bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


บำบัดน้ำเน่าเสีย/ดับกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสีย

       

ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS ของท่านล้มเหลว เสียรอการซ่อมบำรุง น้ำในระบบ AS เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น คิดถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่าแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระบบ AS ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเน่าเสีย จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นหรือน้ำเสียที่เกิดการเน่าเหม็น ซึ่งจุลินทรีย์หอม-Kasama จะทำหน้าที่ทั้งการบำบัดน้ำที่เน่าเสียและการดับกลิ่นน้ำที่เน่าเหม็นหรือการกำจัดกลิ่นน้ำที่เน่าเหม็นให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีที่ใช้ จุลินทรีย์หอม-Kasama กำจัดกลิ่นน้ำที่เน่าเหม็นทั่วๆไป น้ำเสียที่เน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียทั่วไป น้ำเสียที่เน่าเหม็นจากบ่อเกรอะ ฯลฯ

น้ำที่เน่าเหม็นหรือน้ำเสียที่เกิดการเน่าเหม็นขึ้นเกิดจากสารอินทรีย์ที่หมักหมมกันอยู่ในน้ำในปริมาณที่สูงทำให้ค่าออกซิเจที่มีอยู่ในน้ำลดลงเหลือน้อยหรือในบางกรณีแทบไม่มีออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆเลยก็มี จึงทำให้น้ำเสียนั้นเกิดการเน่าเหม็นส่งกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ถ้ามีน้ำเสียที่เกิดการเน่าเหม็นที่ใดๆก็ตาม สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะกุ้ง หอย ปู ปลา จะเกิดการตายยกบ่อทันที เหตุผลก็เพราะสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ต้องอาศัยออกซิเจนในน้ำในการดำรงชีวิตเช่นกันกับสัตว์ทั่วๆไป  ดังนั้น เมื่อน้ำเสียและเกิดการเน่าเหม็นเกิดขึ้นต้องทำการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ให้เป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป ในการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบหรือทุกๆวิธีต่างต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น ไม่ว่าระบบจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม ต่างต้องพึ่งจุลินทรีย์ทั้งนั้น ถ้าน้ำเสียมีน้อยธรรมชาติก็จะทำการบำบัดให้โดยอัตโนมัติโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ) แต่ส่วนใหญ่น้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงๆมักจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆตามความก้าวหน้าของสังคมเมือง ทำให้การย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อปริมาณที่มากขึ้นของน้ำเสียจึงส่งผลให้เกิดการเน่าเหม็นและเกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นนั่นเอง  ทางออกและการแก้ไขปัญหานี้ก็มีหลายวิธีด้วยกัน แต่ที่นิยมและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเข้าไปในระบบ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยายาอยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง จุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้สามารถทำงานย่อยสลายร่วมกันได้ดีกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย จึงส่งผลให้การบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว วิธีการนี้ทำให้ประหยัดต้นทุนต่ำในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียมากกว่าการใช้เคมีบำบัด อีกทั้งทำให้ระบบและสิ่งแวดล้อมไม่มีสารเคมีตกค้างหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

จุลินทรีย์อีเอ็ม ( Effective  Micro-organisms :  EM ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์อีเอ็มเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ทำงานได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศ

จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง ซึ่งก็คือสารตัวเดียวกันกับอีเอ็ม หรือที่รู้จักในนามอีเอ็มบำบัดน้ำเสียนั่นเอง เพียงแต่จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียของเราได้พัฒนาการให้มีกลิ่นหอม เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเกรอะ บ่อน้ำเสียที่มีกลิ่นเน่าเหม็น สามารถใช้งานได้ทันที  โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายๆซีอิ๊ว  ลูกค้าจะไม่ชอบกลิ่น โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่พักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทหลายๆแห่ง

จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียของเราหรือ จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?

ประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียหลักๆ คือ

- บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์หรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสารอินทรีย์

ในการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียเป็นทางเลือกสำหรับระบบที่มีปริมาณจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ) มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนิยมเติมจุลินทรีย์อีเอ็มลงไปในระบบบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอม-Kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ? 

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง 

จุลินทรีย์หอม-Kasama ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มหลากหลายสปีชี่ส์ดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)
            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts) 

จุลินทรีย์หอม-kasama เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เราสังเคราะห์ขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย ลูกค้าที่มีความต้องการบำบัดน้ำเสียในระบบหรือบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอม-Kasma เป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช้งานเหล่านี้ โดยทั่วไปจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอม-Kasama ของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วๆไป  เติมจุลินทรีย์อีเอ็มลงในระบบบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิด                              

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม 

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

ช่วยให้ห้องน้ำ ของคุณมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

      

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ