จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลาดับกลิ่นคาวเลือด ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ดับกลิ่นคาวปลาดับกลิ่นคาวเลือดได้อย่างรวดเร็ว กลิ่นหอมทันที
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bullet(( ขาย จุลินทรีย์ em ))
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletการบำบัดน้ำเสียและค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลาคาวเลือด

              

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวเลือด  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นคาวและกลิ่นคาวเลือดปลากลิ่นหอมทันที ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ที่ตรงจุดและการบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที  ช่วนรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะในเรื่องกลิ่น กลิ่นคาวปลาและกลิ่นคาวเลือดเป็นสารอินทรีย์ทั้งคู่ การบำบัดกลิ่นที่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติบำบัด

ในบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายทั้งปวง กลิ่นปลา ซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของปลาจะมีกลิ่นคาว ที่เรียกกันว่า กลิ่นคาวปลา เป็นสารอินทรีย์ทั้งตัวปลาและกลิ่นปลา ดังนั้น ในการบำบัดกลิ่นปลาหรือกลิ่นคาวปลาจึงใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในเรื่องของการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์โดยตรง ซึ่งปลาและกลิ่นคาวปลาก็เป็นสารอินทรีย์ จึงสามารถใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นปลาได้โดยที่ไม่มีสารเคมีตกค้างในตัวปลา จุลินทรีย์ดับกลิ่นปลาเป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ สามารถสลายได้เองไปในธรรมชาติโดยไม่มีสารตกค้างใดๆในธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดทั้งพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน และมีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกชนิด ทั้งกลิ่นปลา กลิ่นคาวปลา กลิ่นคาวเลือด ฯลฯ ถ้ากลิ่นเหล่านี้มีที่มาจากสสารที่เป็นสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถบำบัดหรือดับกลิ่นเหล่านี้ได้ทั้งหมด โดยไม่ส่งผลกระทบหรือเสียต่อสิ่งที่ใช้ ไม่มีสารตกค้างใดๆ เพราะจุลินทรีย์จะสลายตัวไปในธรรมชาติโดยอัตโนมัติ เพราะเป็นจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ต่อส่งแวดล้อมพืชและสัตว์ ซึ่งเป็นการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นแบบธรรมชาติ  ไม่ใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

 วิธีดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นเลือดปลา ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จะใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแบบเพียวโดยไม่มีการผสมน้ำเปล่าก็ได้ ซึ่งกลิ่นก็จะสลายโดยเร็ว กรณีต้องการประหยัดก็สามารถผสมน้ำเปล่า 50 : 50 ได้ถ้ากลิ่นไม่แรงมาก ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าล้างทำความสะอาดปลาที่มีกลิ่น หรือทำความสะอาดพื้นโรงงานที่มีกลิ่นคาวปลา คาวเลือดปลาได้ทันที นอกจากจะช่วยบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นคาวปลาได้แล้ว ยังช่วยในการกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ตามพื้นหรือในตัวปลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในการทำปลา เพราะไม่มีสารเคมีใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน นอกจากได้ประโยชน์จากการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นเลือดปลาแล้ว จุลินทรีย์ที่ใช้ยังไปทำหน้าที่ในการบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ช่วยลดน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะโดยอัตโนมัติ  อวัยวะที่ปนเปื้อนกลิ่นคาวปลาก็สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดล้างมือและทุกๆส่วนของร่างกายได้ทันที รวมทั้งการซักเสื้อผ้าที่มีกลิ่นคาวปลา กลิ่นคาวเลือดติดอยู่ก็สามารถใช้จุลินทรีย์ซักเสื้อผ้าร่วมกับผงซักฟอกได้โดยไม่มีผลเสียใดๆ ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดไร้กลิ่นคาวปลาและกลิ่นคาวเลือด

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นอะไรบ้าง ?

1. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆแทบทุกชนิดในห้องน้ำ ห้องส้วม ส่วนใหญ่เกิดจากสารอินทรีย์ที่ใช้ในห้องน้ำและกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลต่างๆจากชักโครกหรือโถส้วม กลิ่นจากอุจจาระและปัสสาวะ  ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้นมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

2. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ กลิ่นต่างๆทั้งหมดในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดรวมของเสียและสิ่งปฏิกูลทุกชนิดที่มาจาห้องน้ำห้องส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะจะค่อนข้างรุนแรงเป็นพิเศษ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะได้ทั้งหมด เพราะเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งหมด ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะโดยตรง

3. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม  กลิ่นส้วมจะรุนแรงเป็นพิเศษถ้าขาดการดูแลและการรักษาที่ดี กลิ่นส้วมก็มาจากกลิ่นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากมนุษย์ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นส้วมได้ง่ายๆ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานดับกลิ่นส้วมและดับกลิ่นห้องน้ำ

4. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ กองขยะถังขยะที่หมักหมมกันเป็นเวลานานๆจะเกิดกลิ่นขึ้นมา โดยเฉพาะขยะเปียกที่มีสารอินทรีย์สะสมอยู่ในขยะจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ สามารถใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นขยะได้ทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

5. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นขี้ไก่หรือมูลไก่ บรรดามูลสัตว์ทุกๆชนิดรวมทั้งมูลไก่หรือขี้ไก่ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นเหล่านี้ได้ทันที เพราะบรรดามูลสัตว์เหล่านี้เป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้น จึงสามารถบำบัดกลิ่นได้ง่ายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

6. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงจะมีกลิ่นเฉพาะตัว รวมถึงกลิ่นจากมูลสุนัขและฉี่สุนัข กลิ่นอาจติดอยู่ตามพื้น ตามคอก และตามกรงสุนัข สามารถใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัขได้โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อสุนัข ช่วยให้สุนัขมีกลิ่นหอม ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัขที่มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน และใช้ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิดที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น 

7. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นขี้หมู ดับกลิ่นมูลสุกร สามารถนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าหรืออีเอ็มหอมคาซาม่าไปใช้ในการดับกลิ่นมูลสุกรหรือขี้หมู ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นขี้หมูจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ช่วยให้สุขภาพจิตหมูหรือสุกรในฟาร์มเลี้ยงดีขึ้น ไม่เครียดกับกลิ่นเหม็นของตัวเองในฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มหมูแทบทุกๆแห่งจะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจำ

8. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์  ในฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและทุกขนาด กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ล้วนมาจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของมูลสัตว์และอื่นๆ การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นจะเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์การดับกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ 

                                                         ฯ ล ฯ

    เราคือ  ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง เราเน้นการใช้งานใน 2  เรื่องหลักๆ คือ การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ) และนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป้นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา  ดังนั้น ในจุดที่นำไปใช้งานไม่ว่าจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลย ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป้นหลักที่ขาดออกซิเจนไม่ได้

จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น ที่มีกลิ่นหอม ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้บำบัดกลิ่น ดับกลิ่นในโรงงานที่ผลิตปลา หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปลา ทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืดทุกๆชนิด สัตว์น้ำสัตว์บกที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น

จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ขนาดบรรจุแกลลอละ  20  ลิตร   

มีปัญหาเรื่องกลิ่นทุกๆชนิดที่มาจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นคาวปลา กลิ่นคาวเลือดปลา กลิ่นคาวเลือด ฯลฯใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้ผลรวดเร็วทันใจ จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม เจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบและผู้แอบอ้าง ของแท้ต้องที่นี่....

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..