จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง สำหรับลดค่า TKN โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสีย ดูสัญญาณแจ้งเตือนว่าจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดหรือในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย ต้องรีบเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเข้าไปในระบบบำบัดทันที
ReadyPlanet.com
bulletใบเสนอราคาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletห้องน้ำเหม็นตอนฝนตก/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรงช่วงหน้าฝน
bulletวิธีการแก้ปัญหากลิ่นห้องน้ำโชยเข้าห้องนอน
bulletห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
bulletวิธีทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วมให้มีกลิ่นหอม
bulletดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ/บำบัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ
bulletเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
bulletดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
bulletดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletประโยชน์ของการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะ
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ
bulletกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะแก้อย่างไร?
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่น/อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากจุดใด?
bulletวิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์-Kasama
bulletจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย-KASAMA
bulletวิธีดับกลิ่นส้วม/วิธีดับกลิ่นส้วมเหม็น
bulletท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น
bulletการใช้จุลินทรีย์-Kasama ทำความสะอาดห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
bulletวิธีดับกลิ่นท่อน้ำทิ้ง/วิธีดับกลิ่นท่อระบายน้ำทิ้ง
bulletของเสียในห้องน้ำห้องส้วม
bulletวิธีดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletกลิ่นเหม็นห้องน้ำ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น ซื้อที่ไหน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ซื้อที่ไหน
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ลดกลิ่นห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ
bulletดับกลิ่นห้องน้ำ/ดับกลิ่นส้วม
bulletการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายทำความสะอาดห้องน้ำ
bullet(( การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ))
bulletการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการดูแลบ่อเกรอะไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น
bulletจำหน่ายอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย
bulletอีเอ็มดับกลิ่น
dot
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
dot
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม
bulletห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็น
bulletวิธีแก้ห้องน้ำเหม็น
bulletส้วมเหม็น ทำไงดี?
bulletส้วมเหม็น ทำอย่างไร?
bulletกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
bulletชักโครกมีกลิ่นเหม็นมีวิธีแก้ไข
bulletท่อน้ำทิ้งมีกลิ่น
bulletห้องน้ำคอนโดมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำโรงแรมมีกลิ่นเหม็น/ห้องน้ำอพาร์ทเม้นท์มีกลิ่นเหม็น
bulletการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตลาดสด
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในโรงพยาบาลและคลีนิก
bulletการทำงานของจุลินทรีย์
bulletประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletการใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดี
bulletความเข้าใจในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นต่างๆ
bulletวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์
bulletการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย
dot
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
dot
bulletน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย น้ำท่วม
bulletem บำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีบำบัดน้ำเสีย
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletวิธีการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำเสียและการบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ
bulletอีเอ็มบำบัดน้ำเสีย/อีเอ็มดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันในโรงอาหาร
bulletการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มดับกลิ่นในไซท์งานก่อสร้าง
dot
การใช้จุลินทรีย์ในส่วนอื่นๆ
dot
bulletกลิ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข : น้ำยาดับกลิ่นสุนัข
bulletกลิ่นสุนัข/กลิ่นสัตว์เลี้ยง
bulletวิธีกําจัดกลิ่นสุนัข/วิธีกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกชนิด
bulletการกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
bulletส้วมเหม็น / ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/กลิ่นส้วม
bulletห้องน้ำเหม็นอับ
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ห้องส้วม
bulletส้วมเต็มง่าย
bulletส้วมมีกลิ่น / ห้องน้ำมีกลิ่น/ กลิ่นส้วม
bulletการเก็บรักษาจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletปัญหาการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นอย่างไรจึงจะได้ผล ?
dot
= การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ =
dot
bulletดับกลิ่นในห้องน้ำและห้องนอนด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletการใช้จุลินทรีย์ทะลวงในท่อที่อุดตัน
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนสัตว์
bulletการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข
bulletสารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
bulletการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประจำวัน
bulletการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน
bulletจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย?
bulletการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletแผนผังเว็บไซต์
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก
bulletแนวหน้า
bulletบริหารจัดการ
bulletLoGo
bulletHotmail
bulletYahoo
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกร
bulletThailandservices
bulletYoutube
bulletแปลงไฟล์
bulletFB
bulletGmail


มีปัญหาฟาร์มเป็ดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฟาร์มไก้ส่งกลิ่นเหม็นมากๆแก้ไขได้ง่ายๆ
บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น, แก้บ่อเกรอะเหม็น, ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างไร? อยากรู้คลิกดูที่นี่..
ดับกลิ่นสุนัข, ดับกลิ่นฟาร์มสุนัข, ดับกลิ่นคอกสุนัข, ดับกลิ่นกรงสุนัข, ดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง, ดับกลิ่นมูลสุนัข, ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น, ฟาร์มสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มหมู, ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง,
ห้องน้ำเหม็น, ส้วมเหม็น, จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น, จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, อีเอ็ม, จำหน่ายอีเอ็ม, จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ขายอีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, ดับกลิ่นส้วมเหม็น, บำบัดน้ำเ


สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย

        

สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดและสำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด คือ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) เพราะมันคือตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายในการแปรรูปของเสียที่อยู่ในสถานะของสสารต่างๆให้สลายไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซ ในที่สุด ตามสมการจำลองด้านล่าง

     
ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียต่างๆของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย 2 กลุ่ม บรรดาของเสียต่างๆในโลกนี้ จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ ของเสียไม่ล้นโลกก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์ย่อยสลายเหล่านี้ 

  สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยดูได้จากปัจจัยใด ?

สำหรับวิธีการดูว่าปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียหรือในบ่อบำบัดน้ำเสียเริ่มมีปริมาณน้อยลงหรือมีปริมาณลดลง ดูได้จากข้อมูลต่อไปนี้

1. ดูจากกลิ่นและสี ถ้าน้ำเสียเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น แสดงให้รู้ว่าปริมาณจุลินทรีย์ในระบบบำบัดหรือในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อยกว่าของเสีย ทำให้การบำบัดของเสีย( ย่อยสลายของเสีย )ไม่ทัน จึงทำให้เกิดน้ำเน่าเหม็นขึ้น หรือกรณีจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตายยกบ่อบำบัดไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม น้ำเสียจะเกิดการเน่าเหม็นวิกฤตทั้งระบบบำบัด หรือกรณีที่น้ำเสียมีสีดำผิดปกติ ตามมาด้วยกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งเป็นข้อมูลทางกายภาพที่สามารถรับรู้ได้จากสีและกลิ่นของน้ำเสียนั้นๆ

2. ดูจากข้อมูลรายงานการตรวจสอบค่าน้ำในบ่อบำบัดบ่อสุดท้าย ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละค่า จะเป็นตัวชี้วัด จะรายงานถึงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ถ้าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายๆค่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะทำให้เรารู้ว่าประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเริ่มต่ำลง หมายความว่า บรรดาของเสียส่วนใหญ่ถูกบำบัดยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งตัวจักรที่ทำหน้าที่ในการบำบัดของเสีย( ย่อยสลายของเสีย )ก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเอง ความหมายก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีปริมาณน้อยกว่าของเสีย ผลลัพธ์จึงออกมาในรูปของค่ามาตรฐานน้ำทิ้งหลายๆค่าไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดนั่นเอง

3. ตรวจสอบน้ำเสียในบ่อบำบัดจากค่า  pH  และ ค่า  DO  ในเบื้องต้น  ถ้าค่า pH ต่ำมากๆหรือสูงมากๆ จะมีผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักทันที อาจส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนี้ตายยกบ่อได้ทุกเมื่อ จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วง pH 5 - 9  ถ้าค่า pH ของน้ำเสียต่ำมากกว่านี้คือ ต่ำกว่า 5 หรือสูงมากกว่า 9 ขึ้นไป จะทำให้การเจริญเติบโตและขยายเซลล์ของจุลินทรีย์ย่อยสลายลดลงเรื่อยๆ ทำให้ในระบบบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลดลง ในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะนิยมใช้งานกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน สำหรับการทดสอบค่า DO ( ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ) ของน้ำเสียที่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนดำรงชีพอยู่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2 mg/l ขึ้นไป ดังนั้น จึงต้องหมั่นตรวจสอบค่า DO ในบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่เป็นประจำ ( ในบ่อเติมอากาศ ) ถ้าค่า DO ลดลงเมื่อใด ต้องรีบเพิ่มปริมาณออกซิเจนลงในบ่อเติมอากาศให้มากขึ้นทันที อย่ารอให้จุลินทรีย์ตายหมดเพราะขาดออกซิเจน  สิ่งแวดล้อมในบ่อบำบัด( ค่า pH )และปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย( ค่า DO ) เป็นสิ่งจำเป็นและมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ดังนั้น จึงควรมีเครื่องมือตรวจสอบทั้งค่า pH และค่า DO ในบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่เป็นประจำ ถ้าปฏิบัติได้ในทุกๆวันยิ่งเป็นการดีมาก เพราะจะทำให้รู้ถึงความเป็นไปของระบบบำบัด และถ้าเกิดปัญหาขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง( ค่า pH และค่า DO ) ก็สามารถแก้ไขได้ทันทีและทันเวลา( ก่อนจุลินทรีย์ย่อยสลายตายหมดทั้งบ่อบำบัด )

   นี่คือสัญญาณการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย )ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหลายวิธีตามที่กล่าวมา ทั้งวิธีเชิงกายภาพและวิธีเชิงคุณภาพร่วมกัน เป็นการตรวจสอบสุขภาพของระบบบำบัดน้ำเสียว่ายังมีสุขภาพดีอยู่หรือไม่( มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียดีอยู่หรือไม่ )ข้อดีของการหมั่นตรวจสอบอยู่เป็นประจำ จะทำให้รู้ถึงความเป็นไปของระบบบำบัดน้ำเสียนั้นๆว่ายังมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่ และถ้าเกิดปัญหาใดๆขึ้นในระบบบำบัดก็สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ทันที ไม่ต้อง Reboot ระบบบ่อยๆ การตรวจสอบระบบบำบัดควรอยู่ในแผนการดูแลบำรุงรักษาและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละแห่งที่ต้องรับผิดชอบ 

        

สาเหตุที่จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดหรือในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อยหรือลดลง

1. เครื่องเติมอากาศ( Aerator )มีกำลังแรงม้าหรือกำลังวัตต์ต่ำ ทำให้การเติมอากาศกระจายได้ไม่ทั่วถึงในทุกๆจุดของบ่อบำบัด จุดใดที่ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนมีเบาบาง กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนจะไม่เข้าไป เพราะไม่มีออกซิเจนหล่อเลี้ยงชีวิตและการเจริญเติบโตขยายตัว ของเสียในจุดนั้นๆจึงไม่ได้รับการบำบัด( ย่อยสลาย )

2. เครื่องเติมอากาศเสียบ่อยๆ หรือ การเดินเครื่องเติมอากาศไม่ต่อเนื่อง เปิดๆปิดๆบ่อยๆ เพราะกลัวสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า

3. ไม่มีการเติมอากาศออกซิเจนลงไปในน้ำเสียเลย

4. สิ่งแวดล้อมในบ่อบำบัดไม่เหมาะสม เช่น มีปัญหาในเรื่องค่า DO ต่ำบ่อยๆ , ค่า pH ต่ำหรือสูงบ่อยๆ ส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเจริญเติบโตได้ไม่ดี ไม่ค่อยขยายตัวเพิ่มขึ้นตามปกติทั่วไป

5. สารเคมีที่เป็นอันตรายบางชนิดที่ปนเปื้อนอยู่กับน้ำเสียเข้าไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลาย

    เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่( มากกว่า 90% )เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศออกซิเจนลงไปในน้ำเสีย( Activated Sludge : AS )เพื่อให้น้ำเสียมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอสหรับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )การดำรงชีพและขยายเซลล์ให้ได้มากขึ้น ในน้ำเสียนั้นๆปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียต้องมีมากเพียงพอกับการนำไปใช้ของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ถ้าออกซิเจนในน้ำเสียมีปริมาณน้อย( น้อยกว่า 2 mg/l )ก็จะส่งผลให้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนน้อยตามไปด้วย ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียก็จะด้อยลงทันที ของเสียจำนวนมากในน้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด( ย่อยสลาย )หรือย่อยสลายได้เล็กน้อย ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งหลายๆค่าไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด 

การแก้ไขปัญหาปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีน้อย 

วิธีที่ 1  ตรวจสอบอาหารและออกซิเจนของจุลินทรีย์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ สำหรับอาหารของจุลินทรีย์จะไม่น่าเป็นห่วง เพราะของเสียต่างๆในน้ำเสียที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์มีมากเพียงพออยู่แล้ว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ( ค่า DO )มีมากเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์นำไปใช้ในการดำรงชีพการเจริญเติบโตขยายเซลล์และการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ปัญหานี้จะพบบ่อยๆและพบเป็นประจำสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียหลายๆแห่ง การแก้ไขปัญหาปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อยด้วยการเพิ่มออกซิเจนลงไปในระบบบำบัด( บ่อเติมอากาศ )ให้มากขึ้น เพื่อการเจริญเติบโตและขยายตัวให้ได้มากขึ้นของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน และต้องเติมออกซิเจนให้กระจายทั่วถึงในทุกๆส่วนของบ่อบำบัด เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายของเสียต่างๆได้อย่างทั่วถึงในทุกๆจุดของบ่อบำบัด

วิธีที่ 2 ด้วยการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนเข้าไปในระบบบำบัด( เติมลงในบ่อบำบัดบ่อแรก )วิธีนี้จะง่ายกว่าวิธีแรก ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในแต่ละครั้งมากหรือน้อยได้ตามความต้องการ( กำหนดปริมาณได้ ) จะไม่เหมือนจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มแรก( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน )ที่เราไม่สามารถกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในแต่ละครั้งหรือแต่ละช่วงเวลาได้ตามความต้องการใช้งาน ในการใช้วิธีนี้จะเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบบำบัดซ้ำ( Double Treatment )ด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย 2 กลุ่มคือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งในระบบบำบัดเดิมก็มีอยู่แล้ว แต่ปริมาณกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะมีปริมาณน้อยมากในระบบบำบัด ในปัจจุบันเราสามารถนำกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนจากธรรมชาติมาสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการได้ เพื่อเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้มากขึ้นได้ตามความต้องการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆรวมทั้งใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย จุดเด่นๆของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนนี้คือ ไม่มีการดึงออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมาใช้งาน( ไม่ไปแย่งออกซิเจนจากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน )ไม่ว่าน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมน้ำเสียที่วิกฤตได้ดีอีกประการหนึ่ง 

     

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกชนิด เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปทดแทนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียหรือในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายมีปริมาณน้อยได้ทันที ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียเกิดขึ้นทันที ไม่ต้องไปเสียเวลารอ Reboot ระบบบำบัดใหม่เป็นสัปดาห์อีกต่อไป Run ระบบบำบัดได้ตามปกติ การบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

  ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จึงเป็นจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ใช้บำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีถึงที่ทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )


        

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนียมทุกๆแห่ง กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่.. 

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสียทุกๆแห่ง  คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานปลาหมึกทุกๆแห่ง คลิกที่นี่..

การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกที่นี่.. 
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 
กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 
สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..
วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 
การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่..
จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์  คลิกที่นี่... 
ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหาร & ภัตตาคารทุกๆแห่ง คลิกที่นี่...
การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมและรีสอร์ททั่วๆไป คลิกที่นี่..
การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วๆไป คลิกดูที่นี่..   

 

       

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

ดูหัวข้อที่สนใจ กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม/ดับกลิ่นส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  คลิกดูที่นี่..  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่.. 

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่..
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่..