bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น

             

มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ห้องน้ำเหม็นกลิ่นปัสสาวะ? ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้แก้ไขได้ง่ายๆแบบตรงจุดและเป็นธรรมชาติบำบัดด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นห้องน้ำหอมทันทีที่ใช้งาน พิสูจน์ได้ที่นี่

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพบเป็นประจำและบ่อยขึ้นเรื่อยๆ พบได้ทั้งบ้านเรือนทั่วๆไป อาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีในการทำความสะอาดกลิ่น ซึ่งก็พอใช้ได้ แต่ข้อเสียคือ สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ ประการสำคัญคือ เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำและดูแลห้องน้ำโดยตรง เพราะผู้ที่ใช้ห้องน้ำจะสูดดมเอาไอระเหยของสารเคมีเข้าไปในร่างกายโดยตรง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ

แล้วจะแก้ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นอย่างไรจึงจะถูกต้องและปลอดภัย ?

วิธีการแก้ปัญหาห้องน้ำเหม็นแบบธรรมชาติบำบัด โดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย แต่เราจะใช้จุลินทรีย์ที่เป็นสารจากธรรมชาติมาบำบัดหรือกำจัดกลิ่นเหม็นแทนสารเคมี ซึ่งปลอดภัยและส่งผลดีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคน เพราะโดยทั่วๆไปตามหลักการแล้ว กลิ่นเน่าเหม็นหรือของเสียต่างๆในโลกนี้ที่มาจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในห้องน้ำ ล้วนแล้วต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นทั้งสิ้น

ของเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมีที่มาจากจุดใดหรือแหล่งใด? 

ของเสียต่างๆในห้องน้ำรวมถึงกลิ่นเหม็น กลิ่นคาวสารพัดกลิ่นในห้องน้ำที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีที่มาจากการใช้กิจกรรมในห้องน้ำของมนุษย์ในแต่ละวันนั่นเอง กิจกรรมต่างๆในห้องน้ำ มีทั้งหนักและเบา ทั้งอาบน้ำ บางแห่งซักล้างเสื้อผ้ารวมถึงล้างถ้วยล้างชามในบางแห่ง ห้องน้ำบางแห่งจะมีโถปัสสาวะร่วมด้วย บางส่วนจะเรี่ยราดตามพื้นห้องน้ำ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายในห้องน้ำนั่นเอง สิ่งต่างๆที่เป็นของเสียในห้องน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้นที่ไปจากมนุษย์ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาหรือการจะกำจัดสารอินทรีย์ในห้องน้ำจึงต้องพึงพาอาศัยจุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดของเสียต่างๆเหล่านี้ ซึ่งจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ(ในห้องน้ำ)มีปริมาณไม่พียงพอต่อของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงส่งผลให้ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนั่นเอง วิธีแก้ไขปัญหานี้จึงต้องมีการเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์เข้าไปในห้องน้ำ ด้วยวิธีการใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดและย่อยสลายของเสียต่างๆบำบัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น เมื่อของเสียต่างๆถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดเรียบร้อยแล้ว กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวก็จะหายไปในที่สุด นี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและตรงจุด ประการสำคัญคือความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

วิธีแก้ปัญหาห้องน้ำเหม็นหรือปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ส้วมมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นแรงด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแบบบูรณาการ คือ การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดพื้นส้วมหรือพื้นห้องน้ำ ทำความสะอาดชักโครก ทำความสะอาดโถปัสสาวะ(ถ้ามีในห้องน้ำ) ทำความสะอาดอ่างล้างมือ และเทลงในท่อน้ำทิ้งเพื่อทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง เทลงในบ่อเกรอะ ( ผ่านคอห่านหรือชักโครก ) ทำเช่นนี้เป็นประจำส้วมหรือห้องน้ำก็จะไม่มีกลิ่นเหม็น ลดเชื้อโรคในห้องน้ำไปในตัว ไร้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

การใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama  ทำความสะอาดส้วมหรือห้องน้ำให้มีกลิ่นหอมทันที

1. ตวงจุลินทรีย์หอม-Kasama ประมาณ 3-5 ลิตรต่อ 1 ส้วมหรือห้องน้ำ โดยใช้แต่ละจุดตามคำแนะนำ

2. เทจุลินทรีย์หอม-Kasama ลงในคอห่าน โถส้วมหรือชักโครกประมาณ 1-2  ลิตร  ทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยชักโครก( ใช้ทำความสะอาดชักโครกหรือหอห่านของส้วม )

3. เทจุลินทรีย์ลงในท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำแต่ละจุดๆละ 1-2  ลิตร ( ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ )

4. ถ้ามีอ่างล้างมือในห้องน้ำก็สามารถใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama  ทำความสะอาดได้ โดยการเทจุลินทรีย์ลงในอ่างล้างมือพอประมาณ

5. กรณีที่ส้วมหรือห้องน้ำมีโถปัสสาวะก็ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดโถปัสสาวะได้ทันทีตามความเหมาะสม

6. ตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่าประมาณ  1-2 ลิตรทำความสะอาดตามพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆ สามารถใช้ร่วมกับแชมพูได้ แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีที่เป็นกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์รุนแรง เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้ง่ายๆ  ล้างห้องน้ำด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 - 6  วันละครั้งได้ยิ่งเป็นการดี เป็นการรักษาอนามัยส้วมหรือห้องน้ำไปในตัว

ต้องการให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดห้องน้ำและสเปรย์ปรับอากาศ

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำ จะส่งผลทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน

วิธีการทำสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำโดยใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า (  จุลินทรีย์หอม-Kasama  )เพื่อให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ .-

1. ตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาประมาณ  100 มล. ( 100 cc. )

2. เทจุลินทรีย์ที่ตวงในข้อ 1 ลงในป๊อกกี้ที่ล้างสะอาดแล้ว ( ป๊อกกี้ต้องสะอาดไม่มีสารเคมีปนเปื้อน )

3. เติมน้ำที่สะอาดลงในป๊อกกี้ตามข้อ 2  โดยการเติมน้ำสะอาดให้เต็มป๊อกกี้ ปิดฝาป๊อกกี้ให้สนิท

4. นำไปสเปรย์ปรับอากาศห้องน้ำได้ทันที  โดยการสเปรย์ให้ทั่วๆ ในห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศในห้องน้ำ ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

 

5. กรณีโถปัสสาวะหรือโถฉี่  ชักโครก อ่างล้างมือ ก็สามารถสเปรย์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในจุดเหล่านี้ได้ทั้งหมด สเปรย์บ่อยๆได้ตามความต้องการ โดยไม่มีผลกระทบใดๆและไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ใช้ห้องน้ำ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียสำหรับดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ส้วมมีกลิ่นแรง เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน หรือ จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย (อีเอ็ม ) สามารถนำจุลินทรีย์นี้ไปเติมลงในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเกรอะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อเกรอะให้ได้ดีขึ้น ลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อเกรอะกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดับกลิ่นบ่ำบำบัดน้ำเสียและห้องน้ำหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอมสีกาแฟ เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน บ่อบำบัดน้ำเสียทั่วไป

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นในบ้าน ในโรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, ดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย, 

- ทำความสะอาดห้องน้ำเหม็น ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น ดับกลิ่นส้วมเหม็น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ , ฟาร์มหมู , ฟาร์มสุนัข ดับกลิ่นสุนัข ดับกลิ่นมูลสัตว์
                               

จุลินทรีย์หอมของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม มีปัญหาส้วมเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดกลิ่นเหม็นแบบธรรมชาติมากที่สุด