ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในโรงงาน
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ประสพผลสำเร็จ?
bulletโรคกุ้ง
bulletเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย
bulletการเลี้ยงกุ้งด้วยเกษตรอินทรีย์
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
เครือข่ายพันธมิตร
dot
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletเช็ค EMS ภายในประเทศ
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


โรงงานถูกร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

               

มีปัญหาโรงงานถูกร้องเรียนเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย? กลิ่นเน่าเหม็นจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน? มีปัญหาเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย? แก้ไขได้ไม่ยาก ปรึกษาเราที่นี่..

บำบัดน้ำเสียโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นในโรงงานแบบชีวภาพ(ธรรมชาติ)ปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อม

เพราะนี้ คือ โลกของเราทุกๆคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษต่างๆที่เราสร้างขึ้นมา เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขปัญหาที่เราสร้างขึ้น สำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

มีโรงงานจำนวนมากที่ถูกร้องเรียนปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียและกระบวนการผลิต ปัญหาน้ำสียที่โรงงานปล่อยออกสู่สาธารณะ บางโรงงานน้ำเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจนถูกร้องเรียนเป็นประจำก็มี โดยเฉพาะโรงงานผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารอินทรีย์จำพวกเนื้อสัตว์ จำพวกแป้ง ผลไม้ต่างๆเป็นต้น  โรงงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กมักจะไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับกับของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และถึงแม้จะมีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน แต่จะเป็นระบบแบบง่ายๆที่ทำขึ้นเองตามความรู้ที่มีอยู่ ที่ยังไม่ถูกต้อง  ซึ่งก็สามารถทำได้ถ้าถูกต้องตามมาตรฐานของทางราชการที่กำหนดรูปแบบไว้ในแต่ละระบบ  กรณีที่โรงงานมีพื้นที่มากๆก็สามารถทำระบบได้ง่ายขึ้น  ถ้าน้ำเสียไม่มากจริงๆควรทำเป็นแบบบ่อลากูนภายในพื้นที่ว่างของโรงงาน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้วปล่อยให้มันระเหยไปในอากาศและซึมลงสู่พื้นดินชั้นล่าง ไม่ต้องปล่อยออกสู่สาธารณะให้ถูกร้องเรียน หรือการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดอย่างถูกวิธีแล้วกลับมาใช้ใหม่ ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโรงงาน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิดทุกประเภท หรือระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ วัตถุประสงค์หลักๆคือ ต้องการรวบรวมจุลินทรีย์ในบรรยากาศให้มากที่สุด เพื่อเข้าไปย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์จนก่อให้เกิดน้ำเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็น ยิ่งปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีมากเท่าใด การบำบัดน้ำเสียก็จะมีประสิทธิภาพมากตามไปด้วย เพราะการย่อยสลายในขั้นตอนสุดท้ายต้องใช้จุลินทรีย์ทั้งสิ้น ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียต่างๆทบถมกันน้ำเน่าเสียจนล้นโลก มนุษย์จึงได้รับประโยชน์เต็มๆจากจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆมีทั้งประเภทจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ ปัจจุบันของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์มีมากขึ้นเรื่อยๆจนจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนไม่สามารถย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวินาทีทันกับปริมาณของเสีย ดังนั้น จึงมีการสังเคราะห์จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนขึ้นมาเพื่อช่วยย่อยสลายอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การย่อยสลายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการย่อยสลายของเสียน้ำเสียแบบคู่ขนาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
     

มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง? กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ?ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama

ทำไมบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จึงส่งกลิ่นเหม็น ?

ท่านทราบหรือไม่ว่า ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพราะอะไร? ไม่เติมจุลินทรีย์เลยไม่ได้หรือ?

โดยปกติทั่วๆไป จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียมีอยู่ในธรรมชาติแล้ว เพียงแต่ปริมาณอาจไม่เพียงพอหรือมากพอกับปริมาณของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจริง จึงส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆได้ไม่หมดหรือไม่ทันกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบ ( บ่อบำบัดน้ำเสีย ) เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียได้มากขึ้นนั่นเอง น้ำเสียและของเสียถูกย่อยสลายแบบสมบูรณ์กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียก็จะไม่ค่อยมี เนื่องจากของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายได้เกือบทั้งหมดนั่นเอง  แต่ถ้ามีจุลินทรีย์ที่มากเพียงพอย่อยสลายของเสียเหล่านี้ก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น นี่คือที่มาของการใช้จุลินทรีย์เติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียแล้ว ก็จะทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงและสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมต่อไป

วิธีการไม่ให้บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ด้วยการหมั่นเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบ ( เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย )อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือสัปดาห์ละครั้งยิ่งเป็นการดีมาก เพราะจะทำให้จุลินทรีย์มีในระบบอยู่ตลอดเวลา ประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียก็จะยิ่งดีมากขึ้น

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดอย่างถูกหลักวิธีแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้นั้น หลังจากที่ผ่านการย่อยสลายบำบัดด้วยจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วในขั้นต้น ขั้นตอนต่อไปคือ การเติมออกซิเจนลงในน้ำเสีย( ที่ผ่านการบำบัดด้วยจุลินทรีย์แล้ว) วัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าออกซิเจนในน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีออกซิเจนมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องเติมอากาศเติมออกซิเจนลงในน้ำ น้ำที่ออกมาจะกลายไปเป็นน้ำดีสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะได้ 

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียสำหรับเติมบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน หรือ จุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง สามารถนำจุลินทรีย์นี้ไปเติมลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ดีขึ้น ลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากบ่อบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็น

จุลินทรีย์ หอม-Kasama เป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาบ่ำบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดับกลิ่นบ่ำบำบัดน้ำเสียและห้องน้ำหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมของเราจะมีกลิ่นหอมสีกาแฟ เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน บำบัดน้ำเสียทั่วไป

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์

                                

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม 

 

 

สั่งซื้อโทร. 081-335 2758, 02-973 0941