ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletบ่อเลี้ยงปลา/ตู้เลี้ยงปลา
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletกรุงไทยเน็ค
bulletIG
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู

      

                  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง ไม่เฉพาะสุกรหรือหมูเท่านั้น ดับกลิ่นจากมูลสัตว์ได้ทุกๆชนิด ลูกค้าจำนวนมากจึงนิยมเรียกกันว่า น้ำยาดับกลิ่น ซึ่งก็คือ จุลินทรีย์ดับกลิ่น นั่นเอง

มีปัญหาฟาร์มเลี้ยงหมูถูกร้องเรียน ? ฟาร์มเลี้ยงหมูส่งกลิ่นแรง? แก้ไขได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ดับกลิ่นมูลหมูหรือดับกลิ่นขี้หมู ดับกลิ่นฟาร์มหมูด้วยน้ำยาดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงที่มีกลิ่นรุนแรงได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในฟาร์มหมูในเวลาเดียวกันทันที

ที่มาของน้ำยาดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มหมู

คำว่า " น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู หรือ น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู " เป็น คำ หรือ คีย์เวิร์ด ที่ลูกค้าผู้ประกอบการเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรหลายๆท่านนิยมเรียกกันและนิยมใช้เป็นคำค้นหาในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th ) ซึ่งก็มีหลายๆคำ เช่น น้ำยาดับกลิ่นขี้หมู , น้ำยาดับกลิ่นมูลสุกร , น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู , จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมู , น้ำยาจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู , น้ำยา em ดับกลิ่นฟาร์มหมู ฯลฯ คำหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้ที่ลูกค้านิยมใช้ค้นหาสินค้าของทางร้านฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราในการค้นหาสินค้าของเราได้แบบง่ายๆในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล เราจึงสร้างคำหรือคีย์เวิร์ด น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มหมู หรือน้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ขึ้นมา ซึ่งก็คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงหมูหลายๆท่านจากทั่วประเทศที่เป้นลูกค้าประจำ ใช้ดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ฟาร์มเลี้ยงหมูสร้างปัญหาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนข้างเคียง กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรถือว่าเป็นมลภาวะทางกลิ่น ผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง การใช้จุลินทรีย์บำบัดถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัด ไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม 

   น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งมูลหมูหรือขี้หมูก็คือสารอินทรีย์ที่เกิดจากการให้อาหารหมูและถ่ายออกมาเป็นมูลสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็น การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นนอกจากได้รับประโยชน์ในเรื่องของการดับกลิ่นแล้ว ยังได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมูอีกต่อหนึ่งในเวลาเดียวกัน ของเสียต่างๆและน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมูจะต้องได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บัญญัติไว้ ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูต้องทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมู ให้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้ จึงจะถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

   


ดังนั้น สิ่งที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูทุกๆแห่งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดอย่างแน่นอนใน 2 เรื่องดังต่อไปนี้ คือ

1. การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู เพื่อให้ค่าดัชนี้คุณภาพน้ำทิ้งแต่ละค่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามตารางด้านบน

2. การบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู หรือการดับกลิ่นในฟาร์มหมู เพื่อลดผลกระทบมลภาวะในเรื่องกลิ่นต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบฟาร์มเลี้ยงหมู ไม่สร้างปัญหาในเรื่องกลิ่นให้กับชุมชนสาธารณะรอบๆฟาร์มเลี้ยงหมูอันนำมาซึ่งปัญหาการร้องเรียนจากชุมชน

ในการลงทุนทำทั้ง 2 เรื่องด้านบนนี้ ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นไม่ได้ใช้งบลงทุนมากมายอะไร ถ้ารู้วิธีการทำ ปรึกษาเราที่นี่ฟรีๆ

  เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูโดยตรง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าคือ น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมูที่ลูกค้าของเราจำนวนมากจากทั่วประเทศนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ซึ่งได้ผลดีกันทุกๆท่าน เราจะแนะนำลูกค้าของเราใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในฟาร์มเลี้ยงหมูแบบบูรณาการทุกส่วนในฟาร์มเลี้ยงหมู จะไม่เหมือนการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มทั่วๆไป ที่ยังไม่สามารถบำบัดกลิ่นได้สนิทเป็นคำพูดที่เจ้าของฟาร์มได้กล่าวถึง แตกต่างไปจากจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราที่ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทั้งฟาร์มทันที ( ขึ้นอยู่กับการใช้มากหรือน้อย ) ประโยชน์ที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูที่ได้รับจากการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า น้ำยาดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูก็คือ ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่น การย่อยสลายของเสียต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมู นอกจากนี้ยังทำให้หมูของท่านมีสุขภาพดี สุขภาพจิตและอารมณ์ดี เนื่องจากไม่มีกลิ่นมูลของตัวเองรบกวนอีกต่อไป จะทำให้หมูไม่เครียดในเรื่องของการสูดดมกลิ่นมูลของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ขนาดบรรจุแกลลอนละ 20  ลิตร

น้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู ราคา

จำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท

  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ

ให้กับเจ้าของฟาร์มหมูที่เป็นลูกค้าของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู การทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนมาก แต่ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นในฟาร์มหมูอย่างถูกวิธี