bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในรีสอร์ทและโรงแรม

            

ถ้าปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณมากกว่าของเสีย บ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น  แต่ถ้ากลิ่นเน่าเหม็นยังคงมีอยู่ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นยังมีน้อยกว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น  วิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็ด้วยการเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและตรงประเด็น

โรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไปทุกๆแห่งจำเป็นต้องทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือไม่? ถ้าไม่มีการบำบัดน้ำเสียจะผิดกฎหมายหรือไม่ ? คำตอบ คือ สถานประกอบการธุรกิจทุกๆแห่ง รวมทั้งโรงแรมและรีสอร์ทต้องทำการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละโรงแรมและแต่ละรีสอร์ท ถ้าน้ำเสียจากสถานประกอบการไม่มีการบำบัดใดๆแล้วปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม จะเข้าข่ายผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ในการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต้องมีความต่อเนื่อง เหตุผลเพราะของเสียและน้ำเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ถ้าของเสียและน้ำเสียเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่เกิดขึ้นอีกเลยตลอดกาล ก็ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

โดยทั่วๆไปสถานประกอบการทางธุรกิจทุกๆสถานที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมจะกำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่งและทุกๆแห่งต้องทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมส่วนรวม ถึงแม้กฎหมายจะกำหนดไว้เช่นนั้น ซึ่งทั้งโรงแรมและรีสอร์ทก็พยายามปฏิบัติตาม แต่ในความเป็นจริงยังคงละเลยกันอยู่ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงมีมากกว่าระบบบำบัดจะรองรับได้ และความจริงอีกประการหนึ่งก็คือ น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ) ดังนั้นการบำบัดและย่อยสลายจึงไม่ทันกับปริมาณของเสีย ( ย่อยสลายได้ไม่สมบูรณ์ ) น้ำเสียเพิ่มมากขึ้นไปตามกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละวัน น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งมาจากห้องน้ำและจุดอื่นๆที่มีการใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การซักล้างต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะในโรงแรมและรีสอร์ทที่มีการใช้น้ำค่อนข้างมากเป็นพิเศษ  น้ำเสียที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป  ในการบำบัดน้ำเสียนั้น ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดและย่อยสลายของเสียต่างๆให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงมากที่สุด หลังจากที่น้ำเสียผ่านการบำบัดโดยจุลินทรีย์ไม่ว่าจุลินทรีย์นั้นๆจะมาจากธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ) และจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น ( จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์อีเอ็ม ) เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้น หลังจากที่น้ำเสียผ่านการบำบัดโดยจุลินทรีย์แล้ว กระบวนการต่อไปก็คือ การเพิ่มหรือเติมออกซิเจนลงไปในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นตอนแรก เมื่อเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำแล้วก็สามารถปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ผิดกฎหมายและเกิดมลภาวะต่อสาธารณะส่วนรวม แต่ต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่า ส่วนใหญ่จะกลัวในเรื่องค่าใช้จ่ายของสถานประการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรในแต่ละเดือน แต่ละปี เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าที่ควร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถือเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆของสถานประกอบการทุกๆแห่ง ไม่เฉพาะโรงแรมและรีสอร์ทเท่านั้น จำเป็นที่เจ้าของสถานประกอบการต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพราะถือเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ประกอบการทุกๆแห่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน เมื่อเราสร้างปัญหาขึ้น ( น้ำเสีย ) เราก็ต้องรับผิดชอบปัญหาที่เราสร้างขึ้นมา ก็คือ การบำบัดน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นจิตสำนึกที่ดีงามของผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมส่วนรวม

ทำไมต้องเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมหรือรีสอร์ท?

คำตอบ คือ เพราะปริมาณน้ำเสียของโรงแรมหรือรีสอร์ทมีปริมาตรมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติจะย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  ถ้าปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ) มีมากพอหรือมากกว่าปริมาตรของน้ำเสียที่เกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเข้าไปในระบบให้สิ้นเปลืองแต่ประการใด แต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำเสียมักมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายและบำบัดได้ทันกับปริมาตรของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบ เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นก็คือ การเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ซึ่งจุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก

ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ( EM )ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ ?

เหตุผล คือ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในธรรมชาติมีน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง การทำปฏิกิริยาย่อยสลายด้อยประสิทธิภาพลง ทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียด้อยลงตามไปด้วย จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียลงในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายและการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการต่างๆหรือบำบัดน้ำเสียในโรงงานและดับกลิ่นเน่าเสียต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ ลำพังถ้าอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียอาจไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เราจึงใช้จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาทดแทนและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบให้มากขึ้นได้ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มหลากหลายสปีชี่ส์ดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)

            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts) 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์                               

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

การค้นหาเราใน Google.co.th โดยใช้ คีย์เวิร์ด หรือ คำ ดังต่อไปนี้ .-

1. จุลินทรีย์หอม-kasama

2. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( สำหรับภาษาไทย )

3. จุลินทรีย์รามอินทรา  ( จุลินทรีย์ของเรามีที่ตั้งอยู่ถนนรามอินทรา )

4. จุลินทรีย์บางกอก ( จุลินทรีย์ร้านบางกอกโปรดักส์ )

คีย์เวิร์ด 1 - 4  เป็นคีย์เวิร์ดตรงของเราในการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้าน (Bangkokshow.com ) 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

 

ช่วยให้การบำบัดน้ำเสียในโรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มปริมาณจุลิทรีย์ย่อยสลายในระบบมากขึ้น ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการบำบัดน้ำเสีย เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

      

มีปัญหาบ่อเกรอะของโรงแรมหรือรีสอร์ทส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงแรมหรือรีสอร์ทส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำของโรงแรมหรือรีสอร์ทส่งกลิ่นเหม็นรบกวนลูกค้า ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ

บำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการทุกแห่ง บำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททุกๆที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ปริมาณจุลินทรีย์มาก ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทันที