bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletช่างปั้นรูปเหมือน/ทำแม่พิมพ์/ทำโมลด์
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletIG
bulletกรุงไทยเน็ค


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ร้านบางกอกโปรดักส์

          

          ร้านบางกอกโปรดักส์

                                       ร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์

         จำหน่าย...

  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

     จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

              ต้อง...

     จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมหนึ่งเดียวในประเทศไทย ของแท้และเจ้าตำหรับจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของไทยต้องที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่มีสาขา ไม่มีตัวแทน...                              

(วิดีโอจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นมากว่า  10  ปี โดยประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์เป็นหลัก ไม่มีวางขายทั่วไปในท้องตลาด  ผู้พัฒนาจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทย ผู้จำหน่ายจุลินทรีย์หอมทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ  ทางร้านฯมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศแทบทุกจังหวัด ส่งฟรีถึงที่

    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเน้นใช้ประโยชน์ใน 2  เรื่องหลักๆดังต่อไปนี้.-

1. การนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน

2. การนำไปใช้ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดมาจากสารอินทรีย์

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์หอม ( จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม )ไปบำบัดน้ำเสียหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ คิดถึงเรา ร้านบางกอกโปรดักส์ เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียให้มีกลิ่นหอม เป็นที่ถูกใจลูกค้าทุกๆท่านที่ใช้จุลินทรีย์หอมร้านของเรา  โดยทางร้านใช้ชื่อหรือยี่ห้อสินค้าในนาม  "  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  " ทางร้านฯให้บริการจำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นให้กับลูกค้าทั่วประเทศ โดยให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านฟรี ทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และบริการจัดส่งฟรีถึงที่ทั่วประเทศ  ทางร้านฯซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทุกๆท่าน  ซื้อสินค้าจากที่นี่ได้สินค้าแน่นอน 100% มากด้วยคุณภาพและปริมาณอย่างเต็มที่  เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของลูกค้าของเราฟรี  รวมถึงการแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆแบบมืออาชีพ รู้ลึก รู้จริงในการนำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นไปใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

 

                           

                         หนังสือจดทะเบียนการค้าของร้านบางกอกโปรดักส์ ( บน )

ร้านบางกอกโปรดักส์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดปัญหามลพิษและมลภาวะของเสียต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะน้ำเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เราขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วยให้แต่ละองค์กรลดของเสีย ลดมลภาวะที่เกิดขึ้น เรายินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ ทางร้านฯจะโฟกัสไปที่การนำจุลินทรีย์หอมไปใช้ใน  2  เรื่องหลักๆดังนี้.-

1. การนำจุลินทรีย์หอมไปบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ

2. การนำจุลินทรีย์หอมไปใช้ในการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ  

ทางร้านฯให้ข้อแนะนำต่างๆในการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้งานในแต่ละด้าน  ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่ค่อนข้างยังไม่สมบูรณ์ ยังมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดที่ยังไม่ถูกต้องเท่าใดนักและปัญหามีปริมาณจุลินทรีย์น้อยกว่าปริมาณของเสียหรือน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากค่าพารามิเตอร์และปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ของน้ำเสีย ถ้าน้ำเสียมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น แสดงว่าปริมาณของจุลินทรีย์ในน้ำเสียนั้นมีน้อยกว่าปริมาณของเสียในน้ำเสียนั้นๆ จึงทำให้เกิดปัญหากลิ่นขึ้นมา ( ค่า DO ต่ำ ) การแก้ปัญหานี้ก็ด้วยวิธีการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในระบบให้เพียงพอหรือมากกว่าปริมาณของเสีย

    

ต้องการค้นหา จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ของเราใน Google.co.th โดยใช้ คีย์เวิร์ด หรือ คำ ดังต่อไปนี้ .-

1. จุลินทรีย์ทรีย์หอม

2. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น , จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

3. จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

4. จุลินทรีย์หอม-kasama ,  อีเอ็มหอม , emหอม

5. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( สำหรับภาษาไทย )

6. จุลินทรีย์รามอินทรา  ( จุลินทรีย์ของเรามีที่ตั้งอยู่ถนนรามอินทรา )

7. จุลินทรีย์บางกอก ( จุลินทรีย์ร้านบางกอกโปรดักส์ )

8. จุลินทรีย์หอมกรุงเทพ   

9. จุลินทรีย์หอมบางเขน 

คีย์เวิร์ด 1 - 9  เป็นคีย์เวิร์ดตรงของเราในการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้าน (Bangkokshow.com )

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ, เติมบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์                               

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

  

        แผนที่ร้านบางกอกโปรดักส์  

  เข้าซอยรามอินทรา 35 ประมาณ 250-300 เมตร ตามลูกศรชี้

จากต้นซอยรามอินทรา 35 เข้าไปประมาณ 100 เมตร เป็น 3 แยก ให้เลี้ยวซ้ายตามลูกศรและไปตามถนน สามารถเข้าได้ 2 ทางตามลูกศรชี้ กรณีเข้าจากด้านหลังของร้าน เห็นป้ายห้ามเข้าทางตัน ให้เลี้ยวขวาตรงที่ว่างมุมตึก( ตามลูกศรชี้ ) แล้วจะพบกับถนนด้านหน้าร้าน  ร้านของเราอยู่หลังที่ 2 จากจุดที่เลี้ยวขวา

   เปลี่ยนบ้านเลขที่ใหม่เป็นเลขที่  77  (  30/205 ที่เดิม  )   

  พิมพ์ใบเสนอราคาจุลินทรีย์สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล คลิกที่นี่

  พิมพ์ใบเสนอราคาจุลินทรีย์สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด คลิกที่นี่

      จุลินทรีย์หอมคาซาม่า (จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อจุลินทรีย์

     

  ติดต่อร้านบางกอกโปรดักส์

สั่งซื้อจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์ของเราอาจหมดสต๊อคได้ตลอดเวลา 

( ที่นี่จำหน่ายจุลินทรีย์มีขนาดเดียวคือ 20 ลิตรเท่านั้น ไม่มีเป็นลิตร )

ท่านที่จะไปซื้อจุลินทรีย์ที่สำนักงาน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าก่อนไปรับของ 1 วัน

เปิดจำหน่ายทุกๆวันโดยไม่มีวันหยุด เราไม่มีตัวแทนและสาขาที่อื่น 


ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ 

ร้านบางกอกโปรดักส์ มีที่ตั้งอยู่ที่ รามอินทรา กม. 4 ( เข้ารามอินทรา ซ.35 ) 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)