จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียจะส่งผลให้ค่า BOD,SS,TDS FOG ลดลงบางส่วน
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


การกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย

          

การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย = การลดค่า BOD , SS , TDS , FOG โดยตรง

สารอินทรีย์( สารที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด )ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปะปนกันไป ในการกำจัดสารอินทรีย์เหล่านี้ให้ออกไปจากน้ำเสียจึงต้องใช้หลากหลายวิธีการร่วมกัน ในน้ำเสียโดยทั่วๆไป โดยเฉพาะน้ำเสียจากอาคารสำนักงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่ไปจากการใช้น้ำในห้องน้ำและห้องส้วม บรรดาของเสียต่างๆที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น( จากการใช้ห้องน้ำห้องส้วม )โดยเฉพาะของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆคือสารอินทรีย์ทั้งหมด สารอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงสารที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด สารอินทรีย์เหล่านี้เกิดการเน่าเสียกลายไปเป็นของเสียได้ สารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ และแปรสภาพเปลี่ยนสถานะสารอินทรีย์ให้มีขนาดโมเลกุลของสสารเล็กลงไปเรื่อยๆจนขั้นตอนสุดท้ายจะแปรสถานะไปเป็นน้ำ พลังงาน และก๊าซในที่สุด ในการแปรสภาพย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ต้องใช้เวลาที่แตกต่างกัน ถ้าสารอินทรีย์มีขนาดใหญ่ จุลินทรีย์ก็จะใช้เวลาในการแปรสภาพย่อยสลายนานมากขึ้น ถ้าสารอินทรีย์มีขนาดเล็กย่อยสลายได้ง่ายๆก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายไม่นานมาก จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก การทำหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียต่างๆต้องใช้เวลา และยังขึ้นอยู่กับขนาดของเสียนั้นๆว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายที่แตกต่างกัน บรรดาของเสียทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งหมด( จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย )

การกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย

น้ำที่เน่าเสียหรือน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ ค่า BOD ค่า SS สูงจะทำให้รู้ว่าในน้ำเสียมีปริมาณสารอินทรีย์สูง ในการกำจัดสารอินทรีย์เหล่านี้ออกจากน้ำเสียจะส่งผลทำให้ค่า BOD , SS , TDS , FOG ลดลงในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะค่า SS , TDS จะลดลงได้มากเป็นพิเศษ ในการกำจัดหรือแยกสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียออกจากน้ำเสียนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพในเบื้องต้น เช่น การตกตะกอนของเสีย การใช้ฟิลเตอร์กรองหยาบและกรองละเอียด การแยกของเสียที่มีขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสียด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้น แล้วนำของเสียเหล่านี้ไปกำจัดทิ้งในที่อื่น ซึ่งจะส่งผลให้สารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆลดลงและมีน้อยลง จะมีก็เฉพาะขนาดเล็กที่ผ่านชั้นของการตกตะกอน การกรองหยาบและกรองละเอียด ทำให้ของเสียที่มีขนาดใหญ่ถูกกำจัดออกไปจากระบบบำบัด เป้นการลดค่า SS และ TDS ไปในตัว รวมถึงค่า BOD และ FOG ก็ลดลงไปได้ในระดับหนึ่ง เป็นการลดภาระการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศ เมื่อของเสียลดลงและมีน้อยลง จะส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละค่าผ่านเกณฑ์กำหนดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ในการบำบัดน้ำเสียจึงต้องใช้กรรมวิธีการบำบัดทั้งทางกายภาพ และชีวภาพร่วมกัน หรือในบางกรณีอาจใช้สารเคมีบำบัดร่วมด้วย ถ้าน้ำเสียนั้นๆปนเปื้อนสารเคมีจนไม่สามารถแก้ไขบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพและวิธีทางขีวภาพได้ 

  การกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียในเบื้องต้นด้วยวิธีทางกายภาพตามที่กล่าวมา( การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ )จะช่วยลดปริมาณของเสียต่างๆที่เป็นสารอินทรีย์เจือปนอยู่ในน้ำเสียลงได้มากพอสมควร( มากกว่า 50% ) ลำดับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการกำจัดสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีวภาพ( การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ) ซึ่งก็คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และกลุ่มจุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติทั่วๆไป( ดิน น้ำ และอากาศ )เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า บรรดาของเสียทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้ จะถูกย่อยสลายสลายและแปรสภาพโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย ของเสียไม่ล้นโลกก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายนี้เอง บรรดาสารอินทรีย์ที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทก็จะถูกย่อยสลายและแปรสภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย  สำหรับกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มหลักๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก( Aerobic  Bacteria หรือ Aerobic  Microorganisms )จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้จะขาดออกซิเจนไม่ได้ มันจะนำออกซิเจนไปใช้ในการดำรงชีพ เจริญเติบโตขยายเซลล์และใช้ในการทำปฏิกิรยาย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ดังนั้น ในน้ำเสียต้องมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่มากเพียงพอ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้นำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดำรงชีพ ถ้าออกซิเจนในน้ำเสียมีปริมาณน้อย ก็จะส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้มีปริมาณน้อยตามไปด้วย หรือกรณีที่ออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียไม่มีเลย( ค่า DO=0 )ก็จะส่งผลต่อจุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ ซึ่งสังเกตุได้จากกลิ่นเน่าเหม็นที่รุนแรงและน้ำเสียมีสีดำ แทบจะทุกๆระบบบำบัดจะนิยมใช้งานจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่( มากกว่า 90% )จะเป็นระบบแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS )ระบบบำบัดน้ำเสียระบบนี้จะเติมอากาศออกซิเจนลงไปในน้ำเสีย กระจายออกซิเจนไปให้ทั่วทั้งบ่อบำบัดให้มากที่สุด เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนกลุ่มนี้นำไปใช้ในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย บรรดาของเสียต่างๆซึ่งรวมทั้งสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายมากที่สุดในบ่อเติมอากาศนี้ เพราะมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมาก จึงเกิดการย่อยสลายของเสียมากที่สุด 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน( Anaerobic  Bacteria หรือ Anaerobic  Microorganisms )จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะแตกต่างไปจากจุลินทรีย์ในกลุ่มแรก( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน )ตรงที่จะไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดำรงชีพ ดังนั้น ในน้ำเสียจะมีออกซิเจนละลายอยู่หรือไม่มีออกซิเจนละลายอยู่เลย จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ก็สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายได้ตามปกติ ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการดำรงชีพและการทำหน้าที่ย่อยสลายของเสีย

   จุลินทรีย์ย่อยสลายทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมา มีอยู่ในธรรมชาติรวมกันประมาณ 10% ของจุลินทรีย์รวมทุกๆกลุ่มในโลกนี้ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ในหลายๆด้าน และหนึ่งในประโยชน์ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็คือ นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )

ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย( ปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย )ของจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมาจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน คือ การแปรสภาพย่อยสลายของเสียต่างๆ( ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ )ให้เปลี่ยนสถานะของสสารกลายไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซ ซึ่งเป็นการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้หายไปกลายไปเป็นน้ำ พลังงานและก๊าซในที่สุดตามสมการจำลองด้านล่าง เป็นการบำบัดของเสียขั้นตอนสุดท้ายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย

นี้คือกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีชีวภาพ( บำบัดด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย )หรือบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ คือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติ และส่วนหนึ่งมนุษย์สร้างขึ้น( ระบบบำบัดน้ำเสีย )เพื่อทำลายของเสียที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียออกให้หมด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งการรดต้นไม้และอื่นๆ น้ำเสียสร้างทั้งมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ( ทั้งพืชและสัตว์ )น้ำที่เน่าเสียวิกฤตหนักจะไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเสียโดยตรง ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย )จะเป็นการกำจัดหรือทำลายสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแปรสถานะของสารอินทรีย์ให้สลายกลายไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซ ในที่สุด( ตามสมการจำลองด้านบน ) ดังนั้น กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจึงเป็นตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในการแปรสภาพสารอินทรีย์ในขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในน้ำเสียจะต้องแปรผันตรงกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงจะสมดุลกัน น้ำเสียมีมาก ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายต้องมีมากตามไปด้วย แต่ถ้าเกิดการไม่สมดุลกันขึ้นเมื่อใดระหว่างน้ำเสียกับปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลาย ระบบบำบัดและการบำบัดน้ำเสียก็จะมีปัญหาทันที ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายมีปริมาณน้อยกว่าน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงติดตามมาด้วยค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยแก้ปัญหาในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย( ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย จะไม่มีการดึงเอาออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและการดำรงชีพ( ไม่ไปแย่งออกซิเจนจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก )สามารถนำไปทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้ทันที ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย หรือจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดตายยกบ่อ อันเนื่องมาจากขาดออกซิเจนหรือจากปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในบ่อบำบัด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะช่วยทั้งเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ผลลัพธ์ในการย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ได้เหมือนกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน

  ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จึงเป็นจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )


        

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

       

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..