ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ ซื้อที่ไหน?

       

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ? บ่อเกรอะเหม็นมาก ? บ่อเกรอะเต็มเร็ว ? แก้ไขได้ง่ายๆ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะและดับกลิ่นบ่อเกรอะโดยตรง กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานดับกลิ่นบ่อเกรอะ ใช้เป็นประจำช่วยให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่ายและไม่มีกลิ่นเหม็น

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใส่ในบ่อเกรอะแล้วมีกลิ่นหอมทันที ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัด 100%

 บ่อเกรอะเป็นแหล่งรับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือหอห่านของส้วม ห้องน้ำทุกๆแห่งต้องมีบ่อเกรอะรองรับของเสียและสิ่งปฏิกูล  บ่อเกรอะเป็นจุดอับอากาศออกซิเจน ( แทบไม่มีออกซิเจน ) มีก๊าซพิษจำนวนมาก โดยเฉพาะก๊าซไข่เน่า ( H2S ) ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในบ่อเกรอะจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายเหล่านี้มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ปัญหาในบ่อเกรอะก็คือ เป็นจุดที่อับอากาศ ออกซิเจนมีปริมาณน้อยมากหรือแทบไม่มีอากาศออกซิเจนเลย เต็มไปด้วยก๊าซพิษ ดังนั้น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนจึงมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยในบางแห่ง สาเหตุเพราะออกซิเจนในบ่อเกรอะมีเบาบางหรือแทบไม่มีเลย จึงส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเจริญเติบโตไม่ได้ เพราะไม่มีออกซิเจนและสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมในการดำรงชีพ ( ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนน้อย )  ดังนั้น จึงต้องหันไปพึ่งพาอาศัยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนทดแทน แต่ในบ่อเกรอะจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ยังมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในบ่อเกรอะ  ถ้าปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้นสมบูรณ์ในบ่อเกรอะก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะติดตามมา นั่นหมายถึงในบ่อเกรอะต้องมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมากพอที่จะย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลได้อย่างสมบูรณ์ ในความเป็นจริงหาได้ยาก ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆเข้าไปในบ่อเกรอะอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะรวมทั้งการบำบัดในเรื่องของกลิ่นหรือดับกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ

         

  ทำไมต้องใส่จุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ ?

กับข้อสงสัยที่ว่า ทำไมต้องใส่จุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ ไม่ใส่ไม่ได้หรือ ?  จุลินทรีย์ที่ต้องใส่ในบ่อเกรอะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเท่านั้น  จะเอาจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆที่ไม่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียมาใส่ในบ่อเกรอะก็ไม่ได้  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเท่านั้น ยังไม่มีสิ่งใดๆมาทดแทนหรือทำการย่อยสลายแทนจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ในปัจจุบันนี้  ของเสียทุกๆอย่างบนโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย ซึ่งมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในบ่อเกรอะก็ต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งอื่นมาทดแทนในการย่อยสลายของเสียเหล่านี้

       

ภาพบนเป็นภาพจำลองการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆของจุลินทรีย์ย่อยสลาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบน ( สีฟ้า ) เป็นปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน  ส่วนกลุ่มล่าง ( สีเขียวอ่อน ) เป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) 

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ ซื้อที่ไหน ? 

ร้านบางกอกโปรดักส์ ( Bangkokshow.com )  ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ ชนิดมีกลิ่นหอมในนามแบรนด์ "  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า "  ใส่บ่อเกรอะแล้วมีกลิ่นหอมทันที ใช้เป็นประจำจะช่วยให้บ่อเกรอะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนใจ ทุกๆบ้าน ทุกๆอาคารสำนักงานต้องมีห้องน้ำห้องส้วม ดังนั้น ต้องมีบ่อเกรอะทุกๆบ้านและทุกๆอาคารสำนักงาน กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตโดยตรง ทั้งผู้ใช้ห้องน้ำและผู้ที่อยู่รอบๆบริเวณบ่อเกรอะ สร้างมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม สูดดมเป็นเวลานานๆอาจหมดสติได้

  สั่งซื้อจุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ โปรดระวังของลอกเลียนแบบ ต้นฉบับจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นต้องที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น เราไม่ได้อนุญาตให้ใครลอกเลียนแบบของเรา ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ่อเกรอะ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ใช้เป็นประจำช่วยให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่าย

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ ราคา

จำหน่ายราคา แกลลอน 20 ลิตร แกลลอนละ 1,200 บาท

   จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศตามเงื่อนไข

     

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ย่อยสลายของเสียต่างๆและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นในบ่อเกรอะที่ส่งกลิ่นเหม็น