bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment Microorganisms)

ค้นหา จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย หรือ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น จุลินทรีย์ดับกลิ่น ในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th )ใช้ คำ หรือ คีย์เวิร์ด ดังต่อไปนี้.-

1.  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

2.  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  หรือ  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

3.   จุลินทรีย์หอม   หรือ   อีเอ็มหอม ( emหอม )

เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียของท่านให้มากขึ้นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน การย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย

            

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก      
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมัน จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ อีเอ็มหอมคาซาม่า ( emหอมคาซาม่า ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายๆด้านและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย , ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย, กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ทุกชนิด 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์เอนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่ใช่หมักจากเปลือกผลไม้ เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นและมีความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างด้วยกัน ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่น รวมถึงประยุกต์เป็นปุ๋ยในทางการเกษตรก็สามารถทำได้ เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้หรือดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ  แต่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถใช้ได้ดีกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นในระบบบำบัดน้ำเสีย
   
การนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งเป็นการเซฟโลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง เป็นผลดีต่อโลกและสาธารณะส่วนรวม                

จุลินทรีย์คาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อต้นฉบับโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มใดๆทั้งสิ้น เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์และความเข้มข้นสูงระดับหัวเชื้อจุลินทรีย์ทนทานอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไปเพราะมีอาหารคือโมลาสเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในถังบรรจุของเรา แต่ไม่สามารถนำไปขยายต่อได้อีก เพราะเราได้ขยายให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ต่อ  ต่อที่ 1 ให้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ  ต่อที่ 2 ได้ประโยชน์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ดูแลห้องน้ำให้มีกลิ่นหอม ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เปลี่ยนห้องน้ำเหม็นให้กลายไปเป็นห้องน้ำมีกลิ่นหอมพิสูจน์ได้ที่นี่ จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมของแท้ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เท่านั้น.... 

 

 

  emkasama     คลิกที่นี่... 

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่... 

วิธีแก้บ่อเกรอะเหม็น/แก้บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกที่นี่...

การทำความสะอาดล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ในน้ำเสีย / จุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

การเติมจุลินทรีย์บ่อบำบัดน้ำเสียจำเป็นอย่างไร? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่..

ความสำคัญของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ/ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน คลิกที่นี่.. 

ดับกลิ่นบ่อเกรอะ / วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่...

RUN & REBOOT บ่อเกรอะบ่อบำบัดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..     

RUN & REBOOT เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่..

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกดูวิธีแก้ไขที่นี่...

ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบในประเทศไทย คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ em ราคา (จุลินทรีย์หอม kasama ) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่....

ความสำคัญของจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม  คลิกที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....

จุลินทรีย์ใส่ถังแซท / จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่....    

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมัน / จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน  คลิกที่นี่...  

คุณสมบัติและองค์ประกอบของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกดูที่นี่....  

วิธีดับกลิ่นคาวและกำจัดกลิ่นคาวด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่... 

กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานทุกๆแห่ง คลิกที่นี่.. 

กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ วิธีการแก้ไขปัญหา คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 
วิธีแก้ห้องน้ำเหม็น/ท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น/ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่.. 

 

ที่นี่เราให้คำแนะนำในการบำบัดน้ำเสีย การดับกลิ่นเหม็นห้องน้ำ การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น  เพียงสั่งซื้อจุลินทรีย์กับเราที่นี่ เราให้คำแนะนำฟรีๆทั่วประเทศ  
มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ห้องส้วมเริ่มส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ดับกลิ่นเหม็นและกำจัดกลิ่นเหม็นเหล่านี้ด้วยจุลินทรีย์หอม-Kasama กลิ่นหายและลดลงได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนานทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหม็นอีกต่อไป... 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สำหรับย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย , ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ( พืชและสัตว์ ) , ย่อยสลายแป้งมัน บำบัดน้ำเสียในโรงงานมันสำปะหลัง โรงงานขนมปัง  โรงงานชำแหละเป็ดไก่ ชำแหละสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งน้ำเสียจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
   
ค้นหา จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใน  Google.co.th   ด้วย คำ หรือ คีย์เวิร์ด เหล่านี้ .-

1. จุลินทรีย์หอม , จุลินทรีย์หอม-Kasamaจุลินทรีย์หอมคาซาม่า , จุลินทรีย์หอมรามอินทรา 

2. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ,  จุลินทรีย์หอมลดกลิ่น ,  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น

3.  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย    ,     อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย , อีเอ็มหอมดับกลิ่นห้องน้ำ 

4.  กำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็น  ,   ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น   ,    ดับกลิ่นส้วมเหม็น

5.  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ ,  จุลินทรีย์บางกอก,  อีเอ็มหอม

       

จุดเด่นๆที่ไม่เหมือนใครของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

- ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ซึ่งมีความเข้มข้นสูง ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักหรือเปลือกส้ม มะกรูดมะนาว ซึ่งไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย เพราะปริมาณความหนาแน่นของจุลินทรีย์มีน้อยกว่า 

- เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เข้มข้นสูง แข็งแกร่ง  ไม่เก่าเก็บ ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียได้ทันที ไม่ต้องรอนานเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล ) และสามารถนำไปประยุกต์เป็นอีเอ็มบอลได้ทันที

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้รวดเร็วทันใจ มีกลิ่นหอมทันที บำบัดน้ำเน่าเสียได้ดี ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมหนึ่งเดียวในประเทศไทย ใช้ปุ๊บ หอมปั๊บทันที

                             

 ปัญหายอดฮิตที่พบจากลูกค้ามากที่สุดมีดังนี้ .-

1. #ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกที่นี่  ( มากที่สุด )

2. #บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่

3. #บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่ 

4. #กลิ่นเหม็นในห้องน้ำและบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่.. 

5. บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน / ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย

ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
น้ำเสียในโรงงาน, น้ำเน่าเหม็นในโรงงานส่งกลิ่นแรง, บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณข้างเคียง, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น, ส้วมส่งกลิ่นแรง ,ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน, น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นข้างบ้าน, บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ ฟาร์มเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ต้องการดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฯลฯ

ดับกลิ่นเน่าเหม็นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ด้วยจุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ไม่ต้องรอนาน ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย

 


มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง น้ำเสีย บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ชัดเจนและแน่นอน..

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ

ร้านบางกอกโปรดักส์ มีที่ตั้งอยู่ที่ รามอินทรา กม. 4 ( รามอินทรา ซ.35 )

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

  เงื่อนไขในการจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้า

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้

ในเขตกรุงเทพฯจัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5 แกลลอนขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
ในเขต
ปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี )
ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถามอีกครั้งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )

# การจัดส่งสำหรับในต่างจังหวัด #

 สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด

ทางร้านจัดส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป ( ต่ำกว่า 6 แกลลอนเราไม่จัดส่ง ) ราคาแกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งเอกชน เช่น ขนส่งที่สาย 2 , สาย 4 เป็นต้น เราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และทางร้านฯ ไม่มีนโยบายนำรถส่วนตัวไปส่งให้ถึงที่ในต่างจังหวัด ) จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

          
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่

ลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคา ให้แจ้งข้อมูลของบริษัทส่งไปที่อีเมลด้านบนนี้ และใบเสนอราคาขั้นต่ำตั้งแต่  100  ลิตรขึ้นไปเท่านั้น  ต่ำกว่า  100  ลิตร ทางร้านขออนุญาตไม่ออกใบเสนอราคาให้

ลูกค้าสามารถ Print คำแนะนำต่างๆในการแก้ปัญหาจากลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย )

มีปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงานส่วนตัว แก้ไขได้ง่ายๆด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า (จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กลิ่นเหม็นหายรวดเร็ว กลิ่นหอมจากจุลินทรีย์มาแทนที่ ดูรายละเอียดคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้.

     จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ คลิกที่นี่...

   บ่อเกรอะจำเป็นต้องมีเครื่องเติมอากาศหรือไม่? อยากรู้คลิกดูที่นี่..

  น้ำยาดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ คลิกดูข้อมูลที่นี่...

  น้ำยาดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...

     น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น คลิกดูข้อมูลที่นี่..

  ทำไมเราจึงไม่ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มบอล อยากรู้คลิกดูที่นี่..

  เหตุผลที่เราไม่ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มผง คลิกดูที่นี่..

  #ดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ / บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

#จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย / ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็น คลิกที่นี่     

  #กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด? อยากรู้คลิกดูที่นี่..

#สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการแก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากห้องน้ำห้องส้วม

#การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ/กลิ่นส้วม คลิกที่นี่

#จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง? อยากรู้คลิกดูที่นี่   

   #ท่อระบายน้ำรอบอาคารส่งกลิ่นเหม็นรบกวน แก้ไขง่ายๆ

  #ส้วมเหม็นมาก/ บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นแรงมากๆ ทำอย่างไรอยากรู้ คลิกที่นี่

  #จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

#ประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

#ห้องน้ำเหม็นมากๆ / ส้วมเหม็นมากๆแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่..

#วิธีแก้ปัญหากลิ่นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน   

#วิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมด้วยจุลินทรีย์-Kasamaให้มีกลิ่นหอม  

  #ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ? แก้ไขได้ง่ายๆ คลิกดูที่นี่... 

#การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะหลังสูบส้วมแล้วเสร็จ คลิกดูที่นี่

ห้องน้ำจำนวนมาก เริ่มมีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ห้องน้ำบางแห่งเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ใช้บริการ กลิ่นเข้าไปในห้องนอน หรือห้องทำงาน ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แก้ไขได้โดยวิธีธรรมชาติบำบัดด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายกลิ่นเน่าเหม็น ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
           (( ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกดูที่นี่.. ))

  #มีปัญหาห้องน้ำเหม็น ส้วมเหม็นมากๆ คลิกที่นี่..

มีปัญหา ห้องน้ำ ห้องส้วมในโรงแรม, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์, เกสเฮ้าส์หรืออาคารมีปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรน ชักโครกมีกลิ่น กลิ่นส้วมเหม็น, กลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำรบกวน กลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำ งาน ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อให้ห้องน้ำเสียหาย แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องทุบห้องน้ำทำใหม่ให้ยุ่งยาก ปรึกษาเราได้ที่นี่

#การใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้สูงอายุและผู้พิการ

#การทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วมในโรงงานไม่ให้มีกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่

#การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและคลีนิก คลิกดูที่นี่..

#การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมในไซท์งานก่อสร้าง คลิกดูที่นี่...

#ห้องน้ำในอพาร์ทเม้นท์ส่งกลิ่นเหม็น ทำอย่างไร? กดดูที่นี่...

#การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ด้วยจุลินทรีย์-Kasama

#ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากไหน? และแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่

# ดับกลิ่นฟาร์มเป็ด/ดับกลิ่นฟาร์มไก่ คลิกที่นี่..

#การประยุกต์จุลินทรีย์-Kasama เป็นสเปรย์ปรับอากาศ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ 

  #การทำความสะอาดห้องน้ำเหม็น/ส้วมเหม็นอย่างเป็นระบบ คลิกดูที่นี่

[#ห้องน้ำที่บ้านเหม็น/ส้วมที่บ้านเหม็นจัดการอย่างไร?ดูที่นี่]

  #ดูประโยชน์ของจุลินทรีย์ย่อยสลาย คลิกดูที่นี่..   

ทำไม? หรือจำเป็นอย่างไร? จึงต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดของเสีย เช่น น้ำเสียเน่าเหม็น กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆจากของเสีย ใช้อย่างอื่นไม่ได้หรือ? เช่น สารเคมี คำตอบ คือ ของเสียทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจากสารอินทรีย์วัตถุ ( สารจากพืชและสัตว์ )จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ มีน้อยที่ถูกย่อยด้วยกระบวนการทางเคมีบำบัด จุดเด่นของการย่อยสลายโดยธรรมชาติด้วยการใช้จุลินทรีย์ คือ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ เนื้อแท้ของการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี บำบัดกลิ่นเน่าเหม็นด้วยการใช้จุลินทรีย์็คือการเลียนแบบธรรมชาติที่มีอยู่ เดิมนั่นเอง เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด และเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง

จุลินทรีย์ในโลกนี้มีกี่กลุ่ม ?

จุลินทรีย์ในโลกนี้จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันดังนี้ .-

1. จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

2. จุลินทรีย์ที่เป็นกลาง ( เข้าร่วมกับจุลินทรีย์กลุ่มใดก็ได้ )

3. จุลินทรีย์ที่มีโทษ หรือ จุลินทรีย์ที่สร้างปัญหามลภาวะต่างๆ

จุลินทรีย์ มีอยู่ในธรรมชาติเดิม แต่อาจจะมีปริมาณน้อยกว่าของเสียหรือน้ำเสียในบางจุด การแก้ไขปัญหาจึงต้องพึ่งพาการเติมปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบ เพื่อให้ย่อยสลายของเสียหรือบำบัดของเสียได้ทัน โลกใบนี้ถ้าขาดเสียซึ่งจุลินทรีย์ โลกใบนี้จะเต็มไปด้วยของเสีย น้ำเสีย มลภาวะต่างๆมากมายท่วมโลก เพราะของเสียต่างๆไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้ ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายให้มีขนาดเล็กลง เพื่อรักษาสมดุลตามธรรมชาติ 

จุลินทรีย์อีเอ็มของเราผลิตและสังเคราะห์จากหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยตรงเท่านั้น ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักที่ใช้สำหรับการเกษตรปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมและเพิ่มปัญหาให้วิกฤตมากขึ้นกว่าเดิม น้ำเสียมากกว่าเดิม กลิ่นรุนแรงมากกว่าเดิมได้

มี ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย, กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำ กลิ่นส้วมในโรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า บ้านเรือนทั่วไป ตลาดสด ฯลฯ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นแรง ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็น เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สุขภาพอนามัยดีขึ้น

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแก้ไขปัญหาต่างๆ

ผู้ ใช้ต้องใช้เป็นและใช้ถึงเท่านั้นจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ อย่างเต็มที่ ดังนั้น ผู้ที่จะนำจุลินทรีย์ไปใช้งานต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้และการนำ จุลินทรีย์ไปแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงจะเกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อแนะนำพิเศษ

โดยทั่วไปในบ่อ เกรอะจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่ส่วนหนึ่งจำนวนไม่มาก เพื่อย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ดังนั้นจึงไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือทำลายจุลินทรีย์เทลงในท่อน้ำ ทิ้ง( ท่อเดรน )หรือชักโครก เช่น โซดาไฟ กรดซัลฟูริก กรดไนตริก เป็นต้น เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะถูกทำลาย ซึ่งจะส่งผลให้สิ่งปฏิกูลไม่ถูกย่อยสลาย ส้วมเต็มง่าย เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

เกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องส้วมที่มีปัญหาส่งกลิ่นเหม็น

ส้วม หรือห้องน้ำที่ต่อท่อน้ำทิ้ง ( ท่อเดรน )เข้ากับบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากชักโครก ) อาจมีปัญหาก๊าซไข่เน่าจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนเมื่อกด ชักโครก ซึ่งจะสิ่งผลก่อให้เกิดกลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆลอยขึ้นสู่ห้องน้ำ โดยเฉพาะฤดูฝนสำหรับบ่อเกรอะที่เป็นบ่อดินหรือบ่อปูน เมื่อฝนตกน้ำจากใต้ดินจะดันตัว ทำให้ก๊าซในบ่อเกรอะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง ถ้ามีการต่อท่อน้ำทิ้งลงที่บ่อเกรอะ จะทำให้เกิดกลิ่นหรือก๊าซลอยขึ้นมาได้ หรือกรณีที่มีของเสียสะสมอยู่ในท่อน้ำทิ้งจำนวนมาก ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี ของเสียต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมในห้องน้ำ ทั้งสบู่ ทั้งแชมพูและอื่นๆจะไหลผ่านท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนเกาะติดอยู่ตามแนวท่อน้ำทิ้ง เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้า จะทำให้เกิดกลิ่นขึ้น ดังนั้นกลิ่นจากห้องน้ำหรือห้องส้วมจึงมากจากจุดเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาไม่ต้องไปทุบส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง ง่ายๆด้วยการใช้จุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นสูง-Kasama ทำความสะอาด 

ใช้ถูกต้อง และใช้เป็นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ จุลินทรีย์ของเราไม่มีโทษใดๆ

ประโยชน์ใช้สอยสำหรับจุลินทรีย์ - Kasama ( จุลินทรีย์ย่อยสลาย/ดับกลิ่น )

- บำบัดกลิ่นเน่าเหม็น/ดับกลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำจากสารอินทรีย์ที่ติดค้างตามโถส้วมและท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
- บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นในบ่อเกรอะ / บ่อบำบัดน้ำเสีย
- ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เป็นสารอินทรีย์ หรือของเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์
- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
- ประยุกต์ใช้ในการเกษตร

ฯ ล ฯ

ทำไมจึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่น ?

ของเสียและกลิ่น ไม่พึงประสงค์ ( กลิ่นเน่าเหม็น )ส่วนใหญ่มาจากการหมักหมมกันของสารอินทรีย์ ทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ก่อให้เกิดของเสียและกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น ซึ่งจะอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีในธรรมชาติไม่เพียงพอ เพราะปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากเกินกว่าศักยภาพของจุลินทรีย์ที่มี อยู่จะทำการย่อยสลายได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องมีการเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายให้ได้มากที่สุด การย่อยสลายที่สมบูรณ์จะทำให้ไม่เกิดปัญหากลิ่น รวมทั้งของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆจะถูกย่อยสลายให้เร็วขึ้น เป็นการลดปริมาณของเสียและกลิ่นตามกลไกของธรรมชาติ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น 

อาคารสูง ตึกสูง และบ้านที่อยู่อาศัยจำนวนมากมีปัญหาเรื่องกลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำบ่อยๆ โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่าที่น้ำเสียจากทุกจุดระบายลงบ่อเกรอะเพียงจุดเดียว ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วบ่อรองรับน้ำจากห้องน้ำหรือห้องครัว ส้วม ต้องแยกคนละบ่อกันและต้องมีท่อระบายอากาศ แต่ส่วนมากที่พบเห็นบ่อยๆน้ำจากทุกจุดในบ้านจะลงที่บ่อเกรอะซึ่งเป็นบ่อรวมน้ำเสียทุกชนิดที่ไม่ได้แยก ดังนั้นจึงทำให้กลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรืออ่างล้างมือ กลิ่นที่โชยขึ้นมาคือก๊าซไข่เน่าและก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ สร้างปัญหาและหงุดหงิดใจให้กับเจ้าของบ้าน บางท่านใช้สารเคมีทำลายกลิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ท่านอาจจะได้รับอันตรายจากไอระเหยของสารเคมีได้ง่ายๆ วิธีแก้ไขที่ตรงจุดก็คือใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นและย่อยสลายของเสียให้สมบูรณ์ กลิ่นในบ่อเกรอะทั่วไปเกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์แบบของจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่ง จึงทำให้เกิดกลิ่นขึ้น เทคนิคการกำจัดกลิ่นที่ถูกต้องและตรงจุดแบบง่ายๆโดยใช้จุลินทรีย์เทลงในท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมา และเทลงในโถส้วมอีกส่วนหนึ่ง กลิ่นจะหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ต้องเติมจุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับของเสีย ปราบกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นเหม็นที่ลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น กลิ่นหายทันใจ ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ปัญหากลิ่นที่ต้นเหตุไม่ใช่การกลบกลิ่น เข้าสู่ฤดูฝนบ้านที่มีบ่อพักน้ำทิ้งกับบ่อเกรอะรวมกัน จะมีกลิ่นเหม็นส้วม(ก๊าซไข่เน่า)ลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆ กลิ่นส้วมมาจากบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเสียจากส้วม กลิ่นจะกระจายไปทั่วๆบ้านและห้องนอน(กรณีห้องน้ำติดห้องนอน)และบริเวณใกล้เคียง ห้องน้ำมีกลิ่นแรง/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง/ส้วมส่งกลิ่นแรง/ส้วมมีกลิ่นแรง ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย

 บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดีตามที่ต้องการ?
ในการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนั้น(จุลินทรีย์อีเอ็ม) จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในกระบวนการบำบัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ น้ำเสียมีหลายระดับมากน้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำเสียนั้น วิธีการบำบัด ปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง แต่ละกรณีล้วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ถ้าใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียโดยปราศจากความรู้และความเข้าใจแล้ว ก็อาจล้มเหลวหรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ถ้าใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียเป็น ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด ดูรายละเอียดทั้งหมด

น้ำเสียมีอยู่แทบทุกแห่ง เป็นปัญหามลพิษที่ยังแก้ไขไม่ได้และเป็นปัญหาสังคมที่ยังแก้ไขไม่เป็นระบบ ทั้งน้ำเสียที่ปล่อยมาจากอาคารบ้านเรือนทั่วไปและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียตามคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบำบัด ในการกำจัดน้ำเสียหรือบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนหรือโรงงาน อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ต้องเริ่มที่จิตสำนึกในการรับผิดชอบและห่วงใยในสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะวิกฤตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจากฝีมือมนุษย์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำเสีย

จุลินทรีย์หรือจุลชีพ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งในน้ำในดินและบรรยากาศทั่วไป ซึ่งจุลินทรีย์ในโลกนี้มีเป็นจำนวนมาก มีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์ กลุ่มที่ให้โทษ รวมถึงกลุ่มที่เป็นกลาง จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้ประโยชน์ทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ซึ่งรวมถึงคนด้วย การใช้จุลินทรีย์ต้องใช้ให้ถึง และใช้ให้เป็นจึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจุลินทรีย์คลิกที่นี่

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสิ่งสกปรกเน่าเสีย ซึ่งได้จากการหมักพืชในสภาวะไร้อากาศและไม่มีสารเคมีเจือปน มีกลิ่นหอม อมเปรี้ยวหรือกลิ่นน้ำอ้อย ให้ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์สูง มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นบำบัดน้ำเสียต่างๆที่มาจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์(จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายสิ่งสกปรกและกลิ่นเหม็นไม่ใช่การกลบกลิ่น) กำจัดไขมันตามบ่อดักไขมัน ลดปริมาณส้วมเต็มง่าย ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบำบัดของเสียที่ตกค้าง บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายมูลสัตว์ กลิ่นเน่าเหม็นจากฟาร์มสัตว์เลี้ยง บำบัดกลิ่นจากห้องน้ำ ห้องส้วม บ่อเกรอะตามหมู่บ้าน คอนโด/อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น/แฟลต/โรงงาน กำจัดไขมันจากโรงอาหาร ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและถูกจุด บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ช่วยให้กุ้งและปลาเจริญเติบโตได้ดี จุลินทรีย์ของเราสดใหม่ชนิดเข้มข้นสูงและแอคทีฟสูง ออกแบบมาเพื่อบำบัดของเสีย น้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยเฉพาะ ดังนั้นการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจึงสามารถดับกลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเต็มที่ เห็นผลทันใจภายในไม่กี่นาที เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการจากเราซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นด้วยสายตาได้ในทันทีที่ใช้ ดูลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน ที่นี่เราให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี มีหลายท่านที่ใช้ไม่ถูกวิธีและไม่ถูกจุดของปัญหา การใช้งานในแต่ละปัญหาจะไม่เหมือนกัน เช่น การใช้บำบัดกลิ่นบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมต้องดูปริมาณสิ่งสกปรกหรือน้ำเสียเป็นหลักรวมถึงความวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันของปัญหา ดังนั้นปริมาณและขนาดของการใช้ในแต่ละจุดจึงไม่เหมือนกัน ซึ่งรวมไปถึงการใช้ตามบ้านเรือนก็แตกต่างจากการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ในแต่ละครั้งและแต่ละสถานที่ต้องเหมาะสมและถูกต้องจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้ ซึ่งต้องดูจากสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ว่าปัญหามีมากน้อยหรือวิกฤตเพียงใด เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ในแต่ละครั้ง ความถี่และปริมาณในการใช้จุลินทรีย์แต่ละครั้ง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบำบัดน้ำเสียของเสียต่างๆหรือการดับกลิ่นในแต่ละจุดอย่างถูกต้องและถูกวิธี ดูวิธีการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่ถูกต้องคลิกที่นี่

 กลิ่นเหม็นส้วมที่ลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำทิ้งหรืออ่างล้างมือในห้องน้ำ และส่งกลิ่นเหม็นโชยไปทั่วบริเวณบ้านหรือห้องน้ำและอาจเข้าถึงห้องนอนของท่าน มาจากสาเหตุใด? และจุดใด ?คลิกดูรายละเอียดที่นี่

จุลินทรีย์หอม-KASAMA เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูง ไม่เพียงช่วยกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสัตว์ทุกชนิด จะส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี เป็นจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หลายๆด้านต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไม่มีสารพิษใดๆตกค้าง
-จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยดับกลิ่นและทำความสะอาด(ดูรายละเอียดคลิกที่นี่) ทำให้สุขภาพสุนัขดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ย่อยสลายสิ่งสกปรกและกำจัดเชื้อโรคที่สะสมติดตามกรงสุนัข / คอกสุนัข / ฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยไม่มีผลกระทบหรือมีอันตรายใดๆต่อสัตว์เลี้ยงถึงแม้จะรับประทานเข้าไป ในทางตรงกันข้ามกลับให้ประโยชน์ในเรื่องของระบบการย่อยสลายได้ดีกว่าปกติ
- จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายและดับกลิ่นเน่าเหม็นที่มาจากส้วม /ห้องน้ำ / บ่อเกรอะ / น้ำเสีย/บ่อบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้าน ซึ่งกลิ่นเหล่านี้เป็นก๊าซไข่เน่า ที่มาจากของเสียในบ่อเกรอะ ทำให้รบกวนสุขภาพจิตของคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

- จุลินทรีย์ช่วยดับกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อดักไขมันในร้านอาหาร ย่อยสลายกากไขมันในโรงอาหาร / ตลาดสด / โรงงาน /ท่อน้ำสาธารณะ ที่รบกวนสิ่งแวดล้อมและสร้างความรำคาญให้กับสาธารณะชน โดยเฉพาะน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ออกสู่สาธารณะจำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อน
- จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นจากถังขยะหน้าบ้าน กองขยะตามแหล่งชุมชน ที่รบกวนสุขภาพจิตของคนในบ้านและสิ่งแวดล้อม กลิ่นหายได้ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง
- จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย ปรับสภาพน้ำเสียให้เป็นน้ำดี เช่น ตู้ปลา, บ่อเลี้ยงปลา, บ่อเลี้ยงกุ้ง ช่วยให้ปลาและกุ้งเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ประหยัดและปลอดภัย รายได้เพิ่ม
- จุลินทรีย์ช่วยทะลวงท่อตันจากเศษอาหาร ไขมัน ในห้องครัวตามบ้านและร้านอาหาร โดยไม่ต้องใช้สารเคมีโซดาไฟให้เกิดอันตรายต่อสิ่งวดล้อม ใช้จุลินทรีย์เทลงไปไม่ถึง 10 นาทีเศษอาหารอุดตันก็จะหลุดออกจากท่อระบาย

#ปัญหาการใช้และเลือกใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่

#ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย? จำเป็นอย่างไร? จำเป็นมากน้อยแค่ไหน?อยากรู้คลิกที่นี่

การนำจุลินทรีย์ไปใช้ ถ้าใช้เป็นก็เกิดประโยชน์สูง ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้ในการนำไปใช้มากพอสมควร

ความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง( Effective Microorganisms : EM )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้งาน
การนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงไปใช้บำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นเน่าเหม็น ควรใช้จุลินทรีย์ที่ไม่เก่าเก็บและควรมีความเข้มข้นสูง ไม่ควรนำจุลินทรีย์ที่ประยุกต์เป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรมาใช้บำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นเน่าเหม็น
 

ที่นี่เราจำหน่ายจุลินทรีย์ย่อยสลาย/บำบัดน้ำเน่าเสีย/ดับกลิ่นชนิดน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีชนิดก้อนและผงจำหน่าย เราเลือกจำหน่ายเฉพาะที่แอคทีพเร็วและมีประสิทธิภาพสูงจริงๆในการย่อยสลายเท่านั้น

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดเข้มข้นสูง สำหรับบำบัดน้ำเสียในโรงงานทั่วไปและตามบ้านเรือน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง บ่อเกรอะ โรงอาหาร คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ตลาด ฯลฯ

จุลินทรีย์ของเราเป็นจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นสูง สดใหม่ไม่เก่าเก็บ แอคทีฟสูง บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นได้ทันที

ปริมาณการใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นในแต่ละครั้ง

ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในปริมาณที่เหมาะสมหรือมากกว่าน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น จึงจะเอาชนะน้ำที่เน่าเสียได้ ถ้าใช้จุลินทรีย์น้อยจนเกินไป ก็เกิดประโยชน์น้อย การบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นอาจไม่ได้ผลหรือได้ผลช้า เหตุเพราะน้ำเน่าเสียมีปริมาณมากและวิกฤตหนัก การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายจึงต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การใช้เพียง 1-2 ลิตร จะใช้ได้กับพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเป็นพื้นที่บ้านหรือโรงงาน การใช้ปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มต้องแปรผันตามขนาดของพื้นที่และขนาดของน้ำเน่าเสีย ใช้เพียงเล็กๆน้อยๆอาจไม่เกิดประโยชน์ใดๆหรือได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะนี่คือความจริงในธรรมชาติ 

การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและตรงจุด ไม่ควรใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำที่เน่าเสียเหล่านี้ เพราะจะตกค้างไปสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ เป็นอันตรายและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ควรใช้จุลินทรีย์เท่าใด? ควรบำบัดอย่างไรจึงจะได้ผลและถูกต้อง? เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีกับลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์กับเราที่นี่

#จะเลือกใช้จุลินทรีย์อย่างไรจึงจะแก้ปัญหาบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นได้ดีจริง คลิกดูที่นี่

( #วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอม-kasama คลิกดูที่นี่.. )

#มีปัญหาท่อน้ำทิ้งเหม็น/ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ

#ส้วมเหม็น?ส้วมเหม็น?ส้วมเหม็น ทําอย่างไร? คลิกดูที่นี่..

#การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำห้องส้วมให้ได้ผลดี คลิกดูที่นี่

( #ชักโครกมีกลิ่นเหม็นแก้ไขอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่ )

#ห้องน้ำในคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำในโรงแรมหรือในอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? ดูที่นี่

( #ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น / ส้วมมีกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? คลิกดูที่นี่ )

( #ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ )

( #ห้องเหม็นอับ ทำไงดี? )

[ #การบำบัดน้ำเสีย/วิธีการบำบัดน้ำเสีย ]

( #การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด คลิกดูที่นี่ )

( #การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารหรือภัตตาคาร คลิกดูที่นี่ )

#น้ำเน่าเหม็นในบ้านหรือโรงงานจะกำจัดอย่างไร? คลิกดูที่นี่

#การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียดับกลิ่นเหม็นในโรงงานที่ถูกน้ำท่วมขัง คลิกดูที่นี่

#เพราะอะไรจึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังในบ้านหรือโรงงาน

#การทำความสะอาดบ้านหรือโรงงานที่ถูกน้ำท่วมขังด้วยจุลินทรีย์ คลิกดูที่นี่

#เทคนิคการจัดการกับเสื้อผ้าเน่าเหม็นที่ถูกน้ำท่วม รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้มีกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำท่วมขัง

#การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆ ดูที่นี่

#ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายบำบัดน้ำเน่าเสีย ?

#ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ที่เข้มข้นสูงและสดใหม่ไม่เก่าเก็บในการบำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่น ดูที่นี่

ควรใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นแบบใดสำหรับบ้านและโรงงาน?

จุลินทรีย์อีเอ็มสามารถประยุกต์เป็นจุลินทรีย์แบบผง และจุลินทรีย์แบบก้อนได้ โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุลินทรีย์แบบน้ำเป็นหลัก แต่จุลินทรีย์แอคทีฟมากที่สุดคือจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดน้ำ เหตุเพราะมันมีอาหารเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาและสามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายกับน้ำเน่าเสียได้ทันที แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์แบบผงและแบบก้อน ต้องรอการแตกตัวและละลายของดินระยะหนึ่ง จะไม่แอคทีฟทันที เพราะมันอยู่ในรูปของแข็ง( solid ) ในบ้านหรือโรงงานไม่ควรใช้จุลินทรีย์แบบก้อน เพราะจะสร้างมลภาวะจากก้อนดินได้ ทำให้เกิดเศษตะกอนจากก้อนดิน อีกทั้งความเข้มข้นของจุลินทรีย์ก็มีน้อย ส่วนการใช้จุลินทรีย์ชนิดน้ำบำบัดน้ำเน่าเสีย ควรเป็นจุลินทรีย์ที่เกิดจากการเพาะเชื้อโดยใช้กากน้ำตาลเป็นหลักเท่านั้น ไม่ควรมีสิ่งใดๆเจือปน เช่น พืชผักผลไม้ ถ้านำจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักพืชผักผลไม้ไปใช้บำบัดน้ำเน่าเสียในบ้านหรือโรงงาน อาจสร้างปัญหาน้ำเน่าเสียหนักกว่าเดิมได้

                                 
การดับกลิ่นปัสสาวะในโถปัสสาวะโดยไม่ใช้สารเคมีให้มีผลกระทบต่อระบบหายใจและการปรับกลิ่นในห้องน้ำให้หอม

( ดูการดับกลิ่นปัสสาวะด้วยจุลินทรีย์ คลิกที่นี่ ) 

 
   ที่นี่เราจำหน่ายจุลินทรีย์ย่อยสลาย/บำบัดน้ำเน่าเสีย/ดับกลิ่นชนิดน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีชนิดก้อนและผงจำหน่าย เราเลือกจำหน่ายเฉพาะที่แอคทีพเร็วและมีประสิทธิภาพสูงจริงๆในการย่อยสลายเท่านั้น

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดเข้มข้นสูง สำหรับบำบัดน้ำเสียในโรงงานทั่วไปและตามบ้านเรือน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง บ่อเกรอะ โรงอาหาร คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ตลาด ฯลฯ

จุลินทรีย์ของเราเป็นจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นสูง สดใหม่ไม่เก่าเก็บ แอคทีฟสูง บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นได้ทันที

ปริมาณการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นในแต่ละครั้ง

   ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในปริมาณที่เหมาะสมหรือมากกว่าน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น จึงจะเอาชนะน้ำที่เน่าเสียได้ ถ้าใช้จุลินทรีย์น้อยจนเกินไป ก็เกิดประโยชน์น้อย การบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นอาจไม่ได้ผลหรือได้ผลช้า เหตุเพราะน้ำเน่าเสียมีปริมาณมากและวิกฤตหนัก การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายจึงต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การใช้เพียง 1-2 ลิตร จะใช้ได้กับพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเป็นพื้นที่บ้านหรือโรงงาน การใช้ปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มต้องแปรผันตามขนาดของพื้นที่และขนาดของน้ำเน่าเสีย ใช้เพียงเล็กๆน้อยๆอาจไม่เกิดประโยชน์ใดๆหรือได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะนี่คือความจริงในธรรมชาติ 

 

                                 

คอนโดและอพาร์ทเม้นท์หลายแห่งที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นขึ้นตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรน กลิ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หลายชนิดที่ใช้ในห้องน้ำเป็นประจำ เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน และอื่นๆ ถ้าไม่ต้องการให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นบ่อยๆควรทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งเป็นประจำ ด้วยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย เพื่อลดสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ตามข้างท่อน้ำทิ้ง ถึงจะเป็นคอนโดหรืออพาร์ทเม้นท์หรูหรูเพียงใดก็ตาม กลิ่นไม่พึงประสงค์ก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ซื้อจุลินทรีย์กับเราที่นี่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ ในการจัดการกับปัญหากลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม ทั้งบ้านพักอาศัย คอนโด อพาร์ทเม้นท์

  การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในด้านต่างๆ

การใช้จุลินทรีย์ต้องมีเทคนิคและวิธีการใช้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำไปประยุกต์ใช้ กรณีที่ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดประโยชน์น้อยหรือไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยก็มี ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ " การใช้เป็น ใช้ถึง และ ใช้อย่างถูกต้อง " จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

 การใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานยางพารา  

 การใช้จุลินทรีย์หอมในฟาร์มสุกรให้ได้ผลดี

 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมในฟาร์มปศุสัตว์ คลิกที่นี่.. 

 การใช้จุลินทรีย์หอมในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 

(วิดีโอจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..