ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?
bulletโรคกุ้งตายด่วน EMS
bulletการกำจัดโรคกุ้งEMS
bulletโรคกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย
bulletการเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
เครือข่ายพันธมิตร
dot
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletGoogle Focus
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletเช็ค EMS ภายในประเทศ
bulletThailandservices
bulletFB
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์


เป็นสิวอักเสบ, สบู่ทำความสะอาดสิว, สิวที่แก้ม, สิวอักเสบที่คาง, สิวหนอง, สิวหัวช้าง, สิวผดผื่น, สิวเสี้ยน, ผดผื่นคัน, สิวผดผื่น, รังแค, เชื้อราบนหนังศีรษะ
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


โรคกุ้งตายด่วน EMS

 

ลดการสูญเสียจากโรค EMS กำไรเพิ่ม ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนถูกลง กุ้งสุขภาพดีแข็งแรงและทนทานโรค

โรค EMS หรือโรคตายด่วนในกุ้งได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมาก การศึกษาและวิจัยทั้งในและต่างประเทศสรุปตรงกันว่า โรคกุ้งตายด่วนหรือโรค EMS เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ

1. Vibrio Harveyi

2. Vibrio Parahemolyticus

การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือใช้สารเคมีต่างๆนอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังเกิดภาวะสารตกค้างในเนื้อกุ้งที่เลี้ยงอีก

ผลดีมากๆของการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งคือ ปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงกุ้งและผู้บริโภคกุ้ง ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆ ประการสำคัญคือ กุ้งที่เลี้ยงจะปลอดโรคตายด่วน สุขภาพกุ้งสมบูรณ์และแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง

การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงกุ้งต้องมีเทคนิคและวิธีการใช้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำไปประยุกต์ใช้ กรณีที่ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดประโยชน์น้อยหรือไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยก็มี ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ " การใช้เป็น และ ใช้อย่างถูกต้อง " จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

ทุกๆปัญหามีทางออกและวิธีการแก้ไขเสมอ ในสิ่งที่ท่านรู้ แต่เราไม่รู้ แต่ในสิ่งที่เรารู้ ท่านอาจจะไม่รู้ ไม่มีใครรู้ในทุกๆเรื่อง แต่ในบางเรื่องอาจรู้ลึกและรู้จริงได้ ถ้ามีการศึกษาค้นคว้าและค้นพบกับความจริงที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

  ท่านไม่ต้องเชื่อเรา แต่จงเชื่อในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงกุ้งของท่าน ท่านแก้ไขได้หรือไม่โรคกุ้งตายด่วนหรือ EMS และมีผู้ใดที่แก้ปัญหานี้ได้จริงๆสักหนึ่งคน? น่าเสียดายที่กุ้งต้องตายไปเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ถ้าท่านคิดว่า เราสามารถช่วยท่านได้ ปรึกษาเราที่นี่...

การเลี้ยงกุ้งทุกชนิด เป้าหมายคือการได้ผลผลิตมากที่สุด และที่สำคัญคือความปลอดภัยของผู้บริโภค แต่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากที่สุดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกๆคนคือ ปัญหาโรคกุ้ง กุ้งตายง่ายจากโรคกุ้ง ทำให้ได้ผลผลิตน้อย ในบางรายถึงขนาดขาดทุน ปัจจัยเสี่ยงในการเลี้ยงกุ้งนั้นมีจำนวนมาก แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ โรคกุ้ง ที่ทุกรายยังแก้ปัญหานี้ได้ไม่เต็มที่

โรคกุ้งมากจากไหน?

ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงกุ้งชนิดใดก็ตาม สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ โรคกุ้ง ปัญหาโรคกุ้งมาจากหลายทางด้วยกัน เช่น

- น้ำที่ใช้เลี้ยง ซึ่งน้ำส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงกุ้งก็นำมาจากธรรมชาติ ซึ่งอาจมีเชื้อปะปนอยู่ในน้ำที่นำมาเลี้ยง

- ดิน บ่อดินที่เลี้ยงกุ้งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค เพราะโรคในดินมีหลากหลายชนิด ถึงแม้ก่อนเลี้ยงกุ้งจะมีการตากบ่อหลายวัน แต่แสงแดดก็ไม่สามารถทำอันตรายกับเชื้อโรคได้ 100%

- อากาศ ในอากาศก็เต็มไปด้วยแบคทีเรียหลายกลุ่มที่เป็นต้นเหตุของโรคในกุ้งได้

- อาหาร เมื่ออาหารกุ้งละลายน้ำอาจทำให้เกิดการเน่าเสียและเป็นที่มาของโรคกุ้งได้

กุ้งที่สุขภาพดีไม่มีโรค เป็นที่มาของผลผลิตดี กำไรงามของเกษตรกร ลดการใช้ยาหรือสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เชื้อโรคต่างๆในบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลามาจากแหล่งใด?

1. ดินจากบ่อเลี้ยง

2. น้ำที่ใช้เลี้ยง

3. อาหารที่ใช้เลี้ยง

ดังนั้นในการทำลายเชื้อเหล่านี้ ต้องทำแบบบูรณาการทั้งระบบ ทำเพียงจุดใดจุดหนึ่งยังไม่เพียงพอ ต้องเข้าใจและเข้าถึง จึงจะทำให้กุ้งหรือปลารอดจากโรคในอัตราที่สูงได้ ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย ทุกคนทำได้ถ้าเข้าใจ

บ่อเลี้ยงปลา
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเกิดการเน่าเสีย เมื่อน้ำเน่าเสียเกิดขึ้น นั่นหมายถึงปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง จนอาจไม่มีออกซิเจนให้ปลาในน้ำหายใจ ซึ่งอาจทำให้ปลาตายยกบ่อได้ง่ายๆภายในไม่กี่วัน ปัญหาการเน่าเสียของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ส่วนใหญ่มาจากการให้อาหารปลาและการถ่ายเทมูลของปลาเอง ถึงแม้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาส่วนมากจะถูกปลากิน แต่จะมีบางส่วนตกลงก้นบ่อและจมลงไปในโคลนก้นบ่อ ทำให้เกิดการเน่าเสียขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง ซึ่งส่วนมากจะใช้สารเคมีแก้ไข อันนำไปสู่การตกค้างของสารเคมีไปสู่สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคได้ บ่อเลี้ยงปลามีทั้งประเภททำเป็นอาชีพ คือเลี้ยงปลาเพื่อการพาณิชย์ และเลี้ยงปลาในบริเวณบ้าน เช่นปลาคร้าฟ ปลาสวยงามต่างๆ น้ำเสียก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องมีการเติมออกซิเจนและถ่ายเทน้ำเสียบ่อยๆ เพื่อให้ปลามีสุขภาพที่ดี การเก็บน้ำเสียไว้นานๆในบ่อเลี้ยงปลาอาจทำให้ปลาติดเชื้อยกบ่อได้
บ่อเลี้ยงกุ้ง
ผู้ที่เลี้ยงกุ้งจะมีปัญหามากกว่าผู้เลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงได้ยากกว่าการเลี้ยงปลา เหตุเพราะกุ้งจะอ่อนไหวตายง่ายกว่าปลา มีปัญหาเพียงเล็กน้อยกุ้งก็อาจตายได้ง่ายๆ อย่างเช่น กรณีกุ้งกุลาดำ ในช่วงหลังๆเกษตรกรจะนิยมเอากุ้งขาวมาเลี้ยง ซึ่งมีปัญหาน้อยกว่ากุ้งกุลาดำ เลี้ยงผิดพลาดมีสิทธิ์เจ๊งได้ง่ายๆ การลงทุนเลี้ยงกุ้งก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงพอสมควร ปัญหาที่พบที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนเลี้ยงกุ้งก็หนีไม่พ้นน้ำเน่าเสีย เช่นเดียวกับปลา แต่ปลาจะทนทานกว่ากุ้ง ดังนั้นถ้าเกิดน้ำเน่าเสียเกิดขึ้นต้องแก้ไขให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพราะไม่อย่างนั้นกุ้งอาจตายได้ยกบ่อ ปัญหาน้ำเน่าเสียก็มาจากสาเหตุที่คล้ายๆกัน นั่นก็คือ อาหารกุ้ง ซึ่งจะมีบางส่วนที่กุ้งกินไม่หมดและตกลงก้นบ่อ เกิดการเน่าเสีย มีผลทำให้น้ำโดยรวมเน่าเสียตามไปด้วย กระทบกับปริมาณออกซิเจนที่กุ้งใช้หายใจ การเจริญเติบโตหยุดชงัก

ปัญหาที่หนักใจของผู้เลี้ยงกุ้งก็คือ โรคกุ้ง เพราะสร้างความเสียหาย ทำลายผลผลิตเกษตรกร


เงื่อนไขการให้คำแนะนำและคำปรึกษา

สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์ของเราเท่านั้น จึงจะสามารถปรึกษาแบบละเอียดได้ การแก้ปัญหาต้องทำแบบบูรณาการทุกส่วน แต่รับรองว่าต้นทุนจะต่ำลงเรื่อยๆ ในขณะที่ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปลอดจากโรค EMS

 

                                                              << กลับหน้าแรก >>