ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย/emหอมบำบัดน้ำเสีย

             

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย  emหอมบำบัดน้ำเสีย emหอมย่อยสลายไขมัน emหอมย่อยสลายแป้งมันแป้งขนม ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่น แต่เป็นการบำบัดกลิ่นโดยวิธีธรรมชาติโดยตรง

(วิดีโอจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..) 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม ( EM )ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเอง แต่โดยทั่วๆไป จุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ ที่เรียกกันว่า em ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของ em โดยเฉพาะชาวต่างชาติจะไม่ชอบกลิ่นนี้ โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( em )จะไม่มีสีและไม่มีกลิ่น เพราะจุลินทรีย์อีเอ็มเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยสายตาเปล่า สีน้ำตาลเข้มและกลิ่นที่เราเห็นและสัมผัสได้นั้นเป็นสีและกลิ่นจากกากน้ำตาลที่เลี้ยงเชื้อของจุลินทรีย์emต่างหาก ไม่ใช่สีและกลิ่นของจุลินทรีย์emโดยตรง นี่คือที่มาของสีและกลิ่นในจุลินทรีย์อีเอ็มที่เรารู้จัก

บำบัดน้ำเสียอย่างไรจึงจะออกมาสมบูรณ์เป็นน้ำดีได้ ?

 

คำตอบสั้นๆง่ายๆก็คือ ปริมาณจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีปริมาณมากกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงจะเอาชนะของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ ของเสียทุกๆอย่างในโลกนี้ ซึ่งรวมทั้งน้ำเสียด้วย ล้วนต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น ยังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการย่อยสลายของเสียต่างๆแทนจุลินทรีย์ได้ในปัจจุบัน น้ำดีหรือน้ำเสียวัดได้จากค่าพารามิเตอร์เช่น ค่า pH , BOD , COD , DO , SS , TTS เป็นต้น ยิ่งค่าออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆมีสูง ( ค่า DO มากกว่า 3 ขึ้นไป ) ยิ่งเป็นการดีและค่าอื่นๆได้มาตรฐานนั่นคือ น้ำดี  ค่าพารามิเตอร์ต่างๆจะแปรผันไปตามปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลาย ถ้าในระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายจำนวนมาก จะส่งผลต่อค่าพารามิเตอร์ต่างๆเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน จะเห็นว่า จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียเป็นตัวจักรสำคัญในระบบบำบัดน้ำเสียที่จะทำให้น้ำเสียเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้ นี่คือความสำคัญของจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่าให้ขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายและอย่าให้จุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดมีน้อยจนเกินไป เพราะจะเกิดปัญหาหลายอย่างติดตามมาในภายหลัง

ร้านบางกอกโปรดักส์ของเราได้พัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มให้มีกลิ่นหอมตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานก็คือ การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย รวมถึงการบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น เพราะถ้าจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสร้างปัญหาในเรื่องกลิ่นมากยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และการบำบัดน้ำเสียให้ออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าของเราเป็นอย่างดี ถูกใจลูกค้าทุกๆท่านที่ใช้จุลินทรีย์หอมของเรา  เพียงใช้ครั้งแรกลูกค้าทุกๆท่านก็ประทับใจแล้ว จึงเป็นที่มาของลูกค้าที่ซื้อเป็นประจำ บางท่านก็ซื้อทุกๆเดือนต่อเนื่องมาโดยตลอด ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของแต่ละท่านว่านำจุลินทรีย์หอมไปใช้งานเกี่ยวกับเรื่องใด ปัญหามากหรือน้อย ใช้มากหรือใช้น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าภาพหรือลูกค้าโดยตรง     

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย ( แบรนด์หรือยี่ห้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) emหอมบำบัดน้ำเสีย สำหรับบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เสริมประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้นกว่าปกติหรือมากกว่าปกตินั่นเอง  ชื่อกลางๆของอีเอ็มก็คือ จุลินทรีย์หรือจุลชีพ นั่นเอง เพียงแต่กลุ่มจุลินทรีย์หรือกลุ่มจุลชีพกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกหลายๆด้าน เพียงแต่ในที่นี้จะนำเรื่องราวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( อีเอ็ม )มากล่าวเฉพาะในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น อีเอ็ม ( Effective  Microorganisms : EM ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย  ดังนั้น  ถ้าจุลินทรีย์กลุ่มนี้ละลายอยู่ในน้ำเสียที่ไม่มีออกซิเจนเลย จุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้ก็ยังสามารถทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ตามปกติ  ซึ่งจะไม่เหมือนกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กลุ่มนี้ขาดออกซิเจนหรืออากาศไม่ได้ จะไม่สามารถทำงานย่อยสลายได้เลย จึงส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นมากมาย ของเสียและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกันปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในธรรมชาติกลับลดน้อยลง ซึ่งสวนทางกันกับปริมาณของเสียจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น สร้างมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น จุลินทรีย์อีเอ็ม ( EM )จึงมาทำหน้าที่แทนและเสริมศักยภาพในระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน กรณีที่มีออกซิเจนในน้ำเสียน้อยหรือไม่มีออกซิเจนละลายในน้ำเสียนั้นๆเลย หรือถึงแม้จะมีออกซิเจนในน้ำเพียงพอ จุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์อีเอ็ม )ก็สามารถทำงานเสริมประสิทธิภาพร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์กับธรรมชาติและมวลมนุษย์อย่างมากมาย  ขาดเสียซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ โลกก็จะเต็มไปด้วยของเสียและน้ำเสียจนล้นโลก

อีเอ็มหอม / emหอม มีที่มาอย่างไร?

อย่างทีทราบกันอยู่แล้วว่า อีเอ็ม ก็คือ จุลินทรีย์อีเอ็ม นั่นเอง เพียงแต่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า  " อีเอ็ม  " ในส่วนของอีเอ็มหอมมีที่มาจากปัญหาที่ลูกค้าพบก็คือ ปัญหาในเรื่องของกลิ่นของอีเอ็ม ซึ่งจริงๆแล้ว ตัวอีเอ็มเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ที่เราได้กลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวก็คือกลิ่นจากกระบวนการหมักกากน้ำตาลเพื่อขยายเชื้ออีเอ็มให้มีปริมาณมากขึ้นนั่นเอง  ยิ่งถ้ามีพืชผักหมักร่วมด้วย กลิ่นก็ยิ่งแรงมากขึ้นไปอีก ในบางครั้งอาจเป็นของเสียไปเลยก็มี เพราะอีเอ็มอาจตายได้หรืออีเอ็มเสียเลยส่งกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมาแทนที่  ในส่วนของอีเอ็มหอมของเรานั้น  ทางร้านฯได้ทำการพัฒนาผลิตภันณ์ตัวสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการกลิ่นไม่พึงประสงค์จากอีเอ็ม  เราจึงได้นำหลักปรัชญาของในหลวง ร. 9 มาใช้พัฒนาต่อยอดไปอีกชั้นหนึ่ง นั่นก็คือ เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา นั่นเอง จึงเกิดเป็นอีเอ็มหอมขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบใจของลูกค้าทุกๆท่าน ที่ไม่ต้องการสูดดมกลิ่นของอีเอ็มแบบเดิมๆอีกต่อไป

อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย / EM หอมบำบัดน้ำเสีย ในนามแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าของเราคือ " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) บางครั้งลูกค้าก็เรียก อีเอ็มหอมคาซาม่า ซึ่งทั่วๆไปจะนิยมเรียกกันในนาม อีเอ็ม นั่นเอง ซึ่งก็คือตัวเดียวกันกับที่เราจำหน่าย เพียงแต่เรามีจุดเด่นที่พัฒนาขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น นั่นก็คือ การมีกลิ่นหอมของอีเอ็ม  จึงส่งผลให้การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ผลดี นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเสียได้เป็นอย่างดี กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน จึงเป็นที่มาของอีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย และอีเอ็มหอมดับกลิ่นหรืออีเอ็มหอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

การสืบค้นหาอีเอ็มหอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า )หรืออีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสียของเรา  สามารถค้นหาในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th  ) ด้วย คำ หรือ คีย์เวิร์ดเหล่านี้

      

คำหรือคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาสินค้าของทางร้านฯ ที่ลูกค้านิยมใช้ในเว็บไซต์กูเกิ้ล ( Google.co.th  )

1. จุลินทรีย์หอม

2. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

3. จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

4. อีเอ็มหอม  หรือ  emหอม 

5. อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย  ,  emหอมบำบัดน้ำเสีย

6. อีเอ็มหอมดับกลิ่น หรือ emหอมดับกลิ่น

7. จุลินทรีย์คาซาม่า หรือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า (  จุลินทรีย์หอม-Kasama )

8.  จุลินทรีย์รามอินทรา   (  ร้านฯมีที่ตั้งอยู่ย่านถนนรามอินทรา )

9.  จุลินทรีย์บางกอก          ( ร้านชื่อ บางกอกโปรดักส์ หรือ ร้านมีที่ตั้งอยู่ บางกอก )

10.  อีเอ็มรามอินทรา ( emรามอินทรา )   สถานที่จำหน่ายอีเอ็มอยู่ย่านถนนรามอินทรา จึงใช้คำค้นหา อีเอ็มรามอินทรา  หรือ  emรามอินทรา  ส่วนในไอดีไลน์ใช้คำว่า   emkasama

11.  อีเอ็มกรุงเทพ ( emกรุงเทพ ) สถานที่จำหน่ายอยู่ในเขตกรุงเทพ  จึงใช้คำค้นหาเป็น  อีเอ็มกรุงเทพ หรือ  emกรุงเทพ

12.  อีเอ็มบางกอก ( emบางกอก ) สถานที่จำหน่ายชื่อ ร้านบางกอกโปรดักส์หรือ ร้านอยู่บางกอก  จึงใช้คำค้นหาเป็น  อีเอ็มบางกอก หรือ  emบางกอก

13.  อีเอ็มหอม , อีเอ็มหอมคาซาม่า

                                          ฯ  ล  ฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

การจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ

กรณีซื้อต่ำกว่า 5 แกลลอน ท่านต้องเดินทางไปรับเองที่สำนักงาน หรือจะใช้บริการขนส่งของ ไลน์แมน หรือ ลาล่ามูฟ ก็ได้ ซึ่งก็จะได้ราคาแกลลอนละ  1,000 บาทเช่นเดียวกัน

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

ช่วยให้ห้องน้ำ ของคุณมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

        

มีปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจด้วย emหอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน