ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

         

การบำบัดน้ำเสีย และ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

1. การบำบัดน้ำเสีย 

นิยามของน้ำเสีย 

น้ำเสีย คือ น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำนั้นๆ ถือว่าเป็นน้ำเสีย 

น้ำเสียทำไมต้องทำการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะ  น้ำเสียถ้าไม่มีการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งจะสร้างปัญหาทั้งมลพิษและมลภาวะ สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศน์ สิ่งมีชีวิตต่างๆในน้ำเสียทั้งพืชและสัตว์อาจตายได้ทั้งหมด เพราะน้ำเน่าเสียมากๆจะไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ สิ่งมีชีวิตในน้ำส่วนใหญ่ต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ 

การบำบัดน้ำเสียคืออะไร?

การบำบัดน้ำเสีย คือ การกำจัดของเสียต่างๆหรือแยกสิ่งที่เจือปนหรือสิ่งที่ปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสียนั้นๆออกจากน้ำเสีย ซึ่งมีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ทั้งมีขนาดเล็กๆจนไปถึงขนาดใหญ่ การบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี มีตั้งแต่กระบวนการตกตะกอนของเสียต่างๆออกจากน้ำเสีย  การกรองหยาบ การกรองละเอียด การแยกสารด้วยวิธีทางไฟฟ้าและเคมี เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการบำบัดแบบทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพหรือ การบำบัดน้ำเสียแบบผสมผสานหลายส่วน ( แบบบูรณาการหลายส่วนหรือหลายๆวิธีการ ) การบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ มีของเสียเหลือน้อยที่สุด หรือของเสียเป็นศูนย์ได้ยิ่งเป็นการดี ซึ่งถ้าปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้นในรอบเดียวหรือครั้งเดียวจะค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะจะมีของเสียบางส่วนที่จุลินทรีย์ย่อยสลายยังไม่หมด ซึ่งเรียกกันว่า ตะกอนส่วนเกิน ( Excess  Sludge ) ต้องนำส่วนนี้มาทำการบำบัดหรือย่อยสลายซ้ำอีกจนสุดท้ายของเสียต่างๆทั้งหมดแปรสภาพจากสสารกลายไปเป็น น้ำ + พลังงาน + CO2  ตามสมการด้านบน ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายต้องอาศัยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ก็ถือว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียหรือบำบัดน้ำเสียเหมือนกัน มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียทั้งสองกลุ่ม ซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้ ( กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน และ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ) มีอยู่ในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ มีอยู่รวมกันทั้งสองกลุ่มนี้ประมาณ 10% เท่านั้นของจุลินทรีย์ทั้งหมดโดยรวมในโลกนี้  ในการบำบัดน้ำเสียด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย ทุกๆระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะนิยมใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมากที่สุด เพราะสามารถดึงมาใช้งานย่อยสลายได้ง่ายกว่าการดึงกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน เพียงแต่ต้องออกแบบระบบและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีพและการเจริญเติบโตขยายตัวทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน  ปัจจัยหลายๆอย่างในระบบบำบัดอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา ต้องดูแลและควบคุมระบบไม่ให้มีปัญหา จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจึงจะดำรงชีพอยู่และเพิ่มจำนวนได้ดี

2. กระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนั้น มีหลายขั้นตอนและหลายกรรมวิธีบำบัดด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียแต่ละแหล่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพของน้ำเสีย อาจมีหลายขั้นตอนที่สลับซับซ้อนหรือมีไม่กี่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เป็นการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น โดยการแยกของเสียต่างๆในน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสียให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดค่า BOD , SS , TDS ได้มากพอสมควร

  1.1 การแยกของเสียต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย ที่มีขนาดใหญ่ทั้งของแข็งต่างๆและกรวดทรายโดยเครื่องมือคัดแยกชนิดต่างๆ

  1.2 การตกตะกอนของเสียที่มีขนาดเล็กลงมา 

  1.3 การกรองหยาบและกรองละเอียดด้วยอุปกรณ์กรองของเสีย ( Filter ) เป็นการกรองของเสียต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสีย จะช่วยลดค่า BOD , SS , TDS , FOG ลงได้ในระดับหนึ่ง

การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพเบื้องต้นนี้ จะช่วยลดของเสียได้ในระดับหนึ่ง ช่วยลดทั้งค่า BOD , SS , TDS , FOG ( กรองละเอียด )

2. การบำบัดน้ำเสียทางเคมี

  2.1 กรณีที่น้ำเสียนั้นมีสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่ อาจต้องใช้สารเคมีบางชนิดมาทำการบำบัดทำปฏิกิริยาให้เป็นกลางก่อน

  2.2 การบำบัดน้ำเสียที่มีสารอนินทรีย์ที่เป็นแร่ธาตุหรือก๊าซอันตราย อาจใช้สารเคมีแยกประจุ เพื่อให้แตกตัวเป็นสารอื่นๆที่ไม่มีอันตรายต่อไป

3. การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆ ทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจนทำงานย่อยสลายร่วมกัน เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายที่จะแปรสภาพของสสารต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียกลายไปเป็น  น้ำ + พลังงาน + CO2  ซึ่งต้องพึ่งพาและอาศัยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลสลายสสารที่เป็นของเสียต่างๆในน้ำเสียให้หมดไปจากน้ำเสีย กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการย่อยสลายของเสียต่างๆมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

  3.1  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจน ( Aerobic  Bacteria ) จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้ ในน้ำเสียต้องมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพและการเจิรญเติบโตขยายตัวของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ถ้าในน้ำเสียนั้นมีปริมาณออกซิเจนเบาบางหรือไม่มีเลย จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ น้ำเสียก็จะวิกฤตมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จึงต้องมีการเติมอากาศลงในน้ำเสีย เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำเสียและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนจะได้ดึงไปใช้ในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาในการย่อยสลายของเสียต่างๆ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศจะใช้งานจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันมากที่สุด 

 3.2  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย( Anaerobic  Bacteria )จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะทำงานย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจน แต่ในธรรมชาติค่อนข้างจะดึงมาใช้งานได้ยาก ซึ่งไม่เหมือนกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนที่ดึงมาใช้งานได้ง่ายกว่าจึงเป็นที่นิยมใช้กัน  จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนนี้สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี ไม่ว่าค่า pH ในน้ำเสียจะต่ำหรือสูงก็สามารถทนทานได้ จะไม่เหมือนกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนที่ไม่สามารถต้านทานค่า pH ที่ต่ำมากหรือสูงมาก จะส่งผลกระทบทันทีตายยกบ่อบำบัดได้ตลอดเวลา รวมทั้งขาดออกซิเจนก็ไม่ได้ ซึ่งจะเป็นจุดที่แตกต่างไปจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่สามารถอยู่ได้ไม่ว่าในน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ตาม ค่า pH จะต่ำหรือสูงก็สามารถต้านทานอยู่ได้ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย  นี่คือความต่างในบางจุดของจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งคู่

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าในการบำบัดน้ำในขั้นตอนสุดท้ายต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายเท่านั้นในการแปรสภาพของสสารต่างๆที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย เพื่อแยกสสารเหล่านี้ออกไปจากน้ำเสียและแปรสภาพไปตามสมการด้านล่าง  

      

ในการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียจะเกิดขั้นตามที่กล่าวมาข้างต้น การที่จะใช้กรรมวิธีใดวิธีหนึ่งนั้น จะคำนึงถึงที่มาของน้ำเสียและสิ่งที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียเป็นหลัก การตกตะกอน การกรองหยาบและกรองละเอียดก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะถ้าไม่มีการตกตะกอนและกรองในชั้นต้น จะเป็นภาระหนักให้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายทันที ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายมีขนาดเล็กมาก การย่อยสลายของเสียแต่ละชนิดใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายไม่เท่ากัน ของเสียที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เวลานานขึ้น อาจจะหลายๆเดือนหรือหลายปีกว่าจะย่อยสลายได้หมด ดังนั้น จึงต้องมีการบำบัดขั้นต้นด้วยการตกตะกอน การกรองของเสียที่มีขนาดใหญ่ออกไปจากระบบ เอาเฉพาะของเสียที่มีขนาดเล็กเข้าไปในระบบบำบัด เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ของเสียต่างๆที่ปนเปื้อนและเจือปนอยู่ในน้ำเสียจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และแปรสภาพไปตามสมการด้านบน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นสุดท้ายนี้จึงกลายไปเป็นน้ำดีดังกล่าว

จุดที่ยากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียก็คือ การควบคุมหรือการคอนโทรลกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลาย ในระบบบำบัดจะขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ได้ หรือถ้าในระบบบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อยก็มีปัญหา ของเสียต่างๆในน้ำเสียก็จะถูกย่อยสลายได้น้อยตามไปด้วย ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านได้ง่ายๆ ยิ่งในน้ำเสียนั้นๆมีสารอินทรีย์เจือปนมาก จะยิ่งสิ่งผลให้ค่า BOD สูง การบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบเป็นหลัก

           

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและดับกลิ่นชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย  จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียเป็นการเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีออกซิเจนน้อยหรือกรณีที่น้ำเสียที่ไม่มีออกซิเจนเลย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนทำงานย่อยสลายไม่ได้ หรือกรณีที่ในน้ำเสียค่า pH ต่ำหรือสูงมากๆ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถอยู่ในสภาวะแวดล้อมนี้ได้  กลุ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้อย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เสริมจุดอ่อนของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน อีกทั้งจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีคุณสมบัติเด่นๆในการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน 

      
 
ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ ก๊าซมีเทน ( CH4 ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานย่อยสลายคู่ขนานกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียจะทำได้ดีขึ้น ปฏิกิริยาการย่อยสลายเร็วขึ้น ย่อยสลายของเสียได้มากขึ้น
 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  แกลลอนละ  1,200  บาท

   มีขนาดบรรจุขนาดเดียว คือ แกลลอนขนาด  20   ลิตร

    จัดส่งทั่วประเทศฟรีๆ เป็นไปตามเงื่อนไข 

                                  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น รู้ลึกและรู้จริงในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ปรึกษาเราได้ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจากเราทุกๆท่านจะได้รับสิทธิ์ในการขอคำปรึกษาและให้คำแนะนำฟรีๆตลอดไป ได้ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น ( โปรดระวังของลอกเลียนแบบจากที่อื่น )