จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย @@การนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพปุ๋ยชีวภาพรือน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพสำหรับเกษตรกรจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผักทุกชนิดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ

            

ที่นี่..เราวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาแนะนำให้กับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปจากเรา ให้ใช้งานจุลินทรีย์ในแต่ละเรื่องอย่างถูกต้อง เช่น การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียใช้อย่างไร ใช้ในจุดใด ใช้ในปริมาณเท่าใด ปรับให้เข้ากับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่ลูกค้ามีอยู่อย่างไร หรือกรณีการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) จะใช้อย่างไร ใช้ในจุดไหน ใช้ปริมาณเท่าใด ฯลฯ การใช้จุลินทรีย์อย่างตรงจุดและตรงประเด็น การใช้งานจุลินทรีย์เป็นและใช้ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เราปฏิบัติเช่นนี้  

จุลินทรีย์อีเอ็มสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรได้ดีหลายอย่าง  โดยเฉพาะการประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพ แต่ที่นิยมมากที่สุดคือทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพนั่นเองหรือปุ๋ยชีวภาพนั่นเอง โดยการนำเอาจุลินทรีย์อีเอ็มไปผสมกับพืชหรือสัตว์หมักไว้ระยะหนึ่งแล้วนำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของพืช ซึ่งในน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพนั้นจะมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อพืชมากมาย ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ที่เลี้ยงไว้ตามบ้านเรือนทั่วๆไป ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้สวยงาม ไม่เหี่ยวเฉาง่ายแม้ขาดการรดน้ำ ลดการใช้สารเคมีลง ช่วยให้ดินอุดมร่วนซุย ดูรายละเอียดการประยุกต์ใช้งานของจุลินทรีย์คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง  

 การนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( อีเอ็ม ) ไปประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรให้ได้ผลดี

1. กรณีนำไปใช้แบบสดๆที่ไม่มีการขยายต่อ ให้ใช้ น้ำสะอาดผสมกับจุลินทรีย์ชีวภาพ อัตราส่วน  1  ต่อ  50 ส่วน
ความหมายคือจุลินทรีย์ชีวภาพ 1 ส่วน ผสมกับน้ำ  50  ส่วน ถ้าต้องการเพิ่มความเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ ไม่มีผลกระทบใดๆต่อพืช มีแต่ผลดี ข้อเสียคือ สิ้นเปลืองมากขึ้น เช่น จุลินทรีย์ 1  ลิตรผสมกับน้ำ 20  ลิตร สำหรับรดต้นไม้ เป็นต้น
2. กรณีนำไปขยายประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพ
วิธีที่ 1
 - นำจุลินทรีย์ชีวภาพเทลงในถังหมัก ( ขนาดใดก็ได้ )เติมน้ำสะอาด เติมกากน้ำตาล ด้วยอัตราส่วนดังนี้
     จุลินทรีย์ชีวภาพ  1 ส่วน +  กากน้ำตาล  1  ส่วน +  น้ำสะอาด  20  ส่วน  เทลงในถังหมักที่เตรียมไว้ อาจจะเป็นถังพลาสติกหรือโอ่งมังกรก็สามารถใช้ได้ ปิดฝาถังให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าด้วยพลาสติกหลายชั้น และรัดด้วยสายรัดให้แน่นปิดฝาถังให้สนิทอีกชั้น เพื่อไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้า ซึ่งจะทำให้จุลิทรีย์เสื่อมและตายได้ในที่สุด หมักทิ้งไว้ในที่ร่มห้ามเปิดจนกว่าจะครบ 7-10 วัน
  - เมื่อครบกำหนดเปิดถังหมักจุลินทรีย์แล้ว สามารถนำจุลินทรีย์ไปหมักต่อกับมูลสัตว์ต่างๆและเศษพืชผักต่างๆทุกชนิดได้ทันที ถ้าให้ดีควรหมักจุลินทรีย์ชีวภาพกับเศษพืชผักต่างๆในถังหมักเช่นเดิม จะทำให้เกิดการย่อยสลายเอาสารอาหารจากเศษพืชผักออกมาได้ดีมากๆ( เพราะจุลินทรีย์ทำงานย่อยสลายได้ดีในสภาวะไร้อากาศ ) หมักต่อไปอีก 10 วันขึ้นไปถึง 1 เดือนจึงเก็บออกมาใช้ประโยชน์ได้ ( กรณีเศษพืชผักที่นำมาหมักให้จุลิทรีย์ย่อยสลายนั้นย่อยสลายได้โดยง่าย อาจจะหมักเพียง 10 วันก็ได้ ถ้าย่อยสลายได้ช้าหรือยากก็เก็บน้ำหมักนั้นประมาณ 30  วันก็ได้ ) ให้เก็บน้ำหมักที่ได้ไว้ในถังที่มีฝาปิดแน่นหนาและมิดชิดไม่ให้อากาศเข้า กรณีเกิดก๊าซมากๆซึ่งจะทำให้ถังบรรจุบวมได้ ให้คลายฝาถังระบายก๊าซออกให้หมดแล้ว ปิดฝาถังบรรจุน้ำหมักชีวภาพนั้นทันทีและให้แน่นเก็บไว้ในที่ร่ม
วิธีที่ 2
  นำวัตถุดิบเศษพืชเศษผักต่างๆหรือมูลสัตว์หมักรวมพร้อมกันในครั้งเดียวกันทั้งหมดในถังหมัก
 ขั้นตอน  :  เตรียมถังหมักเหมือนวิธีที่ 1 พลาสติกปิดฝาถัง, สายรัด, ฝาปิดฝาถังหมัก, ไม้พายสำหรับคนวัตถุดิบให้เข้ากัน
  วิธีการ : 1 ) เทจุลินทรีย์สดที่เตรียมไว้ลงในถังหมัก  2 ) เทกากน้ำตาลลงในถังหมัก  3 ) เทน้ำสะอาดที่เตรียมไว้ลงในถังหมัก  4 ) นำวัตถุดิบที่เตรียมไว้หมักเทรวมกันลงในถังหมัก แต่อย่าให้ล้นถังหมัก เสร็จแล้วคนให้ทั่วๆหลายๆรอบ ปิดด้วยพลาสติกรัดด้วยสายรัดถังหมัก ปิดฝาถังหมักให้สนิมอีกครั้ง เพื่อไม่ให้อากาศเข้า เก็บไว้ในที่ร่ม  30  วันขึ้นไป จึงนำออกมาใช้ได้
   อัตราส่วนผสมวิธีที่  2  จุลินทรีย์  1   ส่วน +  กากน้ำตาล  2  ส่วน   น้ำสะอาด  10  ส่วน + วัตถุดิบประเภทเศษพืชผักหรือมูลสัตว์ตามความต้องการ แต่ไม่ควรให้ล้นถังหมัก
การนำน้ำหมักวิธีที่2ไปใช้ประโยชน์  : เมื่อครบกำหนดเก็บแล้ว ให้กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปใช้งาน ส่วนเศษกากที่เหลือจากการหมัก สามารถนำไปเป็นปุ๋ยกากใส่ต้นไม้ได้เลย ในการนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไปใช้งาน ก็ให้ใช้ตามคำแนะนำด้านล่าง แต่ควรสังเกตดูว่าน้ำหมักชีวภาพที่ได้เป็นกรดมากน้อยเพียงใด กรณีมีความเป็นกรดสูง ควรผสมน้ำสะอาดแบบเจือจางลงตามส่วน ( ความเป็นกรดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเศษวัตถุดิบที่นำมาหมักด้วย )
- การนำไปใช้ประโยชน์
   แบ่งน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพมาให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละครั้งเท่านั้น และเมื่อแบ่งออกมาใช้แล้วควรใช้ให้หมดไปในครั้งเดียวกัน
   การนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้รดพืชผักต้นไม้ทุกชนิด
      อัตราส่วน  น้ำหมักชีวภาพ   1  ส่วน  ผสมกับน้ำสะอาด  1,000   ส่วน คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปรดพืชผักต้นไม้ได้เลย หรือต้องการลดปริมาณเข้มข้นมากน้อยได้ตามความต้องการ ไม่มีผลเสียใดๆมีแต่ผลดี น้ำหมักชีวภาพนี้มีมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาหมักรวมด้วย
     การใช้น้ำหมักหรือปุ๋ยหมักชีวภาพนี้รดต้นไม้  อาทิตย์ละครั้ง หรือบ่อยได้ตามความต้องการ กรณีรดบ่อยก็ให้ลดความเข้มข้นลงตามส่วนได้ ไม่ทำให้รากพืชเน่าเสียใดๆ
 โดยสรุปแล้ว ใช้ได้โดยไม่มีอันตรายหรือผลเสียต่อพืชผักทุกชนิด มีแต่ให้ผลในด้านดี ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประการสำคัญคือเป็นปุ๋ยที่ให้คุณภาพสูง แต่ต้นทุนดำเนินการถูกกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีหลายเท่าตัว
   ในการนำจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้เป็ยปุ๋ยในทางการเกษตร สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบให้ประโยชน์ทั้งนั้น มากน้อยแตกต่างกันออกไป ที่นำมาเสนอในที่นี้เป็นเพียงวิธีการส่วนหนึ่งในหลายๆวิธีการเท่านั้น
          
 

 

   ทางเลือกของเกษตรอินทรีย์ สำหรับเกษตรกรไทยในยุคที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 

 

 

 ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหือปุ๋ยชีวภาพ  

 

    1 ) ไม่มีสารเคมีตกค้างในดินและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์  

 

    2 ) ไม่มีผลเสียและผลข้างเคียงใดๆ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  

 

    3 ) บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา  

 

    4 ) ราคาไม่แพงประหยัดค่าปุ๋ยในแต่ละปีจำนวนมาก  

 

     5 ) สามารถทำได้ด้วยตัวเองและทำได้ง่าย    

 

 

 การประยุกต์จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยชีวภาพคลิกดูที่นี่ 

 

 ข้อควรระวังสำหรับการนำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆไปใช้งานกับพืชผัก  

 

ควรพิจารณาสภาพความเป็นกรดด่างของปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพนั้น ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ควรทดสอบความเป็นกรดด่างก่อนนำไปใช้กับพืชผัก เพราะปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพส่วนมากจะมีฤทธิ์เป็นกรด ส่วนจะเป็นกรดมากหรือน้อยนั้น ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาหมักด้วย รวมถึงระยะเวลาการหมัก ถ้าปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพนั้นมีความเป็นกรดสูง ต้องปรับค่ากรดก่อนนำไปใช้งาน ถ้าเป็นกรดไม่มากให้ผสมกับน้ำ ส่วนปริมาตรที่ผสมกับน้ำก็ควรทดสอบก่อน ควรให้ค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 5 - 8 ถ้าปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพนั้นมีความเป็นกรดสูงมาก ถ้านำไปรดต้นไม้หรือใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชผัก จะทำให้พืชผักตายได้ง่ายๆใบไหม้และรากเน่าเสียจากภาวะกรด  ดังนั้น จึงควรระวังการนำไปใช้อย่างถูกวิธี

 

  


         

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

        

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 

  

 

                 << กลับหน้าแรก สั่งซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม >>