จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย

 มีปัญหาเรื่อง กลิ่นทุกชนิด กลิ่นสัตว์เลี้ยง
       กลิ่นส้วม / กลิ่นห้องน้ำ /บ่อเกรอะ/บ่อบำบัดน้ำเสีย/ กลิ่นเน่าเหม็น
         น้ำเสียจากโรงงาน โรงอาหาร ร้านอาหาร บ่อดักไขมัน

   
บำบัดน้ำเสียและกลิ่นหายทันใจ ด้วย จุลินทรีย์ดับกลิ่น

-        กลิ่นฉี่สุนัข มูลสุนัข คอก/กรง หรือฟาร์มสัตว์เลี้ยงอื่นๆส่งกลิ่นแรง

-        กลิ่นสาบแมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่มีกลิ่นแรงๆ

-        กลิ่นจากกรงสุนัข สวนสัตว์ส่งกลิ่นแรง ฟาร์มสัตว์เลี้ยง เช่น ฟาร์มหมู 
ไก่ เป็ด  ฟาร์มสุนัข ฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ ฯลฯ

-        กลิ่นเหม็นจากส้วม ท่อน้ำทิ้ง บ่อเกรอะ ถังขยะ ท่อน้ำหน้าบ้าน

-        กลิ่นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมันตามร้านอาหารและตลาด

   ดับกลิ่นเหล่านี้แบบทันใจ ไร้สารเคมีเจือปน ไม่มีอันตรายใดๆ
   เป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น    

ท่านที่สั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่น กรุณาจองล่วงหน้า เพราะเรามีสต๊อคจำกัดสำหรับลูกค้าประจำเท่านั้น เราจำหน่ายขั้นต่ำ 20 ลิตร น้อยกว่านี้ไม่มีนะครับ และในช่วงน้ำท่วมนี้ต้องไปรับเองที่สำนักงานในราคาพิเศษ

-  ซื้อขั้นต่ำแกลลอนละ 20 ลิตร ราคา 1,200 บาท  พิเศษช่วงน้ำท่วมในราคา  1,000    บาท 

-  สั่งซื้อ 60 ลิตร ราคา 3,600 บาท พิเศษช่วงน้ำท่วมในราคา  3,000    บาท  

-  สั่งซื้อ 80 ลิตร ราคา 4,800 บาท  พิเศษช่วงน้ำท่วมในราคา  4,000    บาท

-  สั่งซื้อ 100 ลิตร ราคา 6,000 บาท  พิเศษช่วงน้ำท่วมในราคา  5,000    บาท 
 
 
     ขนาดบรรจุถังละ 20 ลิตรขนาดเดียว ช่วงน้ำท่วมจำหน่ายถังละ 1,000 บาท
     (  ท่านต้องจัดพาหนะไปรับที่สำนักงานเท่านั้น ไม่มีการจัดส่ง )
                

                               << กลับหน้าแรก >>