จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่นี่..จำหน่ายน้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู น้ำยาจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ดับกลิ่นในฟาร์มหมูปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปนกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูและการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมูในเวลาเดียวกันทันที
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู

เลี้ยงหมูแบบชีวภาพธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน   

                           

ต้นกำเนิดของการบำบัดของเสียและบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)

ที่แท้จริงคือ จุลินทรีย์จากธรรมชาติ(ที่มีประโยชน์)

ในการบำบัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้จนถึงปัจจุบัน เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา ปฏิกิริยาของการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างจุลินทรีย์ในธรรมชาติกับสารอินทรีย์ จุลินทรีย์ที่จะมาทำหน้าที่บำบัดกลิ่นจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นเท่านั้นที่มีอยู่ในธรรมชาติ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมของโลก ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ โลกจะเต็มไปด้วยมลพิษและมลภาวะทั้งมาจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาและมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )และการบำบัดของเสียต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งหลายทั้งมวล ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ( พืชและสัตว์ ) ทั้งมาจากธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้นมา  ส่วนกลิ่นที่เกิดจากสารเคมีต่างๆจะมีรองลงมา ในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นนั้น จะดูที่มาหรือสาเหตุของกลิ่นนั้นๆว่ามีที่มาหรือสาเหตุจากสิ่งใด มาจากสารอินทรีย์หรือสารเคมี ถ้ากลิ่นนั้นมีที่มาจากสารอินทรีย์ ก็จะใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )นั้นๆ แต่ถ้าเป็นสารเคมีก็จะใช้สารเคมีในการบำบัดกลิ่นนั้นๆ เพื่อให้ตรงจุดตรงประเด็นในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น 

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

    จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ผู้นำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ที่คัดมาจากธรรมชาติสังเคราะห์ขึ้นจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์มารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic  Microorganisms )

ในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นถือเป็นกระบวนการดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)อีกวิธีหนึ่งแบบดั้งเดิม และเป็นธรรมชาติบำบัด 100% หรือชีวภาพบำบัด ไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่ใช่สารเคมี ช่วยลดมลพิษและมลภาวะในเรื่องกลิ่นในสิ่งแวดล้อมโดยตรง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์รักษ์โลก ช่วยบำบัดของเสียและบำบัดกลิ่นในตัวเดียวกัน

    เราได้พัฒนาจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์กลุ่มหนึ่ง( จุลินทรีย์อีเอ็มเดิม) ให้มีคุณสมบัติมากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติใดๆ กลิ่นเดิมๆของจุลินทรีย์อีเอ็มเกิดจากปฏิกิริยาของจุลินทรีย์กับโมลาส ซึ่งจะมีกลิ่นเปรี้ยวออกไปทางเหม็นในบางครั้ง ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นนี้ โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ จะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม เราจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของกลิ่นให้มีกลิ่นหอมตามความต้องการของลูกค้า จึงกลายมาเป็นจุลินทรีย์หอมในที่สุด ในนามจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เน้นการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่กลิ่นนั้นๆเกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งสารอินทรีย์คือ สารที่มาจากสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดทั้งพืชและสัตว์  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แก้ปัญหาต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมูของท่าน ทั้งการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู การดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู กำจัดเชื้อในฟาร์มเลี้ยงหมู โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด ไม่เฉพาะสุกรหรือหมูเท่านั้น ดับกลิ่นจากมูลสัตว์ได้ทุกๆชนิด ลูกค้าจำนวนมากจึงนิยมเรียกกันว่า น้ำยาดับกลิ่น ซึ่งก็คือ จุลินทรีย์ดับกลิ่น นั่นเอง

มีปัญหาฟาร์มเลี้ยงหมูถูกร้องเรียน ? ฟาร์มเลี้ยงหมูส่งกลิ่นแรง? แก้ไขได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ดับกลิ่นมูลหมูหรือดับกลิ่นขี้หมู ดับกลิ่นฟาร์มหมูด้วยน้ำยาดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงที่มีกลิ่นรุนแรงได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคในฟาร์มหมูในเวลาเดียวกันทันที เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี 100%

 

ความเป็นจริงในฟาร์มเลี้ยงหมูหรือคอกเลี้ยงหมู

เรื่องจริงอย่างหนึ่งในฟาร์มเลี้ยงหมูทุกๆแห่งหรือการเลี้ยงหมูที่หนีไม่พ้น ถึงแม้จะทำความสะอาดดีเลิศอย่างไรก็ตาม นั่นก็คือ อุดมไปด้วยเชื้อนานาชนิด ซึ่งมีทั้งเชื้อที่ดีและเชื้อที่ให้โทษ(เชื้อโรค) เชื้อในที่นี้ก็คือ เชื้อแบคที่เรีย ยิ่งสกปรกมาก เชื้อยิ่งมีปริมาณมาก และเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับหมูก็มีมาก หมูเป็นผื่นคันก็มาจากเชื้อเหล่านี้ หมูติดเชื้อในกระแสเลือดก็มาจากจุดนี้ ( หมูสามารถติดเชื้อในกระแสเลือดเหมือนมนุษย์ได้) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ยาวัคซีนหรือสารเคมีในบางครั้ง ส่งผลให้สารเคมีปนเปื้อนในตัวหมูและเนื้อหมูไปถึงผู้ที่บริโภคหมู

ตอบโจทย์การเลี้ยงหมูยุคใหม่ที่ไม่ใช้สารเคมี(อินทรีย์ 100%)

เลี้ยงหมูแบบปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อน ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นการบำบัดด้วยวิธีชีวภาพ ซึ่งปลอดภัยต่อสิ่งมีชัวิตทุกๆชนิดทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิด 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ .-

1. บำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสีย)จากทุกๆแหล่ง ซึ่งรวมทั้งบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมูทุกๆแห่ง

2. บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ทุกๆชนิดในฟาร์มเลี้ยงหมู ดับกลิ่นทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์

3. กำจัดเชื้อที่ให้โทษ ( เชื้อโรค ) ซึ่งในฟาร์มเลี้ยงหมูมีสิ่งสกปรกที่ก่อโรคจำนวนมาก

 จุลินทรีย์คืออะไร ?

จุลินทรีย์ (  Micro-organism  ) หรือจุลชีพ หรืออีกชื่อคือแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาเปล่า เป็นสัตว์เซลล์เดียว มีทั้งประเภทให้ประโยชน์ ให้โทษ และเป็นกลาง จุลินทรีย์ในโลกนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน การดำรงชีพมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ .-

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ให้ประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน  กลุ่มนี้มีอยู่ในธรรมชาติรวมกันประมาณ 10 % ( ชนิดใช้ออกซิเจน + ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ) จุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้ประโยชน์ต่อโลกของเรา ทั้งพืชและสัตว์ในหลายๆด้าน จุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปรี้ยวก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ มีการนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ทั้งเป็นยาและอาหาร การหมักปุ๋ย ฯลฯ

2.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำลายสร้างปัญหาก่อเชื้อโรคต่างๆ ต่อพืชและสัตว์ มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนเช่นกัน  กลุ่มนี้มีอยู่ในธรรมชาติรวมกันประมาณ 10 % ของจุลินทรีย์โดยรวมทั้งหมด อาหารบูดเน่า แผลติดเชื้อ แผลเน่าก็มาจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ติดเชื้อแบคทีเรียก็คือจุลินทรีย์กลุ่มนี้นั่นเอง 

3.   กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง จุลินทรีย์กลุ่มนี้เข้าร่วมงานกับจุลินทรีย์กลุ่มใดก็ได้ใน 2 กลุ่มข้างต้น มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน  กลุ่มนี้มีอยู่ในธรรมชาติประมาณ 80 % มากที่สุดในบรรดาจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีในโลกนี้ ( ตามแบบจำลองด้านบน )

ที่มาของน้ำยาดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มหมู

คำว่า " น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู หรือ น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู " เป็น คำ หรือ คีย์เวิร์ด ที่ลูกค้าผู้ประกอบการเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรหลายๆท่านนิยมเรียกกันและนิยมใช้เป็นคำค้นหาในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th ) ซึ่งก็มีหลายๆคำ เช่น น้ำยาดับกลิ่นขี้หมู , น้ำยาดับกลิ่นมูลสุกร , น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู , จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมู , น้ำยาจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู , น้ำยา em ดับกลิ่นฟาร์มหมู ฯลฯ คำหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้ที่ลูกค้านิยมใช้ค้นหาสินค้าของทางร้านฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราในการค้นหาสินค้าของเราได้แบบง่ายๆในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล เราจึงสร้างคำหรือคีย์เวิร์ด น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มหมู หรือน้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ขึ้นมา ซึ่งก็คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงหมูหลายๆท่านจากทั่วประเทศที่เป้นลูกค้าประจำ ใช้ดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ฟาร์มเลี้ยงหมูสร้างปัญหาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนข้างเคียง กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรถือว่าเป็นมลภาวะทางกลิ่น ผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง การใช้จุลินทรีย์บำบัดถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัด ไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม 

   น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งมูลหมูหรือขี้หมูก็คือสารอินทรีย์ที่เกิดจากการให้อาหารหมูและถ่ายออกมาเป็นมูลสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็น การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นนอกจากได้รับประโยชน์ในเรื่องของการดับกลิ่นแล้ว ยังได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมูอีกต่อหนึ่งในเวลาเดียวกัน ของเสียต่างๆและน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมูจะต้องได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บัญญัติไว้ ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูต้องทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมู ให้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้ จึงจะถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

   


ดังนั้น สิ่งที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูทุกๆแห่งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดอย่างแน่นอนใน 2 เรื่องดังต่อไปนี้ คือ

1. การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู เพื่อให้ค่าดัชนี้คุณภาพน้ำทิ้งแต่ละค่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามตารางด้านบน

2. การบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู หรือการดับกลิ่นในฟาร์มหมู เพื่อลดผลกระทบมลภาวะในเรื่องกลิ่นต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบฟาร์มเลี้ยงหมู ไม่สร้างปัญหาในเรื่องกลิ่นให้กับชุมชนสาธารณะรอบๆฟาร์มเลี้ยงหมูอันนำมาซึ่งปัญหาการร้องเรียนจากชุมชน

ในการลงทุนทำทั้ง 2 เรื่องด้านบนนี้ ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นไม่ได้ใช้งบลงทุนมากมายอะไร ถ้ารู้วิธีการทำ ปรึกษาเราที่นี่ฟรีๆ

      

  เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูโดยตรง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าคือ น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมูที่ลูกค้าของเราจำนวนมากจากทั่วประเทศนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ซึ่งได้ผลดีกันทุกๆท่าน เราจะแนะนำลูกค้าของเราใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในฟาร์มเลี้ยงหมูแบบบูรณาการทุกส่วนในฟาร์มเลี้ยงหมู จะไม่เหมือนการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มทั่วๆไป ที่ยังไม่สามารถบำบัดกลิ่นได้สนิทเป็นคำพูดที่เจ้าของฟาร์มได้กล่าวถึง แตกต่างไปจากจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราที่ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทั้งฟาร์มทันที ( ขึ้นอยู่กับการใช้มากหรือน้อย ) ประโยชน์ที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูที่ได้รับจากการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูก็คือ ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่น การย่อยสลายของเสียต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมู นอกจากนี้ยังทำให้หมูของท่านมีสุขภาพดี สุขภาพจิตและอารมณ์ดี เนื่องจากไม่มีกลิ่นมูลของตัวเองรบกวนอีกต่อไป จะทำให้หมูไม่เครียดในเรื่องของการสูดดมกลิ่นมูลของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ขนาดบรรจุแกลลอนละ 20  ลิตร

น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู ราคา

จำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท

  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ

ให้กับเจ้าของฟาร์มหมูที่เป็นลูกค้าของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู การทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนมาก แต่ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นในฟาร์มหมูอย่างถูกวิธี ประการสำคัญจุลินทรีย์หอมคาซาม่ายังช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมูได้ดี โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆธรรมชาติ 100%       

เลี้ยงหมูแบบชีวภาพธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน ปลอดภัยทั้งต่อผู้เลี้ยงและผู้บริโภคหมู ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ได้ประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ คือ บำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในฟาร์มเลี้ยงหมู และกำจัดเชื้อที่มีโทษในฟาร์มเลี้ยงหมู โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..