bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?
bulletโรคกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย
bulletการเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
เครือข่ายพันธมิตร
dot
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletเช็ค EMS ภายในประเทศ
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงาน

                                

ถ้าปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณมากกว่าของเสีย บ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น  แต่ถ้ากลิ่นเน่าเหม็นยังคงมีอยู่ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นยังมีน้อยกว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น  วิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็ด้วยการเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและตรงประเด็น

การบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญตั้งแต่ระดับครัวเรือนเป็นต้นไป ยิ่งน้ำเสียมีจำนวนมาก ยิ่งมีความจำเป็นมากๆที่ต้องบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานประกอบการทุกๆแห่ง ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่ประเทศไทยยังขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศตัวเอง ส่วนใหญ่จะเน้นการประหยัด กลัวการสิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งที่ความจริง คือความรับผิดชอบโดยตรง หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สะสมของเสียปล่อยของเสียออกสู่สาธารณะโยนภาระให้กับสังคมส่วนรวมแก้ไขปัญหาเอง 

โรงงานหรือสถานประกอบการทุกประเภทและทุกๆชนิดมีความจำเป็นอย่างไรในการบำบัดน้ำเสียและของเสียต่างๆ ต้องถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากๆและเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ยังปล่อยปละละเลยของเสียให้ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำเสียที่ยังบำบัดไม่ถูกต้องเท่าใดนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจริง น้ำเสียมีปริมาณมาก แต่ปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่าของเสีย ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียจึงยังไม่สมบูรณ์แบบ ต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในระบบให้เพียงพอต่อปริมาตรของน้ำเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( Effective Microorganism : EM )เพื่อทำงานร่วมกันในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้น

ในการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต้องมีความต่อเนื่อง เหตุผลเพราะของเสียและน้ำเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ถ้าของเสียและน้ำเสียเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่เกิดขึ้นอีกเลยตลอดกาล ก็ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หลายๆท่านคงสนใจว่า ทำไมโรงงานหรือสถานประกอบการทุกประเภทและทุกชนิดต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแลดล้อม ไม่ว่าน้ำเสียหรือของเสียนั้นจะมาจากห้องน้ำห้องส้วมหรือมาจากไลน์ผลิตของสถานประกอบการต่างๆ ของเสียหรือน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลจะต้องผ่านการบำบัดให้เรียบร้อยก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของทางราชการ และถือเป็นความรับผิดชอบของสถานประกอบการแต่ละแห่งที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สถานที่ใดที่มีของเสียหรือน้ำเสียเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้นก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงและในทางกฎหมายของผู้ประกอบการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงงานประกอบการธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ หรือแม้กระทั่งตลาดสด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร อาคารให้เช่า สำนักงานต่างๆ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งในครัวเรือน ซึ่งทุกแห่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นทุกๆวันหรือทุกๆนาทีในบางสถานที่ นี่คือความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ ดังนั้น เมื่อน้ำเสียเกิดขึ้น ณ สถานที่ใดแล้วจะต้องผ่านการบำบัดให้เรียบร้อย คราวนี้มาพูดถึงวิธีการบำบัดน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการหรือโรงงานทั่วๆไป

การบำบัดน้ำเสียในโรงงานหรือสถานประกอบการใดๆก็แล้วแต่ ซึ่งครอบคลุมทุกๆแห่ง

ในการบำบัดน้ำเสียต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดหรือย่อยสลายของเสียให้มีขนาดโมเลกุลของเสียนั้นๆมีขนาดเล็กลง แต่ในความจริงที่เกิดขึ้นประการหนึ่งก็คือ ของเสียหรือน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันในแทบทุกสถานที่ประกอบการหรือโรงงานใดโรงงานหนึ่งมีปริมาณของเสียหรือน้ำเสียมากขึ้นจนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียหรือบำบัดน้ำเสีย ) ย่อยสลายหรือบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่ทันกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ทำให้น้ำเสียผ่านการบำบัดที่ยังไม่สมบูรณ์เล็ดลอดออกไปสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เป็นภาระของสังคมที่ต้องจัดการต่อไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องสังเคราะห์จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติให้มีปริมาณมากขึ้นตามความต้องการ เพื่อนำมาจัดการบำบัดน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพร่วมกับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ( แต่มีไม่มากจนย่อยสลายของเสียไม่ทัน )

ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ( EM )ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ ?

เหตุผล คือ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในธรรมชาติมีน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง การทำปฏิกิริยาย่อยสลายด้อยประสิทธิภาพลง ทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียด้อยลงตามไปด้วย จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียลงในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายและการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการต่างๆหรือบำบัดน้ำเสียในโรงงานและดับกลิ่นเน่าเสียต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ ลำพังถ้าอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียอาจไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เราจึงใช้จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาทดแทนและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบให้มากขึ้นได้ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มหลากหลายสปีชี่ส์ดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)

            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts) 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์                               

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

การค้นหาเราใน Google.co.th โดยใช้ คีย์เวิร์ด หรือ คำ ดังต่อไปนี้ .-

1. จุลินทรีย์หอม-kasama

2. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( สำหรับภาษาไทย )

3. จุลินทรีย์รามอินทรา  ( จุลินทรีย์ของเรามีที่ตั้งอยู่ถนนรามอินทรา )

4. จุลินทรีย์บางกอก ( จุลินทรีย์ร้านบางกอกโปรดักส์ )

คีย์เวิร์ด 1 - 4  เป็นคีย์เวิร์ดตรงของเราในการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้าน (Bangkokshow.com ) 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

 

ช่วยให้การบำบัดน้ำเสียในโรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มปริมาณจุลิทรีย์ย่อยสลายในระบบมากขึ้น ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการบำบัดน้ำเสีย เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

 

    

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ

บำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการทุกแห่ง บำบัดน้ำเสียในโรงงานทุกๆที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ปริมาณจุลินทรีย์มาก ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทันที