จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการต่างๆ การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


บำบัดน้ำเสีย

(( ขอบคุณมากๆที่ท่านกรุณากด แชร์ ( Share ) ให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ))     

     

สิ่งที่ไม่ควรกระทำมากที่สุดในระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบ คือ การปรับค่า pH โดยการใช้กรดหรือด่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น กรดซัลฟูริค โซดาไฟ เป็นต้น เพราะสารเหล่านี้เป็นอันตรายทำลายจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะในบ่อเติมอากาศ ส่งผลให้ปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลดลง และจะส่งผลต่อค่ามาตรฐานน้ำทิ้งโดยตรง ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในระบบบำบัด กรณีที่เป็นสารเคมีจากไลน์ผลิตและเป็นสารเคมีอันตราย ให้ทำการเจือจาง( Dilute )ด้วยปูนขาวก่อน เพื่อลดความรุนแรงของสารเคมี ก่อนเข้าระบบบำบัด 

กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดไนโตรเจนได้แล้ว เพราะเราได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งรวมอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่ลดค่า TKN ในน้ำเสียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียงเท่านั้น

เพิ่ม และ เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที

Boost & Reboost ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆครั้งด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัด เพื่อการย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้รวดเร็วมากขึ้น ลดค่า BOD,SS,TDS,FOG,TKN ในน้ำเสียบ่อบำบัด

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ทุกๆระบบ คลิกที่นี่..

น้ำเสีย ( Waste Water )

ความหมายของน้ำเสีย 

น้ำเสีย คือ น้ำเสียที่มีสิ่งสกปรกเจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำนั้นๆ ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

บำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment  )

ความหมายของบำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย หมายถึง การแยกหรือการกำจัด การทำลายสสารที่เป็นของเสียต่างๆที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียให้หมดไป หรือให้เหลือน้อยที่สุด กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำเสียและสิ่งเจือปนในน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยทั่วๆไปมี 3 วิธีคือ

1. วิธีทางกายภาพ เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบง่ายในเบื้องต้น ซึ่งจะแยกของเสียที่เป็นของแข็งขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำเสีย  วิธีการนี้จะแยกของเสียที่เป็นตะกอนของแข็งออกจากน้ำเสียได้ประมาณ 50-65% ( SS ) ลดค่า BOD ลงได้ประมาณ 20-30% วิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพนี้มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การตกตะกอน การกรองแบบหยาบ การกรองแบบละเอียด การดักไขมันและน้ำมัน การทำให้ตะกอนลอยตัว การคัดแยกเอาตะกอนหนักและเบาออกจากน้ำเสีย ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพในขั้นต้นของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

2. วิธีการทางชีวภาพ เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสีย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มในธรรมชาติ คือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic bacteria)จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดำรงชีพ และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มจุลินรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic bacteria)ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดำรงชีพ ซึ่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ของจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน การใช้จุลินทรีย์บำบัดเป็นการบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุดในแง่ของการกำจัดและลดปริมาณสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในน้ำเสีย เป็นกระบวนการแปรสภาพของสสารต่างๆที่อยู่ในน้ำเสียให้กลายไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซต่างๆ ตามสมการจำลองด้านล่าง

 

3. วิธีการทางเคมี  เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการแยกสารต่างๆ ที่เจือปนหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียที่จะทำการบำบัดด้วยสารเคมีหรือกระบวนการทางเคมีบำบัด เช่น การกำจัดโลหะหนักบางชนิด การกำจัดสารพิษที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย การปรับสภาพความเป็นกรดหรือเป็นด่างในน้ำเสีย จะใช้วิธีการเติมสารเคมีบางชนิดลงไปในน้ำเสีย เพื่อทำปฏิกิริยากับสารหรือสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำเสียนั้นๆการบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมี อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชวิตในสิ่งแวดล้อมได้ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ดังนั้น กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมีหรือเคมีบำบัดจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อ น้ำเสียนั้นๆไม่สามารถบำบัดได้ด้วยกระบวนการบำบัดทางกายภาพหรือชีวภาพ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าในน้ำเสียนั้นเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งหมด ก็จำเป็นต้องใช้วิธีการบำบัดด้วยสารเคมีหรือเคมีบำบัดตามแหล่งที่มาของน้ำเสียเป็นหลัก

4. วิธีการทางกายภาพ-เคมี เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมาช่วยเพิ่มเติม การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการนี้จะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพมาแล้ว การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีนี้เป็นการบำบัดน้ำเสียแบบผสมผสานกันระหว่างทางกายภาพและทางเคมี  กระบวนการดังกล่าว เช่น   การดูดซับด้วยถ่านคาร์บอน ซึ่งจะใช้ผงถ่านหรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสิ่งที่เจือปนหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียที่ทำการบำบัด(น้ำทิ้ง) หรือกรณีการแลกเปลี่ยนประจุกันระหว่างสารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียกับสารเคมีบางชนิดที่นำมาใช้บำบัด

วิธีการบำบัดน้ำเสียในข้อ 1 เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพในเบื้องต้น ก่อนไปสู่ขั้นตอนการบำบัดขั้นที่ 2 ในข้อ 2 หรือข้อ 3  ส่วนวิธีการในข้อ 4 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำบัดน้ำเสียแบบผสมผสานกันระหว่างการบำบัดทางกายภาพกับการใช้วิธีทางเคมีบำบัด นี่คือขั้นตอนต่างๆในการบำบัดน้ำเสียโดยทั่วๆไป จะเลือกใช้วิธีการใดนั้นยังขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำเสียและสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำเสียนั้นๆ

   

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเกี่ยวข้องอะไรกับการบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ดังนั้น ไม่ว่าในน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆ ซึ่งจะแตกต่างไปจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ขาดออกซิเจนไม่ได้ ถ้าน้ำเสียนั้นๆไม่มีออกซิเจนเลย จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนี้ก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้( ตายยกบ่อบำบัด ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงเหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และใช้ในยามที่บ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมีน้อย หรือกรณีจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดตายยกบ่อ สามารถนำไปทดแทนได้ทันที ไม่ต้อเสียเวลา RUN ระบบใหม่ เพราะน้ำเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา ในการ RUN ระบบใหม่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์ระบบจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่ายังช่วยปรับสภาพน้ำเสียที่เป็นด่างได้ดี

   เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จึงเป็นจุลินรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัด ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆสำหรับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าทุกๆท่าน

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20 ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ตามระยะใกล้-ไกล )

 


            


RUN/BOOT&REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..