ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

          

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  /  ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม  ใช้บำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน โปรดระวังของลอกเลียนแบบจุลินทรีย์หอมของเรา ของจริงและของแท้ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย

    จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คือ อะไร ?

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ซึ่งมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ในการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบจะต้องเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเหล่านี้ในทุกๆครั้ง และจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเพียงเท่านั้น จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆที่ไม่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียก็ไม่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียในระบบได้ ดังนั้น ในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและทุกๆระบบบำบัดจะเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย

 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มดังต่อไปนี้คือ

1.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะขาดออกซิเจนไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดำรงชีพโดยใช้ออกซิเจน ในการบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แทบทุกๆระบบบำบัดจะนิยมใช้งานจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้เป็นหลัก เพราะสามารถดึงมาจากธรรมชาติได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ 2 ด้านล่าง เพียงออกแบบสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมกับการดำรงชีพและการเจริญเติบโตขยายเซลล์  ต้องมีอาหาร ( ของเสีย ) และอากาศออกซิเจนหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องจุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงจะอยู่ได้ 

2.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย จุลินทรีย์กลุ่มนี้ไม่ต้องการใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย อยู่ได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจน มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ไม่ค่อยนิยมนำมาใช้บำบัดน้ำเสียกันเท่าใดนัก เพราะค่อนข้างหาได้ยากและอยู่อาศัยไม่ค่อยเป็นกลุ่มก้อนเหมือนกลุ่มแรก ( รวมตัวกันได้ยาก ) ดึงจากธธรมชาติมาใช้งานค่อนข้างยากกว่ากลุ่มที่ใช้ออกซิเจน ในบ่อบำบัดน้ำเสียก็มีจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนกลุ่มนี้อยู่เบาบางเล็กน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียในน้ำเสียที่มีจำนวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพที่จะย่อยสลายของเสียเหล่านี้ได้ทั้งหมด ในปัจจุบันจึงได้มีการรวบรวมและสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายชนิดไม่ใช้ออกซิเจนขึ้นมาในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเป็นการเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น  นำไปทดแทนและแก้ปัญหาในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัดที่มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมีน้อย 

ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ?

ในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนั้น จำเป็นต้องมีตัวจักรสำคัญในกระบวนการบำบัดของเสียต่างๆในน้ำเสียขั้นขั้นสุดท้าย ซึ่งตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียก็คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียนั่นเอง ซึ่งยังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายกลุ่มนี้ได้ในปัจจุบัน การบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมีก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย แต่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบก็ต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลาย ในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนั้น ต้องทำให้ของเสียที่เป้นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆหายไปจากน้ำเสีย จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายจะทำหน้าที่แปรสภาพสสารต่างๆ ( ของเสีย ) ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียไปเป็น น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ตามสมการจำลองด้านล่างนี้

      

สมการจำลองด้านบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียกลุ่มนี้จะแปรสภาพของเสียต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียโดยแปรสภาพของเสียต่างๆไปเป็นตามสมการด้านบน ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เพราะดึงมาใช้งานบำบัดน้ำเสียได้ง่ายมีอยู่แบบกระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องออกแบบระบบและสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมกับการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ถ้าไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาอย่างเช่น ค่าออกซิเจนละลายในน้ำเสียต่ำมาก ( ค่า DO ต่ำ ) หรือแทบไม่มีออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆเลย จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะอยู่ไม่ได้ ( ตายยกบ่อบำบัด ) เพราะขาดออกซิเจนไม่ได้ หรือกรณีที่ค่า pH ต่ำมากๆหรือสูงมากๆ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาตายยกบ่อบำบัดได้เช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีการดูแลและควบคุมปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียกลุ่มนี้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยของจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS ) ระบบนี้จะมีการเติมอากาศออกซิเจนลงไปในน้ำเสียที่จะทำการบำบัด วัตถุประสงค์ของการเติมอากาศลงในน้ำเสียก็เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้งานในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียหรือบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศบางแห่งยังมีข้อด้อยตรงที่การเติมอากาศได้ไม่ทั่วถึงทุกๆจุดของบ่อเติมอากาศ ส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่ไปย่อยสลายของเสียในจุดที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีปริมาณออกซิเจนน้อย ทำให้ของเสียบางส่วนไม่ได้รับการบำบัดหรือย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลุ่มนี้ มีผลทำให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งหลายๆค่าไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น ค่า BOD , SS , TDS เป็นต้น เป็นจุดอ่อนของระบบนี้ที่ส่วนใหญ่มองข้าม การเติมอากาศในบ่อบำบัดหรือบ่อเติมอากาศจะต้องเติมให้ทั่วถึงทุกๆจุดของบ่อเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศต้องมีกำลังมากพอกับปริมาณน้ำเสีย ถ้าออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆมีปริมาณน้อยหรือลดลงเมื่อใด กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนก็จะหายไปหรือตายยกบ่อได้ตลอดเวลา ผลที่ติดตามมาก็คือน้ำเน่าเหม็นส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ นั่นก็คือ ค่า DO ต่ำมากๆ ส่งผลให้ค่า BOD เกิน 100 mg/l ทันที ต้องทำการแก้ไขและปรับปรุงระบบ ( Reboot ระบบใหม่ ) เพื่อให้ระบบกลับมาทำการบำบัดน้ำเสียได้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามเกณฑ์ที่กำหนด

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า :  จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ตอบโจทย์การแก้ปัญหาจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในระบบบำบัด เช่น ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดมีน้อย หรือในระบบบำบัดจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อบำบัด ฯลฯ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถแก้ปัญหาและทดแทนการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้ทันที ซึ่งเป็นการปิดจุดอ่อนหรือจุดด้อยของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ระบบบำบัดก็ยังสามารถทำงานย่อยสลายได้อย่างต่อเนื่อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำงานได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจน ทั้งค่า pH ต่ำหรือสูงก็สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่มี จึงเป็นกำลังเสริมและเพิ่มประสทธิภาพให้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเร็วขึ้น 

       

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่ไม่ใช้ออกซิเจน ของเสียต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียจะถูกแปรสภาพจากสสารหายไปจากน้ำเสียตามสมการด้านบน ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีปรโยชน์หลายๆสายพันธุ์นำมาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งต้องทำการสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ปริมาณตามความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติ ช่วยเสริมการย่อยสลายของเสียกรณีที่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเข้าไปไม่ถึง เพราะไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำงานย่อยสลายของเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศหรือมีอากาศก็ได้ ดังนั้น ในน้ำเสียมีออกซิเจนน้อยหรือไม่มีออกซิเจนเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายได้ตามปกติ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้บำบัดน้ำเสียเมื่อใด ?

ในการใช้จุลินรีย์หอมคาซาม่าไปบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( AS ) ที่มีปัญหาบ่อยๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเป็นประจำ เพราะมีปัญหาในระบบทางด้านเทคนิคและด้านอื่นๆ การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเหมาะสำหรับระบบที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ 

1. ในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียน้อย  สำหรับปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมีมากหรือมีน้อย สังเกตุเบื้องต้นทางกายภาพจากปริมาณของเสียต่างๆที่ยังไม่ถูกย่อยสลาย โดยเฉพาะในบ่อพักน้ำทิ้ง ( บ่อสุดท้าย ) ค่า BOD , SS , TDS ที่ยังมีค่าสูงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ต่อมาก็คือมีปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น รวมทั้งสีของน้ำเสียที่มีสีดำไม่ตกตะกอน ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้จะทำให้รู้ว่าในระบบบำบัดหรือในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมีน้อย ( เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียและน้ำเสีย ) จึงต้องมีการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในระบบ 

2.  ในระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาเครื่องเติมอากาศได้ไม่ทั่วถึงทั้งบ่อเติมอากาศ ซึ่งอาจจะมาจากเครื่องเติมอากาศเก่า  กำลังไม่เพียงพอสำหรับน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศเสียบ่อยๆ การเดินเครื่องเติมอากาศน้อยไปเพราะกลัวสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า ฯลฯ จะส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อยลง เพราะสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการเจริญเติบโตและการดำรงชีพของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ จึงทำให้ระบบมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย ต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบนั้นๆ

3.  จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนในระบบถูกทำลายตายยกบ่อบำบัด ซึ่งจะรับรู้ได้จากน้ำเสียในบ่อบำบัดเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงมากขึ้น  จุลินทรีย์ย่อยสลายถูกทำลายอาจจะมาจากสาเหตุได้รับสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัด เช่น การใช้โซดาไฟ การใช้กรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เป็นต้น หรือกรณีที่น้ำเสียมีสภาวะเป็นกรดสูงมากๆ ( ค่า pH ต่ำมากๆ ) หรือน้ำเสียมีความเป็นด่างสูงมาก ( ค่า pH สูงมากๆ ) จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถทนกับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ และสามารถตายยกบ่อบำบัดได้ทันที จึงต้องมีการเคิมจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบ

4.  มีการ Reboot ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ หรือมีการทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด เพื่อทำการรีบูทระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น ในระบบจะต้องมีจุลินทรีย์ย่อยสลายตั้งต้นเพื่อ RUN ระบบบำบัดใหม่

5.  ในบ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยน้ำเสียที่ทำการบำบัดทิ้งออกสู่สาธารณะ น้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรณีเช่นนี้ต้องดึงน้ำทิ้งในบ่อสุดท้ายนี้ไปทำการบำบัดซ้ำใหม่ ( Retreatment ) อาจจะมาจากสาเหตุปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย  ดังนั้น ต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบ

6.  ในบ่อรับน้ำเสียรวม ( บ่อที่ 1 ) เริ่มมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ในบ่อนี้จะมีของเสียมากที่สุด เพราะเป็นจุดรับน้ำเสียรวมทั้งหมดของระบบ  แต่ในบ่อนี้จะมีปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเบาบางมีปริมาณน้อย จึงทำให้เกิดวิกฤตน้ำเน่าเหม็นขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อนี้ให้มากเพียงพอกับปริมาณขงเสียที่มีอยู่จริง  กรณีคอนโด อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมหลายๆแห่งพบว่ามีการต่อน้ำเสียจากบ่อเกรอะมาเข้ารวมกันกับบ่อรับน้ำเสียรวมบ่อที่ 1 นี้ ยิ่งสร้างปัญหาในเรื่องของกลิ่นมากยิ่งขึ้น  ตามหลักการที่ถูกต้องน้ำเสียและของเสียในบ่อเกรอะต้องแยกออกจากกันกับน้ำเสียรวม กรณีที่มีการต่อน้ำเสียจากบ่อเกรอะตรงเข้ากับบ่อรับน้ำเสียรวม จะสร้างปัญหาให้กับระบบบำบัด ทั้งปัญหาในเรื่องกลิ่น และปัญหาค่า BOD , SS , TDS สูงกว่าปกติ เพราะในบ่อเกรอะจะเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ไปจากส้วมหรือชักโครก ตะกรันและตะกอนจำนวนมากจะไหลเข้าบ่อรับน้ำเสียรวม ( บ่อเกรอะต้องแยกบำบัดต่างหากก่อนเข้าระบบรวม ) การแก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่นเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

7.  ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้กับระบบบำบัดที่มีอยู่ ให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียเกิดขึ้นมากขึ้นและเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยตรง ระบบบำบัดน้ำเสียแทบจะทั้งนั้นยังมีปัญหาในเรื่องค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้มากที่สุด มากกว่า 90% จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS ) ปัญหาทางด้านเทคนิคต่อนข้างจะมีมาก เกิดปัญหาขึ้นจากปัจจัยต่างๆในจุดใดจุดหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบำบัด อาจส่งผลต่อค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ได้ง่ายๆ

  คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

1.  บำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) โดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย

2.  ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าพัฒนามาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em เดิมให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และปรับกลิ่นให้มีกลิ่นหอมตามความต้องการของลูกค้า นำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเวลาเดียวกัน ช่วยดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น ( น้ำเน่าเสีย ) ดับกลิ่นเหม็นสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศ

      

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่น กระบวนการย่อยสลายของเสียในน้ำเสียจะช่วยลดค่า BOD , SS , TDS และ FOG ( Fat  Oil & Grease ) แปรสภาพของสสารต่างๆในน้ำเสียเป็นไปตามสมการด้านบน

ที่นี่..เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด  การบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบจะต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเท่านั้น  ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียมีมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเทคนิคจะพบบ่อยมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ขนาดบรรจุแกลลอนละ  20  ลิตร

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  ราคา

ราคาขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  แกลลอนละ  1,200  บาท

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย แกลลอนละ  1,200  บาท

  จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศตามเงื่อนไข