ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียขายจุลินทรีย์ดับกลิ่น

        

                  

ภารกิจของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า มากกว่าการจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ก็คือ การให้คำแนะนำและคำปรึกษาการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในระบบบำบัดน้ำเสียของลูกค้าทุกๆท่าน ซึ่งสำคัญมากกว่าจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย การแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบบำบัดจะยากกว่าและสลับซับซ้อนกว่า


     

 


 

สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบคือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย เป็นตัวจักรสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและทุกๆระบบให้เป็นน้ำดี

   

( ข้อแนะนำสำหรับการบำบัดน้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสีย )

ปัญหาของการบำบัดน้ำเสีย จุดที่ยากและสลับซับซ้อนมากที่สุดก็คือ ปัญหาทางด้านเทคนิคในระบบ ทั้งการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เช่น ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากอะไร? ไม่ผ่านกี่ค่า ? แต่ละค่าต้องแก้ไขอย่างไร ? ปรับระบบอย่างไรเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย? ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพียงแค่การใช้จุลินทรีย์บำบัดแล้วก็จบเพียงเท่านั้น ปัญหาทางด้านเทคนิคของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับลดบางค่า หรือการเพิ่มบางค่าในระบบบำบัดจะพบบ่อยๆ ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่รู้ลึกและรู้จริงเท่านั้น 
ที่นี่..เราแนะนำและให้คำปรึกษาลูกค้าของเราฟรีๆ ( แต่ไม่ได้ลงมือทำให้ ) 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้มากที่สุดจากเราก็คือการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหาในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของท่านอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากสำหรับการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบ นี่คือจุดเด่นและจุดแตกต่างของเราที่ไม่เหมือนใครในการจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพ ( ไม่ใช่มือสมัครเล่น ) 

การบำบัดน้ำเสีย   &  ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง เรียงจากบนสุดไปล่างสุด

ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียจะเกี่ยวข้องอยู่ 2 เรื่องด้วยกันคือ  การบำบัดน้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและเข้าใจทั้งระบบโดยรวม

 ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?  

1. มีปัญหาในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงาน ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ บ่อบำบัดน้ำเสียมีจุลินทรีย์น้อย ฯ ล ฯ

2. มีปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น มีกลิ่นเหม็นมาจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นจากโรงงานอาหารสัตว์ ฯ ล ฯ 

ทั้ง 2 ปัญหาข้างบนนี้ ปรึกษาเราที่นี่ แก้ไขได้ง่ายๆ เพราะเราเชี่ยวชาญและชำนาญในทั้งสองเรื่องนี้เป็นหลัก ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นชนิดต่างๆ

    

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น/กำจัดกลิ่นชนิดมีกลิ่นหอม

 - ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องการบำบัดน้ำเสียฟรีๆ

 - ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านเทคนิค ทั้งการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียฟรีๆ

 - เป็นที่ปรึกษาในด้านการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องฟรีๆให้กับลูกค้าทุกๆท่านที่ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าอย่างต่อเนื่อง

 ที่นี่..เราไม่ได้จำหน่ายเพียงจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเพียงแค่นั้น แต่เรายังมุ่งช่วยเหลือลูกค้าของเราทุกๆท่าน โดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์และปัญหาอื่นๆในระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของลูกค้า การบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังมีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก  


    


    

ระบบบำบัดน้ำเสียมีจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีน้อย ) บ่อบำบัดน้ำเสียมีจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อยมาก ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยในบ่อบำบัด ) คลิกที่แบนเนอร์ด้านบนนี้

 


 

 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ( จุลินทรีย์หอม kasama ) ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบในประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย

ผู้นำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ผู้นำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นกำจัดกลิ่นเจ้าแรกของประเทศไทย ได้ประโยชน์อย่างน้อยสองต่อ ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมต้อง..จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจน และมีคุณสมบัติเด่นๆที่กลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มอื่นไม่มีก็คือ การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องดังต่อไปนี้ .-

1.  การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย

2.  การนำไปกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

ท่านสามารถเลือกคลิกดูปัญหาต่างๆ ในแต่ละอย่างจากแบนเนอร์ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 


การบำบัดน้ำเสียในอาคารชุดคอนโดมิเนี่ยม

ระบบบำบัดน้ำเสียตามคอนโดมิเนี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นแบบเติมอากาศ AS ( Activated  Sludge ) ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ บำบัดน้ำเสียอย่างไรจึงจะได้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ จุดเด่นและจุดด้อยของระบบบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนี่ยม คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆแห่ง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล น้ำเสียจากโรงพยาบาลบางแห่งอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค ในการบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลบางขั้นตอนอาจมีการฆ่าเชื้อร่วมด้วย จะมีความละเอียดในการบำบัดมากขึ้น  

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคารทั่วๆไป น้ำเสีนส่วนใหญ่มาจากในครัวของร้านอาหารหรือภัตตาคารและห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากร้านอาหารจะมีค่า FOG ( Fat  Oil & Grease ) สูงเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้ค่า BOD สูงตามไปด้วย 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและสำนักงานทั่วๆไปทุกๆแห่ง จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS เป็นส่วนใหญ่ น้ำเสียจากอาคารสำนักงานทั่วๆไป ส่วนใหญ่มาจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากห้องน้ำหรือจากจุดอื่นๆ ต้องทำการแยกกันกับน้ำเสียที่ไปจากชักโครกหรือส้วม ไม่ควรนำน้ำเสียจากน้ำทิ้งส่วนอื่นๆไปรวมกับน้ำเสียจากชักโครกหรือส้วม 

 


น้ำเสียในห้างสรรพสินค้ามีหลากหลายแหล่งที่มารวมกัน ทั้งจากห้องน้ำ ห้องส้วม จากการซักล้าง จากในครัวของศูนย์อาหารและส่วนอื่นๆ ส่วนใหญ่จะนำน้ำเสียเหล่านี้ทั้งหมดมารวมอยู่ในจุดเดียวกัน ซึ่งที่ถูกต้องควรแยกส่วนกันก่อนไปรวมที่บ่อบำบัดรวม เช่น น้ำเสียจากส้วมต้องไปลงที่บ่อเกรอะและบำบัดในเบื้องต้นก่อนนำไปบำบัดรวม น้ำเสียจากครัวทำอาหารต้องไปลงที่บ่อรับน้ำเสียจากครัวโดยตรงและทำการบำบัดในเบื้องต้นก่อนนำไปรวมในบ่อบำบัดรวม นี่คือระบบการบริหารจัดการน้ำเสียบางส่วนในห้างสรรพสินค้า 

 


 

คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงแรม และรีสอร์ททั่วๆไป น้ำเสียจากโรงแรมมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับผู้เข้าพักในโรงแรมเป็นหลัก จำนวนห้องมากและมีผู้เข้าพักมาก น้ำเสียก็จะมากตามไปด้วย น้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ท ส่วนใหญ่มาจากห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องอาหาร ( ถ้ามี ) สระว่ายน้ำ ( ถ้ามี ) น้ำเสียจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก ต้องทำการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี 

 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์อยู่บ่อยๆหรือเป็นประจำ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านมาจากสาเหตุใด 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับปัญหาการบำบัดน้ำเสียและปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดมาจากสาเหตุใด และปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียล่มบ่อยๆมาจากสาเหตุใด ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่มีประสิทธิภาพเพราะสาเหตุใด คลิกดูข้อมูลจากแบนเนอร์ด้านบน 

 

 


 คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียทำอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ ( สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ ) ค่าน้ำทิ้งผ่านเกรฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องในการบำบัดทุกๆครั้ง  และระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพดีพอหรือยัง ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เป็นแบบใด มีปัญหาจุดใดบ้าง มีการดูแลและบำรุงรักษาหรือไม่ มีการตรวจสอบและเช็คระบบอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับจุดอ่อน จุดแข็งของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS  ( Activated  Sludge ) ทุกๆระบบบำบัดน้ำเสียล้วนต้องพบกับปัญหาอย่างแน่นอน ถ้าการบริหารจัดการไม่เป็น การดูแลรักษาไม่ทั่วถึงปล่อยปละละเลยไม่สนใจบำรุงรักษาระบบ เช่นเดียวกันกับระบบบำบัดน้ำเสีบแบบเติมอากาศ AS ซึ่งระบบบำบัดนี้มีมากที่สุดในประเทศไทย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบนี้กัน 

 


คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย 

 


โซนกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยจุลินรีย์หอมคาซาม่า 

 

 คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงานหรือเข้าไปภายในห้องรวมรับแขก รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหานี้

 


 

คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น วิธีกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น วิธีลดกลิ่นจากบ่อเกรอะ การบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ 


 


 คลิกดูข้อมูลตามแบนเนอร์ด้านบน สำหรับปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากฟาร์มสัตว์เลี้ยง ทั้งฟาร์มหมู ฟาร์มสุนัข และอื่นๆ การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มปศุสัตว์ด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย 

 


 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียในปั๊มน้ำมันทุกๆแห่ง  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในปั๊มน้ำมันทุกๆแห่ง  

 


 

      

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย คลิกที่นี่... 

การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนี่ยม  คลิกที่นี่...  

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่... 

การบำบัดน้ำเสีย & ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกดูข้อมูลที่นี่...  

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..

กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ คลิกที่นี่... 

ดับกลิ่นบ่อเกรอะ / วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่...

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่....    

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่...  


กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานทุกๆแห่ง คลิกที่นี่.. 

กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ วิธีการแก้ไขปัญหา คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 
 วิธีแก้ห้องน้ำเหม็น/ท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น/ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่.. 

 จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมัน / จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน  คลิกที่นี่...  

คุณสมบัติและองค์ประกอบของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกดูที่นี่....  

วิธีดับกลิ่นคาวและกำจัดกลิ่นคาวด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ใส่ถังแซท / จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์  คลิกที่นี่.. 

  emkasama ( อีเอ็มคาซาม่า ) คืออะไร? คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์ em ราคา (จุลินทรีย์หอม kasama ) คลิกดูที่นี่... 

RUN & REBOOT บ่อเกรอะบ่อบำบัดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..  

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกดูวิธีแก้ไขที่นี่...

การทำความสะอาดล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ในน้ำเสีย / จุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

   จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ คลิกที่นี่...

  น้ำยาดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ คลิกดูข้อมูลที่นี่...

  น้ำยาดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่...

     น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น คลิกดูข้อมูลที่นี่..

  ทำไมเราจึงไม่ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มบอล อยากรู้คลิกดูที่นี่..

  เหตุผลที่เราไม่ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ผงหรืออีเอ็มผง คลิกดูที่นี่..

  #ดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ / บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ คลิกที่นี่...

 #จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย / ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็น คลิกที่นี่     

  #กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด? อยากรู้คลิกดูที่นี่..

#สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการแก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากห้องน้ำห้องส้วม

 #การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ/กลิ่นส้วม คลิกที่นี่

 #จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง? อยากรู้คลิกดูที่นี่   

   #ท่อระบายน้ำรอบอาคารส่งกลิ่นเหม็นรบกวน แก้ไขง่ายๆ

  #ส้วมเหม็นมาก/ บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นแรงมากๆ ทำอย่างไรอยากรู้ คลิกที่นี่

  #จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

 #ประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อเกรอะ คลิกดูที่นี่..

 #ห้องน้ำเหม็นมากๆ / ส้วมเหม็นมากๆแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่..

 #วิธีแก้ปัญหากลิ่นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอนหรือห้องทำงาน   

 #วิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมด้วยจุลินทรีย์-Kasamaให้มีกลิ่นหอม  

  #ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ? แก้ไขได้ง่ายๆ คลิกดูที่นี่... 

 #การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะหลังสูบส้วมแล้วเสร็จ คลิกดูที่นี่

ห้องน้ำจำนวนมาก เริ่มมีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ห้องน้ำบางแห่งเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ใช้บริการ กลิ่นเข้าไปในห้องนอน หรือห้องทำงาน ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แก้ไขได้โดยวิธีธรรมชาติบำบัดด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายกลิ่นเน่าเหม็น ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
           (( ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกดูที่นี่.. ))

  #มีปัญหาห้องน้ำเหม็น ส้วมเหม็นมากๆ คลิกที่นี่..

มีปัญหา ห้องน้ำ ห้องส้วมในโรงแรม, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์, เกสเฮ้าส์หรืออาคารมีปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรน ชักโครกมีกลิ่น กลิ่นส้วมเหม็น, กลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำรบกวน กลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำ งาน ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อให้ห้องน้ำเสียหาย แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องทุบห้องน้ำทำใหม่ให้ยุ่งยาก ปรึกษาเราได้ที่นี่

#การใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

 #การทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วมในโรงงานไม่ให้มีกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่

 

 #การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและคลีนิก คลิกดูที่นี่..

 

 #การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมในไซท์งานก่อสร้าง คลิกดูที่นี่...

 

 #ห้องน้ำในอพาร์ทเม้นท์ส่งกลิ่นเหม็น ทำอย่างไร? กดดูที่นี่...

 

 #การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ด้วยจุลินทรีย์-Kasama

 

 #ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากไหน? และแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่

 

 # ดับกลิ่นฟาร์มเป็ด/ดับกลิ่นฟาร์มไก่ คลิกที่นี่..

 

 

         

 

[[  ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดมาจากแหล่งใด ? คลิกที่นี่..   ]]