ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


em ดับกลิ่น

         

ที่นี่..จำหน่าย em ดับกลิ่น ขาย em ดับกลิ่น  em หอมดับกลิ่น ในแบรนด์ " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  " หรือ อีเอ็มหอมคาซาม่า ( em หอมคาซาม่า ) ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จะไม่เหมือนอีเอ็มทั่วๆไป ใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ บำบัดกลิ่นดับกลิ่นโดยวิธีธรรมชาติ 100%

   EM หรือ em  คืออะไร ?

  em ( Effective  Microorganisms : em ) ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายๆสายพันธุ์นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในที่นี้จะเน้นในเรื่องการนำไปใช้ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น ซึ่งอีเอ็มมีคุณสมบัติในเรื่องนี้โดยตรง อีเอ็มถือว่าเป็นจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งในบรรดาจุลินทรีย์หลายๆกลุ่มที่มีอยู่บนโลกใบนี้ แต่อีเอ็มจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ ต่อมาจึงมีผู้รวบรวมมาไว้ในที่เดียวกัน และมีการพัฒนาอีเอ็มไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมทั้งมีการพัฒนาไปเป็นยารักษาโรคก็มี ( ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนา )

จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em ดับกลิ่นทำงานอย่างไร?

การทำงานหรือการทำปฏิกิริยาของจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em ในการย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่น กลิ่นหายไปได้อย่างไร ดูจากปฏิกิริยาการย่อยสลายตามสมการด้านล่าง สสารหรือสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นจะถูกย่อยสลายสูญหายไปพร้อมกับกลิ่น 

 ของเสียต่างๆ ( ที่มีกลิ่น )  ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์อีเอ็ม => จะได้ผลลัพธ์ ==>> น้ำ + พลังงาน + CO2 + CH4 

ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซิเจน เหมือนกรณีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน

    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดมาจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา พัฒนาและต่อยอดมาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em เดิมนั่นเอง เพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นทั้งความหนาแน่นและความแข็งแกร่ง รวมทั้งได้ปรับปรุงกลิ่นให้มีกลิ่นหอม จากของเดิมจะมีกลิ่นอมเปรี้ยว ซึ่งลูกค้าแทบจะทุกรายไม่ชอบกลิ่นของอีเอ็มเดิม เราจึงได้ทำการปรับปรุงกลิ่นให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า โดยเฉพาะการนำไปใช้งานในเรื่องของการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมีที่มาจาก em ดับกลิ่นเดิมนั่นเอง

  em ดับกลิ่น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) อะไรบ้าง ?

1. ใช้เป็น em ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆแทบทุกชนิดในห้องน้ำ ห้องส้วม ส่วนใหญ่เกิดจากสารอินทรีย์ที่ใช้ในห้องน้ำและกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลต่างๆจากชักโครกหรือโถส้วม กลิ่นจากอุจจาระและปัสสาวะ  ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้นมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

2. ใช้เป็น em ดับกลิ่นบ่อเกรอะ กลิ่นต่างๆทั้งหมดในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดรวมของเสียและสิ่งปฏิกูลทุกชนิดที่มาจาห้องน้ำห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะจะค่อนข้างรุนแรงเป็นพิเศษ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะได้ทั้งหมด เพราะเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งหมด ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะโดยตรง

3. ใช้เป็น em ดับกลิ่นส้วม  กลิ่นส้วมจะรุนแรงเป็นพิเศษถ้าขาดการดูแลและการรักษาที่ดี กลิ่นส้วมก็มาจากกลิ่นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากมนุษย์ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งนั้น em หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นส้วมได้ง่ายๆ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานดับกลิ่นส้วมและดับกลิ่นห้องน้ำ

4. ใช้เป็น em ดับกลิ่นขยะ กองขยะถังขยะที่หมักหมมกันเป็นเวลานานๆจะเกิดกลิ่นขึ้นมา โดยเฉพาะขยะเปียกที่มีสารอินทรีย์สะสมอยู่ในขยะจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ สามารถใช้ em ดับกลิ่นขยะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นขยะได้ทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

5. ใช้เป็น em ดับกลิ่นขี้ไก่หรือมูลไก่ บรรดามูลสัตว์ทุกๆชนิดรวมทั้งมูลไก่หรือขี้ไก่ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าหรืออีเอ็มหอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นเหล่านี้ได้ทันที เพราะบรรดามูลสัตว์เหล่านี้เป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้น จึงสามารถบำบัดกลิ่นได้ง่ายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

6. ใช้เป็น em ดับกลิ่นสุนัข สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงจะมีกลิ่นเฉพาะตัว รวมถึงกลิ่นจากมูลสุนัขและฉี่สุนัข กลิ่นอาจติดอยู่ตามพื้น ตามคอก และตามกรงสุนัข สามารถใช้ em ดับกลิ่นสุนัขได้โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อสุนัข ช่วยให้สุนัขมีกลิ่นหอม ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็น em ดับกลิ่นสุนัขที่มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน และใช้ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิดที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น 

7. ใช้เป็น em ดับกลิ่นขี้หมู ดับกลิ่นมูลสุกร สามารถนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าหรืออีเอ็มหอมคาซาม่าไปใช้ในการดับกลิ่นมูลสุกรหรือขี้หมู ใช้ em ดับกลิ่นขี้หมูอีเอ็มหอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ช่วยให้สุขภาพจิตหมูหรือสุกรในฟาร์มเลี้ยงดีขึ้น ไม่เครียดกับกลิ่นเหม็นของตัวเองในฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มหมูแทบทุกๆแห่งจะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจำ

8. ใช้เป็น em ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์  ในฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและทุกขนาด กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ล้วนมาจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของมูลสัตว์และอื่นๆ การใช้ em ดับกลิ่นจะเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์การดับกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ 

                                                         ฯ ล ฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ถือว่าเป็น em ดับกลิ่น เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาอออกซิเจนละลายในน้ำเสียไม่เพียงพอ ( ค่า DO ในน้ำเสียต่ำ ) ซึ่งทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จึงส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆสะสมมากขึ้น

การดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง จุลินทรีย์คาซาม่าจะเข้าไปกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ รวมทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) em ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดบ้าง?

จุลินทรีย์หอม-kasama  em ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นส้วมเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

กลิ่นใดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับไม่ได้หรือกำจัดกลิ่นไม่ได้ ?

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีจำพวกกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์ทำลายหรือกัดกร่อนสูง

ค้นหา em ดับกลิ่น หรือ em หอมกำจัดกลิ่น 

ในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th   ) ใช้คำ หรือ คีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้.-

1. em หอมดับกลิ่น

2. จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

3. em หอม

4.  em ดับกลิ่น

5.  จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น หรือ จุลินทรีย์ลดกลิ่น

ที่นี่..ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นหรือจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งให้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ( กลิ่นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ) ไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการบำบัดกลิ่นจากต้นเหตุโดยตรง นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์เข้าไปบำบัดและทำปฏิกิริยาย่อยสลายกลิ่นรวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานะของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่มีที่มาจากอินทรีย์วัคถุมาจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษเข้าทำปฏิกิริยากับอินทรีย์วัตถุจึงก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมานั่นเอง  ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดมากที่สุดก็คือการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งมาปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษนั่นเอง เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆ และยังเป็นกฎของธรรมชาติบำบัดอีกด้วย

em ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย em ดับกลิ่น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )

แกลลอนขนาด 20 ลิตร ( มีขนาดเดียว )

ราคาแกลลอนละ 1,200 บาท  จัดส่งฟรีทั่วประเทศตามเงื่อนไข

 

         

มีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด กลิ่นฟาร์มหมูเหม็น บ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ  ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วทันใจ