bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นจากชักโครก

                            

มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นจากชักโครก? ส้วมเหม็นมาก? ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำในห้องน้ำ? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำเหม็น? ปัญหาที่กล่าวมานี้ทั้งหมดแก้ไขได้ง่ายๆในจุดเดียว ด้วยการใช้สารธรรมชาติจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องน้ำ ไร้สารเคมีเจือปน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นจากชักโครกพบบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำที่มีผู้คนใช้งานมาก ปัญหานี้จะเกิดขึ้นบ่อย ซึ่งไม่เฉพาะกลิ่นเหม็นเท่านั้น ยังมีกลิ่นฉี่หรือกลิ่นปัสสาวะและสารพัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดอยู่ตามชักโครกและคอห่าน ซึ่งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า กลิ่นเหม็นเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ที่ไปจากตัวเราแทบทั้งสิ้น ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหานี้จึงต้องอาศัยธรรมชาติบำบัด ซึ่งปลอดภัยกว่าและเป็นการแก้ไขแบบธรรมชาติด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัดและย่อยสลายของเสียเหล่านี้ เมื่อของเสียต่างๆถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์ กลิ่นเหม็นต่างๆก็จะสลายไปในที่สุด ประการสำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคน จุดที่มีปัญหาหรือจุดที่มีกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมีดังต่อไปนี้

1 ) ชักโครก

2 ) ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ หรือท่อระบายทิ้งในห้องน้ำ หรือ ฟอร์เดรน นั่นเอง

3 ) ตามพื้นห้องน้ำ

4 ) อ่างล้างมือ

5 ) โถปัสสาวะ ( กรณีที่มีโถปัสสาวะในห้องน้ำรวมอยู่ด้วย )

จากข้อที่ 1 - 5 คือแหล่งที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ ดังนั้น ในการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำเหม็น หรือห้องน้ำเหม็นกลิ่นฉี่จึงควรทำแบบบูรณาการ กล่าวคือ ทำในทุกส่วนทุกๆจุดในข้อ 1-5 โดยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดร่วมกับแชมพูก็ได้ ยกเว้นสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างสูงต้องหลีกเลี่ยง เพราะจะส่งผลเสียหายต่อจุลินทรีย์ได้ง่ายๆ การใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือตามคำแนะนำที่แนบมาพร้อม นอกจากห้องน้ำจะสะอาดขึ้น ห้องน้ำมีกลิ่นหอมแล้วยังส่งดีต่อระบบบ่อเกรอะ เป็นการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียลงในบ่อเกรอะโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะให้ดีขึ้น บ่อเกรอะจะไม่เต็มง่าย

ต้องการให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดห้องน้ำและสเปรย์ปรับอากาศ

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำ จะส่งผลทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน

วิธีการทำสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำโดยใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า (  จุลินทรีย์หอม-Kasama  )เพื่อให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ .-

1. ตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาประมาณ  100 มล. ( 100 cc. )

2. เทจุลินทรีย์ที่ตวงในข้อ 1 ลงในป๊อกกี้ที่ล้างสะอาดแล้ว ( ป๊อกกี้ต้องสะอาดไม่มีสารเคมีปนเปื้อน )

3. เติมน้ำที่สะอาดลงในป๊อกกี้ตามข้อ 2  โดยการเติมน้ำสะอาดให้เต็มป๊อกกี้ ปิดฝาป๊อกกี้ให้สนิท

4. นำไปสเปรย์ปรับอากาศห้องน้ำได้ทันที  โดยการสเปรย์ให้ทั่วๆ ในห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศในห้องน้ำ ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

 

5. กรณีโถปัสสาวะหรือโถฉี่  ชักโครก อ่างล้างมือ ก็สามารถสเปรย์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในจุดเหล่านี้ได้ทั้งหมด สเปรย์บ่อยๆได้ตามความต้องการ โดยไม่มีผลกระทบใดๆและไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ใช้ห้องน้ำ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดับกลิ่นบ่ำบำบัดน้ำเสียและห้องน้ำหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอมสีกาแฟ เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน บ่อบำบัดน้ำเสียทั่วไป

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นในบ้าน ในโรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, ดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย, 

- ทำความสะอาดห้องน้ำเหม็น ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น ดับกลิ่นส้วมเหม็น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ , ฟาร์มหมู , ฟาร์มสุนัข ดับกลิ่นสุนัข ดับกลิ่นมูลสัตว์
                               

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ตอบโจทย์และแก้ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ชักโคกมีกลิ่นเหม็น ส้วมเหม็น 

 

   

แก้ปัญหาชักโครกมีกลิ่นเหม็น หรือเหม็นกลิ่นฉี่ในชักโครกด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นและกำจัดกลิ่นเหม็นในชักโครก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบธรรมชาติบำบัด กลิ่นห้องน้ำหอมทันทีที่ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า สามารถใช้บ่อยและใช้ปริมาณมากได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ใช้