไม่ว่า ไม่เฉพาะเจ้าของและคนรอบๆข้างเท่านั้นที่เครียดกับกลิ่นเหล่านี้ สุนัขที่กินนอนอยู่กับกลิ่นฉี่และมูลของมันเองนั่นแหละยิ่งเครียดหนัก โดยแสดงอาการดุ เห่า เซื่องซึมหรือสุขภาพไม่แข็งแรงบ่อย เพราะสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจเหมือนคนเรา รับรู้ได้ทุกอย่าง ยิ่งถูกจำกัดในพื้นที่แคบๆ ( กรง/คอก ) ก็ยิ่งทำให้เกิดอาการเครียดเป็นประจำ เพื่อสุขภาพจิตสัตว์เลี้ยงของท่านดีขึ้น ดับกลิ่นฉี่และมูลของสุนัขด้วย จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น ซึ่งไม่มีสารเคมีใดๆเจือปน ไม่เสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมีในสุนัขของท่านถึงแม้จะรับประทานจุลินทรีย์เข้าไป ซึ่งในทางตรงกันข้ามจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการย่อยของสุนัข 
     จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น
สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ  แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยเฉพาะสุนัขหรือหมา ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหรือพันธุ์จากต่างประเทศ บางท่านอาจจะเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นงานอดิเรก แต่บางท่านอาจจะเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ขาย ซึ่งนับวันคนจะนิยมเลี้ยงสุนัขมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งมีให้เลือกหลายสายพันธุ์และราคาก็ค่อนข้างสูง  ดังนั้นจึงต้องหมั่นดูและถนุถนอมสูงมาก แต่ก็มีปัญหาอยู่ดีโดยเฉพาะในเรื่องปัสสาวะหรือฉี่และอุจจาระหรือมูลสุนัข ซึ่งถ้าหมักหมมสะสมเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็จะสร้างปัญหาในเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งส่งกลิ่นโดยตรงรบกวนเจ้าของและประการสำคัญก็คือรบกวนจิตใจของสุนัขเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดสุนัขเครียดขึ้นมาได้ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในรูปการดุดันหรือส่งเสียงเห่า เดินวนรอบๆกรง จุดนี้ส่วนมากเจ้าของสุนัขมักจะมองข้ามไป นึกว่าสุนัขอย่างไรมันก็ไม่แคร์กลิ่นของมันเอง ซึ่งคิดผิดถนัด ในความเป็นจริงแล้ว สุนัขก็มีชีวิตและหัวใจเหมือนเราท่านนี่เอง เพียงแต่สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงชั้นต่ำกว่ามนุษย์  ในเรื่องความต้องการบางอย่างก็มีเหมือนกับคนเรา ทั้งอาหาร สิ่งแวดล้อม ถ้าสิ่งแวดล้อมเสีย บ้าน ( กรงหรือคอก ) มีกลิ่นแรงก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตของสุนัขเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามในปัญหานี้  การใช้สารเคมีหรือน้ำยาเคมีในการทำความสะอาดสุนัขหรือทำความสะอาดคอกสุนัขกรงสุนัข มีผลกระทบกับสุนัขแน่นอน เพียงแต่จะกระทบมากหรือน้อยเท่านั้น อาจจะมีสารเคมีตกค้าง ซึ่งล้างออกไม่หมดติดตามพื้นหรือกรงสุนัข พฤติกรรมสุนัขนั้นไม่ค่อยอยู่เป็นสุข เขาจะเลียตามจุดต่างๆเรื่อยไป สารเคมีที่ตกค้างตามพื้นหรือกรงอาจเข้าสู่ร่างกายของสุนัขตัวโปรดได้ง่ายๆ ถ้าสะสมนานวันเข้าอาจเป็นอันตรายต่อสุนัขได้
 

        จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น คือทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทแทนสารเคมี เนื่องจากจุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่ใช่สารเคมีและไม่มีสารเคมีเจือปนแต่อย่างใด จุลินทรีย์ดับกลิ่น คือจุลินทรีย์หรือจุลชีพสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่ได้มากจากกระบวนการหมักพืช ( อ้อย ) และเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในเรื่องการกำจัดกลิ่นทุกชนิด ( ยกเว้นสารเคมี ) ที่มาจากสารอินทรีย์  ดังนั้นทั้งกลิ่นสุนัขที่เป็นฉี่และมูลจึงเป็นเรื่องง่ายในการดับกลิ่นเหล่านี้ จุลินทรีย์ดับกลิ่นยังครอบคลุมไปถึงการดับกลิ่นของฉี่และมูลของสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 

        การใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นปัสสาวะและอุจจาระสุนัข ( ฉี่และมูล )

 

          ในการใช้ครั้งแรก ควรใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสดๆเพียวๆ คือไม่ผสมกับน้ำ เทอีเอ็มพอประมาณลงในกระบอกฉีด ( ห้ามใช้กระบอกฉีดสารเคมี ) หรือบัวรดน้ำต้นไม้ก็ได้ เสร็จแล้วฉีดหรือรดไปตามพื้นและกรงสุนัขให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่อยล้างออก ( หรือไม่ล้างออกก็ได้ ไม่มีอันตรายใดๆต่อสุนัข ) ในครั้งต่อๆไปให้นำจุลินทรีย์ผสมกับน้ำ อัตราส่วน จุลินทรีย์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน หรือ 10 ส่วนก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความแรงของกลิ่นและปริมาณของเสีย ( ฉี่และมูลสุนัข ) การใช้ จะใช้ทุกๆวัน หรือวันเว้นวัน หรือ 2-3 วัน/ครั้งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับของเสียและกลิ่น ถ้ากลิ่นไม่ค่อยมีและของเสียน้อย 2-3 วันใช้ครั้งก็สามารถทำได้  อาจใช้จุลินทรีย์ผสมกับน้ำสะอาดอาบน้ำให้กับสุนัขก็สามารถทำได้ ( แต่ห้ามใช้ร่วมกับเคมีหรือแชมพู ) อัตราส่วน จุลินทรีย์ 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 10 ส่วน  แต่ถ้าจะผสมให้สุนัขกินให้ใช้จุลินทรีย์ 1 ส่วน ต่อน้ำ  50 ส่วน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยของสุนัขได้ดีขึ้น และยังช่วยลดกลิ่นไปในตัว ( ทั้งกลิ่นฉี่และมูล ) ไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิต เพราะในร่างกายของเราทุกคนก็มีจุลินทรีย์ชนิดนี้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสุนัขและสัตว์เลี้ยงทั่วไป  ซึ่งในทางปศุสัตว์นิยมนำจุลินทรีย์ผสมกับน้ำให้ วัว ควาย หมู กินแทนน้ำ ซึ่งจะช่วยในระบบการย่อยและกลิ่นต่างๆไม่รุนแรง  เนื่องจากมีกลิ่นน้ำตาลไหม้ ( ออกหอม ) ดังนั้นเจ้าของสุนัข สามารถนำจุลินทรีย์ผสมกับน้ำ 1 ต่อ 100 สเปรย์ปรับอากาศให้กับสุนัขในกรงหรือในคอกได้ ซึ่งจะช่วยในด้านสภาวะแวดล้อมให้บรรยายกาศของสุนัขและสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่เครียด แล้วสุนัขของท่านก็อยู่อย่างมีความสุข กรณีสุนัขเป็นหิดหรือเรื้อนให้นำจุลินทรีย์สดๆอาบให้ได้เลย ขนที่ร่วงไปจะขึ้นมาใหม่ภายใน 1-2 เดือนและอาการก็จะหายไปโดยไม่ต้องใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ ถ้าอาบน้ำด้วยจุลินทรีย์ให้กับสุนัขเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดหิด เรื้อน ได้และช่วยให้สุขภาพสัตว์เลี้ยงดีขึ้น

 

  


         

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

        

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 

  

 

                           <<  กลับหน้าแรกจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นสุนัข  >>