จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ/ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันที ใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดในห้องน้ำ
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ

            

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน? จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อได้ที่ไหน?

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอมในตัว ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันที เป็นธรรมชาติบำบัดไม่ใช้สารเคมีใดๆ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องน้ำ กำจัดเชื้อในห้องน้ำได้ดี

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ : วิธีดับกลิ่นห้องน้ำแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำ

มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ห้องน้ำเหม็นกลิ่นปัสสาวะ?  ชักโครกมีกลิ่นเหม็น? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? อ่างล้างมือมีกลิ่นเหม็น? โถปัสสาวะส่งกลิ่นแรง? ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีให้เสียสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด 100% ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ใช้ห้องน้ำ ปราบกลิ่นเหม็นสิ่งปฏิกูลอุจจาระและปัสสาวะในห้องน้ำห้องส้วม

        

กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

ทุกๆอาคาร บ้านเรือนทั่วๆไปต้องมีห้องน้ำทุกแห่ง และห้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะมีส้วมหรือชักโครกอยู่ในตัวกันแทบทั้งนั้น ห้องน้ำถ้ามีการดูแลและรักษาดีๆก็จะไม่ค่อยมีกลิ่น แต่ถ้าดูแลได้ไม่ค่อยดีหรือถึงแม้ดูแลดี แต่มีผู้ใช้จำนวนมากอย่างเช่น ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมาก สิ่งที่ติดตามมาและหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกลิ่นนั่นเอง ในห้องน้ำจะมีทั้งกลิ่นจากชักโครก กลิ่นจากพื้นห้องน้ำ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้ง ( ท่อระบายน้ำทิ้ง ) กลิ่นจากโถปัสสาวะ ( ถ้ามี ) กลิ่นคาว กลิ่นอับชื้น กลิ่นยูเรียที่เรี่ยราดตามพื้นห้องน้ำ ห้องน้ำสาธารณะบางแห่งแทบปิดจมูกเข้าใช้ เพราะกลิ่นแรงมากๆ ในส่วนของกลิ่นห้องน้ำตามบ้านเรือนทั่วๆไปก็อาจจะมีบ้าง กลิ่นที่หนักที่สุดก็คือ กลิ่นเหม็นจากชักโครกและกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ  กลิ่นเหล่านี้มาได้อย่างไร ? และมาจากจุดใด ?

        

1. กลิ่นเหม็นจากชักโครก มีที่มาจาก 2 จุดคือ ของเสียและสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดเล็กเกาะติดอยู่ตามซอกด้านในของชักโครก ซึ่งอาจทำความสะอาดเข้าไม่ถึง เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาได้  สำหรับจุดที่สองก็คือ กลิ่นตีกลับจากบ่อเกรอะและท่อต่อไปบ่อเกรอะ ท่อพีวีซีที่ต่อเชื่อมจากชักโครกไปลงยังบ่อเกรอะจะมีของเสียและสิ่งปฏิกูลเกาะจับอยู่ตามผนังท่อด้านในจนไปถึงบ่อเกรอะ เมื่อมีการกดชักโครก กลิ่นจากบ่อเกรอะและกลิ่นที่เกาะติดอยู่ตามท่อลำเลียงจะตีกลับมายังชักโครก นี่คือที่มาของกลิ่นชักโครกในจุดที่สอง ตามปกติกลิ่นจะมีมวลเบาและจะลอยขึ้นสู่ที่สูงไปตามท่อลำเลียงที่มีการเชื่อมต่อ ดังนั้น ถ้าในห้องน้ำมีการเชื่อมต่อท่อลำเลียงไปลงรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะจะมีปัญหาในเรื่องกลิ่นติดตามมาอย่างเลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น อ่างล้างมือ  ท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนในแต่ละจุดที่มีการต่อท่อลำเลียงน้ำทิ้งไปเชื่อมเข้ากับบ่อเกรอะ นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นในห้องน้ำอีกส่วนหนึ่ง

2. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง ( ฟอร์เดรน ) ห้องน้ำบางแห่งอาจมีท่อระบายน้ำทิ้งหลายจุด ตามหลักการที่ถูกต้อง น้ำทิ้งจากห้องน้ำ เช่น น้ำอาบ น้ำใช้ต่างๆ น้ำล้างมือ หรือน้ำที่ใช้ซักล้างต่างๆ ต้องแยกไปลงรวมกันทั้งหมดที่บ่อพักน้ำทิ้ง ( แยกออกจากบ่อเกรอะเป็นคนละบ่อ) ไม่ควรนำไปรวมกันลงในบ่อเกรอะ เพราะจะสร้างปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ง่ายๆ อาคารบ้านเรือนรุ่นเก่าจะนิยมนำน้ำเสียทั้งหมดที่ใช้แล้วลงไปรวมในที่เดียวกันคือ บ่อเกรอะ จึงทำให้ส้วมเต็มง่ายและติดตามมาด้วยปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ  ท่อระบายน้ำทิ้งจะมีเศษของเสียต่างๆเกาะติดอยู่ด้านในท่อ ทั้งสบู่และแชมพูหรือสิ่งที่ใช้ภายในห้องน้ำ เมื่อสะสมกันเป็นเวลานานๆเข้าจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นได้ สิ่งที่ไม่ควรกระทำก็คือ การใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง เช่น โซดาไฟ หรือกรดเกลือ เป็นต้น เพราะจะส่งผลทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบตายได้ง่ายๆ ไม่ควรใช้สารเคมีเหล่านี้มาทำความสะอาดหรือกำจัดกลิ่นห้องน้ำ

แล้วจะดับกลิ่นห้องน้ำได้อย่างไร ?

หลายๆท่านนิยมใช้สารเคมีในการดับกลิ่นห้องน้ำหรือกำจัดกลิ่นห้องน้ำ ซึ่งก็ใช้ได้ แต่เป็นการดับกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นและต้องใช้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือสารเคมีตกค้างในห้องน้ำมากขึ้นนั่นเอง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจได้ สารเคมีอาจทำให้แสบจมูกและแสบตาได้ง่ายๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆชีวิต กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำ เป็นกลิ่นที่มาจากสารอินทรีย์แทบทั้งหมด ตามหลักธรรมชาติบำบัดต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่นในการบำบัดกลิ่นเหล่านี้ เพราะสารอินทรีย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่อยู่ในสารอินทรีย์ด้วย จุลินทรีย์ย่อยสลายเหล่านี้เมื่อทำหน้าที่ย่อยสลายและบำบัดกลิ่นแล้วก็จะสลายตัวไปตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้น จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

   จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ตอบโจทย์และแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและการดับกลิ่น ดังนั้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดกลิ่นเหล่านี้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นตามจุดต่างๆ กลิ่นคาวตามพื้นห้องน้ำ กลิ่นยูเรียจากปัสสาวะหรือกลิ่นฉี่ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้ง ฯลฯ ซึ่งจะครอบคลุมกลิ่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดได้ทันที เปลี่ยนกลิ่นห้องน้ำให้มีกลิ่นหอม ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป้นการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอย่างถูกจุดและตรงประเด็น เพราะกลิ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่มีที่มาจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในการบำบัดกลิ่นเหล่านี้

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำได้อย่างไร ?  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่น ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้ในบ่อเกรอะที่อับอากาศออกซิเจนหรือในจุดที่ไม่มีออกซิเจนเลย ซึ่งผู้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถ้านำไปใช้กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะจะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบ่อเกรอะและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะโดยตรง

 การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการทุกส่วน

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งกลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นสิ่งปฏิกูลต่างๆ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือฟอร์เดรน ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ให้หมดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าราดลงที่ชักโครกพอประมาณ ( 1-2 ลิตร )เพื่อทำความสะอาดชักโครกและกำจัดเชื้อโรค

2. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนในแต่ละจุด จุดละ 1-2 ลิตร

3. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ซึ่งอาจใช้ร่วมกับแชมพูก็ได้ แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่รุนแรง เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้ 

4. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดอ่างล้างมือแต่ละจุด ซึ่งจุดใดที่มีน้ำทิ้งก็ให้ใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดได้เลย เพื่อกำจัดกลิ่นต่างๆที่ติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในห้องน้ำ   

5. กรณีที่ห้องน้ำมีโถปัสสาวะก็ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดโถปัสสาวะร่วมกับแชมพูได้เลย

น้ำทิ้งจากห้องน้ำรวมถึงจุลินทรีย์ที่ใช้ทั้งหมดจะลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้งที่มีการติดตั้ง แต่ในหลายครัวเรือนหรือบ้านหลายๆหลังจะมีการต่อทั้งน้ำทิ้งในห้องน้ำและน้ำเสียจากชักโครกลงไปรวมกันทั้งหมดในบ่อเกรอะ ซึ่งมีจำนวนมากที่เป็นเช่นนี้ บ้านราคาหลายสิบล้านก็พบอยู่เป็นประจำ ในหลักการที่ถูกต้อง ต้องทำการแยกบ่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำออกจากบ่อเกรอะ ( แยกคนละบ่อ ) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากลิ่นจากบ่อเกรอะตีกลับและลอยขึ้นสู่ที่สูง ( ห้องน้ำและส่วนอื่นๆ ) การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ .-

1. ดับกลิ่นห้องน้ำโดยรวมทั้งหมด ทั้งกลิ่นชักโครก กลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ ( ยูเรีย ) และอื่นๆ

2. ทำความสะอาดท่อลำเลียงของเสียและน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ( ท่อพีวีซี ) ซึ่งจะมีของเสียบางส่วนเกาะอยู่ตามท่อเหล่านี้

3. จุลินทรีย์ที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมดจะไหลลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อเกรอะ ( กรณีที่ต่อรวมกันทั้งหมด ) จะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการดับกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียในบ่อพักน้ำทิ้งหรือในบ่อเกรอะ และจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเท่ากับในบ่อเกรอะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียโดยอัตโนมัติจากการใช้จุลินทรีย์ในห้องน้ำ

นี่คือผลลัพธ์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการทุกส่วน จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีจุดเด่นมากในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที  จึงเป็นที่มาของคำว่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นหรือจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์  นอกจากนี้ยังช่วยในการกำจัดเชื้อโรค ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษก่อเชื้อโรคทั้งหลาย ) ใช้เป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำสะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่สารเคมี เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่นำมารวมกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียตามสถานที่ต่างๆและที่อยู่อาศัยบ้านเรือนทั่วๆไปทุกๆแห่งสามารถใช้ได้ทันที

     

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ไม่ใช้ออกซิเจน ) ซึ่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะหรือบ่อพักน้ำทิ้งก็เกิดขึ้นเช่นนี้ ของเสียต่างๆจะถูกย่อยสลายแปรเปลี่ยนสภาพกลายไปเป็น น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) + ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ตามสมการจำลองด้านบน

    

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

1. ย่อยสลายของเสียต่างๆ ( บำบัดน้ำเสีย ) ที่เป็นสารอินทรีย์โดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย

2. การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด ที่มีที่มาจากสารอินทรีย์

ที่นี่..เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆในการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่านำไปบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผู้นำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบ ซึ่งปรากฎมีผู้ลอกเลียนแบบของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถ้าเป็นจุลินทรีย์หอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพียงรายเดียวเท่านั้น เราจำหน่ายมามากกว่า 10 ปีแล้ว การันตีในความเป็นมืออาชีพในด้านนี้ ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าทุกๆท่าน

  จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ สอบถามได้ที่นี่..

   จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ราคา

  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ ราคาจำหน่าย แกลลอนละ 1,200 บาท

    บรรจุแกลลอนละ  20  ลิตร   จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ  

มีปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องน้ำ ส้วมมีกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่มาจากสารอินทรีย์ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดกลิ่นเหล่านี้ได้ทันทีและรวดเร็ว ดับกลิ่นและกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัดไม่กระทบสิ่งแวดล้อม เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม และบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..