ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


เทคนิคการกำจัดกลิ่นห้องน้ำให้ได้ผลดี

        

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นแรง? ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ห้องน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์บ่อยๆ? ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง? กลิ่นเหม็นในห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน? ส้วมส่งกลิ่นเหม็นแรง? ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีธรรมชาติและตรงจุดมากที่สุด นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติมาบำบัดหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ กลิ่นไม่พึงประสงค์จะหายไปเมื่อใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นห้องน้ำหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วมพบได้เป็นประจำจากลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำ ทั้งกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ ฯลฯ การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สารเคมีต่างๆยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเท่าใดนัก เพราะสารเคมีบางชนิดอาจไปทำลายจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบ โดยเฉพาะบ่อเกรอะที่เป็นแหล่งรวมรับของเสียจากห้องน้ำโดยตรง ถ้าจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะถูกทำลายด้วยสารเคมีที่เกิดจากการใช้ในห้องน้ำทำให้จุลินทรีย์ในบ่อเกรอะตายหมด ก็จะส่งผลเสียต่อระบบ ทั้งปัญหากลิ่นและของเสียไม่ถูกย่อยสลายทำลายสร้างมลภาวะและมลพิษเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีบางชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบ โดยการเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์แทนการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำและบ่อเกรอะ ในความเป็นจริงแล้วของเสียในห้องน้ำและบ่อเกรอะจะมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบ ทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆด้อยลง จึงเป็นที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ  สังเกตุง่ายๆถ้าปริมาณจุลินทรีย์มีเพียงพอในระบบ ห้องน้ำก็จะไม่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆออกมาข้างนอก วิธีแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบ ไม่ว่าจะโดยการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดหรือเติมจุลินทรีย์ลงในโถส้วมหรือชักโครกก็ตาม ล้วนส่งผลดีต่อระบบทั้งนั้น นอกจากการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำแล้ว ยังช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ เพื่อการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะอีกต่อหนึ่ง นี่คือผลดีของการใช้จุลินทรีย์ในห้องน้ำห้องส้วม

มีลูกค้าสอบถามบ่อยๆ ทำไมส้วมจึงเหม็นหรือทำไมห้องน้ำจึงส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คำตอบก็อย่างที่กล่่าวมาข้างต้น สาเหตุเกิดจากปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำนั้นมีปริมาณไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์เข้าไปในห้องน้ำนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนกลิ่นหายไปในที่สุด การย่อยสลายของเสียในระบบออกมาสมบูรณ์แบบ

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำมีอะไรบ้าง?

1. ช่วยในเรื่องกำจัดกลิ่นในห้องน้ำหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำโดยตรงแบบวิธีธรรมชาติ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ไม่มีผลเสียใดๆแม้แต่น้อย

2. ช่วยย่อยสลายของเสียในห้องน้ำและในบ่อเกรอะ เพราะจุลินทรีย์ที่ใช้ในห้องน้ำจะไหลลงบ่อเกรอะทั้งหมด จึงส่งผลดีต่อบ่อเกรอะโดยตรงอีกทางหนึ่ง

3. ช่วยบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ของเสียต่างๆที่ไปจากห้องน้ำล้วนลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ ดังนั้น จึงต้องอาศัยจุลินทรีย์บำบัดของเสียทั้งหมดที่ลงไปที่บ่อเกรอะ

4. ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่ตามท่อพีวีซีที่ต่อลงไปที่บ่อเกรอะ ทั้งต่อๆปจากชักโครกหรือโถส้วมและท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ของเสียต่างๆที่เกาะติดอยู่ตามภายในท่อลำเลียงของเสียจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ กลิ่นต่างๆจะลอยขึ้นสู่ที่สูงในห้องน้ำ

5. ช่วยให้บรรยากาศในห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ใช้เป็นประจำห้องน้ำก็ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

       

เทคนิคการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในการกำจัดกลิ่นห้องน้ำหรือดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น

ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแบบเพียวๆ ( ไม่ต้องผสมน้ำเปล่า ) ซึ่งจะส่งผลให้การกำจัดกลิ่นได้รวดเร็วและทันใจ การใช้งานให้ใช้แบบบูรณาการทุกๆส่วนในห้องน้ำ ปริมาณของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้ใช้ตามความเหมาะสม ใช้มากได้ แต่ไม่ควรใช้น้อยจนเกินไป เพราะอาจเกิดประโยชน์น้อยตามไปด้วย 

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแบบบูรณาการเป็นอย่างไร?

คือการใช้แบบทุกส่วนในห้องน้ำที่เป็นจุดสะสมของเสียต่างๆ เช่น ในชักโครกหรือโถส้วม  ในอ่างล้างมือ ตามพื้นห้องน้ำทั้งหมด ตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำทุกๆจุด โถปัสสาวะทุกๆจุด ( ถ้ามีในห้องน้ำนั้น ) ให้ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถามว่าทำไมต้องใช้เป็นประจำและต่อเนื่อง คำตอบ คือ ถ้ามีของเสียเกิดขึ้นในทุกๆวัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องกำจัดของเสียในทุกๆวันนั่นเอง จุลินทรีย์ที่ใช้ในห้องน้ำจะไหลลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ ซึ่งจะส่งผลดีอีกต่อหนึ่ง นั่นก็คือ ช่วยย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะและบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะโดยตรงรวมถึงการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อเกรอะได้ทันที นี่คือผลดีและผลประโยชน์จากการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ไม่ส่งผลเสียใดๆต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพราะไม่ใช่สารเคมีเป็นมิตรโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมโดยตรง ทั้งการกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียจากสารอินทรีย์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบไปด้วยจุลินทรีย์กลุ่มใดบ้าง ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)
            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)  

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

การจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ

กรณีซื้อต่ำกว่า 5 แกลลอน ท่านต้องเดินทางไปรับเองที่สำนักงาน หรือจะใช้บริการขนส่งของ ไลน์แมน หรือ ลาล่ามูฟ ก็ได้ ซึ่งก็จะได้ราคาแกลลอนละ  1,000 บาทเช่นเดียวกัน

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

ช่วยให้ห้องน้ำ ของคุณมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

      

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ