จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคาซาม่าท่านได้อะไรบ้าง? ท่านได้มากกว่าที่คิดในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคาซาม่าท่านได้อะไรบ้าง

   

  

ซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ท่านได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ?

ในการซื้อสินค้าอะไรสักอย่างต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ สินค้าบางอย่างอาจมีบริการฟรีพ่วงติดตัวก็มีมากมาย ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแบบฟรีๆ สินค้าของเราที่นี่คือ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น ในนามยี่ห้อ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) ให้ประโยชน์ในเรื่องต่อไปนี้เป็นหลัก .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ และบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ

2. ใช้ในการดับกลิ่น กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย ( คุณสมบัติพิเศษ )       

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน โดยเฉพาะการนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย รวมถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic  Bacteria ) อยู่ได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจน ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในจุดที่อับอากาศออกซิเจนหรือจุดที่มีออกซิเจนน้อยในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือในน้ำที่เน่าเสียไม่มีออกซิเจนเลย ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียนั้นๆ รวมถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นน้ำที่เน่าเหม็น ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักจะไม่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่น

  จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคาซาม่า

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคาซาม่า เป็นคำที่ลูกค้านิยมเรียก จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ที่มีวัตถุประสงค์จะนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย  โดยเฉพาะกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS (  Activated  Sludge ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียยอดนิยมมากที่สุด ในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและทุกๆระบบบำบัด ( ในทั้ง 6 ระบบ ) สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการบำบัดน้ำเสียก็คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ( ต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเพียงเท่านั้น ) โดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายนี้มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( ของเสีย ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคาซาม่า ) จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย

ซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคาซาม่า(จุลินทรีย์หอมคาซาม่า)ท่านจะได้รับอะไรบ้าง ?

1. จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพสูง ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน

2. ได้ที่ปรึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ ( ได้ที่ปรึกษาฟรีๆ ) โดยทั่วๆไป การบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาระบบคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาในด้านต่างๆเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ( มีที่ปรึกษาประจำระบบบำบัด )

3. ได้ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพแบบฟรีๆ

4. และอื่นๆอีกมากมายที่เจ้าภาพระบบบำบัดน้ำเสียต้องการคำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบล้มเหลวต้องทำอย่างไร ? แก้ไขจุดใด ? ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านต้องทำอย่างไร? ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจากข้อ 1 - 4  ท่านจะได้รับทันที เมื่อสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ในการบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดแล้วบเพียงแค่นั้น ยังต้องมีการติดตามค่าพารามิเตอร์ ( ดัชนี้ชี้วัดคุณภาพน้ำ ) ในแต่ละจุด โดยเฉพาะในบ่อพักน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งต้องผ่านเกณฑ์จึงจะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ แต่ในความเป็นจริงจะลักลอบปล่อยทิ้ง ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม นี้คือในส่วนของการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งต้องมีการควบคุมค่ามาตรฐานน้ำทิ้งให้ได้ในแต่ละค่า ความยากจึงอยู่ในจุดนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับระบบบำบัดน้ำเสีย

  ระบบบำบัดน้ำเสีย

ในการบำบัดน้ำเสียจากแต่ละแหล่ง ส่วนใหญ่จะมีการสร้างระบบบำบัดขึ้นมารองรับน้ำเสียและการบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ที่นิยมมากที่สุดก็คือ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( Activated  Sludge ) ระบบบำบัดนี้จุดเด่นจะอยู่ที่บ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอน ปัญหาการบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์ก็อยู่ที่จุดเหล่านี้ การควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่างๆก็อยู่ที่จุดเหล่านี้ ดังนั้น ความยากง่ายของการบำบัดน้ำเสียจึงอยู่ที่จุดเหล่านี้ ในการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องและเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในเบื้องต้น จุดใดควรใช้จุลินทรีย์แบบใด จุดใดไม่ต้องใช้ ฯลฯ ถ้าน้ำเสียในบ่อบำบัดเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว แสดงให้เห็นว่า ค่า BOD เกิน 100mg/l อย่างแน่นอน ( น้ำเริ่มเน่าเสีย ) จะส่งผลทำให้ค่า DO ลดลงเรื่อยๆจนเป็นศูนย์ในที่สุด สิ่งเหล่านี้ผู้ดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องมีความรู้ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลาเมื่อเกิดปัญหาในแต่ละจุดขึ้นมา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเราจะให้ความรู้กับเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบในจุดนี้ เพื่อนำไปบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในแต่ละขั้นตอน และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เราไม่เพียงแค่จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพียงเท่านั้น แต่เรามุ่งให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของสถานที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะเราไม่สามารถควบคุมน้ำเสียและปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจเช็คและทำรายงานอยู่เป็นประจำ

มากกว่าการจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ก็คือ การให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ( สำคัญที่สุด )

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย  ซึ่งลูกค้าที่มีความต้องการบำบัดน้ำเสียในระบบหรือบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียจากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเหมาะสำหรับใช้งานดังต่อไปนี้.-

- ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ บำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ทั่วๆไป ฯลฯ 

- ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท     จัดส่งทั่วประเทศฟรีๆ

 

      

มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์ บ่อบำบัดส่งกลิ่นเหม็น ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ บ่อบำบัดน้ำเสียมีปัญหาบำบัดน้ำเสียไม่ได้ บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ


        

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

       

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..