จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย วิธีการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมันจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมันทุกๆแห่ง ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นห้องน้ำและบำบัดน้ำเสียในปั๊มน้ำมัน
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน

           

                  

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมันทุกๆแห่งทั่วประเทศไทย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้ห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการดับกลิ่นห้องน้ำและการบำบัดน้ำเสียในปั๊มน้ำมันโดยตรง เป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในปั๊มน้ำมันโดยตรง

ปั๊มน้ำมันทุกๆแห่งจะมีห้องน้ำห้องส้วมเพื่อบริการลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการเติมน้ำมันภายในปั๊ม ในแต่ละวันจะมีผู้คนจำนวนมากที่เข้าไปใช้บริการห้องน้ำและห้องส้วม ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆติดตามมา  ทั้งกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลและกลิ่นปัสสาวะ ซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงจนบางครั้งถึงต้องปิดจมูกเข้าห้องน้ำ เพราะกลิ่นรุนแรงมาก โดยเฉพาะกลิ่นจากปัสสาวะ ในการจัดการแก้ปัญหากลิ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีกันแทบทั้งนั้น สารเคมีบางชนิดก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจถ้ามีการสูดดมเข้าไปบ่อยๆ โดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นกรดด่างทั้งหลาย ผู้นำไปใช้ทำความสะอาดห้องน้ำต้องรู้วิธีการป้องกันตัวเองในการใช้สารเคมีเหล่านี้ สารเคมีที่ใช้ในห้องน้ำจะตกค้างในธรรมชาติ โดยเฉพาะบ่อเกรอะ ซึ่งอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะตายเกลี้ยงบ่อได้ง่ายๆ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงทำลายระบบทางเดินหายใจและทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะ

    บรรดาของเสียต่างๆในห้องน้ำปั๊มน้ำมันทุกๆแห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ ( ปัสสาวะและอุจจาระ ) ที่ไปจากผู้ที่เข้าไปใช้ห้องน้ำห้องส้วม ยิ่งมีผู้คนเข้าไปใช้ห้องน้ำในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ก็ยิ่งส่งผลให้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆรุนแรงตามปริมาณผู้ใช้ห้องน้ำ กลิ่นต่างๆเหล่านี้จะถูกบำบัดโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ เพียงแต่มีปริมาณน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับของเสีย ( กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ) จึงทำให้กลิ่นถูกบำบัดได้น้อยตามปริมาณของจุลินทรีย์ที่เข้าไปบำบัด การบำบัดหรือการดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์ ถือเป็นหลักธรรมชาติบำบัด ไม่เกิดผลเสียหรือส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ทุกๆชนิด

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่สังเคราะห์ขึ้นจากการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในธรรมชาติมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน จุลินทรีย์หอมคาซาม่านอกจากใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้แล้ว ยังมีคุณสมับติเด่นๆในเรื่องของการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี นำไปใช้ในการดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน จะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นห้องน้ำแบบธรรมชาติบำบัดและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในปั๊มน้ำมันในเวลาเดียวกันทันที  จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีความเข้มข้นและความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง จึงสามารถดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นได้อย่างรวดเร็ว ใช้ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้ จึงเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของปั๊มน้ำมันหลายๆแห่งที่เป้นลูกค้าของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งใช้เป็นประจำและอย่างต่อเนื่อง นอกจากช่วยในเรื่องของการบำบัดกลิ่นที่มีความปลอดภัยสูงแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง รวมถึงการกำจัดเชื้อต่างๆในปั๊มน้ำมัน ลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมในปั๊มน้ำมันโดยตรง 

  การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน

โดยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแบบบูรณาการทุกๆส่วน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดตามโถส้วมหรือชักโครก ตามพื้นห้องน้ำทุกๆจุด ตามท่อน้ำทิ้งทุกๆจุด ตามโถปัสสาวะ ใต้พื้นโถปัสสาวะทุกๆจุด  สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าร่วมกับแชมพูทำความสะอาดได้ แต่ห้ามใช้กับสารเคมีที่เป็นกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายได้

  การประยุกต์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้เป็นสเปรย์ดับกลิ่นห้องน้ำ

ด้วยการตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในฟ๊อกกี้ขวดสเปรย์  ตวงลงในขวดประมาณ 50-100 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำสะอาดให้เต็มขวดฟ๊อกกี้ ใช้ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นที่ฟุ้งกระจายในอากาศภายในห้องน้ำแต่ละห้องได้ทันทีโดยไม่มีอันตรายใดๆ สเปรย์บ่อยๆได้ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยปรับอากาศภายในห้องน้ำห้องส้วมให้มีกลิ่นหอมทันที เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมในตัวเอง

  เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม โปรดระวังของลอกเลียนแบบของเรา ต้นฉบับเจ้าแรกจุลินรีย์หอม คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เราจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยในทุกๆภูมิภาค ที่เป็นปั๊มน้ำมันก็มีจำนวนมาก ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างๆจังหวัด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ขนาดบรรจุแกลลอน  20  ลิตร

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  ราคา

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำ  ราคา ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท

จัดส่งฟรีทั่วประเทศพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรี      

มีปัญหาห้องน้ำในปั๊มน้ำมันส่งกลิ่นเหม็นแก้ไขได้ง่ายๆ โดยวิธีธรรมชาติ 100% ไม่ใช้สารเคมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำ ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติบำบัด ปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องน้ำ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในปั๊มน้ำมันโดยตรง ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอม ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..