จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์ลดค่า TKN ในน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมในตัว ใช้บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่กด  Share ด้านบนนี้ให้

                        

เราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มพิเศษที่มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย( ลดค่า TKN ในน้ำเสีย )กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสียโดยเฉพาะ ซึ่งจะพิเศษกว่าและมีจุดเด่นกว่าจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่จำหน่ายทั่วๆไปในท้องตลาดที่ไม่มีคุณสมบัติในจุดนี้ แต่เรานำมาเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้นให้กับลูกค้าของเรา แต่ไม่มีการเพิ่มราคาหรือปรับราคาขึ้นแต่ประการใด คงเป็นราคาเดิมตั้งแต่จำหน่ายในครั้งแรกปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง จำหน่ายกันทั่วไปซีซีละ 30-50 บาท หรือลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท แต่เราบรรจุลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา โดยไม่มีการเพิ่มราคาใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นและมากขึ้น แต่ราคาเดิม นี่คือจุดเด่นๆของเราที่ไม่มีใครเหมือน เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะ ไม่มีการก๊อปปี้ใครทั้งสิ้น

        

ต้นกำเนิดของการบำบัดของเสียและบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)

ที่แท้จริงคือ จุลินทรีย์จากธรรมชาติ(ที่มีประโยชน์)

ในการบำบัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้จนถึงปัจจุบัน เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา ปฏิกิริยาของการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างจุลินทรีย์ในธรรมชาติกับสารอินทรีย์ จุลินทรีย์ที่จะมาทำหน้าที่บำบัดกลิ่นจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นเท่านั้นที่มีอยู่ในธรรมชาติ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมของโลก ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ โลกจะเต็มไปด้วยมลพิษและมลภาวะทั้งมาจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาและมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )และการบำบัดของเสียต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ในจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM ที่จำหน่ายทั่วๆไปในท้องตลาด จะไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง จะมีก็เฉพาะจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน( Nitrofixing Bacteria )เท่านั้น ซึ่งเหมาะกับการใช้ในการเกษตรบำรุงพืชผักโดยตรง เพราะมีไนโตรเจนสูง

บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพ ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสีย)และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที   

         

เกี่ยวกับกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ จากการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter Bacteria )และ ไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas Bacteria )จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีคุณสมบัติที่เด่นๆกว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กลุ่มอื่นอยู่ที่สามารถกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ได้เป็นอย่างดี จึงถือว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียในน้ำเสียหรือเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเอง เราได้นำจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์นี้มาสังเคราะห์รวมกันไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะให้ประโยชน์มากขึ้นและเพิ่มขึ้นกว่าเดิม แต่จะไม่มีการเพิ่มราคาใดๆทั้งสิ้น        

ที่มาของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า พัฒนามาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( em )เดิม ให้ประโยชน์และตอบโจทย์ผู้ใช้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่น ซึ่งจุลินทรีย์อีเอ็มเดิมจะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือในบางครั้งจะออกกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสำหรับนำไปใช้งานบำบัดกลิ่นดับกลิ่นต่างๆ ดังนั้น เราจึงได้ปรับปรุงในเรื่องของกลิ่นให้เป็นที่ถูกใจผู้ใช้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นและความแข็งแกร่งของจุลินทรีย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม ( เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพและปริมาณความหนาแน่นของจุลินทรีย์ )นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มการสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลงไปในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอีเอ็มเดิมๆจะไม่มีจุลินทรีย์กลุ่มนี้ 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) คืออะไร?  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวมกันไว้(สังเคราะห์)ในที่เดียวกัน คำว่า " คาซาม่า หรือ kasama " เป็นชื่อหรือยี่ห้อสินค้าของทางร้านบางกอกโปรดักส์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสังเคราะห์ขึ้นมาจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่มีการหมักจากเศษพืชผักหรือเปลือกผลไม้ใดๆ มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์และความเข้มข้นสูงไม่มีเก่าเก็บ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้งานในที่นี้จะโฟกัสไปที่การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดเป็นหลัก จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย(บำบัดน้ำเสีย) รวมถึงการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะแตกต่างจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em ทั่วๆไปตรงที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีกลิ่นหอม ส่วน emทั่วๆไปจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหมือนกลิ่นซีอิ้ว ลูกค้าไม่ชอบกลิ่นของอีเอ็ม ดังนั้น เราจึงได้ทำการพัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มของเราไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอม ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบกลิ่นหอม จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) อย่างที่เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนเดิม และจะพัฒนาเพิ่มเติมประโยชน์การใช้สอยให้มากขึ้น จุลินทรีย์หอมของแท้ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพียงหนึ่งเดียวและเจ้าเดียวในประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบและแอบอ้าง

       
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เน้นการใช้งานใน  2  เรื่องหลักๆดังต่อไปนี้.- 

1 ) การบำบัดน้ำเสีย  ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด  โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่ยังไม่สมบูรณ์ ( ส่วนใหญ่ ) จะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียยอดนิยม มากกว่า 90% จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศระบบนี้ ซึ่งใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในระบบ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระบบ จะส่งผลให้ระบบล่มได้ง่ายๆค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์หลายๆค่า เช่น กรณีที่น้ำเสียในระบบบำบัด(ในบ่อบำบัด) มีค่าออกซิเจนละลายในน้ำเสียต่ำมาก ( ค่า DO ต่ำ ) จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดทันที อาจตายยกบ่อได้ทุกเมื่อ หรือกรณีที่ค่า pH ในบ่อบำบัดมีค่าต่ำมากหรือสูงมาก จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเช่นกัน ตายยกบ่อได้ตลอดเวลา ในทางตรงกันข้ามกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า สามารถทนแรงต้านทานสภาวะแวดล้อมที่วิกฤเช่นนี้ได้ ไม่ส่งผลกระทบใดๆยังคงทำปฏิกิริยาย่อยสลายได้ตามปกติ ไม่ว่าน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็อยู่ได้ หรือในบ่อบำบัดค่า pH ที่ต่ำมากๆหรือสูงมากๆก็ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียได้ตามปกติ 

2 ) การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นการดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)แบบธรรมชาติบำบัด 100% ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ไร้สารเคมีตกค้างในระบบนิเวศน์ ช่วยรักษาและลดมลภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย (ย่อยสลายของเสียต่างๆ)และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายในน้ำเสีย ( Anaerobic  Bacteria ) ไม่ว่าในน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ตาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียได้ตามปกติไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซึ่งจะแตกต่างไปจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ( Aerobic  Bacteria ) ซึ่งจะขาดออกซิเจนไม่ได้โดยเด็ดขาด เหตุผลที่ต้องเติมอากาศออกซิเจนลงในบ่อบำบัดน้ำเสียก็เพื่อให้ออกซิเจน เพื่อใช้ในการดำรงชีพและการเจริญเติบโตขยายเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนนี่เอง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศออกซิเจนและมีออกซิเจน และสามารถทำงานแบบร่วมกัน ( ย่อยสลายของเสีย ) กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้ดี และมีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย ( ทั้งพืชและสัตว์ ) ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้จะไม่มีในกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยทั้งเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ส่งผลให้การย่อยสลายของเสียในน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย สามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบในประเทศไทย 

         

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด ?

เนื่องจากจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสีย)เหมือนกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบออกแบบมาเพื่อต้องการดึงกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าระบบให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เพื่อนำไปย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียในบ่อบำบัดที่สร้างขึ้นมา ระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( มากกว่า 90% ) ระบบบำบัดแบบเติมอากาศจะดึงเอาจุลินทรีย์ย่อยสลายในธรรมชาติมาใช้งานย่อยสลายของเสียต่างๆ แต่ไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายให้มีมากเพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงส่งผลให้ของเสียต่างๆในน้ำเสียนั้นๆถูกย่อยสลายได้ไม่หมด ยังคงมีของเสียส่วนหนึ่งตกค้างในระบบบำบัดและผ่านไปยังบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อเตรียมปล่อยทิ้ง ทำให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์อยู่บ่อยๆและเป็นประจำ จะด้วยข้อจำกัดของระบบบำบัดหรือปัญหาอื่นๆที่ทำให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งจุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศก็มีหลายๆจุดด้วยกัน ถ้าดูแลรักษาบริหารจัดการระบบได้ไม่ดีพอ ก็จะเกิดปัญหาหลายๆอย่างขึ้น รวมทั้งปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาแก้ปัญหาเติมเต็มเพิ่มกำลังการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เป็นการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนกับจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) ถือว่าเป็นการบำบัดซ้ำหรือการย่อยสลายซ้ำ ( Double  Treatment ) ส่งผลให้ของเสียต่างๆในน้ำเสียถูกย่อยสลายได้มากขึ้น เป็นปฏิกิริยาบำบัด 2 ชั้น หรือ 2 ขั้นตอนตามภาพจำลองด้านล่าง ซึ่งจะส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์มากหรือน้อยได้ตามความต้องการของผู้ใช้  กรณีที่ของเสียหรือน้ำเสียมีปริมาณมากก็สามารถเติมมากได้ตามความต้องการ เพื่อให้สมดุลกับปริมาณน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นจริง     

จุลินทรีย์คาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เป็นจุลินทรีย์เอนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่ใช่หมักจากเปลือกผลไม้ พืชผักต่างๆ เป็นจุลินทรีย์หอมที่มีความเข้มข้นสูงและมีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้านด้วยกัน ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นหรือการกำจัดกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุ รวมถึงประยุกต์เป็นปุ๋ยในทางการเกษตรก็สามารถทำได้ เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย เหมาะใช้งานสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีค่าออกซิเจนต่ำ ( ค่า DO ต่ำกว่า 3 ) ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะมีออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียน้อยหรือบางแห่งแทบไม่มีเลย ซึ่งจะส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น เพราะกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียเป็นหลักทำงานไม่ได้ ส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศออกซิเจนและมีอากาศออกซิเจน และสามารถทำงานย่อยสลายร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักได้เป็นอย่างดี โดยไม่ส่งผลเสียต่อระบบแต่อย่างใด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมโดยตรง ตอบโจทย์ระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย หรือกรณีจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดตายยกบ่อ 

อธิบายกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS + จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ภาพบน )

จากภาพบนเป็นการบำบัดน้ำเสียระบบ AS เติมอากาศ ( จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดใช้ออกซิเจน ) + จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย ) จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เดิมในบ่อที่ 1 จะเป็นบ่อรับน้ำเสียและตกตะกอนเบื้องต้นธรรมดาเท่านั้น (ปกติการย่อยสลายเกิดขึ้นน้อยมากในบ่อนี้ ) ก่อนที่น้ำเสียจะผ่านเข้าไปบ่อเติมอากาศบ่อที่ 2 ซึ่งเป็นบ่อที่ทำการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากที่สุดในระบบนี้ ( บ่อย่อยสลายขงเสียโดยใช้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ) และส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วในบ่อที่ 3 ( ตามภาพบน ) การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียส่วนใหญ่ในระบบ AS นี้จะเกิดขึ้นในจุดเดียวคือ บ่อเติมอากาศ ( มีจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ) ซึ่งมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นตัวทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี  แต่เมื่อเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเข้าไปเพิ่มเติม ( ในบ่อที่ 1 ) จะเกิดการย่อยสลายในบ่อที่ 1 หรือบ่อแรกเพิ่มขึ้นทันทีอีกจุดหนึ่ง ( เหมือนบ่อเติมอากาศ ) กลุ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น ออกซิเจนจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียนั้นๆได้ทันที จะเห็นได้ว่าการย่อยสลายของเสียเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 จุดหรือ 2 บ่อ ( บ่อที่ 1 และ บ่อเติมอากาศ ) ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบดับเบิ้ล คือ บ่อที่ 1 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นตัวบำบัด ( ย่อยสลายของเสียต่างๆ )เป็นด่านแรกก่อนที่จะส่งต่อไปบำบัดอีกชั้นหนึ่งที่บ่อเติมอากาศ ( มีจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนย่อยสลาย ) จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและการบำบัดน้ำเสียทำได้ดีมากยิ่งขึ้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆจะลดลงตั้งแต่การย่อยสลายหรือการบำบัดในบ่อแรกแล้ว การบำบัดและย่อยสลายของเสียต่างๆซ้ำในบ่อเติมอากาศ ( โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ) ยิ่งจะทำให้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น BOD , SS , TDS , FOG , TKN ลดลงมากยิ่งขึ้นไปอีก ตะกอนต่างๆก็จะลดลงเหลือน้อยมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นเพราะประสิทธิภาพการบำบัดสองชั้นดังกล่าว ( บำบัดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อแรกและบำบัดด้วยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในบ่อเติมอากาศ) จึงส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งดีขึ้นกว่าปกติที่เคยเป็น ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น เป็นเพราะผลของการบำบัดหรือการย่อยสลายของเสีย 2 ชั้น ปฏิกิริยาการย่อยสลายก็จะรวดเร็วขึ้นกว่าปกติ ของเสียต่างๆในน้ำเสียจึงไม่เป็นภาระหนักให้กับบ่อเติมอากาศเพียงจุดเดียวอีกต่อไป ( ไม่เป็นภาระหนักให้กับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ) ที่อาจย่อยสลายของเสียได้ไม่หมดหรือย่อยสลายได้เพียงบางส่วนเล็กน้อย จึงส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ในบ่อสุดท้ายบ่อยๆได้

   

  สรุป

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย(บำบัดน้ำเสีย)ในระบบ AS และยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในบ่อเติมอากาศอีกชั้นหนึ่ง การย่อยสลายของเสีย(บำบัดน้ำเสีย)เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ  นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย( ลดค่า TKN )ซึ่งเราได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย 2  กลุ่ม คือ กลุ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ไม่ใช้ออกซิเจน ) และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ทำให้สสารที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียถูกย่อยสลายได้มากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าปกติทั่วๆไป

  หมายเหตุ  :   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ ( ในทั้งหมด 6 ระบบ ) นอกจากบำบัดน้ำเสียได้ดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของการบำบัดกลิ่น(กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆเพิ่มอีกด้วย      

คุณสมบัติของจุลินทรีย์คาซาม่า ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า)

- ใช้บำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสีย)ให้เป็นน้ำดี ทั้งในสภาวะไร้อากาศและสภาวะที่มีอากาศ ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ ลดค่า TKN , BOD , SS , TDS , FOG ค่า TKN จะถูกกำจัดโดยจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ซึ่งมีอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

- ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง โดยเฉพาะของเสียที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย

- ย่อยสลาย  Fat  &  Oil  Greas ( FOG )   ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์

- ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด

                ฯ  ล  ฯ

                

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)   จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีประโยชน์และมีความสามารถในการสลายน้ำตาล เพื่อนำไปผลิตเป็นกรดแลคติก

3. กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง (Nitriflying  bacteria)  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยตรง กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสีย 

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)   จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)  หลักการทํางานพื้นฐานของยีสต์คือการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2  ) และแอลกอฮอลล์ ( C2H5OH )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง

         

การค้นหาจุลินทรีย์คาซาม่าใน Google.co.th โดยใช้ คีย์เวิร์ด หรือ คำ ดังต่อไปนี้ .-

1. จุลินทรีย์หอม

2. จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

3. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  หรือ  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

4. จุลินทรีย์หอม kasama

5. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

6. จุลินทรีย์รามอินทรา  ( จุลินทรีย์ของเรามีที่ตั้งอยู่ถนนรามอินทรา )

7. จุลินทรีย์บางกอก ( จุลินทรีย์ร้านบางกอกโปรดักส์ )

8. จุลินทรีย์หอมบางเขน  ,  จุลินทรีย์หอมกรุงเทพ

คีย์เวิร์ด 1 -  8  เป็นคีย์เวิร์ดตรงของเราในการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้าน (Bangkokshow.com )           

ในการบรรจุจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เราบรรจุในแต่ละแกลลอนเกิน 20  ลิตร ( ประมาณ  21 ลิตรครึ่ง  ) เพื่อให้ลูกค้าได้ปริมาณมากขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  เป็นความตั้งใจของร้านฯ ที่เต็มใจมอบให้แก่ลูกค้าของเราทุกๆท่าน

      

กำจัดไนโตรเจน ลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ก็คือการลดค่า TKN ในน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งจะไม่มีในจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทั่วๆไป

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม เน้นใน 2 เรื่องหลักๆ คือ การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด ที่มีปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ และการนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) ซึ่งสามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทุกๆชนิดและทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้บำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในเวลาเดียวกันทันที เราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจน( ลดค่า TKN )แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ รวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า แต่ไม่มีการบวกเพิ่มราคาแต่ประการใด ลูกค้าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นและมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ เราคงจำหน่ายในราคาเดิมตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

ขนาดบรรจุแกลลอนขนาด 10 ลิตร จำหน่ายขั้นต่ำ 6 แกลลอนขึ้นไป

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ราคา

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา 

ราคาจำหน่ายแกลลอนละ 600 บาท จัดส่งทั่วประเทศฟรีๆ ขั้นต่ำ 60 ลิตรขึ้นไป


            


 จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN ( กำจัดไนโตรเจน ) คลิกดูที่นี่.. 
ปัญหาค่า TKN สูงในคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานทั่วๆไป คลิกดูที่นี่.. 
การกำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย( ลดค่า TKN ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ลดค่า TKN ( ไนโตรเจน )ในบ่อบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่... 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 
 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
ดับกลิ่นบ่อเกรอะ / วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..