จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ว่าด้วยการบำบัดน้ำเสียโดยรวมทั้งหมดทุกๆจุดในระบบบำบัน้ำเสียของแต่ละแห่ง
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การบำบัดน้ำเสียโดยรวมทั้งหมดทุกๆจุด

(( ขอบคุณมากๆที่ท่านกรุณากด แชร์ ( Share ) ให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ))

 

สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบคือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ) เป็นตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและทุกๆระบบบำบัด

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวม ( ทั้งหมด ) ของหน่วยงานต่างๆ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละแห่ง

น้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่งหรือแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่มาของน้ำเสีย ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละแหล่งก็แตกต่างกัน ตามแหล่งที่มาของน้ำเสีย สำหรับน้ำเสียที่นำไปบำบัดผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละแห่งนั้นมาจากหลายจุดด้วยกัน

แหล่งที่มาของน้ำเสีย ( ก่อนเข้าสู่การบำบัด )บางแห่ง

1. โรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจะมาจากไลน์ผลิต  ,  ห้องน้ำห้องส้วม  , น้ำฝน , น้ำใช้ส่วนอื่นๆ

2. อาคารชุดคอนโดมิเนี่ยม  น้ำเสียจะมาจาก  กิจกรรมในห้องน้ำการซักล้างและอาบน้ำ และ จากส้วมหรือชักโครก ( ไปลงบ่อเกรอะ ) จากน้ำฝนและน้ำใช้อื่นๆ

3. อาคารสำนักงาน น้ำเสียมาจากกิจกรรมในห้องน้ำเช่นเดียวกันกับข้อ 2 

4. โรงพยาบาล น้ำเสียจะมาจากห้องน้ำ ห้องพยาบาลที่ต้องใช้น้ำ ส้วม และจุดอื่นๆที่มีการใช้น้ำ รวมถึงน้ำฝน น้ำเสียจากโรงพยาบาลบางแห่งอาจมีการปนเปื้อนเชื้อติดมากับน้ำเสีย 

5. โรงแรมและรีสอร์ท  น้ำเสียมาจากห้องน้ำ ห้องส้วมชักโครก( ไปลงบ่อเกรอะ ) การซักล้างต่างๆ ครัวปรุงอาหาร สระว่ายน้ำ ( ถ้ามี ) น้ำฝน

6. ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทุกๆแห่ง น้ำเสียส่วนใหญ่จะมาจากห้องน้ำห้องส้วม ร้านอาหารภายในห้าง ครัวทำอาหาร ส่วนแผนกอาหารสด

7. ภัตตาคารและร้านอาหาร  น้ำเสียมาจากห้องน้ำห้องส้วมและครัวทำอาหาร ซึ่งจะมีทั้งไขมันและน้ำมันต่างๆปนเปื้อนในน้ำเสียจำนวนมาก ( FOG : Fat  Oil & Grease )

8. อื่นๆ อีกมากมาย

ในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่างๆนี้ น้ำเสียจากบางแหล่งอาจต้องมีการแยกบำบัดก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดรวมส่วนกลาง เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ต้องทำการแยกน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม( บ่อเกรอะ ) แยกส่วนนี้ไปบำบัดอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะนำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโรงงาน และกรณีที่น้ำเสียที่มาจากไลน์ผลิตมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ปนเปือนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆในปริมาณมาก อาจต้องผ่านกระบวนการบำบัดทางเคมีก่อนเข้าระบบบำบัดรวม เพื่อไม่ให้สารเคมีออกฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์ ( บำบัดด้วยกระบวนทางเคมีบำบัดให้หมดสภาพก่อน ) การรวมน้ำเสียที่มาจากหลายๆทาง ( ที่ยังไม่ผ่านการบำบัดขั้นต้น ) อาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานหนักและล้มเหลวได้ง่ายๆ ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ ) โดยเฉพาะน้ำเสียที่มาจากบ่อเกรอะ จะมีกากและตะกอนเล็กใหญ่ ตะกรันจำนวนมากจากสิ่งปฏิกูลที่มาจากชักโครกหรือคอห่าน ทำให้ค่า SS , TDS , และ BOD สูงเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงต้องแยกบ่อเกรอะไปทำการบำบัดในเบื้องต้นก่อนส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดส่วนกลาง ( บ่อบำบัดรวม ) หรือ กรณีของน้ำเสียจากอาคารชุดคอนโดมิเนี่ยมและอาคารสำนักงานทั่วๆไป จะมีน้ำเสียในส่วนของห้องส้วมหรือชักโครก และน้ำเสียน้ำใช้ซักล้างทั่วๆไป เป็นต้น

การบำบัดน้ำเสียจะทำการแยกส่วนกันดังนี้

1. น้ำเสียจากกิจกรรมใช้น้ำทั่วไป เช่น  อาบน้ำ ซักล้างต่างๆ น้ำเสียส่วนนี้จะลงไปรวมกันที่บ่อรับน้ำเสียบ่อแรก

2. น้ำเสียจากชักโครกหรือคอห่านห้องส้วม น้ำเสียส่วนนี้จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะรับของเสียจากส้วมโดยตรง เพื่อทำการบำบัดในเบื้องต้นก่อนปล่อยไปรวมกับบ่อรับน้ำเสียรวมขององค์กร น้ำเสียที่ไปจากบ่อเกรอะอาจต้องทำการกำจัดกลิ่นก่อน ( กรณีที่มีกลิ่น ) นำไปรวมกันกับบ่อรับน้ำเสียส่วนกลาง

กระบวนการหรือขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า ระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS  ( Activated  Sludge ) โดยเฉพาะตามอาคารสำนักงานทั่วๆไปและอาคารชุดคอนโดมิเนี่ยมแทบจะทุกๆแห่งล้วนใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศนี้กันทั้งนั้น ส่วนรายใดจะประยุกต์ให้ระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้สูงขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานไป แต่บทสรุปน้ำเสียที่ระบบบำบัดทำการบำบัดนั้นต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดเอาไว้  แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่ระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันยังมีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในบางแห่งอาจจะผ่านเป็นบางค่าหรือไม่ผ่านเลยหลายๆค่าก็มีให้เห็นบ่อยๆอยู่เช่นกัน

การที่จะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดี ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ทุกๆค่า ) สามารถทำได้หรือไม่ในความเป็นจริง ? ก็ต้องบอกว่า สามารถทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการขององค์กรนั้นๆ การควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดมีประสิทธิภาพและดีพอหรือไม่ สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่จะส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี แต่ส่วนใหญ่จะมองข้ามและเพิกเฉยในจุดนี้ เพราะคิดว่าต้องสิ้นเปลืองเวลาและใช้งบลงทุนสูง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น ถ้ามีความรู้และความเข้าใจในระบบจะใช้งบในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบไม่มากอย่างที่คิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงบค่าจ้างพนักงงานขององค์กรมากกว่า งบประมาณในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งใช้งบไม่ได้มาก คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะนี่คือ การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง ลดมลภาวะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ที่สร้างมลภาวะและมลพิษขึ้น ซึ่งต้องทำการบำบัดและรับผิดชอบ

      

   อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( มากกว่า 90% ) และที่พบเห็นบ่อยๆเป็นประจำ ที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าก็คือ ระบบบำบัด ( แบบเติมอากาศ ) ส่วนใหญ่จะมีด้วยกันอยู่  3  บ่อบำบัด ( แทบทั้งนั้น ) โดยบ่อที่ 1 จะเป็นบ่อรับน้ำเสียรวม ( บางรายก็เติมอากาศในบ่อนี้ที่พบมา ) บ่อที่ 2  เป็นบ่อเติมอากาศ  และบ่อที่ 3 เป็นบ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อมต่อไป  มีเพียงเท่านี้ ( ส่วนใหญ่ที่พบมา ) จึงมีความเสี่ยงที่บ่อพักน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ ยิ่งน้ำเสียมีปริมาณมากๆ โอกาสค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านสูงมาก ต้องบริหารจัดการระบบบำบัดให้ถึงและมีประสิทธิภาพมากพอที่จะรับภาระปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้น ผิดพลาดในจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่ได้ ระบบอาจล้มเหลวได้ทุกเมื่อ

  เคล็ดลับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

โดยการหมั่นตรวจเช็คระบบทุกๆจุดอยู่เป็นประจำ ( ประจำวัน , ประจำเดือน อย่างต่อเนื่อง ) เช็คค่าพารามิเตอร์บางตัวในแต่ละวัน เช่น ค่า BOD  และ  ค่า  DO  ในส่วนของค่าพารามิเตอร์รวมให้ทำการตรวจเช็คเดือนละครั้งก็พอ

ทำไมต้องเช็คค่า  BOD  และค่า  DO  ในแต่ละวัน ?

เหตุผลที่ต้องทำการเช็คค่า BOD และค่า DO ( ใช้ BOD Meter และ Do Meter แบบดิจิตอลวัดค่า ) เป็นรายวันนั้นก็เพื่อจะได้รู้ถึงสุขภาพและความเป็นไปของระบบบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ถ้าสุขภาพของระบบบำบัดยังดีอยู่ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก็ยังเป็นปกติ  แต่ถ้าเวลาใดที่ค่า BOD สูงเกินมาตรฐานกำหนด ระบบบำบัดเริ่มมีปัญหาแล้ว งานเริ่มเข้าแล้ว ต้องรีบทำการแก้ไขทันทีก่อนที่ระบบจะล้มเหลวไปมากกว่านี้ ค่า BOD จะเป็นตัวชี้วัดสิ่งสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์เจือปนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆว่ามีมากหรือมีน้อย ถ้าน้ำเสียนั้นๆมีสารอินทรีย์เจือปนเข้ามาในระบบบำบัดมาก จะส่งผลให้ค่า BOD สูงขึ้นทันที  หรือ กรณีของค่า DO ( Dissolved Oxygen ) ซึ่งเป็นค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ ตามปกติน้ำที่เน่าเสียมากๆจะไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเลย สิ่งมีชีวิต่างๆแม้แต่จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักก็ตายหมด ค่า DO >= 3 mg/l  เป็นน้ำดี จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพจะเจริญเติบโตได้ดี  ถ้าค่า DO ต่ำมากจะส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักลดลงเรื่อยๆจนไม่มีเหลือในระบบบำบัดก็สามารถเป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษและเป็นประจำใน 2 ค่านี้ คือ BODและ DO นี่คือเคล็ดลับในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในเบื้องต้นแบบคร่าวๆ ถ้าลงลึกมากกว่านี้ต้องปรึกษาเป็นกรณีพิเศษกับเรา ซึ่งเราให้คำแนะนำลูกค้าแบบเปิดเผยฟรีๆ ไม่มีค่าที่ปรึกษาเหมือนที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป

  แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ 100% แม้กระทั่งระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งนั้น ในบางครั้งก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นได้เสมอ ( เปรียบเหมือนอุบัติเหตุ ) เช่น น้ำเสียมีปริมาณมากเกินกว่าระบบบำบัดจะรับได้ ( Over Load ) ซึ่งสุดวิสัย นอกจากระบบจะออกแบบเผื่อโอเวอรฺโหลดไว้ล่วงหน้า หรือกรณีที่เครื่องเติมอากาศเสีย เครื่องเติมอากาศกำลังวัตต์หรือกำลังแรงม้าไม่เพียงพอต่อการเติมอากาศ (ซึ่งพบเป็นประจำ) ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราได้ เพื่อแก้ปัญหาให้ระบบมา RUN ได้ตามปกติ

       

ภาพบนระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS + จุลินทรีย์ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออซิเจน ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียของระบบให้ดีขึ้น ย่อยสลายของเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น   

อธิบายกระบวนการบำบัดน้ำเสียภาพบน ( ระบบบำบัดแบบ AS + จุลินทรีย์หอมคาซาม่า )

- บ่อรับน้ำเสีย ( บ่อที่ 1 ) ตามปกติบ่อนี้จะเป็นบ่อรับน้ำเสียรวมของระบบบำบัดแบบเติมอากาศ  อาจมีการตกตะกอนเล็กน้อย ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียเกิดขึ้นน้อย  แต่เมื่อมีการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเข้าไปในบ่อที่ 1 ซึ่งเป็นบ่อรับน้ำเสียรวม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียนั้นทันที แต่ไม่มีการดึงหรือแย่งออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ) กระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้เกิดขึ้นตั้งแต่บ่อที่ 1 ก่อนจะส่งต่อผ่านไปยังบ่อเติมอากาศซึ่งเป็นบ่อที่ 2 ( ตามภาพบน )

- บ่อเติมอากาศ ( บ่อที่ 2 ) กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะทำการย่อยสลายของเสียต่างๆที่เหลือจากการย่อยสลายในบ่อที่ 1 ซ้ำอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ของเสียที่เป็นกากตะกอนส่วนเกินเหลือน้อยลง ( Excess Sludge ) ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดได้ง่ายขึ้น เพราะปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียเกิดขึ้น 2 ชั้น ( ในบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 )

- บ่อตกตะกอน ( บ่อที่ 3 ) บ่อนี้จะเป็นบ่อรองรับน้ำทิ้งหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดมาแล้วจากบ่อเติมอากาศ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งก็อยู่ที่จุดนี้เป็นหลัก เป็นบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อตกตะกอนส่วนเกิน ( Excess  Sludge ) ตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกนำไปกำจัดทิ้งฝังกลบหรือนำไปใช้เป็นปุ๋ยพืชผัก และอีกส่วนหนึ่งาจนำกลับไปบำบัดซ้ำอีกรอบ ถ้ามีกากตะกอนมากในบ่อตกตะกอนนี้ ( เกิดจากการย่อยสลายของเสียได้น้อย ) อาจส่งผลให้ค่า BOD , SS , TDS ยังคงมีค่าสูงอยู่ ทำให้ค่ามาตรฐาน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ได้ง่ายๆ แต่ถ้ามีปฏิกิริยาการย่อยสลาย 2 ชั้น จะส่งผลให้มีกากตะกอนส่วนเกินเหลือน้อยลง

        

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายระบบบำบัดน้ำเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน และ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย Anaerobic bacteria ) สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงานมีปริมาณน้อย จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้กับทุกๆระบบ  โดยเฉพาะกับระบบที่มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำมีปริมาณน้อยกว่าของเสียและน้ำเสีย ( ระบบเติมอากาศทั่วๆไป ) น้ำเน่าเหม็นและน้ำที่เน่าเสียมีที่มาจากปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียให้มากขึ้นและปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดเร็วขึ้น ช่วยเสริมจุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ซึ่งเกิดปัญหาบ่อยๆ ในเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียไม่เพียงพอหรือมีปริมาณน้อย ส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักมีจำนวนน้อยตามไปด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในจุดนี้ด้วย เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ดึงหรือไม่แย่งออกซิเจนจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อระบบบำบัดและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน

          

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดที่มีปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายมีปริมาณน้อย ระบบบำบัดมีปัญหาทางเทคนิค ระบบบำบัดล่มบ่อยๆ ระบบบำบัดมีค่า DO ต่ำมาก ฯลฯ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยลดค่า BOD , SS , TDS , FOG ในน้ำเสีย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

บรรจุแกลลอนขนาด 20 ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท    จัดส่งทั่วประเทศฟรีๆ

มีปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียไม่สมบูรณ์ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ จุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อยทำให้เกิดน้ำเน่าเหม็น ปัญหาน้ำเสียในอาคาร บ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama )บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ 


            

ข้อควรระวังการใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
RUN/BOOT&REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..

 

 

[[  ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดมาจากแหล่งใด ? คลิกที่นี่..   ]]