ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


วิธีแก้บ่อเกรอะเหม็นดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

      

ในบ่อเกรอะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศในการดำรงชีพและย่อยสลายของเสียน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย เพราะเป็นบ่อที่อับอากาศมีแต่ก๊าซพิษ จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจึงทำงานไม่ได้Aerobic bacteria ) มาใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา หรือ Anaerobic bacteria )ใส่บ่อเกรอะ ได้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะโดยตรง กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นในเวลาเดียวกัน

      

ภาพบนวงจรการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะและกลิ่นเหม็นจากชักโครก

วิธีแก้บ่อเกรอะเหม็น / ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

บ่อเกรอะ คือ บ่อที่รับของเสียทั้งหมดจากส้วมหรือชักโครกในห้องน้ำห้องส้วมทุกๆชนิด บ่อเกรอะแต่ละรูปแบบอาจจะอยู่ในรูปถังแซท บ่อปูน หรือ บ่อดิน แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆก็ตามถือว่าเป็นบ่อที่รับของเสียเต็มรูปแบบ บ่อเกรอะจะถูกฝังไว้ใต้ดินและปิดด้วยฝาปิดมิดชิด จะเห็นได้ว่าบ่อเกรอะเป็นบ่อที่อับอากาศออกซิเจนหรือแทบไม่มีออกซิเจนในบ่อเกรอะและน้ำเสียในบ่อเกรอะ ค่า DO ในน้ำเสียในบ่อเกรอะอาจเข้าใกล้ศูนย์หรืออาจเป็นศูนย์ ดังนั้น จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ผลที่ติดตามมาก็คือ ของเสียต่างๆในบ่อเกรอะไม่ได้รับการบำบัดและย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ จึงติดตามมาด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะและก๊าซพิษต่างๆ บ่อเกรอะทุกๆแห่งล้วนมีปัญหาในเรื่องกลิ่นแน่นอน เพราะของเสียแทบทุกชนิดที่ไปจากส้วมหรือชักโครกถูกย่อยสลายน้อย การหมักหมมของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆในบ่อเหรอะ ส่งผลทำให้เกิดปัญหากลิ่นขึ้น การจะเติมอากาศลงไปในบ่อเกรอะทำได้ยาก ของเสียมากและอับอากาศ เครื่องเติมอากาศพังได้ง่ายๆ ทำได้อย่างเดียวคือ การเติมกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้อากาศลงไป ทำได้ในกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้น ยิ่งปริมาณของเสียมากเท่าใด ก็ยิ่งหมั่นเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายมากตามไปด้วย เพื่อย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะ ยิ่งบ่อเกรอะรับของเสียในปริมาณมาก ปัญหาต่างๆก็จะมากตามไปด้วย

ผู้นำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  ผู้นำจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น เจ้าแรกและมีเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที เราได้พัฒนาให้จุลินทรีย์มีกลิ่นหอม ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้งานกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย

คุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

1. การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียโดยไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

2. การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยไม่ใช้ออกซิเจน

มีปัญหาเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะ คิดถึง....

.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะมาจากอะไร ?

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า บ่อเกรอะเป็นแหล่งรวมสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่รับมาจากชักโครกหรือส้วม ทั้งกากตะกอนหนัก ตะกอนเบา ตะกรัน ฯลฯ จะลงมารวมกันที่บ่อเกรอะ ของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์โดยตรงในบ่อเกรอะนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( ทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ) แต่สภาพแวดล้อมในบ่อเกรอะไม่ส่งเสริมให้จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายเจิรญเติบโตได้ดี เป็นจุดอับอากาศในน้ำเสียในบ่อเกรอะแทบไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นเลย ส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถทำงานย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้เกิดการเน่าเหม็นจากของเสียที่หมักหมมอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะ  การแก้ไขปัญหานี้คือ การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในบ่อเกรอะให้เพียงพอต่อปริมาณของเสีย เพื่อเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียให้เกิดขึ้นมากที่สุด ( เพื่อจะได้ลดกลิ่นลง ) แต่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นเหม็นหรือดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ ต้องอาศัยจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นอีกกลุ่มหนึ่ง  

 ควรปฏิบัติอย่างไรกับบ่อเกรอะจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น ?

1. สูบบ่อเกรอะ นำตะกรันและของเสียทุกๆชนิดออกจากบ่อเกรอะ ( ทำความสะอาดบ่อเกรอะ ) อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง

2. หลังจากทำความสะอาดบ่อเกรอะหรือสูบของเสียออกจากบ่อเกรอะเรียบร้อยแล้ว ให้รองพื้นบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดไม่ใช้ออกซิเจน Anaerobic bacteria ) มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดความจุของบ่อเกรอะเป็นหลัก เติมมากได้แต่ไม่ควรน้อยจนเกินไป  ( เพราะของเสียมีมาก ) 

3. หมั่นเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะชนิดไม่ใช้ออกซิเจน Anaerobic bacteria )อย่างน้อยเดือนละครั้ง ถ้าของเสียมีปริมาณมากในแต่ละวัน ควรเติมทุกๆสัปดาห์

  ข้อควรระวังในการดูแลบ่อเกรอะ

ไม่ควรนำกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์รุนแรงเทลงในบ่อเกรอะ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายตายได้ตลอดเวลา

การ REBOOT และ RUN ระบบบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา

ถ้าให้ดีที่สุด ควรสูบบ่อเกรอะเอาตะกรันทั้งหมดออกจากบ่อเกรอะก่อน ( กรณีที่ไม่เคยสูบบ่อเกรอะมาก่อนหรือนานๆสูบครั้ง ) แล้วจึงรองพื้นบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่น้อยกว่า 1-2 ลิตรขึ้นไป ต่อบ่อเกรอะที่จุน้ำเสีย 1 คิวหรือในปริมาณมากตามที่ต้องการก็ได้ การเติมจุลินทรีย์จะเติมมากกว่านี้ก็เป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้ระบบมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น ควรหมั่นเติมในทุกๆเดือนหรือเติมเรื่อยๆบ่อยๆ เพื่อให้ในระบบมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียอย่างต่อเนื่อง  การสูบส้วมควรสูบ 6 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่านี้กรณีที่ส้วมใช้งานหนักมาก มีปริมาณของเสียต่างๆตะกรันจำนวนมาก เมื่อสูบส้วมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รองพื้นบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เตรียมไว้สำหรับ REBOOT และ RUN บ่อเกรอะให้มีประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมากขึ้น  นอกจากนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไป RUN และ REBOOT ในบ่อเกรอะแล้ว ยังสามารถนำไป RUN และ REBOOT ในน้ำเสียในบ่อพักน้ำเสียทั่วๆไป ทั้งคอนโดมิเนี่ยม อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ฯลฯ เพราะโดยทั่วๆไปน้ำเสียที่รับมาจากชักโครก กับ น้ำเสียที่รับมาจากท่อน้ำทิ้งต้องแยกบ่อรับน้ำเสียคนละบ่อจึงจะถูกต้อง จะไม่นำมารวมเป็นบ่อเดียวกัน น้ำเสียในบ่อเกรอะจะมีตะกรันของแข็งจำนวนมาก ต้องสูบทิ้งเรื่อยๆ ส่วนบ่อรับน้ำเสียน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำในห้องจะเป็นน้ำที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือเท่านั้น ทุกๆบ่อน้ำทิ้งน้ำเสียสามารถนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้รันและรีบูทระบบได้ทันที จะช่วยให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเกิมหลายเท่าตัว

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic bacteria ) ดังนั้น ถึงแม้ในบ่อเกรอะไม่มีออกซิเจนในก้นบ่อเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำงานได้ดีในสภาวะไร้อากาศอย่างกรณีของบ่อเกรอะที่มีปัญหาอับอากาศออกซิเจน ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถทำงานได้ ( ทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ) บ่อเกรอะจึงส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณรอบๆ

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่าประมาณ 2-5 ลิตร ( ปกติ 1 ลิตร/คิว ) หรือมากกว่านี้ก็ได้ เทจุลินทรีย์ลงในชักโครก หรือ จะเทลงในบ่อเกรอะโดยตรงก็ได้ กรณีที่ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ อ่างล้างมือ ที่มีการต่อเชื่อมเข้ากับบ่อเกรอะ ( ต่อลงบ่อเกรอะ ) ก็ให้นำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเทลงในแต่ละจุดที่กล่าวมา เพื่อทำความสะอาดท่อและกลิ่นเหม็นที่ติดค้างตามท่อที่ต่อลงบ่อเกรอะ ให้ทำเช่นนี้อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือทำได้บ่อยๆยิ่งเป็นการดี จะส่งผลให้ในบ่อเกรอะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นอยู่ตลอดเวลา ปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะก็จะหายไปในที่สุด ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น บ่อเกรอะก็จะไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกต่อไปถ้าปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมา 

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ชนิดเข้มข้นสูง ความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ( เพราะมีอาหารเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาในภาชนะบรรจุ)เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสีย เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น เติมบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้กับบ่อเกรอะและบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ใช้ได้กับทุกๆระบบบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นแรง ต้องการจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขาหรือห้องส้วม และบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นฉุนออกเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม เหมาะใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ดับกลิ่นห้องน้ำในบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮ้าส์ ออฟฟิศ ฯลฯ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น, เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ, บำบัดน้ำเสีย , ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่มีกลิ่น

- บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ ทั้งในโรงงาน บำบัดน้ำเสียในอาคารตึกสำนักงาน สถานประกอบธุรกิจทั่วๆไป 

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงหรือทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ ( กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิด )

            ฯ ล ฯ

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท

ไปรับที่สำนักงาน ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาทเท่านั้น จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้

การจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ

กรณีซื้อต่ำกว่า 5 แกลลอน ท่านต้องเดินทางไปรับเองที่สำนักงาน หรือจะใช้บริการขนส่งของ ไลน์แมน หรือ ลาล่ามูฟ ก็ได้ ซึ่งก็จะได้ราคาแกลลอนละ  1,000 บาทเช่นเดียวกัน

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

ช่วยให้ห้องน้ำของคุณมีกลิ่นหอม ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ในการทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละครั้ง ช่วยลดและกำจัดของเสีย กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำได้แบบทันใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

        

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ชักโครกมีกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ กำจัดกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะโดยวิธีชีวภาพธรรมชาติ