จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ((( จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะกำจัดกลิ่นขยะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันใจ )))
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ

  

มีปัญหากลิ่นขยะเน่าเหม็น? กองขยะส่งกลิ่นเหม็น? ถังขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ? บ่อขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ? ดับกลิ่นขยะกำจัดกลิ่นขยะที่เน่าเหม็นเหล่านี้ได้ง่ายๆด้วยวิธีทางชีวภาพที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมใดๆด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะพบบ่อยๆโดยเฉพาะกองขยะขนาดใหญ่ของเทศบาล สุขาภิบาลหรือของคอนโดมิเนี่ยม หมู่บ้านขนาดใหญ่ ขยะเหล่านี้มีทั้งถุงพลาสติกและเศษอาหารที่เป็นสารอินทรีย์ย่อยสลายในธรรมชาติได้ แต่ก่อนที่จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติจะมีปัญหาส่งกลิ่นเน่าเหม็นก่อน ซึ่งการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นจากกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มที่มีโทษทำให้อาหารหรือสารอินทรีย์เกิดการเน่าเสียและตามมาด้วยกลิ่นที่เน่าเหม็น ซึ่งปัญหานี้มาจากการทำปฏิกิริยาของจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษนี้เอง ดังนั้นในการแก้ไขปัญหานี้จึงมีการนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์มาใช้งาน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) เพื่อจัดการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในขยะเศษอาหารที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นที่ตรงจุด ไม่กระทบและไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการลดมลภาวะและมลพิษกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสิ่งแวดล้อม

 การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นขยะเหม็นหรือกำจัดกลิ่นขยะส่งกลิ่นเหม็น

โดยการฉีดพ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่าหลายๆรอบลงไปในขยะให้ทั่วๆทั้งกองขยะ ทั้งขยะชั้นนอกและชั้นในสุด เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าถึงขยะชั้นในจะได้กำจัดกลิ่นเหม็นที่อยู่ลึกลงไปในกองขยะ กรณีที่ขยะมีมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องก็ควรใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะอย่างต่อเนื่องไปเช่นกัน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama )

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเหม็นขยะ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเน่าเหม็น ใช้ฉีดพ่นหรือรดขยะกลิ่นหอมทันที

จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที เหมาะสำหรับดับกลิ่นขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น กำจัดกลิ่นขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งถือว่าเป็นมลภาวะและมลพิษทางอากาศสำหรับขยะที่เน่าเหม็นและส่งกลิ่นแรง สามารถใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะได้ ซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นโดยวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใดๆให้ปนเปื้อนและมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นการกำจัดกลิ่นขยะที่ถูกต้องโดยวิธีทางชีวภาพโดยตรง

  ขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นหรือกองขยะส่งกลิ่นเหม็นมาจากสาเหตุใด?

ขยะส่วนใหญ่จะมีสารอินทรีย์ปนเปื้อน ปฏิกิริยาระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษกับสารอินทรีย์ทำให้เกิดการเน่าเสียเกิดขึ้นและส่งกลิ่นเน่าเหม็น นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากขยะหรือกองขยะที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น การใช้ปูนขาวโรยจะเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น เป็นปฏิกิริยาจากสารเคมีชั่วคราว ปูนขาวไม่ใช่ตัวย่อยสลายสารอินทรีย์หรือกำจัดกลิ่นโดยตรง แต่ถ้าแก้ปัญหาแบบถูกจุดจริงๆก็คือ การใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์เข้าไปย่อยสลายและบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นขยะ เพราะบรรดาของเสียทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ล้วนอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งขยะด้วย ทั้งการย่อยสลายให้โมเลกุลของขยะเล็กลงและการกำจัดกลิ่นเป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะเข้าไปจัดการเปลี่ยนคุณสมบัติของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีโทษที่สร้างปัญหาทำให้ขยะเน่าเหม็นเกิดขึ้นดังกล่าว กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและมีมาตั้งแต่มีโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการบำบัดของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ซึ่งรวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นจากขยะด้วย ซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะหรือจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะก็ว่าได้ ขยะก็ถือว่าเป็นของเสียเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ในการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในขยะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกพัฒนามาให้มีกลิ่นหอม ถ้านำไปใช้ฉีดพ่นหรือรดลงในขยะเหม็นก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายในทันทีที่ใช้งาน ไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกำจัดกลิ่น แต่เป็นการย่อยสลายและบำบัดในทางชีวภาพโดยตรง สารเคมีไม่สามารถย่อยสลายของเสียและขยะได้ เป็นหน้าที่เฉพาะของจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดโดยตรง กลิ่นเหม็นจากกองขยะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย

ความหมายของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย  

กลิ่นไม่พึงประสงค์จะมีความหมายกว้าง ซึ่งจะหมายถึงกลิ่นที่มนุษย์ไม่ชอบดมทั้งหลายหรือไม่พึงประสงค์ที่จะได้รับกลิ่นนั้นๆ จึงเรียกว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ (จะดมหรือสัมผัส ) เช่น กลิ่นเน่าเหม็น  กลิ่นคาว  กลิ่นสาป  กลิ่นกองขยะ กลิ่นเหม็นบ่อขยะ กลิ่นเหม็นเปรี้ยว  กลิ่นบ่อเกรอะ  กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากกองขยะ กลิ่นเน่าเหม็นในตลาดสด  ฯลฯ

ที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายในโลกนี้ มีที่มาจาก 2  ทางหรือ 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้.-

1. กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากอินทรีย์วัตถุ ( ไม่ใช่สารเคมี )    

2.  กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากสารเคมี ( กลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นที่เกิดมาจากปฏิกิริยาของสารเคมี )  

ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้ง 2  นี้จึงต้องดูที่มาหรือสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นเป็นหลักว่ามาจากสาเหตุใด  ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นมาจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุ ก็ให้ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดหรือกำจัดกลิ่นนั้นๆ  แต่ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นมีที่มาหรือต้นเหตุจากสารเคมี  ก็ให้ใช้เคมีบำบัด ซึ่งจะตรงจุดและตรงประเด็น  แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ( กลิ่นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ) แล้วนำสารเคมีไปกำจัดถือว่าไม่ตรงจุดหรือตรงกับการแก้ไขปัญหา เพราะสารเคมีทำหน้าที่เป็นตัวล้างหรือกลบกลิ่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ โดยเฉพาะในบ่อเกรอะและบ่อบำบัดน้ำเสีย ( กรณีที่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ ) ดังนั้น ก่อนจะใช้อะไรดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นต้องคิดและวิเคราะห์ให้รอบด้าน ผลดี ผลเสีย ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ต้องไม่สร้างปัญหามลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหามีหลากหลายวิธี จงเลือกวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ไม่สร้างปัญหา ไม่สร้างผลเสียติดตามมาในภายหลัง ซึ่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นค่อนข้างอิงหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง  ไม่ใช่ทำหรือแก้ไขปัญหาแบบไร้หลักการ ถ้าแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและตรงประเด็น ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็จะหมดไปหรือลดลงตามที่ต้องการ  ต้องทำการคิดและวิเคราะห์หาที่มาหรือสาเหตุที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆก่อน แล้วค่อยวางแผนลงมือแก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จได้ง่ายๆ ไม่สะเปะสะปะแบบไร้หลักการแก้ไขปัญหา ( แก้ไขปัญหาแบบใช้ความรู้จริงแก้  )

 

ในบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย ไม่ว่ากลิ่นนั้นจะมาจากหรือสาเหตุจากอินทรีย์วัตถุ หรือ มาจากสารเคมีก็ตาม มักจะพ่ายให้กับกลิ่นหอมเสมอ  ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมาจากสารเคมีก็ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นหอมจัดการแก้ไข  แต่ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมาจากอินทรีย์วัตถุ ( ไม่ใช่สารเคมี ) ก็ให้ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม เพราะถ้าบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแล้วต้องการออกมาให้มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นกลิ่นที่มนุษย์ปรารถนาชอบดม

    

จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง ซึ่งก็คือสารตัวเดียวกันกับอีเอ็ม หรือที่รู้จักในนามอีเอ็มบำบัดน้ำเสียนั่นเอง เพียงแต่จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียของเราได้พัฒนาการให้มีกลิ่นหอม เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเกรอะ บ่อน้ำเสียที่มีกลิ่นเน่าเหม็น สามารถใช้งานได้ทันที  โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายๆซีอิ๊ว  ลูกค้าจะไม่ชอบกลิ่น โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่พักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทหลายๆแห่ง

จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียของเราหรือ จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?

- บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์หรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสารอินทรีย์

ในการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียเป็นทางเลือกสำหรับระบบที่มีปริมาณจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ) มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนิยมเติมจุลินทรีย์อีเอ็มลงไปในระบบบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอม-Kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์ กลิ่นเน่าเหม็นจากขยะหรือกองขยะเหม็น

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ? 

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง 

จุลินทรีย์หอม-Kasama ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มหลากหลายสปีชี่ส์ดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)
            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts) 

จุลินทรีย์หอม-kasama เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เราสังเคราะห์ขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย ลูกค้าที่มีความต้องการบำบัดน้ำเสียในระบบหรือบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอม-Kasma เป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช้งานเหล่านี้ โดยทั่วไปจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอม-Kasama ของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น , ดับกลิ่นขยะเน่าเหม็น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วๆไป  เติมจุลินทรีย์อีเอ็มลงในระบบบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ดับกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามร่องน้ำท่อระบายน้ำทิ้งรอบๆอาคาร                             

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม 

ที่นี่...จำหน่ายสารดับกลิ่น สารกำจัดกลิ่น สารบำบัดน้ำเสียที่เป็นธรรมชาติล้วนๆ ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่าหรือ emหอมคาซาม่า ) เป็นการนำจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติและมีประโยชน์หลากหลายกลุ่มมาสังเคราะห์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ลดมลภาวะและมลพิษของโลก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

มีปัญหาร่องระบายน้ำทิ้ง(น้ำเสีย)รอบๆอาคารส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ ทันที่ที่เริ่มใช้งาน

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..