จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้งสารอันตรายปลาและกุ้งตายด่วนได้ง่ายๆโดยไม่ทราบสาเหตุ กำจัดสารอันตรายนี้ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


แอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้งสารอันตรายปลาและกุ้งตายด่วนได้

      

แอมโมเนีย , ไนเตรท , ไนไตรท์ สารพิษอันตรายในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด มีอันตรายต่อสัตว์น้ำมากกว่าที่คิด ถ้าความเข้มข้นมากกว่า 1 ppm. ขึ้นไป สัตว์น้ำต่างๆตายด่วนได้ตลอดเวลา นี่คือพิษของแอมโมเนียในน้ำ กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

  ที่มาของแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์

สารพิษทั้ง 3 ชนิดนี้ คือ แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ จะมีความสัมพันธ์กัน โดยมีสารตั้งต้นก็คือ

     ไนโตรเจน( Nitrogen )

ไนโตรเจน => แอมโมเนีย => ไนเตรท => ไนไตรท์ => ไนตรัสออกไซด์

นี่คือที่มาของสารอันตรายทั้ง 3 ชนิดในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด

ไนโตรเจน มาจากไหน ?

สำหรับแหล่งที่มาของไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลามาจากหลายๆแหล่งด้วยกันดังต่อไปนี้. -

- จากบรรยากาศทั่วๆไป ซึ่งในบรรยากาศจะมีในโตรเจนมากที่สุด ในรูปของก๊าซไนโตรเจน เมื่อฝนตกจะดึงก๊าซไนโตรเจนลงสู่พื้นดิน

- จากการให้อาหารปลาและอาหารกุ้ง อาหารปลาและอาหารกุ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีน ซึ่งโปรตีนจะมีสารกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบ และกรดอะมิโนเป็นสารประกอบของไนโตรเจน ที่เขาเรียกกันว่า สารอินทรีย์ไนโตเจนนั่นเอง

- จากขี้ปลาขี้กุ้งที่ขับถ่ายออกมา ก็คือสารอินทรีย์ไนโตรเจนนี่เอง

- จากดิน พื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาที่เป้นดินขี้เลน จะเกิดก๊าซไนโตรเจนเกิดขึ้น และจะละลายน้ำในที่สุด

- จากแหล่งอื่นๆ

      

ไนโตรเจนเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดี ทั้งในรูปของก๊าซและในรูปของสารประกอบที่อยู่ในสารอินทรีย์ทุกชนิด สารอินทรีย์ทั้งพืชและสัตว์ส่วนใหญ่จะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อไนโตรเจนอยู่ในน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยาแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ไนตรัสออกไซด์ในที่สุด ก่อนที่จะแปรสภาพไปเป็นก๊าซในโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้ง นี่คือวัฏจักรหรือวงจรของไนโตรเจน ในน้ำมีไนโตรเจนมากเกินไปก็ไม่ดี ในการกำจัดไนโตรเจนก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆ เพราะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ยกเว้นแต่จะมีการเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้น ด้วยการใช้สารเข้าไปออกซิไดซ์แปรสภาพไนโตรเจนให้เร็วขึ้น เพื่อลดสารพิษแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาและกุ้ง ตามสมการจำลองด้านล่างนี้ โดยการใช้จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งออกซิไดซ์เร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้น

      

ปฏิกิริยาในการออกซิไดซ์แอมโมเนียจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหรือ 2 ปฏิกิริยา โดยในช่วงแรกหรือปฏิกิริยาที่ 1 จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิไดซ์แอมโมเนียให้ไปเป็นแอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์อิออน ไนเตรทอิออน ตามลำดับ เป็นปฏิกิริยาที่ใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์ ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification ) ส่วนช่วงที่ 2 จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทำการออกซิไดซ์ไนเตรทอิออน ไนไตรท์อิออน ไนตัสออกไซด์ ให้แปรสภาพไปเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์ เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification )เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปตรงกันว่า จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำได้ดี ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ดังนั้น เราจึงได้ทำการสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งขึ้น เพื่อบริการลูกค้าของเราให้ได้ใช้และแก้ปัญหาในเรื่องของไนโตรเจน( ลดค่า TKN ในน้ำเสีย )กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งที่มีการใช้ในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งนั้น ซึ่งค่อนข้างมีราคาแพงมาก จำหน่ายซีซีละ 30 - 50 บาท หรือลิตรละ  30,000 - 50,000 บาท และส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับตู้เลี้ยงปลาสวยงาม การที่เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งจะนำไปใช้คงเป็นเรื่องยาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงมากๆ เราจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ขึ้นเอง จำหน่ายในราคาที่ไม่แพงเกินจริง ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาสามารถสัมผัสได้แบบง่ายๆ เราได้บรรจุไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว เรานำคุณสมบัติเด่นๆในแต่ละด้านของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมารวมไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งไม่ใช่อีเอ็ม( EM )ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วๆไป เราได้พัฒนาเป้นสายพันธุ์ใหม่ของเราแล้ว

     

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อและใช้เป็นประจำมากกว่า 80% ขึ้นไป ราคาจำหน่ายก็เป็นราคาตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีการปรับขึ้นราคาใดๆทั้งสิ้น ทั้งที่เราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งซึ่งมีราคาแพงก็ตาม เราก็ไม่มีการปรับราคาใดๆทั้งสิ้น เราต้องการให้ลูกค้าของเราได้ใช้ของดีและราคาถูก ไม่กระทบต่องบประมาณ สินค้าส่วนใหญ่จะมีการปรับขึ้นราคากันตามต้นทุนการผลิต แต่เราไม่ปรับขึ้นตาม เพราะเราไม่ต้องการให้กระทบกับลูกค้าประจำของเรา ถึงแม้วัตถุดิบต่างๆจะมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง จากจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท เราทำให้เหลือลิตรละ 60 บาทเท่านั้น เราทำได้ เพราะเราทำให้ลูกค้าของเราได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

#จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

#จุลินทรีย์กำจัดไนเตรทในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

#จุลินทรีย์กำจัดไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200   บาท( ลิตรละ 60 บาท )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง