จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย NH3แอมโมเนียสารอันตรายในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ถ้าความเข้มข้นสูงปลาสวยงามตายได้ยกตู้ตลอดเวลา
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


แอมโมเนียสารอันตรายในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

        

แก้ปัญหาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเสียอีกต่อไป ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาบ่อยๆลดความเสี่ยงปลาน๊อคตายช่วงเปลี่ยนน้ำในตู้ปลา จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสช่วยได้แน่นอน ทั้งกำจัดแอมโมเนียและบำบัดน้ำเสียกำจัดของเสียในตู้ปลา ลดเชื้อโรคในตู้เลี้ยงปลา ตอบโจทย์การเลี้ยงปลา

                                   NH3 => N + H3

อันตรายจากแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ปลาน๊อคตายได้ง่ายๆ เพราะแอมโมเนียเป็นสารพิษและละลายได้ดีในน้ำ ค่า pH สูง( ประมาณ 11.6 )ปลาสวยงามทนไม่ได้

แอมโมเนีย เป็นสาร( เคมี )ที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีสูตรทางเคมีคือ NH3 ประกอบด้วยไนโตรเจน( N ) 1 อะตอมและไฮโดรเจน( H ) 3 อะตอม( ตามสมการด้านบน )เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตถ้ามีความเข้มข้นสูง ละลายน้ำได้ดี เกิดขึ้นในธรรมชาติ องค์ประกอบหลักที่สำคัญคือไนโตรเจน ซึ่งในธรรมชาติก็มีไนโตรเจน( ก๊าซ )มากอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมาจากสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของโปรตีน( กรดอะมิโน )ซึ่งมีอยู่ในพืชและสัตว์ทั่วๆไป มาตรฐานน้ำทิ้งจะกำหนดค่าแอมโมเนียไว้ไม่เกิน 1.1 mg/l  หมายถึงในน้ำ 1 ลิตร มีแอมโมเนียเจือปนได้ไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัม ถ้าค่าแอมโมเนียเกิน 1.1 mg/l ขึ้นไปจะมีผลกระทบกับสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เพราะมันเป็นมลพิษ สัตว์น้ำตายได้ทุกเมื่อ

แอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

ในการเลี้ยงปลาสวยงาม ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดและมีผลต่อปลาสวยงามก็คือ น้ำ ที่ใช้เลี้ยงปลา ต้องมีการดูแลและควบคุมน้ำเลี้ยงปลาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำไมจึงต้องควบคุณคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา? เพราะน้ำ คือ ชีวิต ถ้าน้ำเลี้ยงปลามีพิษ ชีวิตของปลาก็จบลงได้ตลอดเวลา( ปลาตายยกตู้เลี้ยงปลา ) ถ้าทำให้น้ำในตู้เลี้ยงปลาเป็นน้ำดีได้ตลอดเวลา ย่อมเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของปลาสวยงามอย่างแน่นอน ในความเป็นจริงของเสียเกิดขึ้นในตู้เลี้ยงปลาตลอดเวลา ทั้งจากการให้อาหารปลา ขี้ปลา ของเสียที่ขับออกมาจากเหงือกปลา เป็นต้น ปริมาณความเข้มข้นของแอมโมเนียในตู้ปลาไม่ควรเกิน 0.02 ppm. ( part per million : ppm ) 1 mg/l = 1 ppm.

ของเสียที่ทำให้น้ำเสียในน้ำตู้เลี้ยงปลามาจากไหน? 

ของเสียในตู้เลี้ยงปลาจะส่งผลทำให้เกิดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลาขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า บรรดาของเสียในตู้เลี้ยงปลามาจากการให้อาหารปลา ขี้ปลา ของเสียที่ขับออกมาจากเหงือกปลา อาหารปลาที่เราให้มีองค์ประกอบของโปรตีน( กรดอะมิโน )และโปรตีนเป็นองค์ประกอบของแอมโมเนีย( ตามสมการด้านบน )เมื่อละลายในน้ำ จะส่งผลทำให้น้ำเสียได้ จึงเป็นที่มาของแอมโมเนียนั่นเอง ถ้าความเข้มข้นของแอมโมเนียในตู้ปลาสวยงามสูง อาจส่งผลให้ปลาสวยงามตายได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้แอมโมเนียยังไปลดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำในตู้ปลาอีก เพราะแอมโมเนียเป็นเบส( pH 11.6 )ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อปลาสวยงามโดยตรง เป็นอันว่ารู้ที่มาของสารแอมโมเนียในตู้ปลาแล้ว

การแก้ปัญหาแอมโมเนียในตู้ปลาสวยงาม

ในตู้เลี้ยงปลาควรมีค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.02 ppm. ถ้าความเข้มข้นของแอมโมเนียในน้ำตั้งแต่ 1 ppm. ขึ้นไปปลาสวยงามจะเริ่มมีปัญหาแล้ว น้ำเริ่มเป็นพิษ ปลาไม่สามารถดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ได้ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาแอมโมเนียในตู้ปลาสวยงาม ถ้าแบบง่ายๆที่สุดก็คือ เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ อย่าให้เกิดน้ำเสีย กรณีไม่ให้เกิดน้ำเสียคงจะยากนิดหนึ่ง เพราะต้องมีการให้อาหารปลาอยู่เป็นประจำ จึงมุ่งไปที่การใช้ชีวบำบัด คือการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ไม่เป็นอันตรายต่อปลาสวยงามที่เลี้ยง มีจุลินทรีย์บางชนิดเท่านั้นที่สามารถกำจัดแอมโมเนียได้ แต่จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีหลากหลายชนิด ทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )ที่มีจำหน่ายทั่วๆไป ประสิทธิภาพทำได้เพียงบำบัดน้ำเสียทั่วๆไปเท่านั้น ไม่สามารถกำจัดแอมโมเนียและไนโตรเจนได้ ตัวที่สามารถกำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียได้มีเพียงไนตริฟลายอิ้งเท่านั้น ( Nitriflying  Bacteria ) กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งยังประกอบไปด้วย จุลินทรีย์ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter Bacteria )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas ) ตามภาพจำลองด้านล่าง

      

ภาพบนคือกลุ่มจุลินทรีย์หรือกลุ่มแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพกำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียโดยตรง สามารถใช้ในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดค่าไนโตรเจน( TKN )ในน้ำเสีย ในขณะเดียวกันก็สามารถนำมาใช้ในตู้ปลาสวยงาม เพื่อกำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียในน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาได้เช่นกัน กลุ่มแบคทีเรียไนตริฟลายอิ้งเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่สารเคมี มีทั้งเซลเดียวและหลายเซล เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ให้ประโยชน์ มีอยู่แบบกระจัดกระจายในธรรมชาติ ถ้าต้องการเป็นกลุ่มจำนวนมากต้องทำการสังเคราะห์ขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับปฏิกิริยาในการกำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียของแบคทีเรียกลุ่มนี้ เป็นไปตามสมการจำลองด้านล่างนี้

    

 ปฏิกิริยาการแปรสภาพไนโตรเจนของ Nitriflying  Bacteria จากภาพบน ไนตริฟลายอิ้งจะแปรสภาพไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนียอิสระ และแปรเปลี่ยนแอมโมเนียอิสระไปเป็นแอมโมเนียมอิออน( ไม่เป็นอันตราย ) จากแอมโมเนียมอิออนไปเป็นไนไตรท์อิออน จากไนไตรท์อิออนไปเป็นไนเตรทอิอออน จากไนเตรทอิออนไปเป็นก๊าซไนตรัส( ไนตรัสออกไซด์ ) ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นลูกโซ่ จนกว่าจะทำลายไนโตรเจนระเหยไปเป็นก๊าซในที่สุด ซึ่งแอมโมเนียก็จะหายไปพร้อมกับไนโตรเจน เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้ว

    

สำหรับค่า TKN จะรวมถึงแอมโมเนียด้วย จากภาพเป็นขั้นตอนการแปรสภาพของแอมโมเนียมอิออนให้ไปเป็นไนไตรท์อิออนและไนเตรทอิออน โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ปฏิกิริยานี้เรียกว่าไนตริฟิเคชั่น( Nitrifacation )เป็นปฏิกิริยาที่ใช้ออกซิเจน แอมโมเนียถูกกำจัดไปในปฏิกิริยานี้ ส่วนปฏิกิริยาที่สองจะเป็นการแปรสภาพของอิออน โดยเริ่มจากไนเตรทอิออน , ไนไตรท์อิออน และก๊าซไนตรัส( ไนตรัสออกไซด์ )ไปเป็นก๊าซไนโตรเจนระเหยออกสู่บรรยากาศต่อไป ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาแบบไร้อากาศไม่ใช้ออกซิเจน จึงเรียกว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification ) เป็นการแปรรูปอิออนของไนโตรเจนไปเป็นก๊าซไนโตรเจนในที่สุด นี่คือกระบวนการกำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียโดยทั่วไป รวมถึงแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม โดยใช้กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเป็นตัวทำปฏิกิริยากำจัดสารดังกล่าว 

ร้านบางกอกโปรดักส์ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เราได้เริ่มค้นคว้ากลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมาเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหากำจัดไนโตเจนในน้ำเสีย( TKN )และแอมโมเนียในน้ำเสีย การสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะมีความยุ่งยากและขั้นตอนมากกว่าจุลินทรีย์หอมคาซาม่าหลายเท่าตัว ใช้เวลาสังเคราะห์เป็นเวลานานมาก( เกือบปี )จึงประสบผลสำเร็จในที่สุด จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง หรือไนตริฟลายอิ้งแบคทีเรียในปัจจุบันที่มีใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งนั้น ซึ่งค่อนข้างมีราคาแพง และส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์เดียว สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้น แต่ที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาจะมีทั้งสองสายพันธุ์ คือ ไนโตรแบคเตอร์และไนโตรโซโมแนส นำมารวมกันไว้ในที่เดียวกันมีความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งกำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มบำบัดน้ำเสียและกลุ่มเลี้ยงสายสวยงามได้เป็นอย่างดี กลุ่มบำบัดน้ำเสียที่ต้องการกำจัดไนโตรเจน( TKN )ในน้ำเสียคือจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งที่สามารถกำจัดไนโตรเจนได้ดี และสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามที่ต้องการบำบัดน้ำเสียในตู้ปลาและต้องการกำจัดแอมโมเนียในน้ำที่เลี้ยงปลา จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ทันที ไม่ต้องเสียเงินนำเข้าจากต่างประเทศให้มีราคาแพงอีกต่อไป เพราะเราประสบผลสำเร็จในการสังเคราะห์จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งได้เรียบร้อยแล้ว

     

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying Bacteria ) จุลินทรีย์สำหรับกำจัดแอมโมเนียและไนโตรเจนในน้ำโดยเฉพาะ( ตู้ปลาสวยงาม )และบำบัดน้ำเสียในตู้ปลาสวยงามโดยตรง ในนามแบรนด์คาซาม่าพลัส( Kasamaplus )จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเจ้าของตู้ปลาสวยงามโดยเฉพาะ 

       

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส (Kasamaplus)

เป็นจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียโดยตรง( และไนโตรเจน )

ในจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส จะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง 2 สายพันธุ์คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter Bacteria )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas Bacteria )

จุดเด่นๆของจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส คือ กำจัดแอมโมเนียและไนโตรเจนในน้ำ และบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป

เน้นใช้งานบำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม มุ่งกำจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียโดยเฉพาะ รวมทั้งไนไตรท์และไนเตรทอิออนในน้ำในตู้ปลาให้แปรเปลี่ยนไปเป็นก๊าซไนโตรเจนระเหยออกสู่บรรยายกาศ

การใช้งานจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสสำหรับกำจัดแอมโมเนียในตู้ปลาสวยงาม

ใช้จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส 3 ml. ต่อน้ำ 50 ลิตร สัปดาห์ละครั้ง กรณีที่น้ำเสียวิกฤตมาก ก็สามารถเพิ่มความข้มเข้นขึ้นมากกว่านี้ได้ อาจถึง 10 ml. ได้ไม่มีอันตรายใดๆต่อปลาสวยงาม การกำจัดแอมโมเนียก็ทำได้เร็วขึ้น เพราะถ้ามีของเสียเจือปนอยู่ในน้ำในตู้ปลามาก แอมโมเนียก็จะมากตามไปด้วย โดยเฉพาะการให้อาหารปลาอยู่บ่อยๆ ทั้งเศษของอาหารปลาและขี้ปลาจะมีมากขึ้น ส่งผลให้น้ำในตู้ปลามีของเสียเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพน้ำในตู้เลี้ยงปลาอย่างต่อเนื่อง หมั่นเช็คค่า pH ในน้ำ อย่าให้น้ำเป็นกรดหรือเป็นเบสมากจนเกินไป การให้อาหารปลามากจนเกินไป จะส่งผลให้น้ำในตู้ปลาเป็นกรดได้ เพราะอาหารปลาเป็นสารอินทรีย์และเป็นแหล่งที่มาของแอมโมเนียอีกช่องทางหนึ่ง

การเก็บรักษา เก็บไว้ในที่ร่มที่อุณหภูมิห้องปกติ ( 20 - 40 องศาเซลเซียส )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ  ถึงผู้รับไม่เกิน 4 วันทำการขนส่ง

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758 ,065-573 9591

เว็บไซต์สั่งซื้อ =>> www.Kasamashop.com

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส จะเป็นคนละตัวกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่จำหน่ายในเว็บไซต์นี้( เชื้อต่างสายพันธุ์ )

กรณีนำเข้าจากต่างประเทศจำหน่ายซีซีละประมาณ 30-50 บาท( เชื้ออ่อนแอ )

แต่ของเราผลิตเองจำหน่ายราคาถูกเป็นพิเศษ จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสของเรามีความหนาแน่นและความเข้มข้นสูง เป็นของใหม่ไม่มีเก่าเก็บ จุลินทรีย์จะขยายตัวและแอคทีฟอยู่ตลอดเวลา เพราะมีอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างต่อเนื่องตลอดเวลา