ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

     

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นหรือจุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุโดยตรง ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกรณีการใช้สารเคมีทั่วๆไป เป็นการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่ต้นเหตุโดยตรง จุลินทรีย์จะทำหน้าที่บำบัดกลิ่น ซึ่งถือว่าเป็นของเสียและมลพิษมลภาวะทางอากาศ

กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่จุลินทรีย์บำบัดได้ดีคือ กลิ่นจากธรรมชาติและกลิ่นที่มาจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุที่หมักหมมทำให้เกิดกลิ่นขึ้นจุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสลายและบำบัดในระดับโมเลกุล ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัด 100% เพราะจุลินทรีย์ก็มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว อินทรีย์วัตถุหรือสารอินทรีย์แต่ละชนิด จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายและบำบัดก็ใช้เวลาแตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายและสภาพของวัตถุนั้นๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์อาจจะไม่สลายไปแบบทันทีทันใด เพราะในการย่อยสลายและบำบัดของจุลินทรีย์นั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร นี่คือการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายและบำบัดของเสีย ( กำจัดกลิ่น ) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกลบกลิ่น จะไม่มีสารใดๆตกค้างในธรรมชาติ ในส่วนของจุลินทรีย์เมื่อทำหน้าที่ย่อยสลายและบำบัดของเสียเรียบร้อยแล้วก็จะสลายไปในธรรมชาติ โดยไม่มีการทิ้งมลภาวะหรือมลพิษไว้ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ความหมายของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย  

กลิ่นไม่พึงประสงค์จะมีความหมายกว้าง ซึ่งจะหมายถึงกลิ่นที่มนุษย์ไม่ชอบดมทั้งหลายหรือไม่พึงประสงค์ที่จะได้รับกลิ่นนั้นๆ จึงเรียกว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ (จะดมหรือสัมผัส ) เช่น กลิ่นเน่าเหม็น  กลิ่นคาว  กลิ่นสาป  กลิ่นเหม็นเปรี้ยว  กลิ่นบ่อเกรอะ  กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากกองขยะ กลิ่นเน่าเหม็นในตลาดสด  ฯลฯ

ที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายในโลกนี้ มีที่มาจาก 2  ทางหรือ 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้.-

1. กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากอินทรีย์วัตถุ ( ไม่ใช่สารเคมี )    

2.  กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากสารเคมี ( กลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นที่เกิดมาจากปฏิกิริยาของสารเคมี )  

ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้ง 2  นี้จึงต้องดูที่มาหรือสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นเป็นหลักว่ามาจากสาเหตุใด  ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นมาจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุ ก็ให้ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดหรือกำจัดกลิ่นนั้นๆ  แต่ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นมีที่มาหรือต้นเหตุจากสารเคมี  ก็ให้ใช้เคมีบำบัด ซึ่งจะตรงจุดและตรงประเด็น  แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ( กลิ่นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ) แล้วนำสารเคมีไปกำจัดถือว่าไม่ตรงจุดหรือตรงกับการแก้ไขปัญหา เพราะสารเคมีทำหน้าที่เป็นตัวล้างหรือกลบกลิ่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ โดยเฉพาะในบ่อเกรอะและบ่อบำบัดน้ำเสีย ( กรณีที่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ ) ดังนั้น ก่อนจะใช้อะไรดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นต้องคิดและวิเคราะห์ให้รอบด้าน ผลดี ผลเสีย ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ต้องไม่สร้างปัญหามลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหามีหลากหลายวิธี จงเลือกวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ไม่สร้างปัญหา ไม่สร้างผลเสียติดตามมาในภายหลัง ซึ่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นค่อนข้างอิงหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง  ไม่ใช่ทำหรือแก้ไขปัญหาแบบไร้หลักการ ถ้าแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและตรงประเด็น ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็จะหมดไปหรือลดลงตามที่ต้องการ  ต้องทำการคิดและวิเคราะห์หาที่มาหรือสาเหตุที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆก่อน แล้วค่อยวางแผนลงมือแก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จได้ง่ายๆ ไม่สะเปะสะปะแบบไร้หลักการแก้ไขปัญหา ( แก้ไขปัญหาแบบใช้ความรู้จริงแก้  )

ในบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย ไม่ว่ากลิ่นนั้นจะมาจากหรือสาเหตุจากอินทรีย์วัตถุ หรือ มาจากสารเคมีก็ตาม มักจะพ่ายให้กับกลิ่นหอมเสมอ  ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมาจากสารเคมีก็ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นหอมจัดการแก้ไข  แต่ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมาจากอินทรีย์วัตถุ ( ไม่ใช่สารเคมี ) ก็ให้ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม เพราะถ้าบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแล้วต้องการออกมาให้มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นกลิ่นที่มนุษย์ปรารถนาชอบดม

 กลิ่นเน่าเหม็นหรือกลิ่นเหม็นมาจากสาเหตุใด? 

ของเสียที่เน่าเหม็นส่วนใหญ่จะมีสารอินทรีย์ปนเปื้อน ปฏิกิริยาระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษกับสารอินทรีย์ทำให้เกิดการเน่าเสียเกิดขึ้นและส่งกลิ่นเน่าเหม็น นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากอินทรีย์วัตถุ การใช้ปูนขาวโรยจะเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น เป็นปฏิกิริยาจากสารเคมีชั่วคราว ปูนขาวไม่ใช่ตัวย่อยสลายสารอินทรีย์หรือกำจัดกลิ่นโดยตรง แต่ถ้าแก้ปัญหาแบบถูกจุดจริงๆก็คือ การใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์เข้าไปย่อยสลายและบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเน่าเหม็น เพราะบรรดาของเสียทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ล้วนอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายทั้งสิ้น เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะเข้าไปจัดการเปลี่ยนคุณสมบัติของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีโทษที่สร้างปัญหาทำให้เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นดังกล่าว กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและมีมาตั้งแต่มีโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว

ที่นี่..เราขายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งให้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ( กลิ่นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ) ไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการบำบัดกลิ่นจากต้นเหตุโดยตรง นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์เข้าไปบำบัดและทำปฏิกิริยาย่อยสลายกลิ่นรวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานะของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่มีที่มาจากอินทรีย์วัคถุมาจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษเข้าทำปฏิกิริยากับอินทรีย์วัตถุจึงก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมานั่นเอง  ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดมากที่สุดก็คือการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งมาปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษนั่นเอง เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆ และยังเป็นกฎของธรรมชาติบำบัดอีกด้วย

   

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์หอมที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่เกิดจากสารอินทรีย์ รวมไปถึงมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนานจึงเหมาะสำหรับใช้งานในการดับกลิ่นเน่าเหม็นหรือกำจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและของเสียที่เกิดมาจากสารอินทรีย์    

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น )

- ใช้บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี จุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสลายของเสีย

- ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง

- ย่อยสลาย Greas  &   Oil    ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์

- ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ทุกชนิดในน้ำเสีย

                ฯ  ล  ฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง

ค้นหา จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th   ) ใช้คำ หรือ คีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้.-

1. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

2. จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

3. จุลินทรีย์หอม

 

        

มีปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ