bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


เทคนิคการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มให้ได้ผลดี

       

บ้านใด อพาร์ทเม้นท์ใด คอนโดมิเนี่ยมใด โรงแรมใด ห้องอาหารใด ภัตตาคารใด ที่มีปัญหาในเรื่องห้องน้ำ ห้องส้วมมีกลิ่นเหม็นโชยต้อนรับจมูกอยู่เนืองๆ เครียดและรำคาญใจกับกลิ่นเหม็นเหล่านี้ แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้มีผลกระทบต่อร่างกายและระบบหายใจที่ต้องสูดเอาสารเคมีเข้าไปในร่างกาย ใช้แบบธรรมชาติล้วนๆ แก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่กระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม แถมเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดูที่มาและสาเหตุของกลิ่นเหม็นในห้องน้ำจากเนื้อหาต่อไปนี้

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากๆ โดยเฉพาะในหน้าฤดูฝนยิ่งพบมากขึ้น ไม่ว่าบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ราคาหลายๆล้าน สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด โดยเฉพาะช่วงที่ฝนกำลังตกหรือฝนตกใหม่ๆ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนในห้องน้ำหรือห้องส้วมจะลอยขึ้นมาในบรรยากาศ ทำให้ส่งกลิ่นไปทั่วบริเวณ ถ้าห้องน้ำนั้นติดกับห้องแอร์หรือห้องนอน กลิ่นจะลอยเข้าไปในห้องแอร์หรือห้องนอน ยิ่งจะสร้างความรำคาญใจหงุดหงิดกับกลิ่นเจ้าปัญหามากยิ่งขึ้น หลายๆท่านหาวิธีการแก้ไข บางรายก็ใช้สารเคมี ซึ่งตกค้างในบรรยากาศและอาจสูบเข้าไปในระบบหายใจ เป็นภัยต่อร่างกายได้ บางท่านก็ใช้น้ำหอมกลบกลิ่นชั่วคราวเอาไว้ก่อน ซึ่งยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ส้วม และ ห้องน้ำ เป็นสิ่งที่คู่กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มีบ้านก็ต้องมี ส้วม และ ห้องน้ำ ในบางบ้านมีส้วมและห้องน้ำอยู่ในที่เดียวกัน แต่บ้านบางหลังมี ส้วม กับ ห้องน้ำ แยกกันคนละที่ ส้วมเหม็น และ ห้องน้ำเหม็น เหตุการณืเช่นนี้เกิดขึ้นกับหลายท่าน โดยเฉพาะบ้านหรือสถานประกอบการที่มีผู้ใช้ส้วมหรือห้องน้ำจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งสิ่งปฏิกูลก็มีมากตามปริมาณคนใช้ส้วม กลิ่นส้วมและกลิ่นจากห้องน้ำ เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของคุณพ่อบ้านแม่บ้าน ตั้งแต่ คอนโดมิเนี่ยม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ทั้งราคาถูกและราคาแพงหลายสิบล้านบาทขึ้นไป แต่มีปัญหาเรื่องกลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำกันมากมาย บ้าน 100 หลังจะมีปัญหากลิ่นส้วมประมาณ 80 หลัง โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่าที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป มักประสบกับปัญหานี้ ซึ่งส่วนมากเกิดจากปริมาณของเสียระบายและย่อยสลายไม่ทัน ไม่มีบ่อพักน้ำรองรับ ซึ่งโดยทั่วๆไปต้องมีทั้งบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากส้วม ) และบ่อพักน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่สาธารณะ นอกจากนี้ต้องแยกน้ำจากการชะล้างต่าง ( น้ำที่ใช้ประจำวัน ) ไม่ให้ไหลลงไปรวมในบ่อเกรอะ ( แต่ส่วนมากจะต่อลงในบ่อเกรอะแทบทั้งนั้น ) เพราะจะทำให้บ่อเกรอะเต็มเร็ว ท่อน้ำในตำแหน่งต่างๆภายในบ้าน ทั้งในห้องน้ำ ห้องครัว อ่างล้างมือ ต้องแยกน้ำทิ้งไปที่บ่อพักน้ำ ( ส่วนมากจะต่อลงที่บ่อเกรอะ จึงมีกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำ ) มิฉะนั้นจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้านอย่างแน่นอน ก๊าซไข่เน่าและก๊าซมีเทน จากบ่อเกรอะจะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำ ส่งผลให้เกิดกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ยิ่งเวลาที่ฝนตกจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงรบกวนคนในบ้านสุขภาพจิตแย่ ได้กลิ่นแล้วหงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย หรือถ้ามีแขกมาเยือนบ้านก็อาจทำให้อับอายขายหน้าได้ บางท่านนำสารเคมีหรือน้ำหอมมากลบกลิ่น แต่ก็ไม่หายสักที ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ

ส้วมเหม็น หรือ กลิ่นส้วม ห้องน้ำเหม็น มาจากของเสีย ( อุจจาระและปัสสาวะ ) ในแต่ละวัน และของเสียเหล่านี้จะถูกย่อยโดยแบคทีเรีย แต่ปฏิกิริยาการย่อยไม่สมบูรณ์จึงส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและก๊าซต่างๆเกิดขึ้น การใช้สารเคมีจึงบำบัดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและทำให้เกิดสารตกค้างได้

การใช้จุลินทรีย์ kasama ดับกลิ่นส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น


จุลินทรีย์ดับกลิ่น kasama เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีมาก ของเสียในบ่อเกรอะส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์วัตถุที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้โดยง่าย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่จุลินทรีย์เข้าไปย่อยมูล กากของเสีย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ จึงทำให้ระบบการย่อยสลายสมบูรณ์ ผลที่ตามมาก็คือ กลิ่นเบาลงหรือหายไปในที่สุด การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเหล่านี้ให้เป็นไปตามปริมาณของเสีย ถ้าของเสียมีปริมาณมากและมีทุกวัน อาจจะใช้วันเว้นวันหรือ 2-3 วัน/ครั้ง การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นควรใช้ชนิดที่เข้มข้นสูงและสดใหม่ ควรใช้เพียวๆแบบไม่ผสมน้ำ โดยเทจุลินทรีย์ลงในโถส้วม / บ่อเกรอะ / ตามท่อที่มีกลิ่นออกมา การใช้ต่อครั้งอย่าให้น้อยจนเกินไป ให้ใช้พอประมาณ ครึ่งลิตร หรือ หนึ่งลิตร หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาทีสังเกตกลิ่นจะหายไป การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสามารถใช้บ่อยได้ตามความต้องการ ไม่มีอันตรายใดๆ ในทางตรงกันข้ามจะเป็นผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียของบ่อเกรอะบ้านเรือนของท่าน เพราะจะทำให้ส้วมไม่เต็มง่าย ท่อน้ำไม่อุดตัน การย่อยสลายสิ่งสกปรกต่างๆทำได้ดี ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหากลิ่น นี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์บำบัดกลิ่นในส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับรดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับตามบ้านเรือน

สาเหตุของห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น

1. การสะสมจากของเสียที่ใช้ประจำวัน เช่น น้ำสบู่ น้ำแชมพู และอื่นๆที่ใช้ในห้องน้ำ ของเสียเหล่านี้จะถูกชะล้างลงตามท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนของของเสียที่เกาะติดอยู่ข้างท่อน้ำทิ้ง ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี เมื่อนานๆเข้าของเสียเหล่านี้จะส่งกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง

2. ท่อน้ำทิ้งนั้นต่อตรงเข้ากับบ่อเกรอะ โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่า มักจะต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับบ่อเกรอะ ( ตามปกติต้องแยกท่อน้ำทิ้งไว้ต่างหาก ต้องไม่รวมเข้ากับบ่อเกอระ ) ช่วงที่ฝนกำลังตกหรือฝนตกใหม่ๆจะมีกลิ่นจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งได้ หรือช่วงฤดูหนาวจะมีกลิ่นลอยขึ้นมา ถ้าอยู่ใกล้กับห้องแอร์จะดูดกลิ่นเหล่านี้เข้าไปภายในห้องแอร์

การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งและห้องน้ำ

- จากข้อ 1 และ 2 สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเทราดที่ท่อน้ำทิ้งได้เลย เทลงไปประมาณ 4-5 ลิตรต่อจุดของท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่น และส่วนหนึ่งเทลงในโถส้วม นำอีกส่วนผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ( ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านทำความสะอาด )ใช้ขัดและทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆวันละครั้ง กลิ่นที่เหม็นก็จะหายไป

- กรณีปัญหาที่มาจากข้อที่ 2 เป็นไปได้ให้แก้ไขที่ต้นเหตุคือการรื้อท่อน้ำทิ้งแยกออกมาจากบ่อเกรอะใหม่ทั้งหมด แต่ในบางกรณีอาจทำได้ยาก กรณีไม่สามารถรื้อได้ ก็สามารถใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นได้ แต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ( ตราบใดที่ของเสียยังมีอย่างต่อเนื่อง )

 

 

 

การแก้ปัญหากลิ่นส้วมเหม็นทำอย่างไร?

ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ ซึ่งก็คือสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดค้างและสะสมเกาะติดตามท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ตลอดจนโถส้วม พื้นห้องน้ำ ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ สิ่งสกปรกที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเหล่านี้ต้องถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติ ไม่ใช่การใช้สารเคมีหรือกลิ่นจากน้ำหอมบำบัด ต้องมีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบให้เกิดการย่อยสลายให้ได้มากที่สุด ถ้าย่อยสลายได้ทั้งหมดหรือเหลือน้อยที่สุด กลิ่นเน่าเหม็นก็จะหายไป นี้คือการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักธรรมชาติวิทยา คือการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ 

วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำหรือห้องส้วมด้วย จุลินทรีย์อีเอ็ม-Kasama เพื่อดับกลิ่นเหม็น

1. เทจุลินทรีย์แบบสดๆประมาณ 2-4 ลิตร/จุด ลงในท่อน้ำทิ้ง ( ท่อเดรน ) ในห้องน้ำทุดจุดที่มีท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ

2. เทจุลินทรีย์แบบสดๆ ลงให้โถส้วมประมาณ 4-5 ลิตร จะกดน้ำทิ้งเลยก็ได้ หรือจะทิ้งไว้สักระยะแล้วค่อยกดน้ำทิ้งทีหลังก็ได้

3. นำจุลินทรีย์ประมาณ 1-2 ลิตรผสมกับน้ำสะอาดทั่วไปครึ่งต่อครึ่ง ( ถ้าต้องการให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม จะผสมหัวน้ำหอมลงในจุลินทรีย์ก็ได้ หอมมากหรือหอมน้อยตามความต้องการ ) นำไปทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆทั้งหมด อาจจะขัดพื้นห้องน้ำ หรือใช้ม็อบก็ได้ แต่ไม่ควรนำผงซักฟองมาผสมกับจุลินทรีย์อีเอ็ม เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้ ( จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆใช้ในการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูล ไม่ใช่สารเคมี ) เมื่อทำความสะอาดให้ทั่วทั้งหมดแล้ว ให้ล้างพื้นห้องน้ำทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดอีกรอบ

4. กรณีที่ต้องการให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมภายใน ให้ผสมจุลินทรีย์อีเอ็มแบบเจือจางกับน้ำสะอาด ( จุลินทรีย์ประมาณ 50-100 ml. ผสมกับน้ำสะอาดประมาณ 400-500 ml. ในขวดป๊อกกี้ ) แล้วเติมหัวน้ำหอมกลิ่นใดก็ได้ หอมมากหรือหอมน้อยใส่ลงได้ตามความต้องการ สเปรย์ให้ทั่วๆห้องน้ำทุกซอกทุกมุม เช้า-เย็น จะทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ไร้ซึ่งกลิ่นเหม็นรบกวน เพราะเป็นการบำบัดกลิ่นจากจุลินทรีย์อีเอ็ม ไม่ใช่การกลบกลิ่นจากน้ำหอม

5. กรณีมีโถปัสสาวะชายในห้องน้ำ สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มแบบสดๆทำความสะอาดได้เลย และอาจตามด้วยสเปรย์ตามข้อ 4 เพิ่มอีกทางเช้า-เย็น จะช่วยลดกลิ่นยูเรียจากปัสสาวะ

หมายเหตุ : ควรเติมจุลินทรีย์ kasama ตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนทุกๆวันในช่วงแรกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากนั้นให้เติมอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเกาะติดตามผนังท่อพีวีซีท่อน้ำทิ้ง จุลินทรีย์อีเอ็มที่ใช้ในการดับกลิ่นต้องเป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อจุลินทรีย์เท่านั้น ห้ามใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากพืชผักต่างๆ เพราะจะทำให้ระบบเสียได้ง่ายๆ ปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม

สามารถใช้จุลินทรีย์ Kasama ทำความสะอาดพื้นและชักโครก โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ โดยใช้แบบสดๆไม่ต้องผสมน้ำ และสามารถใช้ร่วมกับแชมพูทำความสะอาดได้ แต่ห้ามใช้สารเคมีประเภทกรดหรือด่างร่วมกับจุลินทรีย์ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายได้ง่ายๆ หลังจากทำความสะอาดด้วยจุลินทรีย์ทั่วๆแล้ว ให้ใช้น้ำสะอาดในห้องน้ำล้างออกได้เลย จะล้างกี่น้ำก็ได้จนพื้นสะอาดหมดจด สามารถใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดบ่อยๆหรือเป็นประจำทุกๆวันได้ยิ่งเป็นการดีมาก เพราะจะช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรก ของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดค้างตามพื้นห้องน้ำห้องส้วมได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปรับอากาศในห้องน้ำห้องส้วม

ตวงจุลินทรีย์จำนวนหนึ่ง ( ประมาณ 30-50 ml. ) เทลงในขวดป๊อกกี้ เติมน้ำสะอาดลงไปจนเต็มขวดป๊อกกี้ กรณีที่ต้องการให้มีกลิ่นหอม สามารถเติมน้ำหอมได้ตามความต้องการ

หมายเหตุ : ไม่ควรนำน้ำหมักชีวภาพ( ที่ได้จากการหมักพืชและผักต่างๆ )มาใช้บำบัดน้ำเสียหรือบำบัดกลิ่น เพราะจะทำให้ปัญหามากขึ้นกว่าเดิม

 

วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้ได้ดีกับจุลินทรีย์-Kasama เฉพาะที่ซื้อไปจากที่นี่เท่านั้น กรณีที่ซื้อจากที่อื่น อาจไม่เป็นไปตามผลตามข้างต้นที่กล่าวมา

มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นแรงบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย / จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็น KASAMA

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ส้วมมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นแรง? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน? บ่อเกรอะส่งกลิ่นแรง? บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นแรง? น้ำเสียเน่าเหม็น แก้ไขได้ง่ายๆปรึกษาที่นี่

ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปถึงห้องทำงานหรือเข้าไปในห้องนอน แก้ปัญหาห้องน้ำเหม็น ห้องน้ำในคอนโดมีกลิ่นแรง แก้ไขได้ไม่ยากใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม-Kasama ช่วยบำบัดกลิ่นรวดเร็วทันใจ ไม่มีสารเคมีใดๆตกค้าง

อาคารมีปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนในห้องน้ำ กลิ่นส้วม, กลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำรบกวน กลิ่นเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อให้ห้องน้ำเสียหาย แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องทุบห้องน้ำทำใหม่ให้ยุ่งยาก ปรึกษาเราได้ที่นี่

 

 

 

ข้อแนะนำพิเศษ

โดยทั่วไปในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่ส่วนหนึ่งจำนวนไม่มาก เพื่อย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ดังนั้นจึงไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือทำลายจุลินทรีย์เทลงในท่อน้ำทิ้ง( ท่อเดรน )หรือชักโครก เช่น โซดาไฟ กรดซัลฟูริก กรดไนตริก เป็นต้น เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะถูกทำลาย ซึ่งจะส่งผลให้สิ่งปฏิกูลไม่ถูกย่อยสลาย ส้วมเต็มง่าย เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

เกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องส้วมที่มีปัญหาส่งกลิ่นเหม็น

ส้วมหรือห้องน้ำที่ต่อท่อน้ำทิ้ง ( ท่อเดรน )เข้ากับบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากชักโครก ) อาจมีปัญหาก๊าซไข่เน่าจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนเมื่อกดชักโครก ซึ่งจะสิ่งผลก่อให้เกิดกลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆติดตามมาได้ โดยเฉพาะฤดูฝนสำหรับบ่อเกรอะที่เป็นบ่อดินหรือบ่อปูน เมื่อฝนตกน้ำจากใต้ดินจะอิ่มและดันตัว จะทำให้ก๊าซเกิดการลอยตัวสู่ที่สูง ถ้ามีการต่อท่อน้ำทิ้งลงที่บ่อเกรอะ จะทำให้เกิดกลิ่นหรือก๊าซลอยตัวขึ้นมาได้ หรือกรณีที่มีของเสียสะสมอยู่ในท่อน้ำทิ้งจำนวนมาก ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี ของเสียต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมในห้องน้ำ ทั้งสบู่ ทั้งแชมพูและอื่นๆจะไหลผ่านท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนเกาะติดอยู่ตามแนวท่อน้ำทิ้ง เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้า จะทำให้เกิดกลิ่นขึ้น ดังนั้นกลิ่นจากห้องน้ำหรือห้องส้วมจึงมากจากจุดเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาไม่ต้องไปทุบส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง ง่ายๆด้วยการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มชนิดเข้มข้นสูง-Kasama ทำความสะอาดตามคำแนะนำ

กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด? อยากรู้คลิกดูที่นี่..

สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการแก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากห้องน้ำห้องส้วม

การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำและกลิ่นส้วม คลิกดูที่นี่

สั่งซื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

  

( ที่นี่จำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็มมีขนาดเดียวคือ 20 ลิตรเท่านั้น ไม่มีเป็นลิตร )

ท่านที่จะไปซื้อจุลินทรีย์ที่สำนักงาน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าก่อนไปรับของ 1 วัน

เปิดจำหน่ายทุกๆวันโดยไม่มีวันหยุด เราไม่มีตัวแทนและสาขาที่อื่น


ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่

 

จำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ส้วมส่งกลิ่นเหม็น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)