bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนี่ยม


ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน..

   

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( Anaerobic  Bacteria) ทำหน้าที่เน้นใน 2  เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้.-

    1. เน้นในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย ( จากทุกๆแหล่ง รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ )  

บทบาทของจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสียมีดังนี้.-

1.1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้กับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาหรือระบบยังไม่สมบูรณ์ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเป็นกำลังหนุนเพิ่มปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้นกว่าปกติที่เคยมีอยู่ในระบบบำบัด

1.2    เสริมประสิทธิภาพของระบบเดิม ( เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบเดิม ) เพื่อให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทำได้ดีมากยิ่งขึ้น การย่อยสลายของเสียเร็วมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด โดยเฉพาะน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งยังไม่ผ่านเกณฑ์ ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางตัวหรือหลายๆตัวไม่ผ่านเกณฑ์ ) เช่น โรงแรม  อาคารชุด อาคารสำนักงานต่างๆ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุกๆแห่งล้วนมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเอง แต่มีหลายๆแห่งและเป็นส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ต้องถูกปรับอยู่บ่อยๆก็มี จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) จะมาทำหน้าเติมเต็มให้ในจุดที่ระบบมีปัญหานี้ โดยเฉพาะค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ( ค่า pH, BOD , COD , SS, TDS , FOG, TKN ฯลฯ ) ซึ่งสามารถปรับลดได้โดยอาศัยการบำบัดและย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งทั่วๆไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติอยู่ในระบบ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด แต่ที่มีปัญหาก็คือ ปริมาณของเสียและน้ำเสียมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายได้ทันหรือย่อยสลายของเสียได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งดูได้จากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะค่า BOD จะทำให้รู้ทันทีว่าระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆมีปัญหาหรือไม่ ถ้าค่า BOD สูงมากแสดงให้รู้ว่าในน้ำเสียนั้นมีปริมาณของสารอินทรีย์มากเจือปนอยู่ในน้ำเสีย นั่นคือ ต้องใช้จุลินทรีย์ในปริมาณมากเช่นกันเพื่อมาย่อยสลายของเสียเหล่านี้ หรือค่า pH ต่ำมาก จะส่งผลเสียต่อกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น ต้องปรับสภาพแวดล้อมในบ่อบำบัดนั้นๆให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น เพราะจุลินทรีย์เป็นกลไกตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม ถ้าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียแล้วล้วนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ถ้าโลกใบนี้ปราศจากหรือไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียแล้ว ของเสียและน้ำเสียต่างๆคงล้นโลกใบนี้ไปนานแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาเพื่อนำน้ำเสียมาเข้าระบบบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป ดังนั้น จึงต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับหรือจับกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติเพื่อนำมาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้ได้มากที่สุด การออกแบบระบบ การดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่เราสร้างขึ้นมา หากสภาวะแวดล้อมในบ่อบำบัดหรือระบบบำบัดนั้นๆมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบ การติดตามผลด้านต่างๆ การบริหารจัดการระบบบำบัดอย่างดีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆระบบบำบัด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ คลิกดูที่นี่...

   2. เน้นในเรื่องการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ( ทั้งพืชและสัตว์ ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเช่นกันอีกเรื่องหนึ่ง  การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น  แต่เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหา เป็นการกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติโดยวิธีทางชีวภาพ ( ไม่ใช้สารเคมี ) ที่ตรงจุดมากที่สุด ปัญหากลิ่นส่วนใหญ่มาจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ เช่น น้ำที่เน่าเสีย บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งเป็นต้น การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและกำจัดกลิ่นเหล่านี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องของการกำจัดกลิ่นได้ตรงจุดตามหลักธรรมชาติบำบัดนั่นเอง อีกทั้งปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมีดับกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการกำจัดกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..

           

เพิ่มทางเลือกในการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่ส่วนใหญ่การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ( ที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ) สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนในทันทีทำได้ค่อนข้างยาก จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักได้ทันที การย่อยสลายของเสียในระบบเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอนานอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( Anaerobic  Bacteria ) สามารถใช้ควบคู่หรือคู่ขนานกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้ ( Aerobic  Bacteria )มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบมีน้อย ( น้ำเน่าเสียมากขึ้นและค่า BOD สูง) แก้ปัญหาด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทำงานย่อยสลายได้ทันที แก้ปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัดมีน้อยได้ทันที
  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน การย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่า BOD , SS , TDS , FOG ในบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆประเภททุกๆขนาด สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้ทันที ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะจุดเด่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่แตกต่างจากจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ
   
ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก      
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมัน จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ อีเอ็มหอมคาซาม่า ( emหอมคาซาม่า ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายๆด้านและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย , การย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย, กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ทุกชนิด 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์เอนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่ใช่หมักจากเปลือกผลไม้ เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นและมีความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างด้วยกัน ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่น รวมถึงประยุกต์เป็นปุ๋ยในทางการเกษตรก็สามารถทำได้ เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้หรือดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ  แต่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถใช้ได้ดีกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นในระบบบำบัดน้ำเสีย 
การนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งเป็นการเซฟโลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง เป็นผลดีต่อโลกและสาธารณะส่วนรวม                


จุลินทรีย์คาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic bacteria ) เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อต้นฉบับโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มใดๆทั้งสิ้น เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์และความเข้มข้นสูงระดับหัวเชื้อจุลินทรีย์ทนทานอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไปเพราะมีอาหารคือโมลาสเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในถังบรรจุของเรา แต่ไม่สามารถนำไปขยายต่อได้อีก เพราะเราได้ขยายให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ต่อ  ต่อที่ 1 ให้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ  ต่อที่ 2 ได้ประโยชน์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ เปลี่ยนห้องน้ำเหม็นให้กลายไปเป็นห้องน้ำมีกลิ่นหอมพิสูจน์ได้ที่นี่ จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมของแท้ที่ไม่มีการลอกเลียนแบบใครทั้งสิ้นและเป็นเจ้าตำหรับจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เท่านั้น..


การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียของอาคารชุดคอนโดมิเนี่ยม คลิกที่นี่.. 

กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ คลิกที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS มากที่สุดในไทย คลิกที่นี่...

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..

การควบคุมและดูแลค่า BOD และค่า DO ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่... 

ออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสียมีน้อยส่งผลเสียต่อระบบอย่างไร ? คลิกดูที่นี่...

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย&บ่อบำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพ คลิกดูที่นี่...

ค่า  DO  ในน้ำ ( เสีย ) สำคัญอย่างไร ? คลิกที่นี่...               

ลดค่า BOD ในบ่อบำบัดน้ำเสียทำอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.... 

ค่า BOD คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไรในการบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่..

 ตัวชี้วัด น้ำดี หรือ น้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่....     

การบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่... 

 ความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่..

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคารสำนักงานต่างๆ คลิกที่นี่..

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

วิธีแก้บ่อเกรอะเหม็น/แก้บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกที่นี่...

การเติมจุลินทรีย์บ่อบำบัดน้ำเสียจำเป็นอย่างไร? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่..

ความสำคัญของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ/ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน คลิกที่นี่.. 

ดับกลิ่นบ่อเกรอะ / วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่...

ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบในประเทศไทย คลิกดูที่นี่...  

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่....

ความสำคัญของจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่....    

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่...  

 
มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ห้องส้วมเริ่มส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ดับกลิ่นเหม็นและกำจัดกลิ่นเหม็นเหล่านี้ด้วยจุลินทรีย์หอม-Kasama กลิ่นหายและลดลงได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนานทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหม็นอีกต่อไป... 

                   
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สำหรับบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย , ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ( พืชและสัตว์ ) , ย่อยสลายแป้งมัน บำบัดน้ำเสียในโรงงานมันสำปะหลัง โรงงานขนมปัง  โรงงานชำแหละเป็ดไก่ ชำแหละสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งน้ำเสียจะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง

- กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
   
ค้นหา จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใน  Google.co.th   ด้วย คำ หรือ คีย์เวิร์ด เหล่านี้ .-

1. จุลินทรีย์หอม ,    จุลินทรีย์หอม Kasama,       จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  

2. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ,  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ,  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น

3.  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย    ,   อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย , อีเอ็มหอมดับกลิ่นห้องน้ำ 


        

จุดเด่นๆที่ไม่เหมือนใครของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

- ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ซึ่งมีความหนาแน่นและความเข้มข้นของจุลินทรีย์สูง ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักหรือเปลือกส้ม มะกรูดมะนาว ซึ่งไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย เพราะปริมาณความหนาแน่นของจุลินทรีย์มีน้อยกว่า 

- เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เข้มข้นสูง แข็งแกร่ง  ไม่เก่าเก็บ ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียได้ทันที ไม่ต้องรอนานเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล ) และสามารถนำไปประยุกต์เป็นอีเอ็มบอลได้ทันที

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้รวดเร็วทันใจ มีกลิ่นหอมทันที บำบัดน้ำเน่าเสียได้ดี ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์หอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ใช้ปุ๊บ หอมปั๊บทันที ระวังของปลอมและของเลียนแบบ ซึ่งเราไม่ได้อนุญาตให้ใครลอกเลียนแบบ ซึ่งผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีได้ทุกเมื่อ

                             

 ปัญหาเรื่องกลิ่นยอดฮิตที่พบจากลูกค้ามากที่สุดมีดังนี้ .- 

1. #ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกที่นี่  ( มากที่สุด )

2. #บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่

3. #บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่ 

4. #กลิ่นเหม็นในห้องน้ำและบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่.. 

5. บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน / ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย

ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

บ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร, น้ำเสียในโรงงานยังมีปัญหาในเรื่องของการบำบัด, น้ำเน่าเหม็นในโรงงานส่งกลิ่นแรง, บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณข้างเคียง, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น, ส้วมส่งกลิ่นแรง ,ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน, น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นข้างบ้าน, บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ ฟาร์มเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ต้องการดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฯลฯ  ที่นี่...เราช่วยท่านได้อย่างแน่นอน...
 


มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง น้ำเสีย บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ชัดเจนและแน่นอน..

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ

ร้านบางกอกโปรดักส์ มีที่ตั้งอยู่ที่ รามอินทรา กม. 4 ( รามอินทรา ซ.35 )

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

  เงื่อนไขในการจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้า

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้

ในเขตกรุงเทพฯจัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5 แกลลอนขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
ในเขต
ปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี )
ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถามอีกครั้งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )

# การจัดส่งสำหรับในต่างจังหวัด #

 สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด

ทางร้านจัดส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป ( ต่ำกว่า 6 แกลลอนเราไม่จัดส่ง ) ราคาแกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งเอกชน เช่น ขนส่งที่สาย 2 , สาย 4 เป็นต้น เราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และทางร้านฯ ไม่มีนโยบายนำรถส่วนตัวไปส่งให้ถึงที่ในต่างจังหวัด ) จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

          
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่

ลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคา ให้แจ้งข้อมูลของบริษัทส่งไปที่อีเมลด้านบนนี้ และใบเสนอราคาขั้นต่ำตั้งแต่  100  ลิตรขึ้นไปเท่านั้น  ต่ำกว่า  100  ลิตร ทางร้านขออนุญาตไม่ออกใบเสนอราคาให้

   

 

กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานทุกๆแห่ง คลิกที่นี่.. 

กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ วิธีการแก้ไขปัญหา คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 
 วิธีแก้ห้องน้ำเหม็น/ท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น/ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่.. 

 จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมัน / จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน  คลิกที่นี่...  

คุณสมบัติและองค์ประกอบของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกดูที่นี่....  

วิธีดับกลิ่นคาวและกำจัดกลิ่นคาวด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ใส่ถังแซท / จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์  คลิกที่นี่.. 

  emkasama ( อีเอ็มคาซาม่า ) คืออะไร? คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ em ราคา (จุลินทรีย์หอม kasama ) คลิกดูที่นี่... 

RUN & REBOOT บ่อเกรอะบ่อบำบัดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..  

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกดูวิธีแก้ไขที่นี่...

การทำความสะอาดล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ในน้ำเสีย / จุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

   จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ คลิกที่นี่...

  น้ำยาดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ คลิกดูข้อมูลที่นี่...

  น้ำยาดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...

     น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น คลิกดูข้อมูลที่นี่..

  ทำไมเราจึงไม่ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มบอล อยากรู้คลิกดูที่นี่..

  เหตุผลที่เราไม่ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มผง คลิกดูที่นี่..

  #ดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ / บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

#จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย / ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็น คลิกที่นี่     

  #กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด? อยากรู้คลิกดูที่นี่..

#สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการแก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากห้องน้ำห้องส้วม

#การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ/กลิ่นส้วม คลิกที่นี่

#จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง? อยากรู้คลิกดูที่นี่   

   #ท่อระบายน้ำรอบอาคารส่งกลิ่นเหม็นรบกวน แก้ไขง่ายๆ

  #ส้วมเหม็นมาก/ บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นแรงมากๆ ทำอย่างไรอยากรู้ คลิกที่นี่

  #จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

#ประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

#ห้องน้ำเหม็นมากๆ / ส้วมเหม็นมากๆแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่..

#วิธีแก้ปัญหากลิ่นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน   

#วิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมด้วยจุลินทรีย์-Kasamaให้มีกลิ่นหอม  

  #ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ? แก้ไขได้ง่ายๆ คลิกดูที่นี่... 

#การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะหลังสูบส้วมแล้วเสร็จ คลิกดูที่นี่

ห้องน้ำจำนวนมาก เริ่มมีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ห้องน้ำบางแห่งเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ใช้บริการ กลิ่นเข้าไปในห้องนอน หรือห้องทำงาน ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แก้ไขได้โดยวิธีธรรมชาติบำบัดด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายกลิ่นเน่าเหม็น ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
           (( ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกดูที่นี่.. ))

  #มีปัญหาห้องน้ำเหม็น ส้วมเหม็นมากๆ คลิกที่นี่..

มีปัญหา ห้องน้ำ ห้องส้วมในโรงแรม, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์, เกสเฮ้าส์หรืออาคารมีปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรน ชักโครกมีกลิ่น กลิ่นส้วมเหม็น, กลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำรบกวน กลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำ งาน ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อให้ห้องน้ำเสียหาย แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องทุบห้องน้ำทำใหม่ให้ยุ่งยาก ปรึกษาเราได้ที่นี่

#การใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้สูงอายุและผู้พิการ

#การทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วมในโรงงานไม่ให้มีกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่

#การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและคลีนิก คลิกดูที่นี่..

#การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมในไซท์งานก่อสร้าง คลิกดูที่นี่...

#ห้องน้ำในอพาร์ทเม้นท์ส่งกลิ่นเหม็น ทำอย่างไร? กดดูที่นี่...

#การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ด้วยจุลินทรีย์-Kasama

#ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากไหน? และแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่

# ดับกลิ่นฟาร์มเป็ด/ดับกลิ่นฟาร์มไก่ คลิกที่นี่..

  การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในด้านต่างๆ

การใช้จุลินทรีย์ต้องมีเทคนิคและวิธีการใช้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำไปประยุกต์ใช้ กรณีที่ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดประโยชน์น้อยหรือไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยก็มี ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ " การใช้เป็น ใช้ถึง และ ใช้อย่างถูกต้อง " จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

 การใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานยางพารา  

 การใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มสุกรให้ได้ผลดี

 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมในฟาร์มปศุสัตว์ คลิกที่นี่.. 

 การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 

 

[ระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัด คลิกที่นี่..]