bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


อีเอ็มดับกลิ่น/emดับกลิ่น

                

ใครๆก็ตำหนิว่าอีเอ็มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ไม่ชอบกลิ่นของอีเอ็ม ที่นี่เราจะทำให้ท่านชอบกลิ่นของอีเอ็ม ที่นี่ขายอีเอ็ม( em )ที่มีกลิ่นหอมหรืออีเอ็มหอม ( emหอม )นั่นเอง ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มหอม/emหอม แบรนด์ คาซาม่า (  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) สำหรับบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้แล้วหอมทันที เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยวิธีชีวภาพธรรมชาติบำบัด 100% ไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

จำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น  ,  จำหน่าย emดับกลิ่น  emกำจัดกลิ่น , ขายอีเอ็มดับกลิ่น , ขายemกำจัดกลิ่น  อีเอ็ม ( EM )ของเราเป็นอีเอ็มหอม ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ดังนั้น จึงเหมาะสมสำหรับการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

จุลินทรีย์อีเอ็ม เป็นคำเรียกรวมๆของอีเอ็ม  คำว่า อีเอ็ม (  Effective  Microorganisms : EM ) คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพหลายๆด้าน โดยเฉพาะการทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนต้องอาศัยจุลินทรีย์ทั้งสิ้น  จุลินทรีย์หรือจุลชีพในภาษาไทย เป็นชื่อกลางๆของเหล่าจุลินทรีย์ที่มีในโลกนี้  จุลินทรีย์มีทั้งกลุ่มที่มีประโยชน์  กลุ่มที่มีโทษ  และกลุ่มที่เป็นกลาง มนุษย์จึงเลือกเอากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานในด้านต่างๆอย่างมากมายในปัจจุบัน แม้แต่ในเครื่องดื่มก็มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ีประโยชน์หรือในร่างกายของเราทุกๆคนก็มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่ในตัวของทุกๆคน  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือ กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม นั่นเอง เรียกย่อๆว่า  อีเอ็ม

จุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ อีเอ็ม ( EM ) มีดีอย่างไรหรือมีประโยชน์อย่างไร?

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า จุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียบนโลกใบนี้ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มด้วย ซึ่งอีเอ็มเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีหลากหลายพันธุ์ที่รวมตัวอยู่ในจุดเดียวกัน นอกจากอีเอ็มทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆได้ดีแล้ว  อีเอ็มยังทำหน้าที่ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นได้ดีอีกด้วย ( กลิ่นที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )

   

กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นมาจากสาเหตุใด?

กลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดมาจากสารอินทรีย์ ( สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ) มีที่มาจากการหมักหมมเกิดการเน่าเสียขึ้น ตัวการที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษอีกกลุ่มหนึ่ง อาหารเสียเน่าหรือบูดก็มาจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้นั่นเอง กลิ่นเน่าเหม็นตามบ่อเกรอะ ห้องน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ  ก็มาจากฝีมือของจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษนี้เป็นหลัก  ดังนั้น  นอกจากการกำจัดกรือฆ่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้ตายด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ก็ยังมีวิธีที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติบำบัด นั่นก็คือ การใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปสลายกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษหรือการเปลี่ยนคุณสมบัติไม่ให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษออกฤทธิ์ได้นั่นเอง เป็นการควบคุมความประพฤติของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษด้วยวิธีการทางธรรมชาติ  การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยวิธีการทางธรรมชาติก็ใช้วิธีการนี้ ด้วยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มเข้าไปควบคุมการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ เพื่อไม่ให้แสดงปฏิกิริยากับอินทรีย์วัตถุออกมาให้เกิดปัญหามลพิษและมลภาวะในเรื่องของเสียต่างๆและกลิ่นไม่พึงประสงค์  นี่คือประโยชน์ของกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มในอีกด้านหนึ่งหรืออีกมิติหนึ่งที่หลายๆท่านยังไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของอีเอ็มอย่างลึกซึ้ง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ อีเอ็ม ( EM )นั่นเอง  ที่แสดงเป็นอีเอ็มหอมเป็นเพราะเราได้พัฒนาในเรื่องของกลิ่นไปอีกชั้นหนึ่ง ให้มีกลิ่นหอมตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นอีเอ็มในสภาวะปกติ ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวที่มาจากการหมักกากน้ำตาลเลี้ยงเพาะเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มให้ขยายตัวมากขึ้น  ตัวอีเอ็มจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีประโยชน์หลายๆด้าน หนึ่งในประโยชน์หลายๆด้านก็คือ การดับกลิ่นหรือ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิดได้ดีเยี่ยม

ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า หรือ อีเอ็มคาซาม่า อีเอ็มหอมคาซาม่า emหอมคาซาม่า  อีเอ็มคาซามา หรือ อีเอ็มหอมคาซาม่า ก็คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( แบรนด์ คาซาม่า ) เป็นตัวเดียวกัน เราได้พัฒนาในเรื่องของกลิ่นของอีเอ็มเดิมและความเข้มข้นความแข็งแรงของจุลินทรีย์อีเอ็มให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

การจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ

กรณีซื้อต่ำกว่า 5 แกลลอน ท่านต้องเดินทางไปรับเองที่สำนักงาน หรือจะใช้บริการขนส่งของ ไลน์แมน หรือ ลาล่ามูฟ ก็ได้ ซึ่งก็จะได้ราคาแกลลอนละ  1,000 บาทเช่นเดียวกัน

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

ช่วยให้ห้องน้ำ ของคุณมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

        

มีปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ