bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?
bulletโรคกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย
bulletการเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
เครือข่ายพันธมิตร
dot
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletเช็ค EMS ภายในประเทศ
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?

                 

โรค EMS หรือโรคตายด่วนในกุ้งได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมาก การศึกษาและวิจัยทั้งในและต่างประเทศสรุปตรงกันว่า โรคกุ้งตายด่วนหรือโรค EMS เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ

1. Vibrio Harveyi

2. Vibrio Parahemolyticus

การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือใช้สารเคมีต่างๆนอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังเกิดภาวะสารตกค้างในเนื้อกุ้งที่เลี้ยงอีก

 ผลดีมากๆของการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งคือ ปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงกุ้งและผู้บริโภคกุ้ง ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆ ประการสำคัญคือ กุ้งที่เลี้ยงจะปลอดโรคตายด่วน สุขภาพกุ้งสมบูรณ์และแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง 

การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงกุ้งต้องมีเทคนิคและวิธีการใช้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำไปประยุกต์ใช้ กรณีที่ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดประโยชน์น้อยหรือไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยก็มี ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ " การใช้เป็น และ ใช้อย่างถูกต้อง " จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ 

ลดการสูญเสียจากโรค EMS กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงดี กำไรเพิ่ม ผลผลิตเพิ่ม ลดเสี่ยงโรค EMS สามารถทำได้        

ความสำเร็จในการกระทำอะไรก็แล้วแต่ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จนั้นๆ ไม่ว่าคุณจะทำกิจการอะไร ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การที่จะประสพผลสำเร็จได้ คุณต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ประเภทรู้ลึก รู้จริงในเรื่องที่คุณทำอยู่ และต้องใช้เวลาและความอดทน ความมุ่งมั่นมานะพยายามสูง ไม่หวั่นปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ขวางหน้า พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ จึงจะประสพผลสำเร็จได้

คำถามที่ว่า เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ? เลี้ยงกุ้งอย่างไรจึงจะเป็นมืออาชีพได้?

คำว่ามืออาชีพ คำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือได้มาแบบง่ายๆเพียงชั่วข้ามคืน คุณต้องมีทักษะสูง เชี่ยวชาญและชำนาญสูงจริงๆ ประเภทรู้ลึก รู้จริง ทำได้จริงในทุกแง่ทุกมุมในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอยู่ การทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งก็เช่นเดียวกัน คุณต้องเป็นเกษตรกรที่ทันสมัยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ตามให้ทันเทคโนโลยี่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณ สิ่งใหม่ๆพัฒนาการใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาคุณก็สามารถเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งมืออาชีพได้ เพียงแต่คุณปรับตัวเป็น รู้จักการเปลี่ยนแปลง เปิดสมองรับฟังสิ่งใหม่ๆ ตามความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งให้ทัน

  เลี้ยงกุ้งด้วยสมองและสองมือ ( เลี้ยงด้วยด้วยปัญญา )

ถึงเวลาที่ต้องเลี้ยงกุ้งด้วยสมองหรือปัญญา เพื่อสู่ความเป็นมืออาชีพ เพิ่มผลผลิต ลดการใช้กำลังเพียงอย่างเดียว ไม่มีใครในโลกนี้รู้ทุกเรื่องและเก่งทุกเรื่อง ในสิ่งที่คุณรู้ คนอื่นอาจไม่รู้ แต่ในสิ่งที่คุณไม่รู้ คนอื่นเขาอาจรู้มากกว่า ทุกคนมีสิ่งดีๆที่แตกต่างกัน

  การเลี้ยงกุ้งให้ประสพผลสำเร็จต้องทำอย่างไร?

จริงอยู่เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงกุ้ง เราไม่ใช่เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง เช่นเดียวกับนักวิชาการที่รู้เรื่องราวต่างๆและวิธีการแก้ไขให้เกษตรกร เขารู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงมือเป็นเกษตรกรโดยตรง แต่เขาศึกษามาและมีข้อมูลที่สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ ดังนั้นความรู้ต่างๆในการแก้ปัญหา ในการเลี้ยงกุ้งจึงไปจากนักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม? คนเราจะเก่งและมีความรู้เฉพาะเรื่อง ไม่ได้เก่งและรู้ทุกเรื่อง ในสิ่งที่เกษตรกรรู้และเก่ง นักวิชาการอาจจะไม่รู้และไม่เก่งเท่าคนปฏิบัติทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องจริง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรมีมาก ทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ น้ำ ดิน พันธุ์กุ้ง ดินฟ้าอากาศ อาหาร และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นในการเลี้ยงกุ้งสักบ่อไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ลงทุนทั้งเงิน แรงกาย แรงใจ เพราะมีโอกาสล้มเหลวได้ง่ายๆถ้าไมมีความรู้หรือทำไม่ถูกจุด

  ปรัชญาการบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตดี ( ปรัชญาของในหลวง )

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

การประยุกต์ใช้ปรัชญานี้

1. การเข้าใจ  คุณต้องเข้าใจหลักการ วิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างถูกวิธี แบบได้ผลิตผลิตสูงและปลอดภัย เข้าใจในเรื่องตลาด เข้าใจธรรมชาติของกุ้ง เข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งหรือปัจจัยที่ทำให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค และการเข้าใจด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งทำธุรกิจเลี้ยงกุ้ง

2. การเข้าถึง  คุณต้องเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆในการเลี้ยงกุ้ง ทั้งความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆอย่างถ่องแท้ ซึ่งความหมายของการเข้าถึงจะกว้างมาก

3. การพัฒนา  คุณทำธุรกิจบ่อเลี้ยงกุ้งต้องอย่าหยุดการพัฒนา ต้องพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านการเลี้ยง การดูแล การตลาด พัฒนาความรู้ให้ทัน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงกุ้ง

ทำทั้ง 3 ข้อนี้ให้ครบ และทำให้จริง ทำให้ถึง  คุณจะเป็นมืออาชีพแน่นอน อย่าลืมว่าทุกๆปัญหามีวิธีแก้ไขเสมอ เพียงแต่ใครจะมองเห็นวิธีการแก้ไข

จงใช้ความรู้หรือปัญญาในการแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งอย่างมีคุณภาพ อย่าใช้แต่กำลังเพียงอย่างเดียว เป็นเกษตรกรที่ทำงานด้วยมันสมอง คุณจะเป็นเกษตรกรที่หัวก้าวหน้า ใช้หลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาในการแก้ปัญหา จงค้นหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิธีการเลี้ยงกุ้งให้ปลอดภัยและได้ผลผลิตสูง คิดและวิเคราะห์ให้ดีๆ แล้วคุณจะมองเห็นความเป็นจริงบางอย่าง ที่อาจทำให้วิธีการเลี้ยงกุ้งของคุณก้าวหน้ามากกว่าเดิมหลายเท่า ทุกอย่างต้องมีการพัฒนา จะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ ตราบใดที่โลกมีพัฒนาการตลอดเวลา ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง น้ำเปลี่ยนแปลง คุณต้องตามให้ทันและพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้ทัน

  คุณรู้หรือไม่ว่าเชื้อโรคในกุ้งทุกชนิดมาจากไหน?

ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง คือ ปัญหาโรคกุ้งหรือกุ้งเป็นโรค แน่นอนว่ากุ้งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง มีโรคเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป การเกิดโรคในกุ้งย่อมกระทบต่อผลผลิตที่จะออกมาโดยตรง กระทบต่อรายได้ กำไร อาจถึงขาดทุนหมดตัวได้ ถ้าวิกฤตหนักๆ โรคเหล่านี้ยากที่จะบังคับได้

  โรคในกุ้งมากจากแหล่งใด?

1. ดิน   ในดินที่ใช้ทำบ่อกุ้งจะมีแบคทีเรียปะปนอยู่จำนวนมาก ทั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและแบคทีเรียที่เป็นกลาง

2. น้ำ    ในน้ำที่เราใช้เลี้ยงกุ้งก็มีแบคทีเรียจำนวนมากปนเปื้อนอยู่ สามารถก่อโรคได้ทุกเมื่อ

3. อากาศ  แน่นอนว่าในบรรยากาศทุกอณูเต็มไปด้วยแบคทีเรียหลายโคโลนี สามารถสร้างปัญหาให้กับกุ้งที่เลี้ยงได้

4. อาหาร การให้อาหารกุ้งจะมีอาหารบางส่วนที่ละลายกับน้ำและเกิดการเน่าเสียขึ้น นั่นคือแหล่งที่มาของโรคอีกจุดหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกุ้งได้

ประเทศไทยสูญเสียผลผลิตกุ้งจากปัญหาโรคกุ้งจำนวนมาก สะสมมาโดยตลอด ซึ่งยังแก้ปัญหาโรคกุ้งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในความเป็นจริงแก้ไขได้ เพียงมีความรู้และความเข้าใจที่มาที่ไปของโรคกุ้งและวิธีการแก้ไขเอาชนะโรคกุ้งได้  โรคกุ้งมีวิธีแก้ไข ปรึกษาได้ที่นี่

จงบริหารจัดการปัจจัยเหล่านี้ด้วยปัญญา โดยการใช้หลักปรัชญาข้างต้นมาประยุกต์แก้ปัญหาโรคกุ้ง ซึ่งไม่ได้ยากเย็นอะไร วิถีธรรมชาติต้องแก้ด้วยหลักธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ เหมือนหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จงจำคำเหล่านี้ให้ดี และนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมให้จงได้ แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จในการเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งด้วยปัญญา

ที่นี่เราใช้หลักในการแก้ปัญหาโรคกุ้งด้วยหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆ ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ แต่เรารู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร? เราทำได้ เผยเคล็ดลับในการเลี้ยงกุ้งให้ห่างไกลจากโรคกุ้งตายด่วน ( EMS  ) ผลผลิตเพิ่ม กำไรเพิ่ม ลดเสี่ยงโรคกุ้ง ไม่ต้องกังวลกับโรคกุ้งตายด่วนอีกต่อไป เพียงปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของเรา เราจะแนะนำให้เฉพาะกับลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์-Kasama ไปจากเราเท่านั้น คำแนะนำและการปฏิบัติต้องทำตามแต่ละขั้นตอนที่เราแนะนำ ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างละเอียด แต่ทุกคนที่เลี้ยงกุ้งสามารถทำและปฏิบัติได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไร ติดต่อเราได้ที่นี่..

 

                                                     

                                                            << กลับหน้าแรก  >>