ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น

                                         

มีปัญหาส้วมส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นแรง? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำมีกลิ่น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น?  ทั้งหมดที่กล่าวมานี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ด้วยการใช้จุลินทีย์หอมคาซาม่า เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ดับกลิ่นและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ( จุลินทรีย์หอม kasama ) นวัตกรรมในการกำจัดกลิ่นที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ให้สิ่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุโดยตรงด้วยวิธีการธรรมชาติบำบัด ช่วยลดมลภาวะกลิ่นต่างๆในห้องน้ำ 

กลิ่นส้วม กลิ่นชักโครก กลิ่นบ่อเกรอะ มาจากจุดใด ?

กลิ่นส้วมเหม็นไม่มีใครปรารถนาจะสูดดม กระทบต่อสุขภาพจิตของทุกๆคนที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากส้วม หรือกลิ่นเหม็นจากชักโครกในห้องน้ำ หรือกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะรอบๆบ้านหรือรอบๆอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนี่ยม กลิ่นเหล่านี้มีที่มาอย่างไร ? 

 กลิ่นส้วมและกลิ่นชักโครก

ถ้ากล่าวถึงส้วมจะนึกถึงคอห่านนั่งยองสมัยก่อน แต่ถ้าห้องน้ำรุ่นใหม่ๆจะนึกถึงชักโครก ซึ่งก็คือจุดที่ทุกๆคนปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบาลงในจุดนี้เป็นหลัก แน่นอนว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากมนุษย์นั้นล้วนมีกลิ่นอยู่ในตัว ทั้งกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นอุจจาระปะปนกัน ย่อมส่งกลิ่นอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งปฏิกูลเหล่านี้อาจมีบางส่วนที่กำจัดไม่หมด อาจเกาะติดอยู่ตามคอห่านหรือชักโครกที่เรามองไม่เห็น ยิ่งสะสมกันเป็นเวลานานกลิ่นยิ่งแรงมากขึ้น นี่คือที่มาของกลิ่นส้วมและกลิ่นชักโครก ยังไม่จบเพียงแค่นั้น กลิ่นสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในบ่อเกรอะที่อยู่ใต้ดินอาจมีการลอยขึ้นสู่ที่สูงไปตามท่อลำเลียงของเสียที่ไปลงบ่อเกรอะ กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งลงตรงไปยังบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะอาจลอยขึ้นสู่ที่สูงมาตามท่อระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ  ก๊าซจากบ่อเกรอะสามารถตีกลับทางชักโครกหรือคอห่านได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงที่มีการราดน้ำหรือกดชักโครกใหม่ๆ กลิ่นจากบ่อเกรอะอาจตีกลับขึ้นมาได้ นี่คือที่มาของกลิ่นส้วมหรือกลิ่นชักโครกอีกกรณีหนึ่ง

  กลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น

บ่อเกรอะเป็นบ่อรวมที่รับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือคอห่าน บรรดาสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ที่ไปจากแต่ละคนที่นั่งชักโครกหรือคอห่านก็มีกลิ่นเหม็นอยู่แล้ว เมื่อลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของกลิ่นเน่าเหม็นมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่ไปจากเราทุกๆคนคือสารอินทรีย์ที่ผ่านการย่อยสลายของร่างกายกลายไปเป็นของเสียและมีกลิ่น เมื่อลงไปรวมๆกันก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของกลิ่นเป็นทวีคูณ นี่จึงเป็นที่มาของกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะนั่นเอง

 แล้วจะจัดการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ได้อย่างไร ? 

เนื่องจากที่มาของกลิ่นเหล่านี้ ถ้ามองไปที่ต้นทางแล้วจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ไปจากมนุษย์ซึ่งล้วนเป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้นที่มนุษย์บริโภคเข้าไปในร่างกาย ( รับประทาน ) ผ่านการย่อยสลายของร่างกายและจุลินทรีย์บางส่วนก่อนที่จะนำไปทิ้งลงในชักโครกหรือคอห่านเป็นของเสียในที่สุด ซึ่งของเสียเหล่านี้จะสร้างมลพิษ ( ก๊าซพิษต่างๆ ) และมลภาวะ ( กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ ) เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ สิ่งที่จะมาทำลายหรือย่อยสลายของเสียเหล่านี้ ( บำบัดและย่อยสลาย ) ก็คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียนี้มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ แต่เนื่องจากบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจนมีออกซิเจนน้อย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนในบ่อเกรอะจึงมีน้อย ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะแทบจะไม่มีเลย จึงส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมในบ่อเกรอะ ของเสียต่างๆถูกย่อยสลายได้น้อย บ่อเกรอะจึงมีของเสียเต็มง่ายๆ หรือส้วมเต็มง่ายนั่นเอง

   แล้วจะแก้ไขปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างไร ? 

แน่นอนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องใช้จุลินทรีย์ จะใช้สารเคมีดับกลิ่นก็ได้เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น สุดท้ายก็มาลงเอยที่จุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเอง ในเมื่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมีน้อยในบ่อเกรอะ เพราะเป็นจุดอับออกซิเจน ดังนั้น การแก้ไขก็คือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเช่นกัน เพียงแต่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายเท่านั้น กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนกลุ่มนี้ สามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ ในบ่อเกรอะก็มีจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ( จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ) แต่มีในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียต่างๆที่มีในบ่อเกรอะ ของเสียมีมาก ในขณะที่จุลินทรีย์ย่อยสลายมีน้อย จึงไม่สมดุลกันปัญหากลิ่นจึงติดตามมานั่นเอง

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นได้อย่างไร ?  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่น ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้ในบ่อเกรอะที่อับอากาศออกซิเจนหรือในจุดที่ไม่มีออกซิเจนเลย ซึ่งผู้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถ้านำไปใช้กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะจะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบ่อเกรอะและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะโดยตรง

 การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการ

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งกลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นสิ่งปฏิกูลต่างๆ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือฟอร์เดรน ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ให้หมดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าราดลงที่ชักโครกพอประมาณ ( 1-2 ลิตร )เพื่อทำความสะอาดชักโครกและกำจัดเชื้อโรค

2. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนในแต่ละจุด จุดละ 1-2 ลิตร

3. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ซึ่งอาจใช้ร่วมกับแชมพูก็ได้ แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่รุนแรง เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้ 

4. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดอ่างล้างมือแต่ละจุด ซึ่งจุดใดที่มีน้ำทิ้งก็ให้ใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดได้เลย เพื่อกำจัดกลิ่นต่างๆที่ติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในห้องน้ำ   

5. กรณีที่ห้องน้ำมีโถปัสสาวะก็ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดโถปัสสาวะร่วมกับแชมพูได้เลย

น้ำทิ้งจากห้องน้ำรวมถึงจุลินทรีย์ที่ใช้ทั้งหมดจะลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้งที่มีการติดตั้ง แต่ในหลายครัวเรือนหรือบ้านหลายๆหลังจะมีการต่อทั้งน้ำทิ้งในห้องน้ำและน้ำเสียจากชักโครกลงไปรวมกันทั้งหมดในบ่อเกรอะ ซึ่งมีจำนวนมากที่เป็นเช่นนี้ บ้านราคาหลายสิบล้านก็พบอยู่เป็นประจำ ในหลักการที่ถูกต้อง ต้องทำการแยกบ่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำออกจากบ่อเกรอะ ( แยกคนละบ่อ ) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากลิ่นจากบ่อเกรอะตีกลับและลอยขึ้นสู่ที่สูง ( ห้องน้ำและส่วนอื่นๆ ) การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ .-

1. ดับกลิ่นห้องน้ำโดยรวมทั้งหมด ทั้งกลิ่นชักโครก กลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ ( ยูเรีย ) และอื่นๆ

2. ทำความสะอาดท่อลำเลียงของเสียและน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ( ท่อพีวีซี ) ซึ่งจะมีของเสียบางส่วนเกาะอยู่ตามท่อเหล่านี้

3. จุลินทรีย์ที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมดจะไหลลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อเกรอะ ( กรณีที่ต่อรวมกันทั้งหมด ) จะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการดับกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียในบ่อพักน้ำทิ้งหรือในบ่อเกรอะ และจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเท่ากับในบ่อเกรอะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียโดยอัตโนมัติจากการใช้จุลินทรีย์ในห้องน้ำ

นี่คือผลลัพธ์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการทุกส่วน จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีจุดเด่นมากในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที  จึงเป็นที่มาของคำว่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นหรือจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์  นอกจากนี้ยังช่วยในการกำจัดเชื้อโรค ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษก่อเชื้อโรคทั้งหลาย ) ใช้เป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำสะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่สารเคมี เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่นำมารวมกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียตามสถานที่ต่างๆและที่อยู่อาศัยบ้านเรือนทั่วๆไปทุกๆแห่งสามารถใช้ได้ทันที

     

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ไม่ใช้ออกซิเจน ) ซึ่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะหรือบ่อพักน้ำทิ้งก็เกิดขึ้นเช่นนี้ ของเสียต่างๆจะถูกย่อยสลายแปรเปลี่ยนสภาพกลายไปเป็น น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) + ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ตามสมการจำลองด้านบน

    

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

1. ย่อยสลายของเสียต่างๆ ( บำบัดน้ำเสีย ) ที่เป็นสารอินทรีย์โดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย

2. การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด ที่มีที่มาจากสารอินทรีย์

ที่นี่..เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆในการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่านำไปบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผู้นำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบ ซึ่งปรากฎมีผู้ลอกเลียนแบบของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถ้าเป็นจุลินทรีย์หอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพียงรายเดียวเท่านั้น เราจำหน่ายมามากกว่า 10 ปีแล้ว การันตีในความเป็นมืออาชีพในด้านนี้ ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าทุกๆท่าน

  จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ สอบถามได้ที่นี่... 

  

มีปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องน้ำ ห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่มาจากสารอินทรีย์ สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดกลิ่นเหล่านี้ได้ทันทีและรวดเร็ว ดับกลิ่นและกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัดไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คือทางเลือกในการเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ ( บำบัดน้ำเสีย ) และยังมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆในบ่อเกรอะ ซึ่งจุลินรีย์กลุ่มอื่นไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ส้วมไม่เต็มง่าย บ่อเกรอะไม่เหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเติมบ่อเกรอะอยู่เป้นประจำ ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่น

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย? แก้ไขได้ง่ายๆด้วยการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายและกำจัดกลิ่นเหม็นลงไปในบ่อเกรอะ ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นเหม็นและการย่อยสลายของเสียบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นส้วมเหม็น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็น

ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยวิธีชีวภาพบำบัด ( ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น ) ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกลบกลิ่น ในบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่เกิดจากสารอินทรีย์ล้วนต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดทั้งสิ้น ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติบำบัดโดยตรง

ผู้นำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  ผู้นำจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น เจ้าแรกและมีเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที เราได้พัฒนาให้จุลินทรีย์มีกลิ่นหอม ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้งานกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์ไปดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่นี่...ขายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์ ) จำหน่ายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์) ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นต้องมีที่มาหรือสาเหตุมาจากอินทรีย์วัตถุเท่านั้น ( ไม่ใช่สารเคมี ) ถ้าใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายได้ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะถ้าสารเคมีนั้นๆมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่มีฤทธิ์ทำลายล้างสูง ยิ่งเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์โดยตรง แต่ถ้าสารเคมีนั้นๆไม่มีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ก็สามารถอนุโลมใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ แต่อาจจะไม่ตรงจุดตรงประเด็น 

การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ต้องไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกลบกลิ่น กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ ส่วนใหญ่มาจากอินทรีย์วัตถุที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมา มีทั้งมาจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาและมนุษย์สร้างขึ้น แต่กลิ่นส่วนใหญ่จะมาจากกิจกรรมของมนุษย์สร้างขึ้น ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมีที่มาจากสารอินทรีย์ก็กำจัดด้วยจุลินทรีย์บำบัดกลิ่น  แต่ถ้ากลิ่นนั้นมาจากสารเคมีก็ให้ใช้สารเคมีกำจัดกลิ่นนั้นๆ ตามที่มาหรือสาเหตุของกลิ่น

ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำหรือห้องส้วมมาจากทั้งบ่อเกรอะและท่อน้ำทิ้งที่ต่อเข้ากับบ่อเกรอะ โดยเฉพาะห้องน้ำห้องส้วมรุ่นเก่าๆจะต่อท่อรวมเป็นอันเดียวกัน ทั้งน้ำทิ้งในห้องน้ำและน้ำเสียของเสียจากชักโครกลงในบ่อเดียวกันจึงทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นและก๊าซไข่เน่าลอยมาจากบ่อเกรอะขึ้นสู่ที่สูงผ่านท่อน้ำทิ้งและชักโครก กลิ่นจะรุนแรงมากในช่วงชักโครกและช่วงฝนตก กรณีที่ห้องน้ำมีโถปัสสาวะร่วมด้วย อาจจะมีกลิ่นยูเรียเพิ่มเข้ามาร่วมด้วย เนื่องจากของเสียต่างๆในห้องน้ำหรือในบ่อเกรอะ ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องเน้นไปทางชีวภาพ นั่นก็คือการใช้จุลินทรีย์บำบัดและย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนในพื้นดิน

  ทำไมต้องใส่จุลินทรีย์ลงไปในบ่อเกรอะหรือเพราะอะไรถึงต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ ?

คำตอบ คือ ในบ่อเกรอะเป็นแหล่งรวมของเสียจำนวนมาก ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยมากกว่าของเสีย จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมานั่นเอง ถ้ามีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆที่มากพอในบ่อเกรอะก็จะไม่เกิดปัญหากลิ่นเหม็นโชยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งและบริเวณรอบบ่อเกรอะ ดังนั้น การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะจึงนิยมเติมจุลินทรีย์เป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะนั่นเอง และจุลินทรีย์ที่นิยมนำมาใส่ในบ่อเกรอะก็คือ จุลินทรีย์อีเอ็มที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ทดแทนและร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มจุดเด่นๆคือ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆได้ทั้งในสภาวะที่ไร้อากาศออกซิเจนในน้ำเสียและมีอากาศออกซิเจนก็สามารถทำงานได้

  การใส่จุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ

ควรเติมอย่างน้อยเดือนละครั้ง  แต่ถ้ามีของเสียในปริมาณที่มาก เช่น อาคารสำนักงาน  คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท ควรเติมสัปดาห์ละครั้ง ส่วนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นจากบ่อเกรอะ ก็เติมจุลินทรีย์อีเอ็ม 1 ลิตร ต่อ ปริมาตรน้ำเสียในบ่อเกรอะ 1 ลบม.หรือ 1 คิว การเติมจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อเกรอะอาจจะเทจากชักโครกจุดที่อยู่ใกล้กับบ่อเกรอะหรือจะเทที่บ่อเกรอะโดยตรงเลยก็สามารถทำได้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ให้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น, เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน บำบัดน้ำเสียในอาคารตึกสำนักงาน สถานประกอบธุรกิจทั่วๆไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ ( กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิด )                              

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

การค้นหาเราใน Google.co.th โดยใช้ คีย์เวิร์ด หรือ คำ ดังต่อไปนี้ .-

1. จุลินทรีย์หอม-kasama

2. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( สำหรับภาษาไทย )

3. จุลินทรีย์รามอินทรา  ( จุลินทรีย์ของเรามีที่ตั้งอยู่ถนนรามอินทรา )

4. จุลินทรีย์บางกอก ( จุลินทรีย์ร้านบางกอกโปรดักส์ )

คีย์เวิร์ด 1 - 4  เป็นคีย์เวิร์ดตรงของเราในการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้าน (Bangkokshow.com ) 

 

      

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ

บำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการทุกแห่ง บำบัดน้ำเสียในตึกอาคารสำนักงานทุกๆที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ปริมาณจุลินทรีย์มีความหนาแน่นมาก ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทันที