จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์บ่อบำบัด/จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


จุลินทรีย์บ่อบำบัด/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย

     

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บ่อบำบัด / จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัด / จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัด เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย

ความหมายของ จุลินทรีย์บ่อบำบัด, จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัด, จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัด 

หมายถึง จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่งนั่นเอง และจุลินทรีย์ที่ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียได้เท่านั้น จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายนี้มีอยู่ด้วยกัน  2  กลุ่ม คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน( Aerobic  Bacteria )ในการดำรงชีพและเจริญเติบโต ขยายเซลล์ รวมทั้งใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ดังนั้น น้ำเสียในบ่อบำบัดนั้นๆจะต้องมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมากเพียงพอที่จะให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้นำไปใช้งานและการดำรงชีพ ถ้าปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อยก็จะเกิดปัญหาทันที ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ก็จะมีปริมาณน้อยตามไปด้วย หรือกรณีที่น้ำเสียนั้นๆไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียเลย( ค่า DO=0 )จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็ตายยกบ่อได้ตลอดเวลา ซึ่งสังเกตุได้จากน้ำเสียมีกลิ่นเหม็นรุนแรง มีสีดำ จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจะอยู่ได้ต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสม การออกแบบระบบบำบัดเหมาะสม น้ำเสียต้องไม่เป็นกรดและเป็นด่างมากจนเกินไป ( pH ต้องอยู่ประมาณ 5-9 ) ออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียต้องมีมากเพียงพอสำหรับการใช้งานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียแทบจะทุกๆระบบจะนิยมใช้งานจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก เพราะสามารถดึงจากธรรมชาติดิน น้ำ อากาศ มาใช้งานได้ง่ายๆ เพียงออกแบบระบบบำบัดให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของมัน มีอาหารและออกซิเจนหล่อเลี้ยงตลอดเวลาก็สามารถดึงกลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้มาใช้งานได้แล้ว เรื่องอาหารของจุลินทรีย์ไม่น่าห่วง เพราะของเสียต่างๆในน้ำเสียมีมากอยู่แล้ว แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ จะพบปัญหาในจุดนี้มากที่สุด ออกซิเจนมีน้อยไม่เพียงพออาจจะเนื่องมาจากหลายๆสาเหตุ ทั้งขนาดแรงม้าของเครื่องเติมอากาศแรงน้อยไป หรือการเติมอากาศได้ไม่ทั่วถึงทั้งบ่อบำบัด เครื่องเติมอากาศเสียบ่อยๆ หรือบางแห่งไม่มีเครื่องเติมอากาศเลยก็มี ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีพของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักกลุ่มนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่( มากกว่า 90% )จะเป็นระบบแบบเติมอากาศลงไปในน้ำเสีย ( ระบบ AS : Activated  Sludge )เพื่อให้น้ำเสียนั้นๆมีออกซิเจนเพียงพอ และประการสำคัญเพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักนำไปใช้งานและการดำรงชีพ

2. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและการเจริญเติบโต( Anaerobic  Bacteria )จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ทำหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้เหมือนกันกับกลุ่มแรก ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่จุลินทรีย์กลุ่มนี้ไม่ต้องการออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและการดำรงชีพ ในน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลย จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ก็อยู่ได้ทำงานย่อยสลายได้ตามปกติ ไม่ไปแย่งออกซิเจนในน้ำเสียจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน และยังมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่วิกฤตในบ่อบำบัดได้ดีกว่ากลุ่มแรก เช่น น้ำเสียไม่มีออกซิเจนละลายอยู่เลย หรือกรณีที่น้ำเสียมีความเป็นกรดสูงมาก หรือเป็นด่างสูงมาก จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมนี้ได้ ในขณะที่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ นี่คือจุดแข็งและจุดเด่นของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน แต่ปัญหาคือ ดึงจากธรรมชาติมาใช้งานได้ยากมากกว่ากลุ่มแรก ในธรรมชาติก็มีปริมาณน้อยอยู่แล้ว การดึงมาใช้งานก็ลำบาก ดังนั้น จึงไม่เป็นที่นิยมนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ยกเว้นกรณีที่สังเคราะห์จุลินทรีย์กลุ่มนี้ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งสามารถทำได้แล้วในปัจจุบัน เราสามารถสังเคราะห์รวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน นำมาเติมบ่อบำบัดน้ำเสียและแก้ปัญหาฉุกเฉินกรณีจุลินทรีย์กลุ่มแรกในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อยหรือมีการตายยกบ่อบำบัด ก็สามารถนำจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานี้มาทดแทนในบ่อบำบัดได้ทันที

      สำหรับปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมาจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันตามสมการจำลองด้านล่าง

จุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียแปรสภาพของเสีย ในขั้นสุดท้ายของการแปรสภาพของสสารจะได้ผลลัพธ์เป็นไปตามสมการจำลองด้านบน สิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดทั้งพืชและสัตว์จะถูกย่อยสลายและแปรสภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ นี่คือเรื่องราวของกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งช่วยโลกลดของเสียและมลพิษมลภาวะต่างๆได้อย่างมากมาย ถือว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์รักษ์โลกก็ว่าได้ จะตรงกันข้ามกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำลายโลก ( จุลินทรีย์ที่ให้โทษและกลุ่มเชื้อโรค )

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บ่อบำบัด 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวมสังเคราะห์ไว้ในที่เดียวกัน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา( Anaerobic  Bacteria ) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ตามที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )แล้วยังทำหน้าที่บำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย แก้ปัญหาในยามที่บ่อบำบัดหรือระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย หรือกรณีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อบำบัด จะเข้าไปทดแทนในจุดนี้ได้ทันที

      เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมหรือจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดและอื่นๆ ที่นี่เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การแก้ปัญหาทางเทคนิคในระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหา ท่านจะได้รับคำแนะนำและปรึกษาฟรีๆ

จุลินทรีย์บ่อบำบัด ราคา

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา 

ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )


        

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

       

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..