จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ดูประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะโดยตรง
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกรุงเทพฯ
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นต่างจังหวัด
bulletลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราบางส่วน
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletการใช้จุลินทรีย์กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletกรงสุนัข/คอกสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ทำความสะอาดสุนัข
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพ
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletไทยพาณิชย์
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletThailandservices
bulletTwitter
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


ประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อเกรอะ

(( ขอบคุณมากๆที่ท่านกรุณากด แชร์ ( Share ) ให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ))

     

ที่นี่..เราวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาแนะนำให้กับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปจากเรา ให้ใช้งานจุลินทรีย์ในแต่ละเรื่องอย่างถูกต้อง เช่น การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียใช้อย่างไร ใช้ในจุดใด ใช้ในปริมาณเท่าใด ปรับให้เข้ากับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่ลูกค้ามีอยู่อย่างไร หรือกรณีการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) จะใช้อย่างไร ใช้ในจุดไหน ใช้ปริมาณเท่าใด ฯลฯ การใช้จุลินทรีย์อย่างตรงจุดและตรงประเด็น การใช้งานจุลินทรีย์เป็นและใช้ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เราปฏิบัติเช่นนี้

บ่อเกรอะ( บ่อส้วม ) คืออะไร ?

บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม คือ บ่อที่รับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือโถส้วมในห้องน้ำห้องส้วม ทั้งอุจจาระและปัสสาวะจากการหนักเบาในห้องน้ำห้องส้วมจะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะหรือบ่อส้วมทั้งหมด สิ่งปฏิกูลที่ไปจากมนุษย์จะเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมด บ่อเกรอะจะอุดมไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์และก๊าซพิษนานาชนิดที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในแต่ละวัน เป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลจะอยู่ไม่ได้ ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน แต่มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะในแต่ละวัน

มีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อเกรอะ( บ่อส้วม )

ถ้าบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมนั้นๆไม่มีของเสียและสิ่งปฏิกูลเลย ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ  และจุลินทรีย์ที่จะต้องเติมลงไปในบ่อเกรอะจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลเท่านั้น รวมถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) ไม่ใช่จะเติมจุลินทรีย์กลุ่มใดก็ได้

      

ประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดของเสียและบำบัดกลิ่นชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา มีคุณสมบัติเด่นๆในด้านการบำบัดน้ำเสีย และ การบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )กรณีนำไปใช้งานในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม โดยการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงไปในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมจะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้. -

1. ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม บรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมมาจากของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปจากชักโครกหือโถส้วม ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดที่ไปจากมนุษย์( ทั้งอุจจาระและปัสสาวะ )จะลงไปรวมกันที่บ่อรับของเสียซึ่งก็คือบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมนั่นเอง ยิ่งมีของเสียและสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก กลิ่นไม่พึงประสงค์ก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ทั้งกลิ่นและสารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกบำบัดและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ( จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ่อเกรอะ )ซึ่งเป็นกลไกของธรรมชาติหรือธรรมชาติบำบัดนั่นเอง แต่ปัญหาคือ ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมมีมากกว่าปริมาณของจุลินทรีย์ที่จะบำบัดได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงเกิดปัญหาทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และของเสียสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะถูกย่อยสลายไม่หมดและไม่ทันเวลา ส่งผลให้ส้วมเต็มง่าย นี่คือที่มาของปัญหากลิ่นเหม็นบ่อเกรอะบ่อส้วมและทำให้ส้วมเต็มง่าย เพราะปริมาณจุลินทรีย์บำบัดของเสียมีน้อย( ย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่น )

   ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไร้ออกซิเจนได้ ในบ่อเกรอะจึงมีเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนทำงานย่อยสลายของเสีย แต่มีในปริมาณที่น้อยกว่าของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริง จึงทำให้บ่อเกรอะแต่ละแห่งส่งกลิ่นเหม็น และต้องสูบส้วมอยู่บ่อยๆ การเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงไปในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมจะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดกลิ่นโดยตรง ทำให้สารอินทรีย์ที่มีกลิ่นรุนแรงทั้งหมดในบ่อเกรอะถูกบำบัด( ย่อยสลายและดับกลิ่น )โดยกลุ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เติมลงไปนี้จะทำหน้าที่ในการบำบัดของเสียและบำบัดกลิ่นในบ่อเกรอะ ตราบใดที่ของเสียและสิ่งปฏิกูลมีอย่างต่อเนื่องในบ่อเกรอะ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในโลกนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสีย ถ้าโลกนี้ปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้ว ของเสียต่างๆคงล้นโลกใบนี้ไปนานแล้ว กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจึงถือว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์รักษ์โลก 

2. ประโยชน์ในด้านการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) การย่อยสลายของเสียต่างๆในโลกนี้ ล้วนต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายทั้งสิ้น ซึ่งถือว่าการย่อยสลายของเสียต่างๆรวมทั้งการบำบัดน้ำเสียเป็นหน้าที่ของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยตรง ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียในธรรมชาติจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเกิดขึ้นตลอดเวลา จากของเสียที่มีขนาดใหญ่จะถูกย่อยสลายให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนถึงที่สุดของการย่อยสลายไปถึงระดับโมเลกุล ตามปฏิกิริยาจำลองจากสมการด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย

     

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน( สีฟ้า ) และกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน( เขียวอ่อน )ในภาพบนคือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จะเห็นว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้จะให้ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของปฏิกิริยาคล้ายๆกัน คือ น้ำ  พลังงาน และก๊าซ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆทั่วๆไป รวมทั้งปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสียก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเป็นกำลังเสริมในยามที่มีปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย( จุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบไม่เพียงพอ )และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีปริมาณน้อย รวมถึงกรณีที่ระบบมีปัญหาในด้านต่างๆหรือเกิดการล้มเหลวอยู่บ่อยๆ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์อยู่บ่อยๆ ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะช่วยเสริม( กำลังเสริม )ให้การบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดทำงานไปได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )ให้มากยิ่งขึ้นและปฏิกิริยาเร็วขึ้น ถึงแม้ในน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนละลายอยู่หรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ตาม จุลินทรีย์หอมคาซามาก็ยังคงทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียได้ตามปกติ ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นจุดที่อับอากาศ( ออกซิเจนมีปริมาณน้อยหรือแทบไม่มีเลย )อุดมไปด้วยของเสียและสิ่งปฏิกูลกลิ่นไม่พึงประสงค์นานาชนิด ของเสียและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย( ชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน )แต่ปัญหาคือบ่อเกรอะอับอากาศ ออกซิเจนมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้( ไม่ทำงาน ) ยังคงมีเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ แต่ปัญหาก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาในจุดนี้ แก้ปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะขาดแคลนหรือมีปริมาณน้อย สามารถทดแทนได้ทันที

    จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์หอมคาซาม่าแก้ปัญหาได้แบบครบวงจรในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในบ่อเกรอะในเวลาเดียวกัน ไม่ต้องกลัวจุลินทรีย์ย่อยสลายขาดแคลน ไม่ต้องกังวลเรื่องจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะมีน้อย เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถแก้ปัญหาได้ทันที แต่ต้องใช้ให้เป็น( ใช้แบบบูรณาการ )และใช้ให้ถึง( ปริมาณต้องมากพอ )สมดุลกับปริมาณของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริง จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

  เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย เราผลิตและจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี ลูกค้าที่ใช้ประจำมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รู้ลึกรู้จริงเรื่องการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ปรึกษาเราที่นี่โดยตรง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ราคา

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-3 วันทำการขนส่ง ( แบบด่วนพิเศษ )


    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..