bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


สถานที่ใดบ้างที่ต้องบำบัดน้ำเสีย

      

น้ำเสียเต็มบ้านเต็มเมือง และส่วนใหญ่ไม่มีการบำบัด ปล่อยให้เป็นมลภาวะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  การบำบัดน้ำเสียเป็นหน้าที่ของใคร? จะบริหารจัดการน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นอย่างไร?

น้ำเสียจากแหล่งใดบ้างที่จำเป็นต้องบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม คำตอบคือ เริ่มตั้งแต่ระดับครัวเรือนหรือบ้านเรือนทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์หรือคอนโด สถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือถาวรล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนปล่อยทิ้งสาธารณะ ยิ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  คอนโดขนาดใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีนำเสียจำนวนมากในแต่ละวัน ยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำบัดน้ำเสียเสีย ซึ่งถือว่าเป็นภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าของสถานที่  แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงเพิกเฉย ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าใดนัก เพราะคิดว่าสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายๆเปล่าๆ เป็นภาระ  แต่เมื่อใดที่ถูกทางราชการตรวจสอบก็จะรีบแก้ปัญหา  ซึ่งในการปฏิบัตินั้นต้องทำเป็นประจำและต่อเนื่อง เพราะน้ำเสียเกิดขึ้นในทุกๆวันและต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน มีความจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียของตัวเอง  จิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใด  เราสร้างของเสียขึ้นก็จำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยการบำบัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับสังคมและสาธารณะส่วนรวม  เริ่มต้นจากระดับครัวเรือนโดยไม่สร้างน้ำเสียทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเสียเป็นศูนย์ โดยการให้น้ำเสียซึมลงสู่ชั้นใต้ดินและมีการบำบัดด้วยจุลินทรีย์ ไม่ปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมห้วยหนองคูคลอง ซึ่งจะสร้างมลภาวะและมลพิษให้สิ่งแวดล้อม  ถ้าเริ่มต้นจากระดับครัวเรือนขึ้นไปจะส่งผลให้มลพิษและมลภาวะลดลงเรื่อยๆ

เหนือสิ่งอื่นใดคือ จิตสำนึกและความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร ซึ่งไม่สามารถบังคับได้ แม้กระทั่งกฎหมายก็ยังบังคับได้ไม่เต็มที่ จะไม่เหมือนประเทศที่เจริญและพัฒนาไปไกลแล้ว เขาถือว่าน้ำเสียเป็นเรื่องสำคัญมากอันดับต้นๆระดับชาติ ทุกๆคนต้องมีส่วนร่วมมือกัน หากเพิกเฉยจะใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศของเราที่ค่อยข้างปล่อยปละและละเลยต่อปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งของประเทศ ซึ่งต้องแก้ไขทันทีก่อนที่น้ำเสียจะล้นประเทศ  ปัญหาน้ำเสียมีมากขึ้นตลอดเวลาตามกิจกรรมและปริมาณของประชากรที่หนาแน่นขึ้นตลอดเวลา  ในขณะที่สวนทางกับการแก้ปัญหานี้ ซึ่งมีค่อนข้างน้อยนิด ขาดการเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อปัญหา  ทำได้อย่างมากก็แค่การเชิญชวนช่วยกันลดปริมาณน้ำเสีย  ซึ่งผลออกมามันยังตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอยู่  กล่าวคือ ปริมาณน้ำเสียมีมากขึ้นทุกวัน ในขณะที่ความรับผิดชอบต่อสังคมมีลดลงอย่างต่อเนื่อง  เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของทางการที่ต้องแก้ไข แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ที่สร้างน้ำเสียขึ้นโดยตรง  แหล่งใดที่สร้างน้ำเสียขึ้น แหล่งนั้นต้องทำการแก้ไขหรือรับผิดชอบในการบำบัด

เริ่มต้นจากระดับครัวเรือน โดยการมีบ่อดักไขมันขนาดเล็กและกรองของเสียในขั้นแรก ในระดับครัวเรือนน้ำเสียอาจไม่มาก ดังนั้น จึงสามารถบำบัดได้ง่ายๆดึงจุลินทรีย์ในธรรมชาติมาใช้บำบัดและปล่อยน้ำทิ้งลงสู่พื้นใต้ดินกรองอีกชั้น ( ไม่ปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม ) ถ้าทำได้เช่นนี้น้ำเสียจะเป็นศูนย์ทันที และถ้ามีการเติมจุลินทรีย์เป็นระยะได้ยิ่งเป็นการดี เพราะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในชั้นใต้ดิน  กรณีถ้าน้ำเสียจากครัวแรือนในหมู่บ้านทิ้งออกสู่ท่อน้ำและเกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสีย จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของหมู่บ้านรองรับน้ำเสียอีกชั้นหนึ่ง เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของหมู่บ้านก่อนทิ้งออกสู่สาธารณะส่วนรวมต่อไป  เช่นเดียวกับอาคารสำนักงานตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร องค์กรธุรกิจทุกๆชนิด จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ  จะปล่อยน้ำเสียทิ้งออกสู่สาธารณะโดยไม่มีการบำบัดถือว่าเจ้าของอาคารนั้นๆทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง  อย่างน้อยที่สุดอาคารต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียง่ายๆเบื้องต้นคือ ระบบเติมอากาศ  ซึ่งระบบจะประกอบไปด้วยบ่อรับน้ำเสีย  บ่อเติมอากาศ  และบ่อพักน้ำก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ ( บ่อน้ำดีที่ผ่านการบำบัดให้เป็นน้ำดีแล้ว ) และถ้าจะให้ดีควรมีบ่อดักไขมันและบ่อดักตะกอนเพิ่มเติม และควรมีการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ( ทำเป็นระบบของอาคาร ) กรณีที่ลงทุนทำระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ เช่น  ระบบ AS หรือ  RBC  ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆ แต่อาจจะลงทุนสูงและค่าเมนเทนแน้นส์อาจสูง แต่ก็คุ้มค่ากับกางลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าท่านจะทำระบบแบบใดก็ตาม ขอให้น้ำเสียที่ท่านสร้างขึ้นมาออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะกลายเป็นน้ำดีก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ซึ่งสามารถทำได้  สิ่งหนึ่งที่พบเห็นมากที่สุด  หลายๆอาคารมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นแบบง่ายๆ แต่ไม่มีการดูแลระบบเลย  อีกทั้งผู้ที่ดูแลไม่รู้วิธีการบริหารและจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย  ระบบเหล่านี้สามาระปรับแต่งแก้ไขให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ ถ้าผู้ดูแลระบบมีความเข้าใจสักนิดหนึ่งและบริหารจัดการระบบให้เป็น  ซึ่งเท่ากับมีของดีอยู่ในมือแลัว  แต่ใช้งานมันไม่เป็น  เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้น  ระบบบำบัดเบื้องต้นเหล่านี้จะถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นมาพร้อมกับอาคาร ยกเว้นอาคารที่เก่าๆที่สร้างมาหลายปีแล้ว   ถ้าท่านเป็นเจ้าของอาคารลองสำรวจทรัพยากรของตัวเองดู ( ระบบบำบัดน้ำเสีย ) ว่ายังทำงานดีอยู่มากน้อยแค่ไหน  ระบบมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ควรปรับแต่งหรือแก้ไขในจุดใดจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์กับท่านและสังคมโดยรวมโยตรง

                                       

                                                      ด้วยความปรารถนาดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อม

 

                                                             จุลินทรีย์คาซาม่าบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่น