จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ((( มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นเหม็นน้ำเสีย )))
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                             

ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลว ( AS : Activated  Sludge )บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น? ถังบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน? บ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็น? ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมรวดเร็วทันใจ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ไม่ต้องรอนานใช้น้ำยาดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในนามจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

มีลูกค้าหลายรายที่มีปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียแบบจานหมุนหรือระบบ AS ล้มเหลวไม่ทำงาน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเหม็น เพราะไม่มีจุลินทรีย์บำบัด มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียของหน่วยงาน โรงงาน ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง บ่อเก็บน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นมาก ซึ่งพบเป็นประจำและมักถูกร้องเรียนบ่อยๆ กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆที่เกิดขึ้นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ส่วนใหญ่จะเกิดจากการสะสมหมักหมมจากสารอินทรีย์ ของเสียที่มีปริมาณมากเหล่านี้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติย่อยสลายและบำบัดไม่ทันกับปริมาณของเสีย ดังนั้น จึงเกิดการเน่าเหม็นเกิดขึ้น ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ  การแก้ไขปัญหานี้ก็โดยวิธีธรรมชาติบำบัดนั่นก็คือการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัด ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย  ถ้าการย่อยสลายและปริมาณจุลินทรีย์เพียงพอกับปริมาณของเสีย การย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียก็จะสมบูรณ์ กลิ่นเน่าเหม็นก็จะลดลงและหายไปในที่สุด

เหตุและผลของการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียมีดังนี้

1. เนื่องจากในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณของเสียที่เป็นของแข็งและน้ำที่เน่าเสียมีปริมาณมาก แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียเพื่อย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยกว่าของเสีย ของเสียส่วนใหญ่ที่ปะปนอยู่ในน้ำเสียจะเป็นจำพวกสารอินทรีย์ ดังนั้น จึงเกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นในบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ผลของการเติมจุลินทรีย์หรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียจะส่งผลในการดับกลิ่นเน่าเหม็นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียทำได้ดีมากขึ้น เนื่องจากการย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ้น จุลินทรีย์มีมากขึ้นการย่อยสลายของเสียต่างๆทำได้ดีมากขึ้น จึงส่งผลทำให้กลิ่นเน่าเหม็นลดลง

นี่คือผลที่ได้รับหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน ลำพังจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย ) อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริงในบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะน้ำเสียที่เข้าขั้นวิกฤตมาก ปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อยมากๆจึงส่งผลให้ไม่มีจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเพียงพอในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น ทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียก็คือ การสังเคราะห์จุลินทรีย์ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน นั่นก็คือ จุลินทรีย์อีเอ็ม ซึ่งเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย เป็นการทำหน้าที่ทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียได้ดีเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า ถ้ามีการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์อีเอ็มเข้าไปในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเท่ากับว่าในบ่อบำบัดน้ำเสียมีทั้งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) จะส่งผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแม้ในบางครั้งในน้ำเสียจะมีปริมาณออกซิเจนน้อยหรือลดลงมาก ( เพราะมีน้ำเน่าเสียมาก ) แต่ยังคงมีกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มที่ไม่ใช้ออกซิเจนทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทำหน้าที่ทดแทน ( กรณีที่มีการเติมจุลินทรีย์อีเอ็มลงในบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ) ของเสียทุกๆชนิดที่เป็นสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติและมีการสังเคราะห์ขึ้นจากธรรมชาติ ( ทั้งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย )

  การเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียควรเติมอย่างต่อเนื่องหรือไม่?

คำตอบคือ ถ้าไม่มีน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียอีกต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องเติมจุลินทรีย์ แต่ถ้าตราบใดที่เกิดน้ำเสียขึ้นอย่างต่อเนื่องในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆ ต้องเติมจุลินทรีย์เพื่อเข้าไปย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆบ่อ ควรมีเครื่องเติมอากาศหรือเครื่องเติมออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนลงไปในน้ำเสีย ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนจะดึงออกซิเจนที่เติมลงไปนำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ถ้าปราศจากออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียแล้ว กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาก็จะทำงานหรือย่อยสลายของเสียไม่ได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ให้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น, เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน บำบัดน้ำเสียในอาคารตึกสำนักงาน สถานประกอบธุรกิจทั่วๆไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ ( กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิด )                              

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

การค้นหาเราใน Google.co.th โดยใช้ คีย์เวิร์ด หรือ คำ ดังต่อไปนี้ .-

1. จุลินทรีย์หอม-kasama

2. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( สำหรับภาษาไทย )

3. จุลินทรีย์รามอินทรา  ( จุลินทรีย์ของเรามีที่ตั้งอยู่ถนนรามอินทรา )

4. จุลินทรีย์บางกอก ( จุลินทรีย์ร้านบางกอกโปรดักส์ )

คีย์เวิร์ด 1 - 4  เป็นคีย์เวิร์ดตรงของเราในการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้าน (Bangkokshow.com )    

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ

บำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการทุกแห่ง บำบัดน้ำเสียในตึกอาคารสำนักงานทุกๆที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ ปริมาณจุลินทรีย์มีความหนาแน่นมาก ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทันที

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..