จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงปลา

    

แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ คือ สารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด

มีปัญหาแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดแอมโมเนีย ไนเตรทและไนไตรท์ ได้ทันที เพราะเรามีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งสำหรับกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรทและไนไตรท์ โดยเฉพาะอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ เจือปนอยู่ในน้ำที่ใช้ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด ถ้าสารเหล่านี้มีความเข้มข้นเกิน 1 ppm. ขึ้นไปจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำทันที ปลาและกุ้งตายได้ตลอดเวลา เพราะสารเหล่านี้เป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด

ที่มาของแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้ง

แอมโมเนีย ไนเตรทและไนไตรท์ ในน้ำมีที่มาจากหลายๆแหล่งด้วยกัน โดยเฉพาะในบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด มีที่มาดังนี้.- 

- จากการให้อาหารปลาและขี้ปลา อาหารปลาส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีน สารประกอบของโปรตีนก็คือ กรดอะมิโนโปรตีนนั่นเอง เมื่อแตกตัวจะให้สารไนโตรเจน( สารอินทรีย์ไนโตรเจน )และไนโตรเจนเมื่อละลายอยู่ในน้ำก็จะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรทและไนไตรท์ในที่สุด

- จากบรรยากาศ ในบรรยากาศจะประกอบไปด้วยก๊าซไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่ ก๊าซไนโตรเจนละลายน้ำได้ง่าย ยิ่งฝนตก น้ำฝนก็จะดึงไนโตรเจนลงบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาได้ดี ไนโตรเจนก็จะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ในที่สุด ( ตามสมการจำลองด้านล่าง ) 

- จากพื้นดิน( พื้นบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้ง )ในพื้นดินจะมีไนโตรเจนสะสมอยู่ ยิ่งดินโคลนไนโตรเจนจะมากเป็นพิเศษ

นี้คือแหล่งที่มาหลักๆของแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้ง สรุปก็คือ แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ มีที่มาจากการแตกตัวของไนโตรเจน และไนโตรเจนมีที่มาจากทั้งบรรยากาศ สารอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของกรดอะมิโนโปรตีน ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

         

การแปรสภาพของไนโตรเจน เริ่มจากไนโตรเจนรวม( N )ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

         

เป็นปฏิกิริยาที่กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งออกซิไดซ์สารประกอบไนโตรเจนรวม โดยแบ่งปฏิกิริยาออกซิไดซ์เป็น 2 ปฏิกิริยาด้วยกันดังต่อไปนี้.-

ปฏิกิริยาที่ 1 เป็นปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์ไนโตรเจน แอมโมเนีย แอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์และไนเตรท ตามลำดับ ปฏิกิริยานี้เรียกว่า Nitrification ปฏิกิริยาส่วนนี้ไม่ได้ทำให้ค่า DO ในน้ำลดลง

ปฏิกิริยาที่ 2 จะเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์ จะแปรสภาพไนเตรทอิออน ไนไตรท์อิออน และไนตรัสออกไซด์ กลายไปเป็นก๊าซไนโตรเจน( N2 )ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไปตามสมการจำลองด้านบน ปฏิกิริยานี้เรียกว่า Denitrification อธิบายด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามนี้ เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ

ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศพบว่า กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีคุณสมบัติในการกำจัด ไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ได้ดี จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีอยู่ทั่วๆไปในสิ่งแวดล้อมดินที่อุดมสมบูรณ์ แต่จะอยู่แบบกระจัดกระจายไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์คือ ไนโตรแบคเตอร์และไนโตรโซโมแนส ประสิทธิภาพและการทำงานเหมือนกัน

      

เราได้ทำการสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งขึ้นมาทั้งสองสายพันธุ์รวมไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีที่นำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาค่อนข้างแพง โดยจำหน่ายกันทั่วๆไปจะอยู่ที่ซีซีละ 30 - 50 บาท หรือลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท ส่วนใหญ่จะนำไปกำจัดแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลา แต่อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างยาก เราจึงทำการสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อบริการลูกค้าของเรา การสังเคราะห์จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งค่อนข้างยุ่งยาก สิ่งแวดล้อมปัจจัยที่เหมาะสมทุกอย่างต้องได้ครบ ขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็ล้มเหลว จะไม่เหมือนกับการเพาะเชื้ออีเอ็มทั่วๆไป วัตถุประสงค์จริงๆของเราคือการนำจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งนี้มาทำการลดค่า TKN ในน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มบำบัดน้ำเสียโดยตรง ส่วนเรื่องการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ เป็นผลพลอยได้ให้กับลูกค้า ถึงแม้จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งจะมีราคาแพง แต่เราไม่ได้ปรับราคาจำหน่ายแต่ประการใด ยังคงราคาเดิมตั้งแต่ปี 2544 ที่เริ่มจำหน่าย เราเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้า โดยไม่มีการเพิ่มราคาใดๆทั้งสิ้น จุลินทรีย์ของเราจึงไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนในท้องตลาด

#จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย

#จุลินทรีย์กำจัดไนเตรท

#จุลินทรีย์กำจัดไนไตรท์

#จุลินทรีย์ลดค่า TKN

#จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจน

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท ( ลิตรละ 60 )

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )มีขนาดเดียวเท่านั้น

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง ติดต่อสอบถามได้ที่นี่...