จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ((( วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/วิธีกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ด้วยจุลินรีย์หอมคาซาม่า )))
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

  

 

ภาพบนเป็นการจำลองทางเดินของน้ำเสียจากจุดต่างๆภายในบ้านเรือน อาคารสำนักงานแต่ละแห่ง ( กรณที่มีการรวมน้ำเสียทั้งหมดลงที่บ่อเกรอะจุดเดียว) ไปลงรวมกันที่บ่อเกรอะเพียงจุดเดียวจะสร้างปัญหาในเรื่องกลิ่น กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะจะตีกลับ ( ตามลูกศรชี้ ) ลอยขึ้นสู่ที่สูงผ่านท่อลำเลียงน้ำเสีย ( น้ำทิ้ง ) ไปออกตามจุดต่างๆที่มีการต่อเชื่อมระบบเข้าด้วยกัน      

ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ, กำจัดกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ , ลดกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะ รวมทั้งการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นบ่อเกรอะที่ส่งกลิ่นเหม็นทำได้ทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น , บ่อเกรอะเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณบ้าน , บ่อเกรอะเต็มง่าย ( ส้วมเต็มง่าย ) กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะลอยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน , กลิ่นจากบ่อเกรอะเข้าไปในห้องน้ำ ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ

โดยทั่วๆไปตามหลักที่ถูกต้อง น้ำเสียที่ไปจากบ่อเกรอะต้องทำการแยกบ่อบำบัด ( จากน้ำเสียจุดอื่นๆที่มิใช่บ่อเกรอะ ) เพื่อให้ง่ายต่อการบำบัด เพราะน้ำเสียที่ไปจากบ่อเกรอะจะมีทั้งกาก ตะกอนเล็กใหญ่จำนวนมาก ดังนั้น จึงไม่ให้น้ำเสียในส่วนนี้เข้าไปปะปนกับน้ำเสียที่มาจากจุดอื่นๆ เพื่อง่ายต่อการบำบัดและไม่สร้างปัญหาในเรื่องกลิ่น แต่ในความเป็นจริงยังมีการนำน้ำเสียจากทุกๆจุดมารวมไว้ในบ่อเกรอะ โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนรุ่นเก่า หรือรุ่นใหม่ๆก็พบบ่อยๆเช่นกัน อาจจะด้วยพื้นที่มีจำกัดหรือสาเหตุใดก็ตาม แต่จะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้านหรืออาคารนั้นๆในภายหลังได้ทุกเมื่อ ทั้งในเรื่องของกลิ่นและของเสียล้นบ่อเกรอะ ต้องสูบส้วมบ่อยๆ

                  

บ้านทุกๆหลัง อาคารสำนักงานทุกๆแห่งล้วนต้องมีส้วมหรือชักโครกกันทั้งสิ้น ชักโครกหรือส้วมเป็นจุดที่รับสิ่งปฏิกูลทั้งหลายไปจากมนุษย์ และสิ่งปฏิกูลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะถูกลำเลียงไปทิ้งลงที่บ่อเกรอะ ( บ่อรับสิ่งปฏิกูลจากชักโครกหรือส้วม ) ซึ่งของเสียต่างๆจะถูกย่อยสลายด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ และจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ทำหน้าที่ย่อยกาก ตะกอนเล็กใหญ่ที่ไปจากมนุษย์ ( ไปจากชักโครก ) ให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ( ตามสมการด้านล่าง ) ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของจุลินทรีย์ย่อยสลาย ของเสียต่างๆในน้ำเสียรวมทั้งในบ่อเกรอะจะถูกย่อยสลายแปรเปลี่ยนสภาพไปในที่สุด

ภาพด้านล่างเป็นการจำลองกระบวนการย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ แต่ปฏิกิริยาย่อยสลายเกิดไม่สมบูรณ์จึงสร้างปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะ ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆถูกย่อยสลายได้น้อย จึงเกิดการหมักหมมและเน่าเหม็นเกิดขึ้น

     

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมาจากสาเหตุใด ? 

อย่างที่รู้อยู่แล้วว่า บ่อเกรอะเป็นแหล่งรวมของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลมาจากชักโครกหรือส้วม ของเสียต่างๆจะถูกลำเลียงผ่านท่อลำเลียงของเสีย ( ท่อพีวีซี ) ลงไปยังบ่อเกรอะรับของเสียสิ่งปฏิกูล แล้วของเสียเหล่านี้เดินทางไปไหนต่อ ? ของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย ซึ่งมีกระจัดกระอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติ จุลินทรีย์ที่ทำการย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียดำรงชีพและการเจริญเติบโต ดังนั้น ในบ่อเกรอะ น้ำเสียในบ่อเกรอะต้องมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียที่มากพอ เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว บ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจนหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะเลย จึงส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถดำรงชีพและเจริญเติบโตย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะได้ หรือย่อยสลายของเสียได้น้อยมาก จึงส่งผลให้ของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ( จุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ทัน ) ตามมาด้วยเกิดการเน่าเสียเน่าเหม็นจากสิ่งปฏิกูลทั้งหลายส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง นี่คือที่มาของกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อเกรอะ 

จะทำการแก้ไขปัญหาบ่อเกรอะเหม็นได้อย่างไร ?   

บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมาจากของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆเกิดการเน่าเสีย เพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้น จึงส่งกลิ่นเน่าเหม็นติดตามมา วิธีการแก้ไขก็ด้วยการเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในระบบคือบ่อเกรอะ รวมทั้งกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อเกรอะได้ ถ้าปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีมากเพียงพอต่อการย่อยสลายของเสียที่มีอยู่ในบ่อเกรอะก็จะไม่เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น การเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนทำได้ค่อนข้างยาก เพราะน้ำเสียในบ่อเกรอะจะมีกลิ่นแรงมาก ( จากสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่มาจากชักโครก) ถ้าใช้เครื่องเติมอากาศลงไปในบ่อเกรอะจะเกิดปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะฟุ้งกระจายมากกว่าเดิม ดังนั้น จึงต้องหากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายมาสำรองทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนที่ทำงานย่อยสลายไม่ได้ เพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆและการกำจัดกลิ่นในบ่อเกรอะ 

 

ภาพบนเป็นการจำลองกระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิศษในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆรวมทั้งกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะไม่ไปแย่งหรือดึงออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ทำงานย่อยสลายของเสียได้ทั้งในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจน ( ในน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได้ ) นี่คือจุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่แตกต่างจากจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ

สิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะทับถมกันเป็นจำนวนมากจะเกิดอะไรขึ้น ?

โดยเนื้อแท้ของสิ่งปฏิกูลที่ไปจากส้วมหรือชักโครกมันก็มีกลิ่นเหม็นอยู่ในตัวแล้ว และเมื่อลงไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้น ? แน่นอนว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจโดยตรง เป็นทั้งมลภาวะและมลพิษ การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จึงมาลงเอยที่จุลินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดเท่านั้น ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดทางชีวภาพโดยตรง จุลินทรีย์ย่อยสลายมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยเพราะบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่มีออกซิเจน จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้น การเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในบ่อเกรอะเป็นสิ่งจำเป็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในเวลาเดียวกัน โดยที่ไม่ใช้ออกซิเจน ไม่ว่าในบ่อเกรอะนั้นจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ตาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายได้ตามปกติ

  การเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายและกำจัดกลิ่นลงในบ่อเกรอะควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆยังมีอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งจะช่วยทั้งการลดกลิ่น ดับกลิ่น ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ จะส่งผลให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่าย ( ส้วมไม่เต็มง่าย ) และข้อควรปฏิบัติอีกประการหนึ่งก็คือ ควรมีการสูบบ่อเกรอะอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อนำกาก ตะกอน ตะกรัน ไปกำจัดทิ้ง เป็นการลดปริมาณของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยในเรื่องการลดมลภาวะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านหรืออาคารสำนักงาน  ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายทุกๆคน เซฟสิ่งแวดล้อมซึ่งเท่ากับเซฟโลกไปในตัว

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น สิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากชักโครกหรือส้วม

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง

ค้นหา จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th   ) ใช้คำ หรือ คีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้.-

1. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

2.  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมลดกลิ่น

3. จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

4. จุลินทรีย์หอม

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท    จัดส่งทั่วประเทศฟรีๆ

ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะอีกต่อหนึ่ง ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เท่านั้น   

มีปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..