bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


สารดับกลิ่น/สารบำบัดน้ำเสีย

 

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่นี่...จำหน่ายสารดับกลิ่น สารกำจัดกลิ่น สารบำบัดน้ำเสียที่เป็นธรรมชาติล้วนๆ ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่าหรือ emหอมคาซาม่า ) เป็นการนำจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติและมีประโยชน์หลากหลายกลุ่มมาสังเคราะห์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ลดมลภาวะและมลพิษของโลก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ บำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นในคราวเดียวกันทันที จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นสารกำจัดกลิ่นและสารบำบัดน้ำเสียโดยธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีใดๆ เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และสังเคราะห์ขึ้นจากธรรมชาติล้วนๆ

      

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ( จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em ) ถือว่าเป็นสารธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ให้ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือต่อโลกในเรื่องของการย่อยสลายของเสียต่างๆรวมไปถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย ถ้าปราศจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้ว โลกใบนี้ก็จะท่วมท้นไปด้วยของเสียจนล้นโลกรวมถึงมลพิษมลภาวะต่างๆ ของเสียและมลภาวะเหล่านี้จะถูกกำจัดและย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายและกำจัดกลิ่น  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายและกำจัดกลิ่นมีทั้งประเภทที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและประเภทที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยหลักการแล้วจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้ค้นพบและเมื่อมีการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมารวมกันและสังเคราะห์ขึ้นมาใช้ประโยชน์นำคุณสมบัติที่ดีๆมีประโยชน์มาใช้งาน นั่นคือที่มาของจุลินทรีย์อีเอ็ม ( EM )และมีการนำมาใช้ประโยชน์ต่อโลกใบนี้หลายๆด้านด้วยกัน รวมทั้งมีการนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาภาวะของเสียและมลพิษทางกลิ่นได้เร็วขึ้นกว่าการให้ธรรมชาติบำบัด ซึ่งจะช้ากว่าปกติ เพราะปริมาณของเสียต่างๆมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามพัฒนาการของความก้าวหน้าของโลกใบนี้

ของเสีย น้ำเสีย กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ปัญหาเหล่านี้ ทั้งน้ำเสีย ของเสียต่างๆ รวมไปถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ มาจาก 2 ปัจจัยด้วยกันดังต่อไปนี้ .-

1 ) มาจากธรรมชาติที่สร้างขึ้น ซึ่งดำรงอยู่ และสูญสลายไปในที่สุด กลายไปเป็นของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

2 ) มาจากฝีมือมนุษย์บนโลกใบนี้ ทุกๆคนบนโลกใบนี้ล้วนมีส่วนในการสร้างของเสียต่างๆ ทั้งน้ำเสีย ของเสียทั่วๆไป กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์แทบทั้งนั้น 

โดยธรรมชาติแล้วของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ทั้งที่มาจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นและจากฝีมือมนุษย์ล้วนแล้วต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดและย่อยสลายทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่ากระบวนการย่อยสลายและบำบัดโดยกระบวนการทางธรรมชาติ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์หอมที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นรวมไปถึงมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนานจึงเหมาะสำหรับใช้งานในการดับกลิ่นเน่าเหม็นหรือกำจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและของเสียที่เกิดมาจากสารอินทรีย์

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

- ใช้บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี จุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสลายของเสีย

- ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง

- ย่อยสลาย Greas  &   Oil    ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์

- ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ทุกชนิด

                ฯ  ล  ฯ 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่านอกจากจะมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นได้ดีแล้วยังเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้กับทุกๆระบบ  โดยเฉพาะกับระบบที่มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำมีปริมาณน้อยกว่าของเสียและน้ำเสีย ( ระบบเติมอากาศทั่วๆไป ) น้ำเน่าเหม็นและน้ำที่เน่าเสียมีที่มาจากปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

   

มีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆบำบัดและกำจัดกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการแบบธรรมชาติก็คือ การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง กลิ่นเหม็นรุนแรงหรือของเสียมีมากก็ต้องใช้ปริมาณของจุลินทรีย์ในการบำบัดมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักแปรผันตรงตามธรรมชาติ