จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดทุกๆชนิด จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในน้ำเสีย กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นทุกๆชนิด
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ/จุลินทรีย์ลดค่า BOD, TKN, SS , TDS , FOG ในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นทุกๆชนิดทุกๆประเภท( จุลินทรีย์หอม 2 in 1 )จุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทย

              
สิ่งที่ไม่ควรกระทำมากที่สุดในระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบ คือ การปรับค่า pH โดยการใช้กรดหรือด่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น กรดซัลฟูริค โซดาไฟ เป็นต้น เพราะสารเหล่านี้เป็นอันตรายทำลายจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะในบ่อเติมอากาศ ส่งผลให้ปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลดลง และจะส่งผลต่อค่ามาตรฐานน้ำทิ้งโดยตรง ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในระบบบำบัด กรณีที่เป็นสารเคมีจากไลน์ผลิตและเป็นสารเคมีอันตราย ให้ทำการเจือจาง( Dilute )ด้วยปูนขาวก่อน เพื่อลดความรุนแรงของสารเคมี ก่อนเข้าระบบบำบัด 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying  Bacteria )ซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มพิเศษที่มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจน ลดค่า TKN ในน้ำเสียโดยเฉพาะ กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสีย ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมีจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter  Bacteria )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas  Bacteria )เราได้ทำการสังเคราะห์รวมประโยชน์ไว้ในที่เดียวกัน เป็นการเพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าของเรา แต่ไม่มีการเพิ่มหรือปรับราคาขึ้นแต่ประการใด คงเป็นราคาเดิมตั้งแต่จำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง จำหน่ายทั่วไปซีซีละ 30-50 บาท หรือลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท แต่ของเราเพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้าโดยไม่มีการปรับเพิ่มราคาใดๆทั้งสิ้น

#จุดเด่นของเราที่ไม่มีใครเหมือน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เพราะเราได้พัฒนาจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งรวมเข้ากับจุลินทรีย์เดิมของเรา เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลูกค้าได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่ราคาเท่าเดิม( ราคาตั้งแต่ปี 2544 )ไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่ประการใด ในขณะที่เราเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีราคาแพงให้อัตโนมัติ( กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง )

        

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่มาจากธรรมชาตินำมาสังเคราะห์รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และ เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา( ทั้งการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่น )เราได้พัฒนาและปรับปรุงให้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์ดับกลิ่นให้มีกลิ่นหอมอยู่ในตัวเดียวกัน นำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยได้ 2 เรื่องในเวลาเดียวกัน คือ การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )มีความแข็งแกร่ง แอคทีฟ และความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง ทำปฏิกิริยาทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นได้ทันที บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นได้ทันที ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภท ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที

#จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม in 1 ) 

จุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม( จุลินทรีย์รักษ์โลก )

ช่วยลดมลพิษและมลภาวะของเสียในสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ให้ประโยชน์ต่อพืชและสัตว์

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ช่วยลดค่า BOD , SS , TDS , FOG, TKN ในน้ำเสียและในบ่อบำบัดน้ำเสีย
#จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย
#จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย
#จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ในน้ำเสีย
#จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดค่า BOD , SS , TDS , FOG, TKN
#จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดค่า BOD , SS , TDS , FOG, TKN
#จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูล ช่วยลดค่า BOD , SS , TDS ในบ่อเกรอะบ่อส้วม
#จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น ใช้ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด

      

ในการบำบัดน้ำเสียในแต่ละแห่งและแต่ละหน่วยงานนั้น ต้องใช้ฐานความรู้ในแต่ละเรื่อง ทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและในเรื่องของกระบวนการบำบัดน้ำเสียในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการนำจุลินทรีย์ไปบำบัดน้ำเสีย ต้องใช้จุดใด? ใช้อย่างไร? ใช้ในปริมาณเท่าใด? เพราะน้ำเสียแต่ละแหล่งจะใช้ปริมาณจุลินทรีย์แตกต่างกันออกไป
 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์ ที่นำมาจากธรรมชาตินำมาสังเคราะห์รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และ เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา( ทั้งการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่น )เราได้พัฒนาและปรับปรุงให้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์ดับกลิ่นให้มีกลิ่นหอมอยู่ในตัวเดียวกัน นำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยได้ 2 เรื่องในเวลาเดียวกัน คือ การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )มีความแข็งแกร่ง แอคทีฟและความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง ทำปฏิกิริยาทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นได้ทันที ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภท ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย ) และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที นอกจากนี้เรายังได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อวัตถุประสงค์กำจัดไนโตรเจนหรือการลดค่า TKN ในน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การนำไปใช้งานในด้านต่างๆให้ครอบคลุมปัญหาได้มากขึ้นกว่าเดิม กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย ซึ่งคุณสมบัติเช่นนี้จะไม่มีในจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เน้นกำจัดไนโตรเจนโดยเฉพาะ
 
 

ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? 

1.  มีปัญหาในเรื่องน้ำเสีย ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงาน ระบบบำบัดมีปัญหาทางด้านเทคนิค ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์บ่อยๆ โดยเฉพาะค่า BOD , TKN , SS , TDS สูง บ่อบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์น้อย ทำให้การบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร บ่อบำบัดส่งกลิ่นเหม็น ฯ ล ฯ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น)ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที ใช้บำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและทุกๆระบบบำบัด ช่วยลดค่า BOD , SS , TDS , FOG , TKN ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย )ในระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียให้เร็วยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดูปัญหาการบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

2.  มีปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น มีกลิ่นเหม็นมาจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นจากโรงงานอาหารสัตว์  กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู กลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ ฯ ล ฯ จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดกลิ่นบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ได้ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ดับกลิ่นได้รวดเร็วทันใจ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ช่วยลดมลพิษน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )และลดมลภาวะเรื่องกลิ่น( บำบัดกลิ่น )ในสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลเพิ่มเติมการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิด

วิธีการสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

1. ทางโทรศัพท์ 

2. ทางไลน์ โดยการแอดไลน์ที่ QR Code สะดวกและรวดเร็ว )

3. ทางอีเมล  kasamashop@yahoo.com

เราผลิตและจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ราคา แกลลอนละ 1,200 บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20 ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง

 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย

หัวข้อที่น่าสนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้....

 

การบำบัดน้ำเสียในโรงงานแปรรูปผลไม้ ผลไม้ดอง ผักดอง คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อกุ้ง คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
ระบบบำบัดน้ำเสียถูกน้ำท่วม แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่... 
แอมโมเนีย,ไนเตรท,ไนไตรท์ สารพิษอันตรายในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา คลิกดูที่นี่.. 

#จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้ง คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียที่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน คลิกดูที่นี่...
ปัญหาการบำบัดน้ำเสียในแต่ละแห่ง  คลิกดูที่นี่... 
วิธีลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย/ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN ( กำจัดไนโตรเจน ) คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาค่า TKN สูงในคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานทั่วๆไป คลิกดูที่นี่.. 
การกำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย( ลดค่า TKN ) คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ลดค่า TKN ( ไนโตรเจน )ในบ่อบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่... 
ผลเสียของไนโตรเจน( N )ที่ละลายอยู่ในน้ำ คลิกดูที่นี่.. 
การลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 
การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ดูข้อมูลคลิกที่นี่... 

ปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ คลิกที่นี่... 
ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด?

จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาที่พบมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

ปัญหาค่า BOD สูงในระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...   
   


   จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย

หัวข้อที่น่าสนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ปัญหาค่า TKN สูงในคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานทั่วไป คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...  

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่.. 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...  

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..

 


  จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 


 

             

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( Waste Water Treatment Microorganism )

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ เจริญเติบโต ขยายเซลล์ และทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจน )จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้จะขาดออกซิเจนไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น ในน้ำเสียที่จะบำบัดให้เป็นน้ำดีนั้น ต้องมีปริมาณออกซิเจนมากเพียงพอ( มากกว่าหรือเท่ากับ 2 mg/l ขึ้นไป )เพื่อนำไปใช้งานและการดำรงชีพของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้

2. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ เจริญเติบโต ขยายเซลล์ และทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ) ออกซิเจนจะไม่มีความสำคัญใดๆกับจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ ซึ่งจะแตกต่างไปจากจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มแรก( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนที่ขาดออกซิเจนไม่ได้ ) ไม่ว่าในน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ตาม จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็สามารถทำงานย่อยสลายและดำรงชีพอยู่ได้ตามปกติ จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้งานบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะน้ำเสียที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำหรือไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นเลย หรือนำไปทดแทนจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มแรกกรณีที่ตายยกบ่อ ซึ่งจะช่วยให้น้ำเสียได้รับการบำบัดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่สดุดลงเพราะปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายขาดแคลนหรือมีปริมาณน้อยอีกต่อไป

จุลินทรีย์ทั้ง 2 กลุ่มนี้มีอยู่แบบกระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ ในการดึงมาใช้งานในการบำบัดน้ำเสียจะต้องออกแบบระบบบำบัดและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการดำรงชีพ จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนจะดึงมาใช้งานได้ง่ายกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน จะเห็นได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่( มากกว่า 90% )จะนิยมใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศลงไปในน้ำเสีย( ระบบ Activated  Sludge : AS ) วัตถุประสงค์ของการเติมอากาศออกซิเจนลงไปในน้ำเสียก็เพื่อให้น้ำเสียมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ และประการสำคัญคือ การเพิ่มออกซิเจนให้กับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ในน้ำเสียปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียที่เหมาะสมคือ ตั้งแต่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป ถ้าค่าออกซิเจนในน้ำเสียต่ำกว่านี้จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนทันที       

 ปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ย่อยสลาย( ปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์ย่อยสลาย )

การเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย ทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน คือ น้ำ พลังงาน และก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ตามสมการจำลองด้านล่าง

             

ที่สุดของปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆของจุลินทรีย์ย่อยสลาย จะได้ผลลัพธ์เป็นไปตามสมการจำลองด้านบน จุลินทรีย์ย่อยสลายจะแปรเปลี่ยนสภาพและสถานะของสสารต่างๆทุกๆชนิด รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่ง ซึ่งที่สุดของการย่อยสลายจะออกมาเป็นไปตามสมการด้านบน ปฏิกิริยานี้จะเหมือนกันกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน บรรดาของเสียต่างๆทุกๆชนิดในโลกใบนี้ไม่ล้นโลก ก็มาจากปฏิกิริยาทั้งสองชนิดนี้เป็นหลัก คือ ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย ซึ่งเกิดขึ้นในธรรมชาติ และปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบสมบูรณ์( ที่สุดของการเผาไหม้แบบสมบูรณ์จะเหลือเพียง น้ำ พลังงาน และก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ) ซึ่งได้ผลลัพธ์เหมือนกันกับปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย เป็นความเหมือน( ผลลัพธ์ได้เหมือนกัน )ในความต่างๆ( การเกิดปฏิกิริยาต่างกัน ) 

      

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับบทบาทการบำบัดน้ำเสีย

เนื่องจากจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic  Bacteria) เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ใน 2  เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ .-  

 เน้นในเรื่องของการนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ( จากทุกๆแหล่ง รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ) 

บทบาทของจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสียมีดังนี้.- 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้กับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาหรือระบบบำบัดที่ยังไม่สมบูรณ์ มีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเป็นกำลังหนุนช่วยเพิ่มปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้นกว่าปกติที่เคยมีอยู่ในระบบบำบัด การย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ในการบำบัดน้ำเสียแทบจะทุกๆแห่งนิยมใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS ) ซึ่งระบบนี้มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ถ้าการดูแลควบคุมบริหารจัดการไม่เป็นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะปัญหายอดนิยมค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์ อันเนื่องมาจากของเสียต่างๆในน้ำเสียถูกย่อยสลายได้น้อย ซึ่งมาจากปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย ย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทัน รวมไปถึงปัญหทางด้านเทคนิคในระบบบำบัดที่ส่งผลต่อจุลินทรียย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาทำหน้าที่ทดแทนในจุดนี้ 

2.  เสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิม ( เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดเดิม ) เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียทำได้ดีมากยิ่งขึ้น การย่อยสลายของเสียเร็วมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิค ปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อย ทำให้การย่อสลายของเสียทำได้น้อย ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์อยู่เป็นประจำ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างมีเงื่อนไขมาก เช่น ค่า pH ในน้ำเสียต้องไม่ต่ำมากและไม่สูงมากจึงจะอยู่ได้ ถ้าต่ำมากหรือสูงมากเกินไป ก็ส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ทันที หรือกรณีที่ค่า DO ในน้ำเสียต่ำมาก ( ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ) ก็จะส่งผลให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้น้อยลงหรือตายยกบ่อได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้ามกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่สามารถต้านทานกันสภาวะออกซิเจนต่ำ ค่าความเป็นกรดด่างต่ำหรือสูงก็สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ เพราะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด โดยเฉพาะน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งยังไม่ผ่านเกณฑ์ ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางตัวหรือหลายๆตัวไม่ผ่านเกณฑ์ ) เช่น โรงแรม  อาคารชุด อาคารสำนักงานต่างๆ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุกๆแห่งล้วนมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเอง แต่มีหลายๆแห่งและเป็นส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ต้องถูกปรับอยู่บ่อยๆก็มี จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) จะมาทำหน้าเติมเต็มให้ในจุดที่ระบบมีปัญหานี้ โดยเฉพาะค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ( ค่า pH, BOD , COD , SS, TDS , FOG, TKN ฯลฯ ) ซึ่งสามารถปรับลดได้โดยอาศัยการบำบัดและย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งทั่วๆไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติอยู่ในระบบ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด แต่ที่มีปัญหาก็คือ ปริมาณของเสียและน้ำเสียมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายได้ทันหรือย่อยสลายของเสียได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งดูได้จากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะค่า BOD จะทำให้รู้ทันทีว่าระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆมีปัญหาหรือไม่ ถ้าค่า BOD สูงมากแสดงให้รู้ว่าในน้ำเสียนั้นมีปริมาณของสารอินทรีย์มากเจือปนอยู่ในน้ำเสีย นั่นคือ ต้องใช้จุลินทรีย์ในปริมาณมากเช่นกันเพื่อมาย่อยสลายของเสียเหล่านี้ หรือค่า pH ต่ำมาก จะส่งผลเสียต่อกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น ต้องปรับสภาพแวดล้อมในบ่อบำบัดนั้นๆให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น เพราะจุลินทรีย์เป็นกลไกตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม ถ้าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียแล้วล้วนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ถ้าโลกใบนี้ปราศจากหรือไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียแล้ว ของเสียและน้ำเสียต่างๆคงล้นโลกใบนี้ไปนานแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาเพื่อนำน้ำเสียมาเข้าระบบบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป ดังนั้น จึงต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับหรือจับกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติเพื่อนำมาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้ได้มากที่สุด การออกแบบระบบ การดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่เราสร้างขึ้นมา หากสภาวะแวดล้อมในบ่อบำบัดหรือระบบบำบัดนั้นๆมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบ การติดตามผลด้านต่างๆ การบริหารจัดการระบบบำบัดอย่างดีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆระบบบำบัด รายละเอียดการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ คลิกดูที่นี่... 

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับบทบาทการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

การนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น (บำบัดกลิ่น)เน้นในเรื่องการบำบัดกลิ่น(กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ( ทั้งพืชและสัตว์ ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเช่นกันอีกเรื่องหนึ่ง  การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น  แต่เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหา เป็นการกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติโดยวิธีทางชีวภาพ ( ไม่ใช้สารเคมี ) ที่ตรงจุดมากที่สุด ปัญหากลิ่นส่วนใหญ่มาจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ เช่น น้ำที่เน่าเสีย บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งเป็นต้น การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและกำจัดกลิ่นเหล่านี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องของการกำจัดกลิ่นได้ตรงจุดตามหลักธรรมชาติบำบัดนั่นเอง อีกทั้งปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมีดับกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรบ้าง?คลิกที่นี่..)

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

1. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆแทบทุกชนิดในห้องน้ำ ห้องส้วม ส่วนใหญ่เกิดจากสารอินทรีย์ที่ใช้ในห้องน้ำและกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลต่างๆจากชักโครกหรือโถส้วม กลิ่นจากอุจจาระและปัสสาวะ  ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้นมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

2. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ กลิ่นต่างๆทั้งหมดในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดรวมของเสียและสิ่งปฏิกูลทุกชนิดที่มาจาห้องน้ำห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะจะค่อนข้างรุนแรงเป็นพิเศษ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะได้ทั้งหมด เพราะเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งหมด ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะโดยตรง

3. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม  กลิ่นส้วมจะรุนแรงเป็นพิเศษถ้าขาดการดูแลและการรักษาที่ดี กลิ่นส้วมก็มาจากกลิ่นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากมนุษย์ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นส้วมได้ง่ายๆ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานดับกลิ่นส้วมและดับกลิ่นห้องน้ำ

4. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ กองขยะถังขยะที่หมักหมมกันเป็นเวลานานๆจะเกิดกลิ่นขึ้นมา โดยเฉพาะขยะเปียกที่มีสารอินทรีย์สะสมอยู่ในขยะจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ สามารถใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นขยะได้ทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

5. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นขี้ไก่หรือมูลไก่ บรรดามูลสัตว์ทุกๆชนิดรวมทั้งมูลไก่หรือขี้ไก่ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นเหล่านี้ได้ทันที เพราะบรรดามูลสัตว์เหล่านี้เป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้น จึงสามารถบำบัดกลิ่นได้ง่ายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

6. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงจะมีกลิ่นเฉพาะตัว รวมถึงกลิ่นจากมูลสุนัขและฉี่สุนัข กลิ่นอาจติดอยู่ตามพื้น ตามคอก และตามกรงสุนัข สามารถใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัขได้โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อสุนัข ช่วยให้สุนัขมีกลิ่นหอม ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัขที่มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน และใช้ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิดที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น 

7. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นขี้หมู ดับกลิ่นมูลสุกร สามารถนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าหรืออีเอ็มหอมคาซาม่าไปใช้ในการดับกลิ่นมูลสุกรหรือขี้หมู ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นขี้หมูจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ช่วยให้สุขภาพจิตหมูหรือสุกรในฟาร์มเลี้ยงดีขึ้น ไม่เครียดกับกลิ่นเหม็นของตัวเองในฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มหมูแทบทุกๆแห่งจะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจำ

8. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์  ในฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและทุกขนาด กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ล้วนมาจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของมูลสัตว์และอื่นๆ การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นจะเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์การดับกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์                                                      

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นส้วมเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์ 

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด


     

 ปัญหาเรื่องกลิ่นยอดฮิตที่พบจากลูกค้ามากที่สุดมีดังนี้ .- 

1. #ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกที่นี่  ( มากที่สุด )

2. #บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่

3. #บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่ 

4. #กลิ่นเหม็นในห้องน้ำและบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..  

5. บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน / ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย

กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานทุกๆแห่ง คลิกที่นี่.. 

กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ วิธีการแก้ไขปัญหา คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 
 วิธีแก้ห้องน้ำเหม็น/ท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น/ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่.. 

 จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมัน / จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน  คลิกที่นี่...  

คุณสมบัติและองค์ประกอบของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกดูที่นี่....  

วิธีดับกลิ่นคาวและกำจัดกลิ่นคาวด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ใส่ถังแซท / จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์  คลิกที่นี่.. 

  emkasama ( อีเอ็มคาซาม่า ) คืออะไร? คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ em ราคา (จุลินทรีย์หอม kasama ) คลิกดูที่นี่... 

RUN & REBOOST บ่อเกรอะบ่อบำบัดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..  

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกดูวิธีแก้ไขที่นี่...

การทำความสะอาดล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ในน้ำเสีย / จุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

   จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ คลิกที่นี่...

  น้ำยาดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ คลิกดูข้อมูลที่นี่...

  น้ำยาดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...

     น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น คลิกดูข้อมูลที่นี่..

  ทำไมเราจึงไม่ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มบอล อยากรู้คลิกดูที่นี่..

  เหตุผลที่เราไม่ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มผง คลิกดูที่นี่..

  #ดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ / บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

 #จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย / ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็น คลิกที่นี่     

  #กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด? อยากรู้คลิกดูที่นี่..

#สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการแก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากห้องน้ำห้องส้วม

 #การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ/กลิ่นส้วม คลิกที่นี่

 #จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง? อยากรู้คลิกดูที่นี่   

   #ท่อระบายน้ำรอบอาคารส่งกลิ่นเหม็นรบกวน แก้ไขง่ายๆ

  #ส้วมเหม็นมาก/ บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นแรงมากๆ ทำอย่างไรอยากรู้ คลิกที่นี่

  #จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

 #ประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

 #ห้องน้ำเหม็นมากๆ / ส้วมเหม็นมากๆแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่..

 #วิธีแก้ปัญหากลิ่นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน   

 #วิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมด้วยจุลินทรีย์-Kasamaให้มีกลิ่นหอม  

  #ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ? แก้ไขได้ง่ายๆ คลิกดูที่นี่... 

 #การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะหลังสูบส้วมแล้วเสร็จ คลิกดูที่นี่ 

  #มีปัญหาห้องน้ำเหม็น ส้วมเหม็นมากๆ คลิกที่นี่..

มีปัญหา ห้องน้ำ ห้องส้วมในโรงแรม, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์, เกสเฮ้าส์หรืออาคารมีปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรน ชักโครกมีกลิ่น กลิ่นส้วมเหม็น, กลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำรบกวน กลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำ งาน ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อให้ห้องน้ำเสียหาย แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องทุบห้องน้ำทำใหม่ให้ยุ่งยาก ปรึกษาเราได้ที่นี่

#การใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 #การทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วมในโรงงานไม่ให้มีกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่ 

 #การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและคลีนิก คลิกดูที่นี่.. 

 #การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมในไซท์งานก่อสร้าง คลิกดูที่นี่... 

 #ห้องน้ำในอพาร์ทเม้นท์ส่งกลิ่นเหม็น ทำอย่างไร? กดดูที่นี่... 

 #การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ด้วยจุลินทรีย์-Kasama 

 #ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากไหน? และแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่ 

 # ดับกลิ่นฟาร์มเป็ด/ดับกลิ่นฟาร์มไก่ คลิกที่นี่..

 การใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานยางพารา  

 การใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มสุกรให้ได้ผลดี

 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมในฟาร์มปศุสัตว์ คลิกที่นี่..  

  

        

 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

        

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..