จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ((( มีปัญหาร้านอาหารส่งกลิ่นเหม็นรบกวนลูกค้าแก้ไขได้ง่ายๆไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย )))
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ร้านอาหารส่งกลิ่นเหม็นรบกวนลูกค้า

                            

มีปัญหาร้านอาหารส่งกลิ่นเหม็นรบกวนลูกค้าของ่ทาน? บ่อดักไขมันในร้านอาหารส่งกลิ่นเหม็นรบกวน? แก้ไขได้ง่ายๆโดยวิธีธรรมชาติ บำบัดไขมันและกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากไขมันด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama เปลี่ยนกลิ่นเน่าเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมทันทีที่ใช้

ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นในร้านอาหาร ส่วนใหญ่มาจากในครัวและส่วนใหญ่มาจากไขมันและเศษอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และแป้งเมื่อเกิดการสะสมและหมักหมมก็จะเกิดการเน่าบูดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณร้านอาหาร ยิ่งร้านอาหารที่ติดแอร์ก็จะเกิดปัญหาแอร์ดูดกลิ่นเหม็นเข้าไปในห้องลูกค้า กรณีปัญหาที่กล่าวมานี้พบบ่อยๆจากลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร การแก้ไขปัญหาในร้านอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นต้องแก้แบบชีวภาพ บำบัดกลิ่นเน่าเหม็นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในร้านอาหารก็ต้องทำโดยวิธีชีวภาพคือการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในการย่อยสลายของเสียต่างๆซึ่งรวมทั้งย่อยสลายไขมันและของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเน่าเหม็น จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเสียจากสารอินทรีย์  ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นเน่าเหม็นในร้านอาหาร กำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มทั่วๆไป เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ

    

กลิ่นเน่าเหม็นในร้านอาหารมีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด?

กลิ่นเน่าเหม็นในร้านอาหารหรือห้องน้ำมีที่มาหรือสาเหตุเกิดจากจุลินทรีย์ที่ให้โทษหรือจุลินทรีย์กลุ่มก่อโทษเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัตถุโดยเฉพาะที่เป็นสารอินทรีย์ ทั้งเศษพืชและเศษเนื้อสัตว์ จึงทำให้วัตถุนั้นๆเกิดการบูดหรือเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นขึ้นนั่นเอง จุลินทรีย์กลุ่มก่อโทษนี้มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วๆไป ทั้งในน้ำและอากาศรอบๆตัวของเรา อาหารที่เน่าเสียก็เกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ น้ำที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นก็เกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ซึ่งรวมทั้งกลิ่นเหม็นในห้องน้ำก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

  แล้วจะกำจัดกลิ่นเหม็นที่มาจากจุลินทรีย์กลุ่มก่อโทษนี้ได้อย่างไร?

คำตอบ คือ ก็ใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เข้าไปทำการบำบัดและกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม) แต่ถ้าต้องการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นได้อย่างรวดเร็วและทันใจ ขอแนะนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( อีเอ็ม )ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น

ในร้านอาหารที่ส่งกลิ่นเหม็นหรือในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นหรือบ่อเกรอะที่ส่งกลิ่นเหม็นก็มาจากกลุ่มจุลินทรีย์ให้โทษนี้  การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องพึ่งจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและดับกลิ่น ( จุลินทรีย์อีเอ็ม) 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการต่างๆหรือบำบัดน้ำเสียในตึกสำนักงานอาคารสูงและดับกลิ่นเน่าเสียต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ ลำพังถ้าอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียอาจไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เราจึงใช้จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาทดแทนและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบให้มากขึ้นได้ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่ม 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นในร้านอาหาร ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน บำบัดน้ำเสียในอาคารตึกสำนักงาน สถานประกอบธุรกิจทั่วๆไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์     

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ 

บำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการทุกแห่ง บำบัดน้ำเสียในตึกอาคารสำนักงานทุกๆที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ปริมาณจุลินทรีย์มาก ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทันที  

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..