จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้บำบัดกลิ่นบ่อเกรอะดับกลิ่นบ่อเกรอะ ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นบ่อเกรอะและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะโดยตรงทันที มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ

      

การแก้ปัญหาบ่อเกรอะบ่อส้วมเหม็นแบบธรรมชาติ คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัด( จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่น ) ข้อสังเกตุ ถ้าจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในบ่อเกรอะไม่สมดุลกันกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง( จุลินทรีย์มีปริมาณน้อยกว่าของเสีย )จะเกิดปัญหาขึ้นทันที ทั้งกลิ่นเหม็นและของเสียล้นระบบ ซึ่งเป็นผลมาจากจุลินทรีย์บำบัดไม่ทัน เพราะของเสียมีมาก ในขณะที่จุลินทรีย์มีน้อย

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ

ความหมายของจุลินทรีย์บ่อเกรอะ ก็คือ จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในบ่อเกรอะนั่นเอง เพราะบ่อเกรอะ( บ่อส้วม )เป็นจุดที่รับของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วมทั้งหมดจะลงไปรวมกับที่บ่อเกรอะนี้จุดเดียว ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์( อุจจาระและปัสสาวะ ) สารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียที่มีอยู่ในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศทั่วๆไป กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ซึ่งในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมก็มีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเหล่านี้ เพียงแต่มีปริมาณน้อย( เมื่อเปรียบเทียบกับของเสียและสิ่งปฏิกูล ) จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก กว่าจะย่อยสลายของเสียต่างๆและสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลา บรรดาสิ่งของต่างๆที่เป็นสสารทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เพื่อแปรสถานะของสสารให้กลายสภาพไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซ ตามสมการด้านล่าง

 

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์ ผลลัพธ์ของการแปรสถานะของสสารของเสียเป็นไปตามสมการ

  ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อเกรอะ ?

อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่า ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมจะถูกย่อยสลายแปรสภาพโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ( ในบ่อเกรอะ )แต่ปัญหาก็คือ บ่อเกรอะมีของเสียและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากในแต่ละวันจนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ่อเกรอะย่อยสลายไม่ทัน ทำให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์และของเสียล้นบ่อเกรอะ( ส้วมเต็มง่าย ) จุลินทรีย์ย่อยสลายมีไม่มากเพียงพอ ไม่สมดุลกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง การแก้ปัญหานี้จึงต้องมีการเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายของเสียได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดทั้งของเสีย ลดมลพิษและมลภาวะในบ่อเกรอะ และจุลินทรีย์ที่จะนำมาเติมลงในบ่อเกรอะจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ทั้งนั้น ถ้าการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นได้มากและเร็วจะเป็นผลดีต่อบ่อเกรอะ ส่งผลให้ส้วมไม่เต็มง่ายและไม่ค่อยมีกลิ่นติดตามมา

จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ

จุลินทรีย์ที่ใช้ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในบ่อเกรอะ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะดำรงชีพและเจริญเติบโตได้ดี ต้องมีอาหารและออกซิเจนหล่อเลี้ยง ขาดส่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้ สำหรับอาหารก็คือของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็คือ ออกซิเจนในบ่อเกรอะมีเบาบางหรือมีน้อย บ่อเกรอะบางแห่งเป็นจุดอับอากาศออกซิเจน อุดมไปด้วยก๊าซพิษนานาชนิด สูดดมเข้าไปนานๆอันตรายถึงชีวิตได้ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะขาดออกซิเจนไม่ได้ บ่อเกรอะเป็นจุดอับอากาศออกซิเจน ดังนั้น กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงมีน้อยหรือบางแห่งแทบไม่มีจุลินทรีย์กลุ่มนี้เลยในบ่อเกรอะ

2. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ทำงานย่อยสลายและดำรงชีพอยู่ได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและในสภาวะที่มีอากาศออกซิเจน ในบ่อเกรอะจึงมีจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่มีปริมาณไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ

       

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ / จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่น เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย( จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 )นำมาจากธรรมชาติแล้วสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการและมีการขยายเพื่อให้ได้ปริมาณจุลินทรีย์ที่มากขึ้นตามที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปเติมลงในบ่อเกรอะได้ทันที ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ รวมทั้งการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะในเวลาเดียวกัน จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

    

วิธีการแก้ปัญหาก๊าซไข่เน่าในบ่อเกรอะ( H2S )

 

ให้ใส่ปูนขาว( Ca( OH )2 )เติมลงไปในบ่อเกรอะ โดยจะเติมจากชักโครกหรือโถส้วมก็ได้ เติมปูนขาวลงไปจนกลิ่นหายไป ปูนขาวจะไปกำจัดก๊าซไข่เน่าในบ่อเกรอะ เพราะบ่อเกรอะน้ำเสียมีความเป็นกรดสูง ปูนขาวจะปรับค่า pH ของน้ำเสียในบ่อเกรอะ เพื่อลดความเป็นกรดลง

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ ราคา

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ ราคา

จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ  ถึงผู้รับภายใน  2-4 วันทำการขนส่ง   

มีปัญหาบ่อเกรอะเต็มง่าย ส้วมเต็มง่าย ส้วมส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ลดปัญหาส้วมเต็มง่าย บ่อเกรอะเต็มง่าย ส้วมเหม็น บ่อเกรอะเหม็น

 

    

แอดไลน์ร้านค้า กรุณากดที่เพิ่มเพื่อนด้านบนนี้

แล้วสามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์ทางไลน์ได้ทันที

     
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..