จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย วิธีดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็นแบบธรรมชาติบำบัด ใช้จุลินรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นส้วมเหม็น ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภท กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น

       

การแก้ปัญหาบ่อเกรอะบ่อส้วมเหม็นแบบธรรมชาติ คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัด( จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่น ) ข้อสังเกตุ ถ้าจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในบ่อเกรอะไม่สมดุลกันกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง( จุลินทรีย์มีปริมาณน้อยกว่าของเสีย )จะเกิดปัญหาขึ้นทันที ทั้งกลิ่นเหม็นและของเสียล้นระบบ ซึ่งเป็นผลมาจากจุลินทรีย์บำบัดไม่ทัน เพราะของเสียมีมาก ในขณะที่จุลินทรีย์มีน้อย

มีปัญหาบ่อส้วมเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ? ส้วมเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีการแบบธรรมชาติบำบัด 100% ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย มีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด คิดถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

                  

  บ่อส้วม( บ่อเกรอะ ) บ่อส้วมก็คือบ่อเกรอะ เป็นจุดที่รองรับของเสียและสิ่งปฏิกูลทุกๆอย่างที่มาจากชักโครก คอห่านในห้องน้ำห้องส้วม ทุกๆบ้านเรือนจะต้องมีห้องน้ำห้องส้วมกันทั้งนั้น ปัญหาเรื่องกลิ่นที่มาจากบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะพบมากที่สุด แน่นอนว่าทั้งกลิ่นอุจจาระและกลิ่นปัสสาวะในโถส้วมหรือชักโครกก็มีกลิ่นแรงอยู่แล้ว ยิ่งลงไปรวมกันมากๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ กลิ่นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน มีออกซิเจนเบาบาง บางแห่งแทบไม่มีออกซิเจนเลย เต็มไปด้วยก๊าซพิษที่เป็นอันตราย จุลินทรีย์ย่อสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริง ผลของการมีปริมาณจุลินทรีย์น้อยจึงก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ของเสียต่างๆต้องการจุลินทรีย์ย่อยสลาย รวมถึงบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆก็ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือดับกลิ่นที่เกิดขึ้น  ลำพังจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณน้อยโดยเฉพาะในจุดที่อับอากาศอย่างบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ จะมีของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ตกค้างในบ่อในปริมาณมาก แนวทางในการแก้ปัญหานี้จึงต้องหาจุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดมาเพิ่มลงในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มหรือการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจะมีอยู่ด้วยกัน  2  ประการดังต่อไปนี้คือ .-

1. เพื่อย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนสุดท้ายของกระบวนการย่อยสลาย ของเสียต่างๆจะแปรเปลี่ยนสถานะของสสารของเสียกลายไปเป็น  น้ำ  +  พลังงาน  +  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในที่สุด ( ตามสมการด้านล่าง )

2. เพื่อบำบัดกลิ่น ( ดับกลิ่น ) ไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะ ซึ่งกลิ่นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์

จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในทั้ง 2  ประการนี้จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นเท่านั้น จะไปใช้จุลินทรีย์กลุ่มอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้ ดังนั้น ในการเติมจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจึงจำเป็นต้องเลือกชนิดของจุลินทรีย์ที่จะเติมว่าเป็นประเภทใด มีคุณสมบัติอย่างไร

    

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน และกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุลินทรีย์รักษ์โลก คือช่วยจัดการย่อยสลายกำจัดบรรดาของเสียต่างๆทั้งหมดในโลกนี้ ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มดังกล่าวนี้  ของเสียต่างๆคงล้นโลกไปนานแล้ว นี่คือเรื่องราวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อโลกและมนุษย์บางส่วน ซึ่งจะได้เห็นถึงประโยชน์ของจุลินทรีย์ในบางด้านที่เรานำมาใช้ประโยชน์แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรา โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) และการกำจัดกลิ่นบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) ซึ่งเป็นมลพิษและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งสองกลุ่มจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับสิ่งแวดล้อมโลกของเรา  

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( บำบัดกลิ่นส้วมเหม็น)

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า เราจะดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็นใช้อะไรหรือสิ่งใดบำบัด จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์คือธรรมชาติบำบัด หรือการบำบัดด้วยวิธีชีวภาพ ตกจุดตรงประเด็น ซึ่งปลอดภัยไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ และจุลินทรีย์ที่จะใช้บำบัดหรือดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น(บ่อเกรอะเหม็น) ก็จะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน และกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ) แต่ปัญหาก็คือ ออกซิเจนในบ่อส้วมมีน้อยหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย เพราะบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน อุดมไปด้วยก๊าซพิษ ดังนั้น กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนจึงทำงานและดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน  จึงต้องไปหาและพึ่งพากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายและบำบัดกลิ่นชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ในธรรมชาติ ( รวมทั้งในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ) จะมีจุลินทรีย์กลุ่มนี้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะที่มีปริมาณของเสียมาก จุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดไม่สมดุลกันกับปริมาณของเสีย จึงเกิดปัญหาขึ้น ทั้งปัญหากลิ่นและของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ไม่ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ เหตุเพราะการย่อยสลายเกิดขึ้นได้น้อย ย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทัน ( เพราะของเสียมีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์ ) ทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นของจุลินทรีย์ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย ส่วนจะใช้เวลาในการย่อยสลายมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับของเสียที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ของเสียมีมากและมีขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายมากขึ้น ส่วนการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าการย่อยสลาย

วิธีดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( บำบัดกลิ่นส้วมเหม็น)ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและดับกลิ่น ( บำบัดกลิ่น ) ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นบ่อที่อับอากาศออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน จึงเหมาะสำหรับเติมในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ เพื่อดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆและช่วยบำบัดน้ำเสียในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ( ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ) การเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะทำได้  2  วิธีดังต่อไปนี้. -

1. เติมที่บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะโดยตรง วิธีนี้อาจจะยุ่งยาก เพราะต้องเปิดฝาบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ โดยเติมคั้งละ 1-5  ลิตร หรือมากกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของน้ำเสียของบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะว่า บรรจุน้ำเสียของเสียกี่คิวหรือกี่ลูกบาศก์เมตร

2.  เติมที่ชักโครกหรือโถส้วม หรือคอห่านจากในห้องน้ำ ห้องส้วม ครั้งละเท่ากันตามข้อ 1  วิธีนี้จะช่วยทำความสะอาดโถส้วมหรือชักโครก รวมถึงทำความสะอาดท่อลำเลียงของเสียน้ำเสียที่ต่อลงไปยังบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ

การเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงไปในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจะใช้วิธีใดก็ได้ใน 2 วิธี หรือใช้ทั้ง 2 วิธีรวมกันก็ได้ สามารถเติมบ่อยๆได้ตามความต้องการ ไม่มีผลเสียใดๆมีแต่ผลดีต่อระบบ กลิ่นในห้องน้ำห้องส้วมจะหายไป สิ่งปฏิกูลในบ่อส้วมก็จะถูกย่อยสลายได้มากขึ้นและเร็วขึ้นตามปริมาณและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ที่เติมลงไปในบ่อส้วมและความถี่ของการเติมจุลินทรีย์

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงไปในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ

1. บำบัดน้ำเสียในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ( ย่อยสลายของเสียต่างๆและสิ่งปฏิกูลในบ่อส้วม)

2.  ดับกลิ่น ( บำบัดกลิ่น ) ไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นการดับกลิ่นด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ( ไม่ใช้สารเคมี ) ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

    

วิธีการแก้ปัญหาก๊าซไข่เน่าในบ่อเกรอะ( H2S )

ให้ใส่ปูนขาว( Ca( OH )2 )เติมลงไปในบ่อเกรอะ โดยจะเติมจากชักโครกหรือโถส้วมก็ได้ เติมปูนขาวลงไปจนกลิ่นหายไป ปูนขาวจะไปกำจัดก๊าซไข่เน่าในบ่อเกรอะ เพราะบ่อเกรอะน้ำเสียมีความเป็นกรดสูง ปูนขาวจะปรับค่า pH ของน้ำเสียในบ่อเกรอะ เพื่อลดความเป็นกรดลง

เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบจากเรา ของแท้ต้องที่นี่..ที่เดียวเท่านั้น

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อส้วมดับกลิ่นบ่อเกรอะ ราคา

ราคา จำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท 

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร  ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรี   การรแก้ปัญหาบ่อเกรอะบ่อส้วมเหม็นแบบธรรมชาติ คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัด( จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่น ) ข้อสังเกตุ ถ้าจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในบ่อเกรอะไม่สมดุลกันกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง( จุลินทรีย์มีปริมาณน้อยกว่าของเสีย )จะเกิดปัญหาขึ้นทันที ทั้งกลิ่นเหม็นและของเสียล้นระบบ ซึ่งเป็นผลมาจากจุลินทรีย์บำบัดไม่ทัน เพราะของเสียมีมาก ในขณะที่จุลินทรีย์มีน้อย

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..